6. november 2016

Martin Burcharth, Information: Medierne ikke har ikke været fair mod Hillary, emailsagen ‘er blæst op’

Kurt Strand er nøjagtig ligeså rød som forgængeren Lasse Jensen, der i øvrigt også har været USA-korrespondent for DR. Jeg har ikke hørt denne her udgave af Mennesker og Medier (P1), for det ligner lidt Cavlingkomitéen (Radio24syv) eller Presselogen (TV2 News). De stiller ikke spørgsmål, der ikke kan besvares uden at erodere egne idealer, og motivanalyserne peger alle i samme retning.

DR.dk giver et oprids af seneste udgave af Mennesker og Medier, der havde Stéphanie Surrugue (DR), Jesper Steinmetz (TV2), Kristian Mouritzen (Berlingske) og Martin Burcharth (Information) i studiet. Jeg skrev om sidstnævnte første gang i 2003, da han betegnede Dansk Folkeparti som ‘ et kvasi-fascistisk parti’. Siden er det gået fra skidt til værre – dog ikke med hans karriere.

Fra DR Online – USA-korrespondenter: Amerikanske medier har svigtet i valgdækningen.

“- Donald Trump har fået reklame og omtale, der er milliarder værd. For eksempel har tv-stationen CNN stillet ukritisk om, hver eneste gang han har vist sig ved et valgmøde.

Kritikken kommer fra TV2’s USA-korrespondent Jesper Steinmetz, som fredag medvirkede i en diskussion i P1’s ”Mennesker og medier” om de amerikanske mediers dækning af præsidentvalgkampen. …

Heller ikke Informations korrespondent Martin Burcharth var imponeret af sine amerikanske kolleger:

– De har ikke levet op til deres rolle som kontrolinstans; de har ikke været fair i dækningen af Hillary Clinton, hvor hendes e-mail-skandale er blæst op til meget mere, end den kan bære.

(Grafik: Prognose fra Fivethirtyeight)1. september 2016

Lone Nørgaard om Kurt Strands ‘Je suis Jalving’-debat: “… viste, at de ikke tåler en virkelig fri debat.”

Da jeg tidligt onsdag morgen, træt kørte hjem fra arbejde efter femten timer på job, tændte jeg for Radio24syv, og røg ind i Nattevagten (Highlights), hvor en langsomt tænkende kvinde talte veteranpolitik med Keith Thomas Lohse. Han skjulte ikke sin radikale venstreorienterethed, og jeg forsøgte at finde et musikalsk alternativ. Det lykkedes ikke, jeg røg tilbage, og blev udsat for følgende maksimalstatshungrende tirade.

“Jeg ser et Danmark der er under afvikling på alle områder… Invalidepension? Du kan stå med dine egne ben i hånden, og ikke få invalidepension… Hvis du er på kontanthjælp, og jeg lige er kommet forbi og laver kaffe for dig, så bliver du trukket, du ved: Hvad fanden er det for et land vi har, hvorfor bliver vi ikke vrede? (Keith Thomas Lohse, Nattevagten, Radio24syv, 31. august 2016)

Formatet er forskelligt, men selvom Keith Thomas Lohse har haft tre ugentlige timer på Radio24syv i fem år, så har det ikke vakt debat. Debatten om ‘Je suis Jalving’ fortsætter derimod ufortrødent, senest i Mennesker og Medier på P1. Lone Nørgaard opridser i Kristeligt Dagblad – Er det uanstændigt at kritisere islam.

Jeg vidste ikke, om jeg skulle le eller græde, da Kurt Strands spørgsmål gav udtryk for, at han var pikeret – ja, lettere forarget – over, at gæster hos historiker og blogger hos Morgenavisen Jyllands-Posten Mikael Jalving ikke var ‘deklareret’ på en måde, som levede op til Strands kriterier. Ordene faldt i en samtale med Mads Brügger, programchef på Radio24syv: ‘Hvordan synes du det generelt går med at deklarere?’.

I øvrigt skulle Mads Brügger grilles, fordi han sådan i det hele taget havde givet programflade til en Jalving og hans indvandrer- og islamkritiske udsendelser og gæster. Disse, måtte anstændige Strand-lyttere forstå, var nærmest at sammenligne med ‘mørkets kræfter’. Når man tænker på, hvordan P1-programmer som ‘P1 Morgen’, ‘Orientering’ og ‘Europa lige nu’ – og altså ‘Mennesker og medier’ med Strand ved roret – igen og igen benytter gæster og politiserende eksperter, der sjældent eller aldrig bliver ‘vare-deklareret’ i forhold til politisk ståsted, så bor Strand i et gigantisk glashus.

Når disse ikke bliver ‘deklareret’, hænger det selvfølgelig sammen med, at de som hovedtendens tilhører det samme kulturradikale segment, som det store flertal af journalister – det segment, som i DR-osteklokken bliver regnet for ‘det normale’. …

Programmet afslørede Kurt Strand – og i samme ombæring dagbladet Politiken – som mimoser. Farlige mimoser vel at mærke, fordi det faktisk viste, at de ikke tåler en virkelig fri debat. Strands nysprog består i, at de gæster og kilder, der udsiger sandhederne i for eksempel ‘Je suis Jalving’, bliver associeret med uanstændighed, mens den position, Kurt Strand står på, er den anstændige. Et spadestik dybere afslører dels selektiv formidling, dels faktaresistens.”13. oktober 2010

“Der er rigtige mange der bruger den her service”, sagde Jakob Illeborg om sharia-råd

Med udgangspunkt i danske imamers konfliktmægling i ghettoerne, bragte TV-avisen mandag et længere indslag om sharia-råd i England. På trods af korrespondenten Jakob Illeborg, var indslaget isoleret set slet ikke så slemt, men det at emnet introduceres uden den mest basale kritik, indikerer at islamiseringen har nået en ny fase.

Gellerup-imamen Abu Bilal Ismail mente selvfølgelig han med sin konfliktmægling gjorde samfundet en tjeneste, men vi har at gøre med en religiøs ekstremist der afviser ligeværd mellem kønnene, og han skal selvfølgelig ikke have nogen officiel anerkendelse, og da slet ikke i forhold til kvinders ageren i det offentlige rum, skilsmisser og den slags. Om ti år kan det åbne samfund være sat 100 år tilbage.

Fra indslaget – Serie: Det Andet Danmark

Kurt Strand, TV-avisen: Som 21-Søndag fortalte i aftes, så har en imam godkendt en ulovlig låneaftale i Gellerupparken uden for Århus. Og det sker jævnligt, at imamer påtager sig rollen som konfliktmægler i landets største ghettoer…

Kristian Leider, DR: Abul Bilal Ismails telefon ringer. Som en af imamerne i Gellerupparken, er det ham områdets beboere kontakter når de har konflikter og kontroverser mellem familierne.

Abu Bilal Ismail, imam: Det er på grund, at de respekterer mig. De er stolt af os, og det vil lytte til os.

Kristian Leider: Eksempelvis har imamerne mægler, når to familier er røget i totterne på hinanden, fordi en pige har følt, at en dreng fra en anden familie havde været for nærgående… beboerne i Gellerupparken vil tilsyneladende hellere have imamer end myndighederne til at løse deres problemer, fortæller en af dem, der til dagligt rådgiver indvandrere om juridiske spørgsmål.

Leif Randeris, Indvandrerrådgivningen: Det sker hele tiden. Det er jo en helt anden måde at fungere på, hvis man er muslim, og man er troende muslim…

[…]

Kurt Strand: I Storbritannien er det normalt praksis, at religiøse trossamfund spiller en rolle i at rådgive og mægle mellem stridende parter i et lokalsamfund. For eksempel afgør imamer og såkaldte sharia-råd løbende stridigheder mellem muslimer uden om retssystemet. Sålænge der altså ikke er tale om kriminalitet. TV-avisen har besøgt en af de religiøse rådgivere.

Jakob Illeborg, DR: … som imam i Storbritannien ligger der også et stor arbejde med at rådgive lokale muslimer efter sharia-principper… og sagerne der rådgives om i moskeer, og i de såkaldte sharia-råd strækker sig fra skilsmisser til stridigheder om penge… De fleste af Storbritanniens mere end 2 mio. muslimer er glade for sharia-rådgivning… Der er mere end 700 moskeer i det centrale London, og lederen af den anglosaksiske kirke og det britiske retsvæsen har sagt at sharia-principper og sharia-råd er fint kompatible med moderne britisk liv. Det er faktisk ikke kun muslimerne der har en sådan anordning – jøderne har noget lignende, og den politiske holdning er, at trossamfund kan være med til at knytte lokale kvarterer sammen. Spare det offentlige en masse resourcer, og faktisk en masse penge.

Kurt Strand: Den her britiske imam-model, den stammer helt tilbage fra 1980’erne. Her tredive år senere, hvad siger kritikerne så om den model.

Jakob Illeborg: Kritikerne, og dem er der mange af herovre, de stiller spørgsmålstegn ved om religion overhovedet skal spille så stor en rolle, som vi taler om her. Og måske i særdeleshed når vi taler om fundamentalistisk Islam skal have mulighed for at spille en rolle. Er imamer for eksempel i stand til, med deres syn på kvinder, at varetage moderne kvinders rolle eller muligheder i samfundet. Så kritikerne stiller spørgsmålstegn ved, om det her er up-to-date.

(Ajmal Masroor, imam)

Kurt Strand: Så kan man vende den om. Det kan man altid. Hvorfor har det så trods alt kunne fungere, trods den her kritik.

Jakob Illeborg: Fordi der har været et stort behov for det. Der er rigtig rigtig mange der bruger den her service. Det er på sin vis udtryk for klassisk britisk tilgang til sådan noget her… man vil gerne have at religionen spiller en rolle, og man vil gerne tilgodese minoriteterne. Så det er typisk klassisk britisk pragmatisme, så længe det ikke er ulovligt, så længe det fungerer, så lad os have det.12. september 2010

Mark Steyn i Deadline

Mark Steyn talte igår ved Trykkefrihedsselskabets konference om Humor, satire og ytringsfrihed. Snaphanen var tilstede, og har sikkert udførligt i lyd og video de kommende dage. Steyn var efterfølgende gæst hos Kurt Strand i Deadline, og det kan anbefales.

Herunder en sekvens hvor han taler om franske byer, Bruxelles og Amsterdam.

(Deadline, 11. september 2010: Mark Steyn; Youtube)

Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


4. september 2010

Om Kurt Strand: “Manden er gudhjælpemig blev udnævnt til formand for Cavling-komiteen.”

Klumme i torsdagens Jyllandsposten af Tage Clausen – Infam manipulation (ikke online).

“Visse myter får deres eget liv i medierne… En af de mest sejlivede og for ophavsmanden ubehagelige er, at daværende finansminister Thor Pedersen i forbindelse med finanslovforslaget i 2006 skulle have bebudet, at vi snart kom til at eje hele verden.

Faktum er, at han tværtimod advarede mod at tro på de langsigtede prognoser, som pegede i den retning…

»Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, at vi ejer hele verden. Og så er det problem så at sige løst. Men måske viser det dog udfordringen i at bruge langsigtede modeller. At de nok har en begrænsning alligevel.«

Han advarede altså udtrykkeligt mod at tro på de modeller, som pegede i retning af den urealistiske forudsigelse. Siden har det med tåbelige journalisters hjælp hængt ved, at han skulle have udtrykt sig brovtende om, at vi snart ville eje hele verden.

I lørdags var det DR’s tur til igen-igen at fremture med det fejlagtige citat. Det havde Thor Pedersen protesteret over, og det førte i Deadline tirsdag aften til en af de mest infame og ubehagelige manipulationer, der er set og hørt i DR i nyere tid, og det siger en hel del.

Den mere end almindeligt selvhøjtidelige Kurt Strand annoncerede en såkaldt præcisering…

Hvorefter Kurt Strand afspillede et tv-klip ude af sammenhæng og klippede efter: » så er det problem så at sige løst.« »Således præciseret i rette kontekst,« erklærede Kurt Strand og præsenterede dermed en infamt, manipulerende journalistik, som bringer skam over ikke alene ham og DR, men hele det journalistiske fag.

Formålet var tydeligvis at få Thor Pedersen til at fremstå som et fjols, og det lykkedes til overmål over for enhver, som ikke kender sagens rette sammenhæng. For os andre, som gør, er det Kurt Strand , der står tilbage som en manipulerende ondsindet fjols…

Seerne kan glæde sig over, at denne ubehagelige journalistiske manipulator snart forlader Danmarks Radio, men journalistikken må leve med ham, oven i købet på en fremtrædende plads. Manden er gudhjælpemig blev udnævnt til formand for Cavling-komiteen.”

(Deadline, 28. august 2010: Intro til Propagandisterne)

Thor Pedersen (2006-sekvens): – over tid ender det med vi ejer hele verden.

Nynne Bjerre Christensen, DR2: Ja, det var en veltilfreds Thor Pedersen, der som finansminister i 2006 fremlagde regeringens finanslovsforslag. Siden har økonomisk krise, stigende ledighed, og offentlige underskud tvunget regeringen til at ændre retorikken, og forberede befolkningen på hårde tider.

(Deadline, 31. august 2010: Thor Pedersen præciserer…)

Kurt Strand, DR2: I Deadline lørdag aften citerede vi den tidligere finansminister Thor Pedersen, for i 2006, at sige, at det gik så godt i Danmark, at vi på sigt ville komme til at eje hele verden. Men ordene er grebet ude af deres kontekst mener Thor Pedersen…

Oploadet Kl. 03:17 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


12. april 2010

“På den måde, udsendelse efter udsendelse, bakser Danmarks Radio med at få den genstridige befolkning på plads.”

Det var fint at se Lars Hedegaard i Deadline igår, men det er nu meget DR’sk, at en markant fortaler for ytringsfrihed fik valget mellem at være djævelens advokat i forhold til børnepornografi, eller modstander af den fulde ytringsfrihed. Hvis Hedegaard ofte blev brugt som kommentator, eller Deadline altid formåede at fremhæve paradokser, så ville der intet odiøst være i det, men sådan er det langt fra.

I sidste måned havde Deadline inviteret en svensk venstreradikal i studiet til en længere samtale om Sverigedemokraterna. Her var ingen paradokser. Han behøvede ikke forholde sig til hatecrime i relation til muslimske indvandrere, eller afkrævet en definition af det han han forstod som en god udlændingepolitik. Omvendt har man en Kurt Strand, der taler om ‘fremmedfjendskhed’ som var det et klart defineret begreb, alt imens interview-offeret uden afbrydelse får lov til at etikettere Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna som højreekstremister i jakke og slips.

Fra dagens Jyllandsposten – Hvem er højreekstremister?

“For nylig havde DR 2’s Deadline besøg af den svenske journalist Kurdo Bakti. Han har lige skrevet en bog om sin ven, krimiforfatteren og kommunisten Stieg Larsson. Danmarks Radios interviewer lagde op til samtalen ved at fastslå, at Sverige nu var ved at blive et lige så uanstændigt land som Danmark…. Deadline kaldte skiftevis Sverigesdemokraterna for indvandringsfjendtlige og fremmedfjendtlige…

I samme Deadline-udsendelse blev ordene fremmedfjendtlig og højreekstremistisk brugt i flæng. DR-journalisten fastslog, at svenske højreekstremister har begået flere mord. Han mente også, at Sverigesdemokraternas fremgang måske kunne tage luften ud af nazisterne. Jeg ville stemme på Sverigesdemokraterna, hvis jeg boede i Sverige. Jeg er altså nært beslægtet med nazisterne og en mulig morder.

(Deadline, 16. marts 2010: Sverigedemokraterne fungerer som ventil i svensk politik)

For et års tid siden blev en hidtil ukendt kvinde kendt i Sverige for sit nedladende syn på Danmark. Lena Sundstrøm hedder hun… Med moderlig bekymring så hun på et Danmark, der er så uanstændigt, at det modsætter sig at blive omformet til et arabisk sheikdømme.

Intervieweren spurgte Lena Sundstrøm, om det da ikke var godt, at vi havde en åben debat i Danmark. Hun svarede med et modspørgsmål. Jamen havde den åbne danske debat da medført, at Dansk Folkeparti var skrumpet ind? Dansk Folkepartis tilbagegang var for hende det eneste succeskriterium for en åben debat. Det logiske spørgsmål, hvorfor det da var så galt, at danskere stemte på DF, stillede DR-journalisten ikke.

(inkl. DR-intro; mere “nu går de mere i jakke og slips og stiller op i Rigsdagen”)

En fredelig hollandsk familie, jeg kender, fortæller mig, at langt de fleste hollændere i dag står bag Geert Wilders. For ikke længe siden var han i Deadline. Deadlines journalist viste allerede ved sit forstenede kropssprog, at her var kommet en mand i studiet, som almenheden måtte tage afstand fra. Han udspurgte ikke Wilders, samtalede ikke med ham, men forhørte ham med gravmine. Det samme spørgsmål blev gentaget flere gange, som en forhørsleder gør, når han står over for en forbryder af værste skuffe.

(se også: “I Sverige, er der på det seneste blevet begået flere hadforbrydelser…”)

Slår man i sin fortvivlelse over på radioens P 1, får man også dér at vide, at vi, der foretrækker én national kultur i hvert land, er nogle afskum. Ganske vist udgør vi sådan ca. 80 pct. af befolkningen. Men så meget desto større er DR’s opgave med at rive os ud af vores syndighed.

Jeg griber ned i bunken af P 1-besværgelser mod os uanstændige. I ”Orientering” kaldes Schweiz’ nationalparti for ”fremmedfjendsk”. Men er et parti fremmedfjendsk, fordi det ikke vil have minareter opført i sit land? Nej til minareter er vel ikke et nej til fremmede, men et nej til at islams aggressive ideologi får et endnu stærkere fodfæste i Europa.

I en samtaleudsendelse med lytterne omtaler en lytter Carsten Jensen som venstreorienteret. Men bliver korrekset af programlederen, der siger: nej, Carsten Jensen er bare en ”anstændig borgerlig”…

På den måde, udsendelse efter udsendelse, bakser Danmarks Radio med at få den genstridige befolkning på plads. Selv om man ikke kan beundre hensigten, må man beundre ihærdigheden.

Mere.

 • Youtube: Kurt Strand interviewer Kurdo Baksi om Stieg Larsson, EXPO, Sverigesdem...
 • 20/9-09 Dagens Nyheter – Kurdo Baksi: I Kurdo Baksis Sverige får alla vara svenskar.
 • 20/3-10 Snaphanen – Kurdo Baksi hos Kurt Strand i DR-Deadline.
 • “Der er ikke mange af Baksis parametre, der ikke har stik modsat retning ude i virkeligheden.” (Snaphanen, 20/9-09: Kurdo Baksi i Utopia)

  

  2. februar 2010

  Carsten Jensen i Deadline….

  Carsten Jensen var gæst i søndagens sene Deadline. Et citat.

  Carsten Jensen, forfatter: Ordet krabask blev ikke nævnt i udvalgets motivation, men derimod at jeg havde forsvaret nogle udsatte. Sidst jeg gjorde det, var på Christiansborg Slotsplads, for de irakiske, afviste irakiske asylansøgere, der havde jeg min datter med, og hun spurgte mig så, hvorfor gør du det her. Hun er tretten år gammel, og jeg sagde, at det gør jeg, fordi jeg tror at – jeg vil ikke have den dag skal komme, hvor en dag ud i fremtiden, hvor jeg spørger mig selv – hvorfor var du tavs? Hvorfor lod du bare det her ske?

  (Deadline, 1. februar 2010; Palmeprisen for humanisme)

 • 31/1-10 Berlingske blogs – Jesper Beinov: Det totalitære Danmark.
 • 1/2-10 JP blogs – Kasper Støvring: Ak Sverige… (Enzensberger -citater).
 • Oploadet Kl. 00:40 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  14. juni 2009

  Geert Wilders og Kurt Strands jagt på M-ordet

  Geert Wilders er af medierne blevet udskammet som den ondeste onde, og i den henseende udstiller hans tv-optrædener mediernes manglende lyst til at skelne mellem nødvendig kritik af ideologien og hadefuld generaliseren overfor muslimerne som gruppe.

  Det er i sagens natur svært at kritisere ideologien uden at udpege muslimer som problemets kerne, men selvom Wilders altid gør sig store anstrengelser for at undgå unødvendige generaliseringer, så får han grovfilen. Det er ikke måden han siger det på, men det at det overhovedet bliver sagt. Det så man et godt eksempel på i gårsdagens sene Deadline, hvor Kurt Strand konstant fiskede efter M-ordet, der kunne bekræfte hans fordomme (og immunisere islam i al evighed).

  (Indslaget kan ses på Youtube: I & II)

  Sjælden ‘kritisk’ referat på DR Online (af Signe Fuglsang Midtgaard) – Wilders: Jeg har ikke noget imod muslimer.

  “Den hollandske højrefløjspolitiker Geerd Wilders har kaldt Islam for en totalitær ideologi, sammenlignet Koranen med Hitlers “Mein Kampf” og lavet den islam-kritiske film “Fitna”.

  Men da han var på besøg i Deadline på DR2 var tonen en anden:

  – Jeg har ikke noget imod muslimer. Lad mig understrege det. Jeg anerkender, at de fleste muslimer i Danmark, Holland og Europa er lovlydige personer, sagde Geerd Wilders i Deadline…

  Og dog:

  – Men jeg foreslår et forbud mod immigration fra muslimske lande, for jeg ved, at jo mere den islamiske ideologi – der ikke ønsker assimilering, men vil dominere et samfund – jo stærkere den bliver, des mindre frihed får vi, og des ubehageligere bliver det for vore lande, sagde politikeren i programmet.

  Værten i Deadline forsøgte at få Geerd Wilders til at fortælle, hvor mange af de 25 millioner muslimer, der lever i Europa, der udgør et problem.”

  Oploadet Kl. 14:28 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
  

  8. januar 2009

  Om Kurt Strands “mikrofonholderi over for de mennesker, han er politisk enig med”

  Fra gårsdagens Kristeligt Dagblad – et læserbrev af Lone Nørgaard.

  Kritik af Deadline. Konfliktdækning er ensidig
  Lørdag den 3. januar fokuserede DR 2- programmet Deadline på konflikten i Gaza og Israels invasion. Studieværten, Kurt Strand, havde muligvis selv den opfattelse, at udsendelsen leverede en afbalanceret fremstilling af den aktuelle situation i Gaza. For os, der har stadig sværere ved at forstå DR’s tendentiøse, anti-israelske dækning af konflikten, var der tale om nok et partsindlæg.

  At kultursociologen Birgitte Rahbek blev inviteret til at beskrive de sandsynlige Hamas-reaktioner på den israelske invasion lå lige til højrebenet. For selvfølgelig har hun ret i sin væsentligste pointe: Angrebet vil skabe endnu mere had blandt palæstinenserne. Men enten må Kurt Strand holde op med sit mikrofonholderi over for de mennesker, han er politisk enig med, og stille de relevante kritiske spørgsmål, eller også burde han have inviteret en opponent, som kunne have gjort det helt klart for seerne, hvori Israels dilemma består. Birgitte Rahbeks pro-palæstinensiske position har været kendt i årevis, og det er synd at sige, at hun er en neutral iagttager.

  Skulle Kurt Strand ikke have forholdt sig til det faktum, at israelerne kæmper for at overleve, mens de palæstinensiske terrorister kæmper for at udrydde? Som ville have ledt til følgende spørgsmål: Er Israel ikke nødt til at beskytte sig ved at eliminere den terrortrussel, som dagligt kommer fra de palæstinensiske byer, og som menige palæstinensere støtter ved at skjule terroristerne? Hvordan, Birgitte Rahbek, kan Israel undgå at ramme civilbefolkningen (kvinder og børn), når terroristerne vælger at bruge dem som skjold?

  Han kunne også passende have stillet spørgsmålet: Gør Israel ikke, hvad de kan for at forhindre drab på uskyldige? I modsætning til palæstinenserne, som dræber for at udrydde så mange som muligt: civile, militærfolk, kvinder og børn.

  DR er vores alle sammens fuldt licensfinansierede og brugerbetalte radio- og tv-station. Derfor kan man også som seer kræve, at DR’s journalister spidser de kritiske blyanter.

  Det pågældende udsendelse er delvist transkriberet her.

  Oploadet Kl. 17:58 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  

  3. januar 2009

  TV2: “Nu havde israelerne jødestjerner på, så kan man ikke sige at de selv var ude om det?”

  Der er masser af blogstof relateret til den igangværende konflikt, og man må sige medierne i store og hele følger det sædvanlige mønster. På TV blev det i dag problematiseret, at der var flere palæstinensiske ofre end israelske. Hvordan det kan være et problem, at demokratiske Israel er stærkere end islamistiske Hamas, kan jeg ikke rigtigt forstå. Hvis det omvendte var tilfældet ville Israel hurtigt blive forvandlet til en gold slagmark ala Sudan.

 • 2/1-08 Orientering, P1 – Konflikten i Gaza fortsætter.
 • Politikens Michael Jarlner dyrker ligeledes pseudo-argumentationen. Da Hamas gemmer sig i civilbefolkningen er de svære at ramme, og hvis israelerne går efter dem medfører det civile dødsfald, og radikaliserer palæstinenserne. Havde der været lidt konsekvens i analysen, så ville den ende med Israels udslettelse.

 • 2/1-08 Politiken – Udlandsredaktør: Israels angreb skaber radikalisering.
 • ‘Frygten for radikalisering’ var også fikspunktet for Birgitte Vestermark i Orientering på P1, der så et paradoks i Israels angreb, idet det ville styrke Hamas blandt palæstinenserne. Det er et kunstigt paradoks. Israels mål er at at stoppe raketregnen og sikre grænserne. Alt andet er detaljer.

  Birgitte Vestergaard kunne også fortælle at vi havde at gøre med “uforsonlige partere”, underforstået – de er lige gode om det. Det er absurd at sætte det sådan op. A vil udslette B – B vil ikke acceptere A’s målsætning.

  Mediernes opbakning til palæstinenserne er total, og det er måske det, der får de mest rabiate frem. Fra DR1 igår…

  Anonym palæstinenser: Han er en af de første i Danmark, der har vist en rigtig stor, stor, kæmpekæmpekæmpe – jamen, I skulle se igår, en stor fest vi lavede på grund af det. Jeg håber virkelig, vi allesammen vi støtter ham.

  Nahi Abuo-Hantash, palæstinenser: … jeg er heller ikke enig i det der er sket, men et eller andet sted, så forstår jeg godt det der er sket. En ud af flere millioner palæstinensere bliver nødt til at reagere.

  (Se indslaget her)

  Når nu herboende palæstinensere kan bifalde et racistisk mordforsøg på TV, så kan det ikke overraske, at en journalist på TV2news sidst på eftermiddagen fredag (cirka 17.20), kunne berige sendefladen med dette spørgsmål – som han tydeligvis fortrød sekundet efter.

  Journalist, TV2news: Nu havde israelerne jødestjerner på, så kan man ikke sige at de selv var ude om det?

  Fredag var af Hamas udnævnt til “Vredens dag”, men selvom der er mange af dem i ‘fredens religion’, så blev der alligevel demonstreret flere steder i landet. Demonstrationen på Rådhuspladsen i Århus var arrangeret af Multikulturel Forening. APK er Arbejderpartiet Kommunisterne, stalinisternes sidste bastion.

  (DR Update, 2/1-09 – Banner brændt i Århus)

 • 2/1-09 (19.30) TV2 Østjylland – Demonstration mod bomber.
 • (Hizbollah-flag, lige bag taleren der udtaler: “Døden den lokker.”)

  Eyub Kekel, palæstinenser: Jeg kan ikke styre mit temperament, og et eller andet sted, så kunne jeg godt finde på, at gå amok et eller andet sted med israelere eller sådan noget. Jeg er ligeglad med det kommer i fjernsynet… Det kan ikke passe jeg hver eneste dag skal høre i aviserne, at der er en muslim der er død, for det går mig på – det går mig rigtigt meget på… Jeg er ikke farlig for nogen, men hvis jeg ville være farlig, så kunne jeg godt blive farlig. Det gælder for de israelere der.

  I Odense blev der atter demonstreret i Flakhaven, men da atmosfæren var lidt for arabisk trak to af talerne sig i sidste øjeblik fra arrangementet. Tilbage var kun Enhedslistens to muslimer – Asmaa Abdol-Hamid og Anna Rytter. Som ved mandagens demonstration havde palæstinensere medbragt Hamas-flag.

 • 2/1-09 Fyens Stiftstidende – Ny demonstration på Flakhaven i dag.
 • 2/1-08 Fyn.dk – Trak sig som talere ved demonstration.
 • (foto, mandagens demo: udsnit fra Fyens.dk, K. Rune)

  (foto, mandagens demo: udsnit fra Fyens.dk, K. Rune)

  (foto, fredagens demo: udsnit fra Fyn.dk, P. Crowes)

  Opdate 3/1-09.

 • 29/12-08 IHT – In the midst of war’s horror, a terrible vengeance.
 • At Shifa Hospital on Monday, armed Hamas militants in civilian clothes roved the halls. Asked their function, they said they were providing security. But there was internal bloodletting under way.

  In the fourth floor orthopedic section, a woman in her late twenties asked a militant to let her see Saleh Hajoj, her 32-year-old husband. She was turned away and left the hospital. Fifteen minutes later, Hajoj was carried out of his room by young men pretending to transfer him to another hospital section. As he lay on the stretcher, he was shot in the left side of the head. A bit of brain emerged on the other side of his skull.

  Hajoj, like five others who were killed at the hospital in this way in the previous 24 hours, was accused of collaboration with Israel… A crowd at the hospital showed no pity after the shooting, which was widely observed. A man in his thirties mocked a woman who expressed horror at the scene.”

 • 31/12-08 SVT1 – Tolvslaget på Skansen (via Johan Lundberg; Bittorent: 439 mb).
 • (Mikael Wiehe med palæstinenensertørklæde, symbolet på Intifadaen)

 • 2/1-09 TVavisen (21.00) – Mordforsøg skaber debat (fra Den Palæstinensiske Klub i Hillerød).
 • (Plakat i baggrunden uden Israel)

 • 2/1-09 (21.00) TV2 Nyhederne – Politisk motiv bag skuddrama .
 • TV2-journalist: Ved fredagsbønnen hos Det Islamiske Trossamfund i Odense er det i dag ikke muligt, at få nogle imamer i tale, og udenfor er der forskellige meninger om den mand der er anholdt for skyderiet mod de to israelere.

  Azam Azam, muslim: Jeg forstår ham 100 procent. Han er min ven, jeg er vokset op sammen med ham.

  (Se indslaget her)

 • 3/1-09 Fyens Stiftstidende – Skudofre: De jublede da vi blev båret ud til ambulancen.
 • “- Da vi blev båret ind i ambulancen, hørte jeg flere, der jublede over det, der var sket, fortæller han…

  Da avisen ankommer til Odense Universitetshospital, er de to israeleres stue da også bevogtet af uniformerede betjente.

  – Vi er blevet chikaneret flere gange af arabere, der har opsøgt os i grupper på 8-10 stykker ad gangen. De har aldrig slået os, men de har truet os, spyttet efter mig og råbt “dræb alle jøder” og “fuck Israel” og sådan nogle ting, siger Itai.

  Da konflikten for alvor blussede op i Gaza, tog chikanerierne til.

  – Før var det måske et par gange om måneden, men i de sidste dage op til og mellem jul og nytår, var det flere gange om ugen, fortæller Itai.

  Et par dage før juleaften blev Itai og én af de i alt 15 israelere, der arbejdede som sælgere i centret, omringet af en håndfuld mænd.

  – De råbte og skreg og svingede med et palæstinensisk flag. Vi løb ind i en restaurant i centret for at komme væk derfra, fortæller Itai.”

 • 3/1-08 Information – Jødiske intellektuelle uenige om Gaza-krigen.
 • “Militser og civilister bebor det samme byrum. Såvel Gaza By som Rafa fører en dobbelttilværelse som kaserne. Krigere træner umiddelbart ved siden af skoler, og raketter bliver opbevaret i kælderen under flerfamilieshuse i flere etager. (…) Ingen militærstrateg i historien har nogensinde stået over for en tilsvarende sammenblanding af bevæbnede krigere og civile, ingen er før blevet konfronteret med en doktrin, som stiller børn foran kanoner og bruger babyer som barrikader. Teorien om den retfærdige krig foreskriver, at ikke-kombattanter ikke må skades. Men Hamas og dets militære fløj har, fuldt bevidste om verdensopinionens humanitære bekymring, med overlæg indrettet det sådan, at Israel rammer så mange civilister som muligt. (…) Selv de største modstandere af krigen må indrømme den elementære kendsgerning, at Hamas repræsenterer en dødelig trussel for Israel. Til skade for sit eget folk er Hamas-lederne Khaled Meschal og Ismail Hanja uvillige til fred og kompromis. Som deres ven, den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad, ønsker de Israel død. Så enkel er sagen.” (Fania Oz-Salzberger, historiker til Frankfurter Allgemeine Zeitung)

 • 3/1-08 DR Tekst-tv – Israelsk angreb dræber Hamas-Leder.
 • “… de fleste af Hamas-lederne er nu gået under jorden af frygt for mordforsøg.”

 • 3/1-08 Politiken – Venskabsforening beklager skuddene på Fyn.
 • “Jeg har fået af vide, at de to har opført sig provokerende – også over for de andre handlende. De har blandt andet haft en kæmpe davidstjerne. (Fathi El-Abed, DanPal)

 • 3/3-08 (16.16) TV2 Online – Uro ved stor Gaza-demonstration.
 • “Der blev kastet kanonslag og brændt is­raelske flag af, da op imod 2000 menne­sker i dag demonstrerede i København mod Israels angreb på Gaza… Københavns Politi oplyser, at det pri­mært var en lille gruppe unge, der la­vede uorden, da de kastede med fyrvær­keri mod politifolk og forbipasserende.”

 • 3/1-09 (16.17) Politiken – Flag brændt af ved dansk Gaza-demo (af Martin Justesen, Søren Astrup).
 • “Udover de palæstinensiske flag var der også Hizbollas gule flag, ligesom der blev flaget med grønne flag, hvorpå der med gult stod den islamiske trosbekendelse på arabisk

  Mens politiken.dks udsendte talte med Najla Adlouni, lød der to kæmpe brag på Slotspladsen, sandsynligvis af kraftige kanonslag, hvorefter der blev sat ild til det israelske og amerikanske flag…

  Ahmad Harby, der er medlem af medie- og politikudvalget i Islamisk Trossamfund, forstår dog godt, hvorfor flagene blev brændt af.

  »Det glæder mig. De brænder vores børn, folk og liv«, sagde han… Han anerkender ikke Israel…”

 • 3/1-09 (17.00) Radioavisen (insinuerer anti-Israel demoen var en fredsdemonstration).
 • Kai Selliken, Radioavisen: Det var som sagt demonstrationen i København. Og om lidt er der også fredsdemonstration i Tel Aviv, hvor en israelsk fredsbevægelse forsøger at bliver hørt.

 • 3/1-09 (17.10) DR Update – Gaza-demonstration i København.
 • DR-vært: Lørdag var der igen demonstrationer mod Israels angreb på Gazas befolkning.

  (Hamas-flag til København-demonstrationen)

 • 3/1-08 Ekstra Bladet – Flyveblade over Gaza: Kom væk!.
 • “Israelske fly kastede i morges flyveblade ud over det nordlige Gaza, med ordrer om at evakuere området.

  ‘På grund af angreb fra terrorister i det område, du bor i, rettet mod staten Israel, er de israelske forsvarsstyrker tvunget til at svare igen omgående. For din egen sikkerheds skyld beordres du til at forlade området øjeblikkeligt,’ står der på flyvebladene.

 • 3/1-08 Politiken – Skudofre forventede angreb efter trusler.
 • “»De havde flere gange i ungerne forud dannet ring omkring os, og lige før, det skete, tog nogle af dem billeder af os med deres mobiltelefoner. De var hadefulde i blikket«, fortæller Itai om mødet.”

 • 3/1-09 Youtube (Havva Kocbay) – Demo på Københavns Rådhusplads… d. 3.01.2009 (flere videoer; Masser af Hamas-flag, et enkelt Hizbollah-flag og nogle Regnbueflag – bizart).
 • 3/1-08 Ekstra Bladet – Paris eksploderet i vrede (muslimer går amok).
 • 3/1-09 (22.30) Deadline, DR2 – Interview med journalist Birgitte Rahbek (ignorerer Israels forklaring i samme indslag).
 • Mark Regev, talsmand: Landoperationen har til formål at øge presset på Hamas’ miltær, så civilbefolkningen i det sydlige Israel ikke længere er mål for Hamas-raketter.

  […]

  Kurt Strand: Hvad vil du tro bliver reaktionen blandt palæstinenserne efter invasionen her?

  Birgitte Rahbek, P1: Det første der vil ske er selvfølgelig at der bliver dræbt en masse mennesker, først og fremmest civile, så vil der formentligt ske det, at folk vil støtte mere og mere op bag Hamas, både i Gaza-striben, hvor der i forvejen også er nogle andre meget mere radikale grupper…

  Kurt Strand: – Altså det du siger, det er, at resultatet af invasionen her kan være at den politiske støtte til Hamas den vokser istedet for, som man jo kan fornemme må være det israelske mål med invasionen – istedet for at falde.

  Birgitte Rahbek: altså, bomberne skelner ikke jo ikke om du er Hamas eller ej…

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper