11. september 2015

Ang. journalistiske tricks: ‘Frivillig’ er ansat af Mellemf. Samvirke, coaches af kommunist, castet af DR

Hvis landets centrum-venstre flertal var halvt så aktivistiske som venstrefløjen, så ville det gøre mediernes holdningsmassage meget sværere. Fint oprids af Ralf Pittelkow i Den Korte Avis – De politisk korrekte journalister bruger tre tricks til at opdrage befolkningen til de rigtige meninger om asylstrømmen.

“De venstreorienterede, politisk korrekte journalister har virkelig travlt i disse dage. De synes ikke, at de kan nøjes med at beskrive virkeligheden, som den er. De er stærkt optaget af at beskære og omforme virkeligheden, så den danske befolkning kan blive opdraget til de rigtige meninger om asylstrømmen.

På TV er dette politiske opdragelsesprojekt gået helt grassat. Journalisterne bruger specielt tre tricks i den forbindelse. …

Det første trick er at beskrive asylansøgerne som uskyldige ofre og rene engle. …

Det andet journalistiske trick giver indtryk af, at der er et kæmpemæssigt folkeligt engagement i at tage imod alle de asylansøgere, der kommer til. Både i Danmark og andre lande. Til det formål puster man et hvilket som helst lille initiativ og en hvilken som helst lille skare op til at være et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Det tredje trick består i, at man fuldstændig fortier, at stort set alle asylansøgerne kommer fra muslimske lande. Sjovt nok søger de alle asyl i ikke-muslimske lande. Dette er ellers en indlysende relevant oplysning. …

De beskriver ikke virkeligheden. De forsøger at overbevise befolkningen om, at deres eget venstreorienterede verdensbillede er det rigtige.

(MS-konsulent Malte Warburg Sørensen, coaches af kommunist, ‘castet’ af DR; FB, DR.dk, MS.dk)1. juni 2015

Analyse: Blå blok skal tale om indvandring direkte til vælgerne, med en kraft der fjerner mediefilteret

Det er lykkedes medierne at gøre valgkampens indledende fase til en ‘velfærdsduel’, og da Lars Løkke Rasmussens generelle troværdighed er endnu lavere end Helle Thorning-Schmidts, vejrer rød blok morgenluft. God analyse fra Den Korte Avis – De blå partier bestemmer selv, om de vil vinde valget – de har det våben, der kan afgøre udfaldet.

“Blå blok har imidlertid en oplagt mulighed for at ændre på den situation. Man har et nøgleemne, som traditionelt er en blå vindersag. Et emne, som vælgerne konsekvent udnævner til at være det vigtigste eller næst vigtigste for dem.

Det drejer sig om udlændingepolitikken. … Rød blok vil forsøge at forhindre, at udlændingepolitikken får en central plads. Journalistisk Venstreparti vil gøre alt, hvad de kan, for at nedtone den eller i hvert fald forplumre debatten.

Men blå blok har vælgernes opbakning til at insistere på, at valget i høj grad bliver et valg om udlændingepolitikken. Det kræver dog styrke til at pløje sig igennem medielarmen.

I den forstand bestemmer de blå partier selv, om de vil vinde valget. … Den røde regering vil øjeblikkeligt komme under pres, hvis de blå bliver ved med at fortælle vælgerne, at asyltilstrømningen er kommet ud af kontrol under Thorning.

Kendsgerningen er, at der i dag kommer fire gange så mange asylansøgere til Danmark som under den tidligere regering. Fortsætter denne tendens – hvad alt tyder på – vil det betyde en meget alvorlig belastning af det danske samfund. Det gælder både økonomisk, socialt og kulturelt.

Regeringen gør, hvad den kan, for at skjule konsekvenserne.

Det er netop kommet frem, at tre fjerdele af væksten i det offentlige forbrug i 2016 vil gå til flygtninge! Dette ifølge regeringens eget skøn. Og tallet kan vokse yderligere. (Jyllands-Posten)

Ikke nok med det. Regeringen har simpelt hen fortiet denne ekstraregning i sit valgoplæg! Den foregøgler, at alle pengene skal gå til velfærd. Man skal lede i regeringens almindelige budgetoversigt for at finde tallet.

Det skal blive meget spændende at se, om medierne følger op på denne kæmpe sag. Ellers må de blå partier jo selv sørge for, at vælgerne får beskeden.

[…]

Endelig er der hele debatten om den voldsomme flygtningestrøm over Middelhavet. Her foreslår Dansk Folkeparti den australske model, hvor man simpelt hen får skibene til at vende om. Den tanke har stor opbakning blandt de danske vælgere. Regeringen vil slet ikke gå ind på den. …

Men skal blå blok sætte udlændingepolitikken i centrum, må man gøre det med en kraft og konsekvens, så vælgerne opdager det. Og uanset, hvad de røde journalister siger.1. januar 2012

P3-vært Peter Falktoft “erfarer, at Ralf Pittelkow aka Göebbels og fruen starter ny avis”

Om nogle uger lancerer Ralf Pittelkow og Karen Jespersen en ny gratis online-avis, der kan blive et kærkomment alternativ til tidens mange Ritzau-inficerede nyheder. P3-vært Peter Falktoft kommenterer på Twitter…

(Peter Falktoft på Twitter, 28. december 2011)

“Jeg fik på en eller anden måde klaret mig igennem gymnasiet på Århus Katedralskole i sommeren 2005, indtil Journalisthøjskolen tilsyneladende fik kaffen galt i halsen og valgte at optage mig i 2008. P3 begik samme fejl som førnævnte, og resten er vel historie…” (Peter Falktoft, dr.dk/P3)

Oploadet Kl. 14:20 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


5. juni 2011

“… men det er nu engang svært at se sekten, når den fylder hele virkeligheden.”

Liberale Libertas uddelte igår Adam Smith Prisen 2011 til Berlingske Tidendes Bent Blüdnikow. Henrik Gade Jensens pristale er værd at læse, og næsten på højde med hans fantastiske kronik i fredagens Politiken – Tidsånden, som ingen vil vedkende sig.

“Tidsånden er svært begribelig, fordi den er flyvsk som et spøgelse, men alligevel en realitet, fordi den virker. Enhver, der bladrer i et fotoalbum fra 1950’erne til i dag, kan aflæse tidsånden. Frisure, påklædning, briller, pibe eller cigaret vidner om forskellige smagsidealer. …

Og da hver tids ånd fungerer som et lukket rum, der bliver identisk med virkeligheden, er det retrospektivt ofte ubegribeligt, hvordan den kunne bjergtage og omfavne sjælen så voldsomt.

Og når så ånden igen blæser nye veje, bliver den gamle tidsånd til et mysterium. Hvorfor gik alle samme vej dengang? Hvorfor var det bare sådan? Var der ikke nogen, der sagde noget andet? Hvorfor var der ikke et øre for dem?

Tidsånden er stærkere end noget andet. Du kan ikke regere imod en tidsånd. Gamle Viggo Hørup sagde de vise ord om enhver tids ånd: »Gaa i Spidsen for den … og den vil bære Dig, lad Dig drage med af den og den vil rive Dig omkuld, gaa imod den, og den vil knuse Dig«.

Og bagefter? Ja, hvem var egentlig ansvarlig for tidsånden? Hvem stod for den, udtrykte den og forcerede den frem?

I professor Nils Gunder Hansens nyligt udkomne erindringer, ’Lille dreng med rejseskrivemaskine’, får vi en præcis skildring af tidsåndens magt i Danmark i 1970’erne og 80’erne. Da Nils Gunder Hansen skal begynde på universitetet, får han valget mellem at følge tidsånden og at gå imod strømmen. Han vælger medløbet:

»Som medløber fik man del i en meget stor pakke. Man fik tilbudt noget langt mere omfattende end en bestemt (fag) politisk overbevisning: en varm velkomst til et helt nyt liv, en euforisk kollektiv altgennemtrængende livsform, hvor marxismen simpelthen var den valuta, det sprog, den kode, man skulle have for at begå sig. Den var adgangstegnet til en læsegruppe, til nye venner, til en fælles kultur og et tæt sammenhold i det fremmede – med de fremmede«.

»Vist var det som at blive indlemmet i en religiøs sekt, men det er nu engang svært at se sekten, når den fylder hele virkeligheden. Og når den – hvad der jo er det egentligt suspekte i sagen – ikke præsenterer sig som ét tilbud blandt flere, men indgår i en uigennemskuelig blanding med den officiell e læreanstalts kurser, lærere, undervisningsplaner, pensum og eksaminer. Den læreanstalt, man kun lige står på dørtrinnet til«.

…det mest bemærkelsesværdige ved Gunder Hansens erindringer er, hvordan hans selvforståelse er at være på kant eller i randen eller på distance til denne tidsånd. Han kan ikke identificere sig med den, selvom han mere end mange andre lever sig ind i den og gør karriere i den.

Nils Gunder Hansen er kronprins på litteraturvidenskab, men selv så tæt på toppen er han ikke ét med ånden. Og især bagefter ser han tilbage på den som noget fremmed og forstillet. Man fristes til at tænke: Hvem var så tidsåndens talerør, hvis ikke han? Hvem vil vedkende sig tidsånden fra dengang? …

Det samme forekom ved Ralf Pittelkows erindringer fra 2009, ’Mit liv som dansker’, fra samme tidsånd og samme litterære institut på Københavns Universitet.

Heller ikke Ralf var helt med, han var på kant, iagttagende, uden helt at ville det. Også selv om Pittelkow befandt sig i førerbunkeren og var med helt fremme, hele tiden. …

Der var ingen aktører, kun oplevelser. Ingen gerningsmænd, kun forandringer og bølger. Ingen navne nævnes, for alle var mest statister. … Alle var medløbere, og der var ingen aktører. Ingen ville det, men alle bidrog. Hvordan kan det forklares?

Tine Eiby beskriver i sine erindringer fra Tvind i 1977, ’Til tjeneste’ (2006), hvordan man omgår gruppepres og fællesånd, der på Tvind havde et stærkt moment af tvang og pression. Når der var fællesmøder, skriver Tine Eiby, gjaldt det altid om tidligt at give lidt ind, sige, hvad der forventedes, råbe »hørt«, så de troede, man var enig.

… en tidsånd er også en gensidig psykisk skruestik holdt sammen af fælles forventninger. Og som man bagefter kan se ikke var andet end gruppepres og isolationsfrygt. Der var næsten ingen kerne, men kun en sky af fælles signaler, som var nok til at disciplinere hver enkelt til også at sende de samme signaler.

Kun ganske få sagde fra. Joachim Fests antinazistiske far formanede i 1930’ernes Tyskland sine sønner: »Etiam si omnes, ego non«. Selv hvis alle andre, så ikke jeg.”

Oploadet Kl. 10:01 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


26. januar 2011

Barack Obama citerede Koranen, 4. juni 2009 (Cairo)

Interessant afsnit om Den erobrende islam i Islams magt (2010, Jespersen & Pittelkow), s. 33f.

Den 4. juni 2009 holdt USA’s præsident Barack Obama sin meget omtalte Cairo-tale til den muslimske verden. Her gjorde han sig store anstrengelser for at fremhæve, at Vesten og den muslimske verden bygger på fælles fundamentale principper.

For at understrege, hvor meget han kunne identificere sig med islam, gjorde han et Koran-citat til sit med ordene: “Som den hellige Koran fortæller os: ’Vær jer Gud bevidst, og sig altid sandheden.’”

Der var bare et problem: Citatet findes ikke. Man kan godt lokalisere, hvilket vers i Koranen Obama henviste til. Men det lyder ikke, som han påstod, og dets indhold er et ganske andet, end man skulle tro ud fra hans tale.

Der er tale om Koranen 9:119. Her hedder det i den danske oversættelse: “Frygt Gud og hold jer til de sandfærdige!” Det betyder, at muslimer (“de sandfærdige”) skal stå sammen mod de vantro. Lige inden står et af Koranens mest berømte vers om, at muslimerne skal føre hellig krig: “De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt” (9:111).

Obama søgte at nedtone forskellene mellem islam og Vesten. Men de to Koran-citater gør det stik modsatte: De fremhæver forskellen mellem muslimer og vantro. De understreger, at muslimer skal stå sammen som muslimer og dermed afgrænse sig stærkest muligt i forhold til de vantro. Og de taler om muslimers pligt til at bekæmpe de vantro for at erobre verden for islam.

Den amerikanske præsidents tale var drevet af ønsket om at forbedre forholdet til den muslimske verden. Denne hensigt må i sig selv bifaldes. Der er god grund til at søge at bringe konfliktniveauet ned i forholdet mellem Vesten og den muslimske verden og føre en civiliseret dialog trods de fundamentale værdi- og meningsforskelle. Men det er ikke just betryggende, at en amerikansk præsident for at vise sin velvilje giver en stærkt misvisende fremstilling af grundlæggende budskaber i islam.

Desværre er Cairo-talen ikke noget enkeltstående tilfælde. Mange vestlige politikere og meningsdannere fortier eller omfortolker centrale dele af islams grundtekster. Ofte er de knap nok klar over, at det er det, de gør. De siger, hvad der virker politisk korrekt og politisk hensigtsmæssigt, og føler ingen trang til at gå sagen efter i sømmene.

Dette er dybt problematisk, fordi det ruster den vestlige verden dårligt til at tackle problemerne i forhold til islam. Tilsløring af virkeligheden giver ikke holdbare løsninger.

Fortielserne og omfortolkningerne af de islamiske grundteksters budskaber er særlig problematiske i dag. De sider af islam, som de velmenende og politisk korrekte helst vil ignorere, har nemlig fået en kraftig genopblomstring i de seneste årtier. Flere og flere muslimer, også i Europa, tager de budskaber og holdninger til sig, der ligger i den oprindelige islam, som er formuleret i Koranen og andre hellige skrifter.

(Barack Obama i Cairo, 4. juni 2009; Youtube)21. januar 2011

Ralf Pittelkow om Danmarks Radio og Socialistisk Folkeparti

På TV News kunne man tidligere på ugen høre en tidligere DKP-formand kritisere finansministerens menneskesyn, og man må sige venstrefløjen forstår at mobilisere sproget. Vi skal eksempelvis ‘investere’ i velfærd. Kommentar af Ralf Pittelkow i Jyllandsposten – Tv tager politisk stilling.

“Journalistisk Venstreparti har slået til igen. Nu markerer man sig også i erhvervspolitikken. SF har lavet en såkaldt vækstplan, som ifølge partiet skal skabe 75.000 job. De skal først og fremmest skaffes ved, at det offentlige målrettet støtter udviklingen af miljø-, klima- og velfærdsindustrien.

Planen møder hård kritik fra en række erhvervsledere og økonomer. De advarer først og fremmest mod troen på, at politikerne kan sidde og styre, hvilke erhverv der er fremtidens vindere. ”Planøkonomi”, lyder de…

Der er dog også erhvervsledere, som støtter planen. Men de kommer stort set kun fra de brancher, som står til at modtage SF’s offentlige støtte… SF prøver at fremhæve de glade røster fra de begunstigede brancher, mens man helst ikke taler om kritikken fra erhvervslivet i øvrigt. Det er et helt naturligt…

Til gengæld må man spørge sig, hvorfor TV-Avisen (onsdag kl. 18.30) så det som sin opgave at hjælpe partiet med disse politiske bestræbelser.

Man lavede et indslag, hvor man kun interviewede erhvervsrepræsentanter fra de begunstigede brancher. Ingen kritiske røster. Men man lod, som om de fremførte synspunkter dækkede erhvervslivet som sådan.

I optakten hed det, at SF’s forslag ”får masser af roser fra erhvervslivet” Om Lægemiddelindustriforeningen, der hører til de udvalgte, hed det: ”? også erhvervslivets store brancheorganisationer nikker anerkendende”.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen sagde, at regeringen havde foreslået meget af det samme. Han fik straks igen: ”? men det kan erhvervslivet ikke genkende”. Det var såmænd Lægemiddelindustriforeningen nok engang…

Til sidst blev budskabet drevet helt hjem: Hvad syntes ”erhvervslivet” så bedst om – skattelettelser eller SF’s plan? SF’s plan! Rigtigt svaret! I sin begejstring kunne journalisten ikke tage sig af den bagatel, at denne vurdering slet ikke kom fra erhvervslivet, men fra Ingeniørforeningen, der er en fagforening.

(TV-avisen, 19. januar 2011: Erhvervslivet roser SF)

Line Gertsen, DR-vært: Normalt er SF og dansk erhvervsliv ikke de bedste venner, men det er på vej til en ændring. SF får nemlig masser af roser fra erhvervslivet for en ny vækstplan, der skal skaffe 75.000 nye job.

[…]

Frida Frost, Ingeniørforeningen: Jeg synes, det ser ret fornuftigt ud, og jeg hilser det meget velkommen, at det er kommet på banen nu. For vi trænger i den grad til at tage nogle beslutninger. […]

Morten Hansted, DR: På Christiansborg er der fra borgerlige side skepsis.

Brian Mikkelsen (K): – altså 80 procent af det foreslåede, er en fuldstændig kopi af det jeg har snakket om, som økonomi- og erhvervsminister.

Morten Hansted: – men det kan erhvervslivet ikke genkende. […]

Frida Frost: Der har ikke været meget initiativ til noget der taler vækst for Danmark, der taler for en samlet plan, og det er der kommet nu, og det hilser jeg meget velkommen.

Morten Hansted: Men skal det så være skattelettelser eller SF’s plan der bliver gennemført? Ingeniørene foretrækker det sidste.

Frida Frost: Hvis man kun taler om skattelettelser og besparelser, så har vi ikke lavet den store plan. Så har vi lavet noget på kort sigt. De store planer, det er der hvor vi investerer i en tro også.18. november 2010

Pittelkow: “Hvorfor spørger man ikke pointsystemets kritikere, hvad de vil sætte i stedet?”

Først fandt TV-avisen en kvindelig dansk advokat der under et ferieophold i Indien var blevet forelsket i en 23-årig bartender. Dagen efter kunne Jyllandsposten fortælle, at det nu ville blive svært for danske mænd at finde sin ægtefæller i Thailand. I dag har TV2news historien om en dansk mand, der nu ikke kan få sin kæreste til Danmark – hun er fra Mexico. Ralf Pittelkow kommenterede i gårsdagens Jyllandsposten – Bag Nyheden: Skæv indvandringsdebat (ikke online).

“Stramningerne i indvandringspolitikken siden 2001 har været ledsaget af mange mediehistorier om mennesker, der ikke kan få familiesammenføring. Således også i forbindelse med det nye pointsystem. Der er imidlertid et slående mønster i, hvem medierne udvælger som ofrene i deres historier. Typisk er det noget i retning af en dansker, der har forelsket sig i en brasilianer, som ikke kan komme hertil. Naturligvis bør medierne berette om mennesker, der kommer i klemme i regler, der slet ikke er møntet på dem. Men det mærkelige er, at der næsten ikke er nogen historier om de tilfælde, som reglerne faktisk er rettet mod

Man kan groft sagt tale om tre motiver for indvandring til Danmark:

Det ene er kærlighed og ønsket om at danne par her i landet.
Det andet er et individuelt målrettet ønske om at få et arbejde eller en bestemt uddannelse i Danmark.
Det tredje motiv har at gøre med et kollektivt mønster. Det drejer sig om, hvad eksperter kalder kædevandring.

Kædevandringen er startet med, at folk fra en slægt eller et lokalområde i ikke-vestlige lande er kommet til Danmark… Meget af kædevandringen er foregået gennem arrangerede ægteskaber, i en del tilfælde tvangsægteskaber. I vidt omfang har det været en indvandring til offentlig understøttelse i Danmark. Den har kostet det danske samfund mange milliarder kroner og givet store problemer med den sociale og kulturelle integration. Stramningerne fra 2001 var især rettet mod denne kædevandring, som dengang udgjorde størsteparten af familiesammenføringerne. Det nye pointsystem målretter reglerne yderligere i den retning.

Men hvornår er det nu lige, at vi har set en mediehistorie om den tyrkiske pige, som efter de nye regler ikke længere kan familiesammenføres i et arrangeret ægteskab eller tvangsægteskab med én af dem derhjemme? Hvorfor mangler de historier? En anden gabende mangel springer i øjnene: Hvorfor spørger man ikke pointsystemets kritikere, hvad de vil sætte i stedet? …

Et hovedargument mod pointsystemet er, at “det gør forskel på folk”… Men hvis man ikke vil gøre forskel på folk, må man gå ind for fri indvandring. For alle adgangskrav gør forskel mellem dem, der lever op til dem, og dem, der ikke gør.

Så lad os høre: Går kritikerne ind for fri indvandring? Eller forestiller de sig, at man bør vende tilbage til den indvandringspolitik, som Nyrup havde ansvaret for, og som danskerne forkastede med et brag? Svaret blæser i vinden.

Folk må gifte sig med hvem de vil. Men et samfund er i sin gode ret til at udstikke regler for, hvem der kan få ophold i landet…

Der er stadig folk, der kommer i klemme i de nye regler. Men retningen er rigtig: Pointsystemet belønner personlige kvalifikationer og rammer kollektiv kædevandring. Skulle det være dårligt?.”

(TV-avisen, 8. november 2010: Skrappere krav til familiesammenføring)

Apropos.

 • BT 18/11-10 – Gravid 19-årig tævet… i timevis (pak. pige afstraffet af sin familie, indisk kæreste).
 • 

  24. oktober 2010

  Jacob Skovgaard-Petersen om ‘menneskelig kreativitet til at se på Koranen med nye øjne’

  Den gode professor revser blandt andet Ralf Pittelkow for at argumentere med Koran-citater, men seneste udgivelse om ‘Islams magt’ er ren emperi, ‘Europas ny virkelighed’, lyder undertitlen. For sjov skyld googlede jeg Skovgaard-Petersens moderate tv-imam Ahmed Al-Shuqayri – øverste og eneste hit på dansk er Skovgaard-Petersen selv.

  Professor Jacob Skovgaard-Petersen i weekendens Information – Den danske islamdebat er uoplyst.

  “Lars Løkke Rasmussen (V) vil have muslimerne til at dreje på deres paraboler, så de kan se Vild med dans sammen med os andre. Men problemet er ikke, at danske muslimer ser arabisk tv, men at de danske islamdebattører ikke gør. Pittelkow, Hedegaard, Langballe og co. er nemlig mere optaget af Koranen, hvor de higer og søger efter muslimernes sande væsen.

  Men indsigt i islam anno 2010 skal ikke findes i støvede suravers, men derimod i arabisk tv og film og alle mulige andre steder, hvor muslimer taler om og med hinanden. Her vil islamkritikerne kunne få en egentlig forståelse af, hvad moderne islam handler om. Det hævder islamforskeren Jakob Skovgaard-Petersen, der betegner niveauet i den hjemlige islamdebat som forstemmende.

  »De danske islamdebattører har ofte haft meget lidt berøring med den religion, som de opkaster sig til eksperter i. De læser Koranen som en slags grønspættebog…

  Han understreger, at Koranen hidrører en tid, hvor man slet ikke kendte til moderne samfundsforhold. Derfor handler den ligesom Biblen overvejende om forskellige regler og pligter og ikke mindst om lydighed og taknemmelighed over for Gud. Men ikke mindst i de sidste 3-400 år har generation efter generation evnet at se på deres religiøse skrifter med nye øjne, og indsigt i denne menneskelige kreativitet er nøglen til at forstå religionens rolle i moderne samfund, understreger Jakob Skovgaard-Petersen.

  »Det er derfor, det giver mening at beskæftige sig med religions-og kirkehistorie. Fordi de religiøse tekster udlægges forskelligt til forskellige tider. Men det kender de folk, der bedriver denne form for kritik bare ikke til. De nøjes med at slå op i Koranen, finder et eller andet militant vers og konkluderer, at så må muslimer være militante. Men det er altså en meget stærk overvurdering af skriftens betydning som årsag til menneskelig handling,« siger Jakob Skovgaard-Petersen…

  På den største og rigeste tv-station i den arabiske verden, det saudisk-ejede MBC med hovedsæde i Dubai, kan de hver ramadan se et dagligt program med det opbyggelige navn En ung mands strøtanker, på arabisk Khawater Shab. Værten i En ung mands strøtanker er den unge saudier Ahmed Al-Shuqayri, der ifølge Jakob Skovgaard-Petersen er en slags omvandrende kapitalismens ånd, som prædiker punktlighed og protestantisk etik.

  »Al-Shuqayri er den protestantiske etik og den kapitalistiske ånd på to ben. Og på forunderlig vis bedriver han religions-og civilisationskritik på en måde, som unge muslimer kan forholde sig til. Derfor er det også en myte, når danske kommentatorer hævder, at der ikke skulle være kulturel selvkritik i den arabiske verden. Der er masser. Betydeligt mere end herhjemme,« påpeger Jakob Skovgaard-Petersen.

  … Unge muslimer dyrker ham på Facebook og youtube, og fænomenet Al-Shuqayri rummer derfor også en anden central pointe. Nemlig at moderniteten og religionen sagtens kan gå håndihånd… Men netop den erkendelse har vanskeligt ved at trænge igennem i Vesten, der stadig er fastlåst i en gammeldags sekulariseringstankegang, påpeger Jakob Skovgaard-Petersen”

  (Kildehenvisninger i Jespersen & Pittelkow: Islams magt, 2010. S. 272)

  Oploadet Kl. 00:39 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  

  22. august 2010

  Jespersen & Pittelkow: Islams magt – Europas ny virkelighed

  Den nye bog af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow udkommer på tirsdag. Her lidt fra Islams magt – Europas ny virkelighed.

  “Luckas Vander Taelen bor ved siden af et kvarter i Bruxelles, “som man selv med den mest multikulturelle partiskhed ikke kan kalde andet end en ghetto”. Hans datter har for længst opgivet at bevæge sig derind, “hun bliver simpelt hen kaldt for for mange grimme ting”. Selv cykler han hver dag gennem kvarteret, hvilket giver ham mange interessante oplevelser med ignorering af almindelige trafikale regler. De unge mennesker, der hænger ud, “ser på en, som var man trængt ind på deres private domæne”.

  To gange er han blevet kørt ned på cykel. Da han den ene gang brokkede sig til den skyldige nordafrikanske teenager, fik han svaret: “Nique ta mère” (fuck din mor). Den anden gang blev en anden ung nordafrikaner så fornærmet over hans bebrejdelser, at han spyttede ham i ansigtet. Af det har Vander Taelen lært, at han skal holde sin bøtte, når nogen kører 70 km i et område, hvor man kun må køre 30 km.

  Han oplever de unge indvandrere som evigt fornærmede, og forurettede. “Aldrig ansvarlige for noget, det er altid nogle andres fejl: regeringen, de racistiske belgiere”. Da politiet arresterede en dreng, organiserede faderen straks en protest i området, fordi hans dreng “ikke engang ville stjæle et æble”.

  Indvandrerne lever hele deres tilværelse inden for rammerne af deres kvarter, som en landsby i storbyen. Her gælder deres normer: “En datter af nogle marokkanske venner har en belgisk ven. Hun går aldrig ud med ham i kvarteret, fordi de straks ville få hånlige tilråb. Selv om næsten alle disse unge indvandrere har belgisk statsborgerskab, er der ingen identifikation med landet. Faktisk er ‘belgier’ et bandeord…”

  I realiteten ser man aldrig unge kvinder alene i kvarteret. Og slet ikke i cafeerne, hvor de ikke engang bliver tålt. “Da en ansat ved kommunen bestilte en kaffe, blevet det hurtigt gjort klart for hende,, at hun ikke skulle regne med at få serveret.”

  […]

  Luckas Vander Taelen er medlem af Flanderns parlament for partiet De Grønne… Han skrev denne beretning om sine personlige oplevelser i den belgiske avis De Standaard i efteråret 2009.” (s. 227f, Den Multikulturelle Opløsning)

  Mere.

 • 20/8-10 Berlingske Tidende – Ikke hen til kanten af afgrunden (interview).
 • 23/8-10 P1 Formiddag med Poul Friis – Islam får magt i Europa (Interview, Pittelkow).
 • 24/8-10 Go’ Morgen Danmark, TV2 – Interview: Jespersen og Pittelkow.
 • Oploadet Kl. 12:34 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  21. juni 2010

  DBUs Lars Berendt: “… det vil skade integrationen, hvis muslimer skal følge de fælles regler”

  Kommentar af Ralf Pittelkow i dagens Jyllandsposten – Fodbold for muslimer.

  “Dansk Boldspil-Union diskriminerer. Man giver rettigheder til muslimer, som nægtes ikke-muslimer. Midt i denne VM-tid har Dansk Boldspil-Union (DBU) gjort sig uheldigt bemærket i en ganske anden sammenhæng. Det drejer sig om fodbold og religion.

  Det internationale fodboldforbund FIFA har indskærpet, at fodboldspillerne ikke må bære religiøse symboler på banen. Det støttes af DBU, hvis kommunikationschef Lars Berendt siger: ”Fodbold er universel, og derfor skal den være fri for religiøse og politiske markeringer.” (Kristeligt Dagblad 17.6.)…

  Fornuftigt princip. Problemet er bare, at DBU ikke selv overholder det. Her gælder princippet kun for ikke-muslimer, mens muslimske piger må bære et meget synligt religiøst symbol i form af tørklæder. Berendt forsøger sig lidt med et argument om, at tørklædet for mange muslimske piger er en del af kulturen og ikke nødvendigvis et spørgsmål om tro. Søforklaring…

  Men Berendt har også en anden forklaring: Muslimske forældre vil ikke give deres døtre lov til at spille fodbold uden tørklæde. Man må forstå, at FIFA’s regler kun gælder for dem, der ikke er meget imod at følge dem!

  Berendt begrunder dette principløse rod med, at det vil skade integrationen, hvis muslimer skal følge de fælles regler. Jaså? Her gik jeg og troede, at integration går ud på, at man tilegner sig de regler, som gælder i det land, man er blevet en del af…

  Hvis vi ikke tager vores egne værdier alvorligt, går det helt galt med integrationen. Til vores værdier hører, at man ikke diskriminerer ved at give nogle grupper rettigheder, som andre ikke må få. Dansk Boldspil-Union diskriminerer.”

  Apropos.

 • 25/5-10 Uriasposten – “Zlatan saknar motivation för Blågult”.
 • 14/6-10 Information – De røde og hvide.
 • “Danskernes velorganiserede og monokulturelle landshold er et symptom. Danmark er i dag karakteriseret af fremmedfrygt og en offer-baseret nationalisme, ikke ulig Serbien, i stedet for det frisind landet tidligere var berømt for.” (norske Aslak Nore, der fremhæver Norge og Sverige – to hold der ikke kvalificerede sig til VM)

 • 20/6-10 SPN – Hitzfeld vil sende franske rebeller hjem.
 • “De spiller for deres land og burde have en form for stolthed.” (svenske Ralf Edström om det multikulturelle franske landshold, der lige nu er i opløsning)

 • 21/6-10 Kristeligt Dagblad – Wayne Rooneys kors i søgelyset (Islam-konvertitten Ribery).
 • Oploadet Kl. 12:03 af Kim Møller — Direkte link74 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper