1. oktober 2021

Jacob Mollerup: ‘Den helt overvejende del af dansk presse bygger på et grundsyn, der ligger til højre’

Den tidligere Lytter- og seerredaktør for DR Jacob Moller var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti indtil Murens fald, og ideologi fyldte det meste af hans liv i de formative år. Han var eksempelvis kursuslærer på Marxistisk-Leninistisk Hochschule John Scherer i Rostock, DDR. Ideologi fylder stadig en del i hans liv, kan man forstå, når man læser hans mediekommentar i Politiken – Røde journaliststuderende er ikke et problem. Det er mediernes mangel på diversitet til gengæld (papir-titel: Det røde spøgelse; kræver login).

“Bekymringen over røde journaliststuderende dukker ofte op. Men dansk presse har stadig en solid borgerlig overvægt. …

Jævnlig læsning af ledende artikler underbygger den opfattelse, at den helt overvejende del af dansk presse bygger på et grundsyn, der ligger til højre i dansk politik. Det smitter ikke uden videre af på de enkelte redaktionelle nyhedsartikler, men det lægger en grundtone og en hovedvinkel. Det definerer de pågældende medier.

… spørgsmålet er, om vi ikke også har brug for en debat om mediernes konforme nyhedskriterier og avisernes grundfæstede borgerlighed. Ligesom der ikke skal laves politisk udvælgelse af de studerende, skal der heller ikke udøves sindelagskontrol mod bladejere. Men medierne vil have godt af at komme tættere på en bredere del af virkeligheden. Og det ville være befriende, hvis også avisernes politiske orientering kunne diskuteres. Bare helt frit og liberalt.”

Citater fra Journalisten.dk, Undersøgelse om røde studerende bekymrer ikke Lisbeth Knudsen.

“Vi har en skrap optagelsesprøve, som er lige for alle, og efterfølgende samtaler. Hvis det var sådan, at færdiguddannede journalister pludselig blev politiske evangelister, så ville jeg være bekymret. Men vi opdrager dem til at høre begge parter og arbejde tilstræbt objektivt. Ikke at missionere fra deres eget politiske synspunkt. … Der, hvor vi har en problemstilling, er med etniske minoriteter, som vi oplever ikke søger ind på uddannelsen. Vi har også flere fra Jylland, der søger ind på journalisthøjskolen i Aarhus. Det er de skæve områder, vi arbejder med – ikke politiske holdninger.” (Lisbeth Knudsen, Bestyrelsesformand DJMX)

“… jeg er enig i, at det betyder noget, at der er diversitet i journaliststanden. Det gælder på en lang række parametre som geografi, socioøkonomisk baggrund, politiske værdier og etnicitet. … Det er et problem, hvis det fører til en ensretning i den danske journaliststand, men det oplever jeg ikke.” (Henrik P. Berggreen, Uddannelseschef DJMX)

Oploadet Kl. 11:30 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


21. august 2011

Fra George Soros til Jacob Mollerup, og hermed Danmarks Radio

Den ungarnske milliardær George Soros beskrives undertiden som filantrop i de danske medier, formentligt fordi han via sit Open Society Institute investerer store summer i venstrefløjens mærkesager, og mere eller mindre åbent forsøger at præge medierne i venstreorienteret retning.

De danske medier er altid hurtige til at kritisere Silvio Berlusconi’s medievirksomhed, og hvor Ted Turner tidligere fik det glatte lag for at amerikanisere mediebilledet med CNN, så er Rupert Murdoch som ejer af Fox News inkarneringen af alt det venstrefløjen hader – konservativ uden blusel – uden venstreintellektuel distance.

Business Media Institute har set nærmere på mediemogulen George Soros. Fra Lefty Businessman Spends Millions Funding Journalism. Den fulde rapport kan læses her.

“Through his foundation network, Soros has helped numerous left-wing operations either be born or grow. Many of those are either associated with the media – such as Free Press which pushes for media regulation and government-funded journalism – or have media components to their operation.

That has given Soros far more influence than even many of his harshest critics realize. He has managed to insinuate himself and his money into the media culture, making connections with the nation’s top publishing organizations. He has direct ties to more than 30 mainstream news outlets – including The New York Times, Washington Post, the Associated Press, CNN and ABC. Each one of those operations has employees, often high-level ones, on the boards of Soros-funded media operations.

It’s a connection hard to deny. But Soros does so, blaming the claim on Fox News. ”Another trick is to accuse your opponent of the behavior of which you are guilty, like Fox News accusing me of being the puppet master of a media empire,” wrote Soros in the introduction to the new book ”The Philanthropy of George Soros.’‘ That book was written by former New York Times reporter Chuck Sudetic who now works for Soros’ Open Society Foundations.”

På listen over Soros-relaterede er flere kendte amerikanske journalister, men fra et dansk perspektiv springer det i øjnene, at der blandt listens fire ledende ‘News ombudsmen’ er et dansk islæt. Jacob Mollerup, Lytternes og seernes redaktør på DR.

Fra Top Journalists that Serve on Soros-Funded Boards of Directors or Advisers.

“Officers and Directors
Jacob Möllerup – Danish Broadcasting Corporation and president of ONO

Debbie Kornmiller – Reader advocate of the Arizona Daily Star

Julie Miville-Dechene – Radio-Canada

Judi Whetstine – Gazette Communications”

Jacob Mollerup er også præsident for ONO, en international organisation af medie-ombudsmænd, og det er ganske givet derfor han er interessant for en mand som Soros. Tidligere på sommeren blev Mollerup interviewet af TVnyt.com, om sine aktiviteter i ONO.

“Det er nyttigt og interessant at diskutere medieetik med folk fra kvalitetsmedier verden over. Det er forbløffende hvor mange problemer, der går igen. Det, der særligt slog mig i Montreal var, at også folkene fra de største tv-stationer og aviser satte stor pris på at være med og deltage i erfaringsudvekslingen. Det var tankevækkende at høre folkene fra de amerikanske public service medier – NPR og PBS – fortælle om det pres, de rent faktisk arbejder under.

(George Soros på forsiden af Fortune og Time)

Oploadet Kl. 10:08 af Kim Møller — Direkte link58 kommentarer


15. april 2010

Mogens B. Bjerregaard, Dansk Journalistforbund: Jeg oplever ikke at pressefriheden er truet

Når journalister en sjælden gang erkender ytringsfriheden er under pres, så plejer de at dele fokus mellem terrorister (uden religion), kommercialisering af forskningsfriheden og den slags. Fra dagens Jyllandsposten – Ytringsfrihedens vogtere er bekymrede (ikke online).

“I en ny undersøgelse siger 41,6 pct. af de landsdækkende journalister ja til, at ytringsfriheden i større eller mindre grad er under pres, mens 56,8 pct. svarer nej…

Mogens Blicher Bjerregaard, der er formand for Dansk Journalistforbund, afviser, at der er væsentlige problemer med ytringsfriheden.
»Når man ser på de historier, der bliver bragt, oplever jeg ikke, at pressefriheden er blevet truet de senere år,« siger han.

Konkret i forhold til problematiske emner. Fra Det journalister ikke må fortælle (ikke online).

“Journalisterne mener, at redaktørerne især udøver selvcensur, fordi de frygter at miste adgang til kilder, få kritik fra læsere og seere, skade den nationale sikkerhed eller blive overfaldet af islamiske fundamentalister…

Flere giver eksempler på ledelsens selvcensur: »I 2009 blev artikler stoppet, fordi de ikke passede ind i avisens dækning af asylproblematik. Artiklerne gav et noget mere nuanceret billede af situationen end den linje, der var lagt op til fra bladets side,« skriver en journalist, mens en anden mener, at historier om indvandrerkriminalitet er politisk ukorrekte.

Andre eksempler er: »Artikler om magtkamp i børsnoteret selskab er blevet bremset grundet trusler om søgsmål« og »Vi tilbageholdt en meningsmåling, fordi den ikke passede ind i den redaktionelle linje«. Nogle mener, at Israel-kritiske historier ikke er velsete.

[…]

16,8 pct. af journalisterne har selv udført selvcensur inden for det seneste år. De frygter primært at miste kilder eller at få kritik fra ledelse, mediets målgruppe eller kollegaer.

[…]

Peter Bro leder journalistuddannelsen på Syddansk Universitet og forsker i journalistik… Selvcensuren begrundes også kommercielt med frygt for mediets målgruppe – kunderne… siger Peter Bro og understreger, at det for pressen er vigtigt også at viderebringe de relevante oplysninger, som målgruppen måske ikke bryder sig om: »Det er et sundt princip at tage hensyn til sine læsere. Men det er problematisk, hvis de journalistiske værdier må vige for marketingstankegangen. Medierne skal også give folk det, som de ikke vidste, at de ville have.«.”

Den tungeste kritik, der leveres i artiklerne kommer pudsigt nok fra formanden for Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ), DRs Lytter- og Seerredaktør Jacob Mollerup. Tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, og underviser på SED-partiskolen i Rostock, ‘Deutsche Demokratische Republik’. Hans med-underviser på højskolen var Bjørn Erichsen, tidligere programmedarbejder og TV-direktør for Danmarks Radio.

Oploadet Kl. 12:17 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer


29. januar 2010

Jacob Mollerup, DR-redaktør: Irrelevant at gerningsmanden havde somalisk baggrund

Interessant debat på Journalisten.dk, som citerer DRs Jacob Mollerup, for det synspunkt, at etnicitet er irrelevant i de fleste kriminalsager. Man kan skrive kronikker om emnet, men sålænge multikultur deler vandene, så er det for mig at se et politisk partsindlæg, ikke at præcisere etnisk ophav, som en del af den almindelig dækning.

Selvfølgelig er det ikke befordrende for troen på multikulturalisme, at personer tilhørende relativt små mindretal igen og igen er i centrum i tunge kriminalsager, men journalister skal formidle virkeligheden – ikke filtrere ubekvemme sandheder fra. Der går en lige linie fra ikke at fortælle om etnisk ophav, til bevidst at skjule samme, og den slags kan ikke undgå at præge dækningen.

Havde TV2 Nyhederne fulgt Mollerups anbefaling, så havde de måske undladt at interviewe en kvindelig somalier, som gerningsmanden kendte fra jobcenteret. Fra 22-Nyhederne, onsdag aften…

“Han blandede sig ikke med somalierne. Han har en anden religion. Vi andre somaliere er muslimer. Han fortalte, at han var kristen. (Faiso Jeylani Muradi; TV2 Nyhederne, 27/1-10)

Samme detaljer fremgår af Ekstra Bladet i dag, hvor bestyreren for en forretning hvor han var i praktik fortæller…

“Kamal var rigtig ked af det og følte ikke, Jobcentret kæmpede hans sag. Han ville klage over sagsbehandlerne. Kamal gjorde ifølge bestyreren meget for at sætte sig ind i danske love, regler og retssystem, fordi han var optaget af at blive integreret. Han kaldte sig for ateist, selv om han havde en kristen baggrund. (Anders Buch; Ekstra Bladet, 29/1-10)

Personligt var jeg ikke klar over, at der overhovedet fandtes kristne i Somalia, men det viser sig der er nogle få tusinde, som ofte angribes af den islamistiske terrororganisation Al-Shabaab, der har som erklæret mål at udrydde al kristendom i landet. Det forhold at manden er kristen, giver måske nok billig pointe til Politiken-segmentet, men det gør ikke sandheden irrelevant.

Fra Journalisten – Seer-redaktør: Er det væsentligt, at han er somalier?

“Den seneste klumme fra Jacob Mollerup tager udgangspunkt i mordsagen fra Holstebro, hvor en kvindelig sagsbehandler blev stukket ihjel. DR udsendte kort efter følgende SMS:

“DR: En sagsbehandler er blevet stukket ihjel uden for Holstebro Jobcenter af en klient – en 28-årig somalier”

Det rejser to spørgsmål hos Jacob Mollerup:

» Hvorfra ved DR, at den 28-årige er skyldig? Og er det vigtigt for sagen, at han er somalier?«

Det første spørgsmål er hurtigt besvaret. DR vidste ikke, om den 28-årige var skyldig og skulle derfor have været mere påpasselig med sprogbrugen, skriver Jacob Mollerup.

Spørgsmålet om, hvorvidt DR skulle have nævnt hans nationalitet er snare til diskussion, mener redaktøren. I den konkrete sag var der ikke oplysninger, der pegede på, at det skulle være relevant, hvor han er født. Derfor mener Jacob Mollerup, at det strider mod de presseetiske retningslinjer om, at slægtsforhold, race, stilling og seksuel orientering ikke bør nævnes, medmindre det har direkte indflydelse på substansen i sagen…

Jacob Mollerup erkender, at det er svært at trække grænserne, og det i mange tilfælde vil blive en vurderingssag. Han opfordrer til, at DR udelader oplysninger om etniske forhold i første omgang, indtil de har mere håndfaste beviser på, at det er relevant for sagen.

Oploadet Kl. 19:41 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


7. september 2009

Jacob Mollerup, DR: Afsløringen af Ramsdals lovbrud var journalistisk betænkelig

Medierne gør sig store anstrengelser for at forsvare Kirkeasyl og Per Ramsdal, og det er ligefør DR når på højde på Politiken. DR bruger ofte skjult kamera, blandt andet i Kontant, hvor de sidste år filmede og viste skjulte optagelser af DR-journalisters deltagelse i en husfremvisning. Målet var her at afsløre, hvorvidt et ejendomsselskab gav vildledende oplysninger om husenes energiforbrug.

Fra DR Online – Kritik af journalist-opkald til præst.

“Det var i strid med god presseskik, da en journalist fra dagbladet B.T. i sidste uge ringede til den omstridte præst i Brorsons Kirke i København, Per Ramsdal, og udgav sig for at være flygtningeven, der ville hjælpe med at skjule udviste irakere.

Det mener en af Danmarks førende mediejurister, Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole…

Hos Danmarks Radio, som i flere tilfælde har anvendt skjult kamera, er man også betænkelig ved B.T.’s fremgangsmåde.

– Her gælder samme regler som skjult kamera. Man skal kun anvende den slags metoder, når alt andet er umuligt, og hvis det har en afgørende samfundsmæssig betydning. Det har det ikke i dette tilfælde, siger lytternes og seernes redaktør i DR, Jacob Mollerup, til Kristeligt Dagblad.”

Mere.

 • 7/9-09 Kristeligt Dagblad – Eksperter: Avis bryder presseetik (Lasse Jensen, Jacob Mollerup – DR).
 • Oploadet Kl. 13:02 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer
  

  19. april 2009

  DR’s Lytter- og Seerredaktør anno 1998

  I slutningen af 90’erne var DR’s nuværende Lytter- og Seerredaktør Jacob Mollerup chefredaktør på Dagbladet Information. Herunder lidt fra et åben brev til Pia Kjærsgaard – Kære Pia (2/4-98).

  Vi, der ser med den største bekymring på de synspunkter og holdninger, som du står for, må gøre en indsats for ikke at forgrove debatten. Uagtet hvad man kan mene om andres bidrag. Da vi på Information lavede annoncen, hvor du var blevet ret sort i hovedet, var det ikke for at trække debatten ned på et lavt plan. Tværtimod. Med teksten: “Man bestemmer ikke selv, hvor man bliver født”, var annoncen et debatindlæg. Og en opfordring til eftertanke.

  I Dansk Folkepartis tidsskrift – Dansk Folkeblad – hedder det i en beklagende opremsning af overgreb på partiet: “Så bragte Information et helsides-foto af samme partileder, forklædt som neger”. Det er troligt, at det i partiets begrebsverden kan være en krænkelse at blive gengivet med en ganske udbredt mørk hudfarve. Men så er problemet partiets begrebsverden…

  Du Pia Kjærsgaard, har gjort det til en del af din politiske metode, at levere en fremmedfjendsk politik i en pæn sproglig klædedragt. Men det gør altså ikke politikken bedre…

  Du har til denne og andre aviser sagt: “Jeg mener faktisk ikke, Danmark er et naturligt sted for muslimer”. På overfladen måske igen et mindre groft udsagn, men i sit indhold en af mange bemærkninger, der både aktuelt og historisk er skræmmende. Og som er egnet til at skærpe modsætningerne.
  Et andet element er den populistiske og opskruede stil i mange debatter. Som f.eks. råbene om at “….flygtninge og indvandrere koster det danske samfund over 30 milliarder kr. årligt.” Og eftersætningen om, at de penge kunne og være brugt til………..

  Dette udsagn om de 30 milliarder er et godt eksempel på en populistisk debatform og en talmanipulation, der gør det meget svært at debattere sagligt. De godt 30 milliarder er ganske rigtigt det, som man alt i alt kan anslå, som det danske samfunds samlede udgifter på flygtninge og indvandrere. Men at bruge dette tal isoleret er grov manipulation. Blandt andet fordi alle indtægterne er udeladt. Og fordi det samlede regnestykke giver et positivt facit, hvis integrationen er effektiv.

  Oploadet Kl. 15:36 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  

  23. september 2008

  Stram, og måske fast, men slet slet ikke fair

  Selvom indvandringen øges år for år, så anvender DRs mange organer stadig – tydeligvis i kraft af en redaktionel beslutning – formuleringen “den stramme danske udlændingepolitik”. Den slags vænner mig sig til, og denne historie illustrerer fint hvad det borgerlige Danmark er oppe imod.

  Fra BT – Klager over DR – Stuckert kaldte udlændingepolitikken fair.

  De seneste år har regeringen konsekvent kaldt dens udlændingepolitik “fast og fair”. Og i aftes gjorde DR’s mangeårige politiske reporter Bent Stuckert det samme.

  – Den her aftale betyder, at man fastholder den faste og fair udlændingepolitik, som har været i Danmark siden 2002, lød det således fra Stuckert i TV-Avisen.

  Og dermed udtrykte Bent Stuckert sin egen holdning om udlændingepolitikken, mener flere seere, der har klaget over Stuckert, oplyser seernes redaktør på DR, Jacob Mollerup.

  Bent Stuckert selv ser dog ikke noget problem i sit indslag.

  – Det var regeringen, der sagde, at man fastholdt det. Enhver, der var til stede på pressemødet, hørte, at Birthe Rønn Hornbech sagde dét, forklarer han til Ritzau og tilføjer:

  – Jeg tager ikke stilling. Jeg refererede fra aftalen.”

  For god ordens skyld – et eksempel fra et indslag om Birthe Rønn-Hornbech (TV-avisen 4. september 2008 Kl. 18.30; samme ordvalg i DR Update).

  Mette Gerlach, TVavisen: … og efter at EF-domstolen i juli rokkede voldsomt ved den stramme danske udlændingepolitik, gik Birthe Rønn-Hornbech først i rette med domstolen…

  Oploadet Kl. 16:03 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
  

  24. februar 2008

  DR Online om “500 papirløse indvandrere”

  ‘Intet menneske er illegalt’ lyder et kendt slagord på den yderste venstrefløj. Fra DR Online – Bølge af papirløse indvandrere i Middelhavet

  “Omkring 500 papirløse indvandrere er i går og i dag kommet til den isolerede italienske ø Lampedusa, midtvejs mellem Sicilien og den nordafrikanske kyst.”

  Andenrangsborgere, deportation, pre-integration og nu ‘papirløse indvandrere’. Ord flytter grænser – bogstaveligt talt.

  Artiklen er skrevet af DR Nyheders tillidsrepræsentant Poul Dines Boertmann. En venstreradikal der i 1980’erne agiterede fra DKP-avisen Land & Folk, på et tidspunkt sammen med DR’s nuværende ‘Programchef for etik og klagesager’ Jacob Mollerup.

 • 1981/2 CubaBladet (Dansk-Cubansk Venskabsforbund) – Paneldiskussion.
 • 28/2-06 Israel-Online – Dan Harder: DR-journalist sammenligner Israel med Apartheid-regimet.
 • 18/6-07 Israel-Online – DR-journalist fortsætter kampagne mod Israel.
 • 13/8-06 DR Online – En overlever fylder 80 (Castro-artikel af Dines Boertmann).
 • 21/3-07 Israel-Online – Dan Harder: Gensyn med anti-Israel-propagandist på dr.dk.
 • 

  12. december 2007

  DR-ledelsen holder stadig hånden over Jeppe Nybroe

  Fra Nyhedsavisen – Kolleger klagede over Jeppe Nybroe.

  Ud over de to allerede kendte og vildledende indslag fra Irak er der ikke grund til at kritisere den tidligere tv-vært Jeppe Nybroe yderligere. Det har en redegørelse fra lytternes- og seernes redaktør i Danmarks Radio, Jacob Mollerup, konkluderet.

  Men i redegørelsen fremgår det dog, at det i perioder »har været et samtaleemne blandt TV-Avisens medarbejdere, at han [Nybroe] kunne have tendens til at stramme og overdramatisere sine reportager.«

  Det fremgår også, at Jeppe Nybroe var god til at lave introduktioner og afslutninger på de andre journalisters indslag, sådan at de blev mundrette, skarpe og levende, men at han i nogle tilfælde gik så langt, at »det skabte vrede blandt en række af journalisterne, der fandt, at deres historier blev strammet, og at deres indsigelser ikke blev hørt,« skriver Jacob Mollerup i redegørelsen.”

 • 12/12-07 Nyhedsavisen – Nybroes overdrivelser (pluk fra DR’s redegørelse).
 • Oploadet Kl. 14:23 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer
  

  10. september 2007

  Tam debat om Nybroe-sagen i Deadline på DR2

  Den sene Deadline på DR2 havde sidste torsdag valgt at sætte fokus på Nybroe-sagen, men de kunne i princippet ligeså godt have ladet værre. Tammere debat er sjældent set, hvad på sin vis var en naturlig konsekvens af den enlige DR-opponent Deadline valgte at invitere i studiet.

  Martin Breum lagde ud med at præsentere sagen, og konfronterede så DR’s Nyhedschef Ulrik Haagerup med kritikken. Haagerup lignede en ræv skræmt af Hubertusjagtens fanfarer, og gjorde sig umage med absolut intet at sige.

  Martin Breum, DR2: Det her skal ikke have konsekvenser for andre end Jeppe Nybroe?

  Ulrik Haagerup, DR Nyheder: Ikke efter min vurdering, men det skal have konsekvenser – for det er jo ikke andre som har gjort præcist det.

  […]

  Martin Breum: Nu siger du han har gjort det alene. Det ved vi jo ikke, der er andre, der er folk som har ansvar for den udsendelse, der har medvirket i og så videre.

  Ulrik Haagerup: Det ved jeg – det ved jeg! (afbryder).

  […]

  Ulrik Haagerup: Jeg er glad for den her sag…

  Senere i programmet var der så det, der vistnok skulle have været en direkte duel mellem DR’s Seer- og Lytterredaktør Jacob Mollerup og journalist Niels Rohleder, tidl. Information. Kort efter kom Haagensen til, men reelt blev det ikke til meget debat, hertil var de alle for enige. Rohleder var inviteret i studiet, fordi han i en artikel i Information havde kritiseret DR, men han kom ligesom Mollerup & Haagerup ikke udover banaliteterne, og det gjorde det selvfølgelig ikke bedre han samtidigt benyttede lejligheden til at ride personlige kæpheste.

  Jacob Moller, DR-redaktør: Den her sag er en meget god anledning til at diskutere den udvikling der er i moderne nyhedsudsendelser, som jo er under et voldsomt konkurrencepres… Så bliver man presset ud i at lave et indslag endnu mere appetitvækkende…

  Jacob Mollerup: Man må se de reelle dilemmaer

  Niels Rohleder: Et af problemerne her – det er når man skildrer krigshandlingerne der foregår i Afghanistan og Irak med deltagelse af danske tropper, i et eller andet omfang, så er det jo noget som sker som ‘embedded reporting’, på soldaterne, på officernes, på regeringens præmisser, der er en vidtgående kontrol med hvad der kommer ud, journalisterne lever og bor sammen med soldaterne, solidariserer sig med dem og så videre – de kan ikke lave så meget afslørende journalistik… det bliver følelsesfjernsyn, det bliver ikke faktabaseret og det bliver grundlæggende ikke kritisk, og det er denne her sag et symptom på.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper