13. oktober 2010

“Der er rigtige mange der bruger den her service”, sagde Jakob Illeborg om sharia-råd

Med udgangspunkt i danske imamers konfliktmægling i ghettoerne, bragte TV-avisen mandag et længere indslag om sharia-råd i England. På trods af korrespondenten Jakob Illeborg, var indslaget isoleret set slet ikke så slemt, men det at emnet introduceres uden den mest basale kritik, indikerer at islamiseringen har nået en ny fase.

Gellerup-imamen Abu Bilal Ismail mente selvfølgelig han med sin konfliktmægling gjorde samfundet en tjeneste, men vi har at gøre med en religiøs ekstremist der afviser ligeværd mellem kønnene, og han skal selvfølgelig ikke have nogen officiel anerkendelse, og da slet ikke i forhold til kvinders ageren i det offentlige rum, skilsmisser og den slags. Om ti år kan det åbne samfund være sat 100 år tilbage.

Fra indslaget – Serie: Det Andet Danmark

Kurt Strand, TV-avisen: Som 21-Søndag fortalte i aftes, så har en imam godkendt en ulovlig låneaftale i Gellerupparken uden for Århus. Og det sker jævnligt, at imamer påtager sig rollen som konfliktmægler i landets største ghettoer…

Kristian Leider, DR: Abul Bilal Ismails telefon ringer. Som en af imamerne i Gellerupparken, er det ham områdets beboere kontakter når de har konflikter og kontroverser mellem familierne.

Abu Bilal Ismail, imam: Det er på grund, at de respekterer mig. De er stolt af os, og det vil lytte til os.

Kristian Leider: Eksempelvis har imamerne mægler, når to familier er røget i totterne på hinanden, fordi en pige har følt, at en dreng fra en anden familie havde været for nærgående… beboerne i Gellerupparken vil tilsyneladende hellere have imamer end myndighederne til at løse deres problemer, fortæller en af dem, der til dagligt rådgiver indvandrere om juridiske spørgsmål.

Leif Randeris, Indvandrerrådgivningen: Det sker hele tiden. Det er jo en helt anden måde at fungere på, hvis man er muslim, og man er troende muslim…

[…]

Kurt Strand: I Storbritannien er det normalt praksis, at religiøse trossamfund spiller en rolle i at rådgive og mægle mellem stridende parter i et lokalsamfund. For eksempel afgør imamer og såkaldte sharia-råd løbende stridigheder mellem muslimer uden om retssystemet. Sålænge der altså ikke er tale om kriminalitet. TV-avisen har besøgt en af de religiøse rådgivere.

Jakob Illeborg, DR: … som imam i Storbritannien ligger der også et stor arbejde med at rådgive lokale muslimer efter sharia-principper… og sagerne der rådgives om i moskeer, og i de såkaldte sharia-råd strækker sig fra skilsmisser til stridigheder om penge… De fleste af Storbritanniens mere end 2 mio. muslimer er glade for sharia-rådgivning… Der er mere end 700 moskeer i det centrale London, og lederen af den anglosaksiske kirke og det britiske retsvæsen har sagt at sharia-principper og sharia-råd er fint kompatible med moderne britisk liv. Det er faktisk ikke kun muslimerne der har en sådan anordning – jøderne har noget lignende, og den politiske holdning er, at trossamfund kan være med til at knytte lokale kvarterer sammen. Spare det offentlige en masse resourcer, og faktisk en masse penge.

Kurt Strand: Den her britiske imam-model, den stammer helt tilbage fra 1980’erne. Her tredive år senere, hvad siger kritikerne så om den model.

Jakob Illeborg: Kritikerne, og dem er der mange af herovre, de stiller spørgsmålstegn ved om religion overhovedet skal spille så stor en rolle, som vi taler om her. Og måske i særdeleshed når vi taler om fundamentalistisk Islam skal have mulighed for at spille en rolle. Er imamer for eksempel i stand til, med deres syn på kvinder, at varetage moderne kvinders rolle eller muligheder i samfundet. Så kritikerne stiller spørgsmålstegn ved, om det her er up-to-date.

(Ajmal Masroor, imam)

Kurt Strand: Så kan man vende den om. Det kan man altid. Hvorfor har det så trods alt kunne fungere, trods den her kritik.

Jakob Illeborg: Fordi der har været et stort behov for det. Der er rigtig rigtig mange der bruger den her service. Det er på sin vis udtryk for klassisk britisk tilgang til sådan noget her… man vil gerne have at religionen spiller en rolle, og man vil gerne tilgodese minoriteterne. Så det er typisk klassisk britisk pragmatisme, så længe det ikke er ulovligt, så længe det fungerer, så lad os have det.12. september 2010

Mark Steyn i Deadline

Mark Steyn talte igår ved Trykkefrihedsselskabets konference om Humor, satire og ytringsfrihed. Snaphanen var tilstede, og har sikkert udførligt i lyd og video de kommende dage. Steyn var efterfølgende gæst hos Kurt Strand i Deadline, og det kan anbefales.

Herunder en sekvens hvor han taler om franske byer, Bruxelles og Amsterdam.

(Deadline, 11. september 2010: Mark Steyn; Youtube)

Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


4. september 2010

Om Kurt Strand: “Manden er gudhjælpemig blev udnævnt til formand for Cavling-komiteen.”

Klumme i torsdagens Jyllandsposten af Tage Clausen – Infam manipulation (ikke online).

“Visse myter får deres eget liv i medierne… En af de mest sejlivede og for ophavsmanden ubehagelige er, at daværende finansminister Thor Pedersen i forbindelse med finanslovforslaget i 2006 skulle have bebudet, at vi snart kom til at eje hele verden.

Faktum er, at han tværtimod advarede mod at tro på de langsigtede prognoser, som pegede i den retning…

»Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, at vi ejer hele verden. Og så er det problem så at sige løst. Men måske viser det dog udfordringen i at bruge langsigtede modeller. At de nok har en begrænsning alligevel.«

Han advarede altså udtrykkeligt mod at tro på de modeller, som pegede i retning af den urealistiske forudsigelse. Siden har det med tåbelige journalisters hjælp hængt ved, at han skulle have udtrykt sig brovtende om, at vi snart ville eje hele verden.

I lørdags var det DR’s tur til igen-igen at fremture med det fejlagtige citat. Det havde Thor Pedersen protesteret over, og det førte i Deadline tirsdag aften til en af de mest infame og ubehagelige manipulationer, der er set og hørt i DR i nyere tid, og det siger en hel del.

Den mere end almindeligt selvhøjtidelige Kurt Strand annoncerede en såkaldt præcisering…

Hvorefter Kurt Strand afspillede et tv-klip ude af sammenhæng og klippede efter: » så er det problem så at sige løst.« »Således præciseret i rette kontekst,« erklærede Kurt Strand og præsenterede dermed en infamt, manipulerende journalistik, som bringer skam over ikke alene ham og DR, men hele det journalistiske fag.

Formålet var tydeligvis at få Thor Pedersen til at fremstå som et fjols, og det lykkedes til overmål over for enhver, som ikke kender sagens rette sammenhæng. For os andre, som gør, er det Kurt Strand , der står tilbage som en manipulerende ondsindet fjols…

Seerne kan glæde sig over, at denne ubehagelige journalistiske manipulator snart forlader Danmarks Radio, men journalistikken må leve med ham, oven i købet på en fremtrædende plads. Manden er gudhjælpemig blev udnævnt til formand for Cavling-komiteen.”

(Deadline, 28. august 2010: Intro til Propagandisterne)

Thor Pedersen (2006-sekvens): – over tid ender det med vi ejer hele verden.

Nynne Bjerre Christensen, DR2: Ja, det var en veltilfreds Thor Pedersen, der som finansminister i 2006 fremlagde regeringens finanslovsforslag. Siden har økonomisk krise, stigende ledighed, og offentlige underskud tvunget regeringen til at ændre retorikken, og forberede befolkningen på hårde tider.

(Deadline, 31. august 2010: Thor Pedersen præciserer…)

Kurt Strand, DR2: I Deadline lørdag aften citerede vi den tidligere finansminister Thor Pedersen, for i 2006, at sige, at det gik så godt i Danmark, at vi på sigt ville komme til at eje hele verden. Men ordene er grebet ude af deres kontekst mener Thor Pedersen…

Oploadet Kl. 03:17 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


12. april 2010

“På den måde, udsendelse efter udsendelse, bakser Danmarks Radio med at få den genstridige befolkning på plads.”

Det var fint at se Lars Hedegaard i Deadline igår, men det er nu meget DR’sk, at en markant fortaler for ytringsfrihed fik valget mellem at være djævelens advokat i forhold til børnepornografi, eller modstander af den fulde ytringsfrihed. Hvis Hedegaard ofte blev brugt som kommentator, eller Deadline altid formåede at fremhæve paradokser, så ville der intet odiøst være i det, men sådan er det langt fra.

I sidste måned havde Deadline inviteret en svensk venstreradikal i studiet til en længere samtale om Sverigedemokraterna. Her var ingen paradokser. Han behøvede ikke forholde sig til hatecrime i relation til muslimske indvandrere, eller afkrævet en definition af det han han forstod som en god udlændingepolitik. Omvendt har man en Kurt Strand, der taler om ‘fremmedfjendskhed’ som var det et klart defineret begreb, alt imens interview-offeret uden afbrydelse får lov til at etikettere Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna som højreekstremister i jakke og slips.

Fra dagens Jyllandsposten – Hvem er højreekstremister?

“For nylig havde DR 2’s Deadline besøg af den svenske journalist Kurdo Bakti. Han har lige skrevet en bog om sin ven, krimiforfatteren og kommunisten Stieg Larsson. Danmarks Radios interviewer lagde op til samtalen ved at fastslå, at Sverige nu var ved at blive et lige så uanstændigt land som Danmark…. Deadline kaldte skiftevis Sverigesdemokraterna for indvandringsfjendtlige og fremmedfjendtlige…

I samme Deadline-udsendelse blev ordene fremmedfjendtlig og højreekstremistisk brugt i flæng. DR-journalisten fastslog, at svenske højreekstremister har begået flere mord. Han mente også, at Sverigesdemokraternas fremgang måske kunne tage luften ud af nazisterne. Jeg ville stemme på Sverigesdemokraterna, hvis jeg boede i Sverige. Jeg er altså nært beslægtet med nazisterne og en mulig morder.

(Deadline, 16. marts 2010: Sverigedemokraterne fungerer som ventil i svensk politik)

For et års tid siden blev en hidtil ukendt kvinde kendt i Sverige for sit nedladende syn på Danmark. Lena Sundstrøm hedder hun… Med moderlig bekymring så hun på et Danmark, der er så uanstændigt, at det modsætter sig at blive omformet til et arabisk sheikdømme.

Intervieweren spurgte Lena Sundstrøm, om det da ikke var godt, at vi havde en åben debat i Danmark. Hun svarede med et modspørgsmål. Jamen havde den åbne danske debat da medført, at Dansk Folkeparti var skrumpet ind? Dansk Folkepartis tilbagegang var for hende det eneste succeskriterium for en åben debat. Det logiske spørgsmål, hvorfor det da var så galt, at danskere stemte på DF, stillede DR-journalisten ikke.

(inkl. DR-intro; mere “nu går de mere i jakke og slips og stiller op i Rigsdagen”)

En fredelig hollandsk familie, jeg kender, fortæller mig, at langt de fleste hollændere i dag står bag Geert Wilders. For ikke længe siden var han i Deadline. Deadlines journalist viste allerede ved sit forstenede kropssprog, at her var kommet en mand i studiet, som almenheden måtte tage afstand fra. Han udspurgte ikke Wilders, samtalede ikke med ham, men forhørte ham med gravmine. Det samme spørgsmål blev gentaget flere gange, som en forhørsleder gør, når han står over for en forbryder af værste skuffe.

(se også: “I Sverige, er der på det seneste blevet begået flere hadforbrydelser…”)

Slår man i sin fortvivlelse over på radioens P 1, får man også dér at vide, at vi, der foretrækker én national kultur i hvert land, er nogle afskum. Ganske vist udgør vi sådan ca. 80 pct. af befolkningen. Men så meget desto større er DR’s opgave med at rive os ud af vores syndighed.

Jeg griber ned i bunken af P 1-besværgelser mod os uanstændige. I ”Orientering” kaldes Schweiz’ nationalparti for ”fremmedfjendsk”. Men er et parti fremmedfjendsk, fordi det ikke vil have minareter opført i sit land? Nej til minareter er vel ikke et nej til fremmede, men et nej til at islams aggressive ideologi får et endnu stærkere fodfæste i Europa.

I en samtaleudsendelse med lytterne omtaler en lytter Carsten Jensen som venstreorienteret. Men bliver korrekset af programlederen, der siger: nej, Carsten Jensen er bare en ”anstændig borgerlig”…

På den måde, udsendelse efter udsendelse, bakser Danmarks Radio med at få den genstridige befolkning på plads. Selv om man ikke kan beundre hensigten, må man beundre ihærdigheden.

Mere.

 • Youtube: Kurt Strand interviewer Kurdo Baksi om Stieg Larsson, EXPO, Sverigesdem...
 • 20/9-09 Dagens Nyheter – Kurdo Baksi: I Kurdo Baksis Sverige får alla vara svenskar.
 • 20/3-10 Snaphanen – Kurdo Baksi hos Kurt Strand i DR-Deadline.
 • “Der er ikke mange af Baksis parametre, der ikke har stik modsat retning ude i virkeligheden.” (Snaphanen, 20/9-09: Kurdo Baksi i Utopia)

  

  2. februar 2010

  Carsten Jensen i Deadline….

  Carsten Jensen var gæst i søndagens sene Deadline. Et citat.

  Carsten Jensen, forfatter: Ordet krabask blev ikke nævnt i udvalgets motivation, men derimod at jeg havde forsvaret nogle udsatte. Sidst jeg gjorde det, var på Christiansborg Slotsplads, for de irakiske, afviste irakiske asylansøgere, der havde jeg min datter med, og hun spurgte mig så, hvorfor gør du det her. Hun er tretten år gammel, og jeg sagde, at det gør jeg, fordi jeg tror at – jeg vil ikke have den dag skal komme, hvor en dag ud i fremtiden, hvor jeg spørger mig selv – hvorfor var du tavs? Hvorfor lod du bare det her ske?

  (Deadline, 1. februar 2010; Palmeprisen for humanisme)

 • 31/1-10 Berlingske blogs – Jesper Beinov: Det totalitære Danmark.
 • 1/2-10 JP blogs – Kasper Støvring: Ak Sverige… (Enzensberger -citater).
 • Oploadet Kl. 00:40 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  14. juni 2009

  Geert Wilders og Kurt Strands jagt på M-ordet

  Geert Wilders er af medierne blevet udskammet som den ondeste onde, og i den henseende udstiller hans tv-optrædener mediernes manglende lyst til at skelne mellem nødvendig kritik af ideologien og hadefuld generaliseren overfor muslimerne som gruppe.

  Det er i sagens natur svært at kritisere ideologien uden at udpege muslimer som problemets kerne, men selvom Wilders altid gør sig store anstrengelser for at undgå unødvendige generaliseringer, så får han grovfilen. Det er ikke måden han siger det på, men det at det overhovedet bliver sagt. Det så man et godt eksempel på i gårsdagens sene Deadline, hvor Kurt Strand konstant fiskede efter M-ordet, der kunne bekræfte hans fordomme (og immunisere islam i al evighed).

  (Indslaget kan ses på Youtube: I & II)

  Sjælden ‘kritisk’ referat på DR Online (af Signe Fuglsang Midtgaard) – Wilders: Jeg har ikke noget imod muslimer.

  “Den hollandske højrefløjspolitiker Geerd Wilders har kaldt Islam for en totalitær ideologi, sammenlignet Koranen med Hitlers “Mein Kampf” og lavet den islam-kritiske film “Fitna”.

  Men da han var på besøg i Deadline på DR2 var tonen en anden:

  – Jeg har ikke noget imod muslimer. Lad mig understrege det. Jeg anerkender, at de fleste muslimer i Danmark, Holland og Europa er lovlydige personer, sagde Geerd Wilders i Deadline…

  Og dog:

  – Men jeg foreslår et forbud mod immigration fra muslimske lande, for jeg ved, at jo mere den islamiske ideologi – der ikke ønsker assimilering, men vil dominere et samfund – jo stærkere den bliver, des mindre frihed får vi, og des ubehageligere bliver det for vore lande, sagde politikeren i programmet.

  Værten i Deadline forsøgte at få Geerd Wilders til at fortælle, hvor mange af de 25 millioner muslimer, der lever i Europa, der udgør et problem.”

  Oploadet Kl. 14:28 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
  

  8. januar 2009

  Om Kurt Strands “mikrofonholderi over for de mennesker, han er politisk enig med”

  Fra gårsdagens Kristeligt Dagblad – et læserbrev af Lone Nørgaard.

  Kritik af Deadline. Konfliktdækning er ensidig
  Lørdag den 3. januar fokuserede DR 2- programmet Deadline på konflikten i Gaza og Israels invasion. Studieværten, Kurt Strand, havde muligvis selv den opfattelse, at udsendelsen leverede en afbalanceret fremstilling af den aktuelle situation i Gaza. For os, der har stadig sværere ved at forstå DR’s tendentiøse, anti-israelske dækning af konflikten, var der tale om nok et partsindlæg.

  At kultursociologen Birgitte Rahbek blev inviteret til at beskrive de sandsynlige Hamas-reaktioner på den israelske invasion lå lige til højrebenet. For selvfølgelig har hun ret i sin væsentligste pointe: Angrebet vil skabe endnu mere had blandt palæstinenserne. Men enten må Kurt Strand holde op med sit mikrofonholderi over for de mennesker, han er politisk enig med, og stille de relevante kritiske spørgsmål, eller også burde han have inviteret en opponent, som kunne have gjort det helt klart for seerne, hvori Israels dilemma består. Birgitte Rahbeks pro-palæstinensiske position har været kendt i årevis, og det er synd at sige, at hun er en neutral iagttager.

  Skulle Kurt Strand ikke have forholdt sig til det faktum, at israelerne kæmper for at overleve, mens de palæstinensiske terrorister kæmper for at udrydde? Som ville have ledt til følgende spørgsmål: Er Israel ikke nødt til at beskytte sig ved at eliminere den terrortrussel, som dagligt kommer fra de palæstinensiske byer, og som menige palæstinensere støtter ved at skjule terroristerne? Hvordan, Birgitte Rahbek, kan Israel undgå at ramme civilbefolkningen (kvinder og børn), når terroristerne vælger at bruge dem som skjold?

  Han kunne også passende have stillet spørgsmålet: Gør Israel ikke, hvad de kan for at forhindre drab på uskyldige? I modsætning til palæstinenserne, som dræber for at udrydde så mange som muligt: civile, militærfolk, kvinder og børn.

  DR er vores alle sammens fuldt licensfinansierede og brugerbetalte radio- og tv-station. Derfor kan man også som seer kræve, at DR’s journalister spidser de kritiske blyanter.

  Det pågældende udsendelse er delvist transkriberet her.

  Oploadet Kl. 17:58 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  

  1. juli 2008

  Kurt Strand interviewer FN-udsending om Israel: “Er det endnu værre end i Sydafrika?”

  Fra gårsdagens Metroxpress. Et læserbrev af Juliette Charleman.

  DR’s partiske interviewer
  I DR 2’s ‘Deadline’ den 26. juni interviewede Kurt Strand en John Dugard fra Sydafrika, der er FN’s specielle udsending i Gaza og Vestbredden. Begge var de overbeviste om, at Israel var en apartheidstat – og at Israel bar skylden for det hele. Egyptens forsegling af sin grænse til Gaza blev ikke nævnt.

  Kun én gang under samtalen ytrede Kurt Strand noget, der kunne ses som Israels standpunkt: ‘Israel siger, de forsvarer sig bare…?’, indvendte han spædt. Åh nej, ikke på Vestbredden, svarede Dugard. For det er Palæstina (som kun eksisterede indtil 1948.), og der skal israelerne ikke være. Måske har de lov til at forsvare sig mod raketter fra Gaza, fortsatte Dugard, men de skelner ikke mellem civile og militære mål.

  Her kunne en samvittighedsfuld interviewer have påpeget, at det er svært at svare på raketter affyret fra beboelsesområder, skoler og hospitaler. Men den indvending havde Kurt Strand tilsyneladende ikke tænkt på.

  Alle problemer i Mellemøsten skyldtes Israel, kunne vi se, og araberne var ikke skyld i noget. Fin neutral udsendelse, helt i DR’s ånd.

 • 23/2-07 The Guardian – Occupied Gaza like apartheid South Africa, says UN report (Dugards forrige rapport).
 • Oploadet Kl. 13:41 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
  

  9. april 2006

  Kurt Strand og Deadline glemte lige det essentielle i Mubaraks tale…

  Egyptens præsident Hosni Mubarak talte igår til den arabiske verden via tv-stationen Al-Arabiya, hvor han talte om situationen i Irak, og hvor uansvarligt det vil være at trække koalitionsstyrkerne hjem nu.

  Med udgangspunkt i samme artikel fra Ritzaus Bureau gav det overskrifter såsom:

  Kurt Strand gav den derimod fuld skrue på DR2.

  Deadline (8/4-06 22.30): Mubarak advarer om borgerkrig i Irak.

  Egyptens præsident Hosni Mubarak meldte sig i dag i koret af stemmer, der advarer om, at Irak befinder sig midt i en borgerkrig. Mubarak siger, at han ikke ser nogen løsning på problemerne i Irak. Landet er fuldstændigt ødelagt, lyder det fra den egyptiske præsident, og hvis Saddam Hussein havde været ved magten, ville intet af dette være sket. Mubaraks udtalelser kommer samtidig med at en selvmordsbomber i dag dræbte mindst seks shia-muslimske pilgrimme i den sydlige del af landet. Og i går blev 79 shia-muslimer dræbt i en moske i Bagdad.”

  Oploadet Kl. 20:05 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  16. januar 2006

  Kurt Strand om fagforeningstvangen: Kan vi ikke bare undsige menneskerettighederne…

  Suveræn leder i gårsdagens Jyllandsposten om Klaus Rifbjerg, kulturradikalismen, og Deadline på DR2. Et citat fra Store Klaus:

  “… derfor har Rifbjerg ret, når han siger, at kulturradikalismen ingenlunde er død. Det var debatten om afskaffelse af eksklusivretten på arbejdsmarkedet i DR2’s “Deadline” i den forgangne uge et godt eksempel på. Studievært Kurt Strand spurgte en ekspert i menneskerettighedskonventioner, om Danmark ikke blot kunne melde sig ud af dem og derpå melde sig ind igen med krav om at få accepteret de forbehold, som eksklusivretten indebærer. Uden et eneste løftet øjenbryn. Uden en flodbølge af klager. Det er et glimrende eksempel på den definitionsmagt, de kulturradikale og venstrefløjen har sat sig på. Tænk hvis regeringen i samme tv-studie havde foreslået, at Danmark skulle trække sig fra menneskerettighedskonventioner for at stramme udlændingeloven og derpå tilslutte sig dem igen med alle nødvendige forbehold.

  Vi mener ikke, at Danmark skal stille sig uden for de konventioner, som vi har forpligtet os til at overholde. Vi anfører eksemplet for at vise hykleriet og den selektive retfærdighed blandt de kulturradikale og på venstrefløjen.”

  Oploadet Kl. 19:12 af Kim Møller — Direkte link4 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper