21. oktober 2014

Endnu mere Langeland: “Ja nu vil vi haabe, den tid er forbi, Vi spottende kaldtes ‘Det lille Tyrki'”

Endnu en regnvejsdag på Langeland, og hvis du vil se en bloggende jyde i kongeblå gummistøvler, så er det nu. Jeg hører en del radio, og med en bogaktuel Jesper Tynell (Irak-krigens begrundelse…) er P1 udelukket. Den første stund med Radio24syv inkluderede et interview med samme, og så var stilen ligesom lagt. Jeg blev blandt andet forulempet med et indslag om en russisk ‘Miss Hitler’-konkurrence, der blev afsluttet med en modstilling af ‘frihedssøgende’ og ‘højreekstremisme’. Eks-kommunisten Putin repræsenterede (i lighed med nationalsocialisme) højreorienterethed.

Herefter var der Reporterne, hvor et af dagens gennemgående emner var hvorvidt en kvindelig hjemmeplejer fra Frederikshavn skulle fyres på grund af en racistisk kommentar om muslimer på Facebook. Den ene vært fortalte sidst i programmet, at han stemte på Morten Messerschmidt til EP-valget, men selvom debatten ofte er mere nuanceret end den tilsvarende på P1, så er det venstrefløjens kampe der udkæmpes. Med eller uden en stemme på Dansk Folkeparti. Det mest borgerlige man kan gøre med sin radio er at slukke den.

(Admiral på nælde, Dovns klint)

Jeg har i nogle dage forsøgt at komme på skudhold af Sortkrage og Kvækerfinke, men det er småt med det ornitologiske og jeg har måtte supplere med et besøg hos ringmærkerne på Keldsnor fuglestation. Her er der de senere dage blevet ringmærket spændende arter såsom Pungmejse, Skægmejse og Ringdrossel. Da jeg var der så jeg Jernspurv, Blåmejse og Gærdesmutte. Ikke dårligt, men eneste nye art under opholdet har været en forbiflyvende (mørkbuget) Knortegås i Botofte.

(Gærdesmutte, Keldsnor)

(Mørkbuget knortegås, Botofte)

(Tårnfalk, Gulstav mose)

Kaffen købes på den sydgående landevejs ‘Nordenbro Kontantforretning’, der i al sin enkelthed både er iskiosk, bager og antikvitetshandel. Trods navnet tager de også betalingskort. I Rudkøbing har jeg blandt andet besøgt Tingstedet, en 1700-tals købmandsgård fyldt med antikviteter. Jeg købte en bog om Langelandsbanen, øens jernbane 1911-62, og hvis det ikke klarer op, så har jeg i det mindste lidt læsestof.

Fra beskrivelsen af den officielle indvielse en efterårsdag for lidt over hundrede år siden.

“Konsessionsudvalgets formand og nyslået Ridder af Dannebro, proprietær I. A. Hansen Tjørnebjerg Gård åbnede de officielle talers række med en tale for Kongen: “Det er en særlig festdag for os. Den er ganske vist ikke nået uden kamp, men vi håber, at banen vil bringe os, hvad vi venter af den Mange slutter sig til os i dag i dette ønske, men der er dog et særligt hjerte, som slutter sig til vore håb og ønsker, og det er Hans Majestæt Kongens. Vi håber, han må opleve mange fredens år. ‘Kongen leve’. Derefter spillede orkestret ‘Kong Christian’, og alle rejste sig ærbødigt. I aftenens forløb blev nedenstående sang, med stolthed i stemmerne, sunget af de mange feststemte deltagere.

Hos Digteren lued’ Begejstringens Ild
Den Gang han paa Langeland landet:
De skønneste Roser, de fedeste Sild …

Hvad nytter det, Rosen i verden blev sat,
Hvis ej den blev taget til eje
Når Grenen laa ensom i Havet forladt
Langt bort fra tiltraadte Veje
Ja nu vil vi haabe, den tid er forbi
Vi spottende kaldtes ‘Det lille Tyrki’

(Ulla Arndt Madsen, Langelandsbanen, 2011. S. 23)

(Nordenbro Kontantforretning, Nordenbro)

(Dannesbogaard, Herslev)

(Til salg-skilt ved Asylcenter Holmegaard, Bagenkop)

Oploadet Kl. 21:13 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


16. maj 2009

Politiken svarer igen med et kunstigt paradoks: Østpolitikerne er højtuddannede

Ligesom det er forventeligt, at Orienterings Jesper Tynell går brutalt til angreb på enhver rapport der hudfletter socialistiske dogmer, så var det forventet, at Politiken ville forsøge at redde sin opstramning af det meget omtalte Camre-interview. Camre blev citeret for det synspunkt, at Rumænien og Bulgarien var “usunde og gammeldags” samfund, der var relativt “tilbagestående”.

Politikens kunstige paradoks – Østpolitikere er faktisk meget kvikke.

“Europas folkevalgte forsamling fungerer effektivt efter EU’s store østudvidelse, og de nye medlemslandes politikere har styrket parlamentets arbejde.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra tænketanken European Policy Centre, EPC, som evaluerer den nu afsluttede parlamentsperiode 2004-2009 – den første efter udvidelsen.

»Generelt har udvidelsen styrket parlamentet. Den har bragt en lang række utrolig kompetente politikere ind i EU’s parlamentariske arbejde. Det har øget parlamentets ekspertise og givet det en endnu højere profil«, siger forskeren Sara Hagemann, der står bag undersøgelsen… Rapporten kommer få dage efter, at Dansk Folkepartis afgående parlamentsmedlem, Mogens Camre, har vakt stor harme…

Politiken har foretaget en gennemgang af alle de 35 rumænere og 18 bulgarere, der sad i det afgående parlament. Ud af de i alt 53 medlemmer har 51 universitetsgrader eller anden lang videregående uddannelse, og 16 af dem har doktorgrad eller ph.d.

European Policy Centre skriver iøvrigt på deres hjemmeside, at de er “committed to making European integration work”. Gab.

Relateret.

 • 16/5-09 BT – Messerschmidt bedst i EU-quiz.
 • “I Ritzaus EU-quiz med 10 spørgsmål om unionen og Europaparlamentet, rydder Messerschmidt som den eneste af de ni spidskandidater bordet og svarer rigtigt på samtlige spørgsmål.”

  

  3. september 2008

  Ruth Nielsen, professor i EU-ret: Vi er på vej væk fra det danske flertalsdemokrati

  Orientering på P1 har ikke hidtil haft det store problem med EUs krav ift. den danske udlændingelov, og når EU kritiseres, så drejer det sig typisk om økonomisk liberalisering og arbejdstager-rettigheder. Mandagens indslag relateret til EU ændrede intet i den henseende, men professor Ruth Nielsen anskuede også problematikken i et overordnet demokratisk perspektiv. Skræmmende – intet mindre.

 • 1/9-08 Orientering, P1 – EU’s Charter for Grundlæggender Rettigheder vil fungere som grundlov.
 • Ruth Nielsen, professor i EU-ret: … på mange måder er Chartret kopieret efter den tyske Grundlov – Grundgesetz, og derfor det at meget af det der står i Chartret… det er fuldstændig ordret det samme, som står i den tyske Grundgesetz… (Forbundsrepublikken Tyskland, Kim)

  […]

  Jesper Tynell, P1: Men hvis Chartret med Lissabon-traktaten får den betydning, at EF-domstolen på de her områder kan underkende nationalt vedtaget dansk lovgivning, som kun gælder i Danmark. Hvilken betydning har det så for det danske demokrati?

  Ruth Nielsen: Ja, altså man kan jo sige, at det så bliver en lidt anden variant af demokrati vi får, fordi i Danmark har man tradionelt haft hvad man kunne kalde et flertalsdemokrati, hvor, hvis der var et flertal i Folketinget der ville have tingene på en eller anden måde… ja så er det det der er gældende dansk ret.

  […]

  Ruth Nielsenman kan sige, at hvis Chartret, hvis det bliver bindende, får en slags Grundlovs-status i Danmark og der bliver domstolskontrol med om lovgiver i den lovgivning man har vedtaget med et flertal, har respekteret de grundlæggende rettigheder, som er foreskrevet i Chartret. Så det bliver ligesom et lidt anden type demokrati, hvor vi får mere domstolskontrol med om lovgiver udøver sin lovgivningsmagt indenfor forfatningens rammer, og her altså indenfor Chartrets rammer.

  Jesper Tynell, P1: Men man kan sige, vi på lignende vis allerede i dag er underlagt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi vi har forpligtet os overfor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som et andet sæt grundlæggende regler, som også kan betyde at dansk lovgivning af og til bliver underkendt og må ændres i kraft af det. På hvilke punkter adskiller det der vil ske med Chartret efter Lissabon sig fra det vi allerede kender fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

  Ruth Nielsen: Chartret omfatter både det man kunne kalde civile og politiske rettigheder, og det man kalder økonomiske og sociale rettigheder. Og sådan nogle rettigheder er der overhovedet ikke i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den indeholder stort set kun civile og politiske rettigheder, så bedømt på indholdet, er der et meget bredere udvalg af emner i Chartret end i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention…

 • Orientering, P1 – Tema: EU, Danmark og udlændingene (15+ indslag; bemærk fokus).
 • 14/5-08 Information – Ønsker Fogh sagsøgt om EU.
 • “De over 20 sagsøgere mener, at Lissabon-traktaten – der blev kaldt EU-forfatningen indtil det franske og hollandske nej i 2005… burde have været til folkeafstemning i Danmark. I stedet underskrev Anders Fogh traktaten i Lissabon i december, og Folketinget ratificerede den uden større debat i slutningen af april.

  Oploadet Kl. 15:44 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  13. april 2008

  EU-delegeret: Afviste asylansøgere er danske (stats)borgere

  I fredagens Orientering forklarede Kim Kjær fra Institut for Menneskerettigheder (i et af de tendensiøse Jesper Tynell-indslag), hvorledes det ifølge konventionerne ville være forkert at udvise terrormistænkte. Enten fordi man ikke kunne udvise personer uden dokumentation, eller også fordi fremlæggelsen af dokumentationen, isoleret set, ville bringe den udvise i fare ved hjemrejse.

 • 11/4-08 Orientering, P1 – PET bør oplyse mere ved tvangshjemsendelser.
 • Lignende loonisme i weekendens Information. En EU-delegeret betragter afviste asylansøgere som ‘borgere’ i Danmark – ‘Hvordan kan et civiliseret samfund behandle sine borgere sådan?’.

  “På bagsiden af Sandholmlejrens lysegule bygninger glider en turistbus langsomt gennem dobbeltindgangen fra asylcentrets sikrede afdeling, Ellebæk. Bag de meterhøje dobbelthegn er der plads til 118 indsatte, men lige nu bor der kun 55 afviste asylansøgere, der nægter at rejse hjem.

  I bussen sidder en delegation fra Europaparlamentets udvalg for borgeres rettigheder og indre anliggender (LIBE). De har netop inspiceret forholdene i Kongelunden, Sandholmlejren og Ellebæk, som de tidligere har gjort i asylcentre i blandt andet Spanien, Frankrig, Grækenland og Polen. Delegationens franske ordfører, Martine Roure, træder ud af bussen for at beskrive parlamentarikernes reaktion for pressen…

  Inde i bussens virvar af tolke, parlamentarikere og journalister sidder den cypriotiske formand for delegationen, Panayiotis Demetriou, i et dilemma. På den ene side er landegrænserne i EU følsomme over for indvandring, men på den anden side bør menneskeretttighederne stå hinsides den præmis, mener Panayiotis Demetriou

  Han vil ikke foreslå løsninger, før delegationens betænkning er færdig, men det er hans personlige holdning, at asylansøgere bør have lov til at arbejde eller i det mindste opnå en status, der gør det muligt for dem at “afbalancere et liv mellem to kulturer”, som han siger.

  “Som menneske sympatiserer jeg med flygtningenes situation i Sandholmlejren, og jeg undrer mig over, hvordan et civiliseret samfund kan tillade sig at behandle sine borgere sådan,” siger Panayiotis Demetriou, der håber på en fælles asyllovgivning for EU’s medlemslande.”

  

  4. juli 2007

  Socialdemokratiet under angreb fra venstre flanke (SF & P1)

  Det er ikke nemt at være socialdemokrat. For at være et troværdigt regeringsalternativ bliver de nødt til at føre ansvarlig økonomisk politik, og undlade maksimalstatsakkumulerende velfærdspopulisme. Den slags forbehold behøver den øvrige venstrefløj ikke at tage. Ikke kun fordi de i kraft af sin fløjposition nemmere kan tillade sig at argumentere for en uansvarlig politik, men ligeså meget fordi ‘proletariatets diktatur’ ikke lyder lige skræmmende for alle – for nu at sige det pænt.

 • 1. 4/7-07 (01.18) DR Online – Villy Søvndal presser Helle Thorning-Schmidt.
 • 2 3/7-07 (17.10) Orientering, P1 – Lettere adgang for østeuropæisk arbejdskraft (v/ Jesper Tynell).
 • Kort oprids: Bygge-arbejdernes kartel har underskrevet en lempelse af Øst-aftalen, så det fremover bliver nemmere for øst-europæere at få adgang til danske byggepladser, men at der samtidigt også bliver bedre kontrol med det hele. Orienterings Jesper Tynell mener ikke aftalen er god for arbejderne, og konfronterer BAT-kartelles formand Gunde Odgaard.

  “Men I får ikke adgang til at se på hvilke byggepladser, og hvorhenne de udenlandske firmaer opererer – hvordan skulle det nye register så gøre det lettere for Jer at gå ud på den enkelte arbejdsplads, true med blokade og kræve at der bliver indgået overenskomster og dermed…” (Jesper Tynell, P1 Orientering)

  Sammenlign evt. Orienterings vinkel med denne i ‘Danmarks Røde Dagblad’. Tynells forurettede danske murer, blev interviewet til 3F om samme sag i en artikel lagt online 6-7 timer før indslaget blev bragt på P1.

 • 3. 4/7-07 Sommersyn, P1 (9.09) – Lighed (v/ Thomas Kofoed Poulsen).
 • Kort oprids. Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen i debat med Professor Emeritus Erik Jørgen Hansen, om lighed og ulighed i Danmark lige nu. Sidstnævnte gik kraftigt i rette med Socialdemokraternes manglende politiske konkretisering af marxistiske idealer.

  “De uligheder der er i vores samfund, og som er i alle tænkende samfund, man har kunne lave sociologiske undersøgelser af. De er så bastante, så der må betydelig mere radikale midler til, hvis man virkelig vil have rettet op på de vedvarende uligheder [to minutter senere] … Hvorfor er det i virkeligheden at man taler om denne lighed, mindre ulighed i eksempelvis uddannelsessøgningen. Det hænger jo netop sammen med at man siger, at dit uddannelsesniveau bestemmer dine beskæftigelseschancer, bestemmer hvor meget du får i indkomst. Så kunne man jo løse problemet hvis man siger at man ikke vil tvinge alle til at få mere uddannelse, dem der vil hoppe ud tidligt skal have lov til det, og det ville jo ikke være noget problem hvis aflønningen for arbejde så var det samme, og det er det ikke.” (Erik Jørgen Hansen, Professor Emeritus )

  

  4. januar 2006

  Jesper Tynell om Irak-krigen: “Et billede på den hvide underklasses frustration”

  Jesper Tynells bidrag til Orientering på P1 er normalt begrænset til indslag om sociale forhold, hvor han uden blusel næsten læser højt fra SFs partiprogram. Forleden fik han lov at tale om Irak-krigen. Fra programomtalen:

  Krigen i Irak – et udtryk for en hvid underklasses frustration og hævn? (11,40 min.)

  Jesper Tynell. Al Qaedas udbredelse og terroraktioner som en reaktion mod de store økonomiske skævheder i verden: En logisk følge af den vestlige verdens rigdom og dominans. Sådan har nogle analytikere udlagt sagen. Nu foreslår den amerikanske sociolog Richard Senett at se Irak-krigen gennem samme prisme: Som et billede på den hvide underklasses frustration. Men er det nu ikke at male lige lovligt kækt med den brede pensel?

  Tynell fisker tydeligvis efter Cavlingprisen…

  Oploadet Kl. 20:55 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  29. november 2005

  Kvinder bruger Koranen imod jobtilbud – Jesper Tynell i kamp for marxistiske dogmer…

  Fra dagens Kristeligt Dagblad. Her lidt fra Kvinder bruger Koranen imod jobtilbud:

  “Kan man som muslimsk kvinde afvise et job som kassedame, fordi man ikke vil sælge flæskesteg og jule-øl? Og kan man som ansat på et plejehjem kræve, at man ikke vil vaske de mandlige beboere?Ifølge loven kan man ikke, men det sker ikke desto mindre flere steder i landet, siger en ny undersøgelse.

  I undersøgelsen “Interesser og holdninger til arbejde – Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelse”, som konsulentfirmaet LG Insight netop har udført for Integrationsministeriet, er 60 tyrkiske kvinder og 15 tyrkiske mænd blevet interview-et om kvinders rolle på arbejdsmarkedet.

  Ifølge konsulent Lars Larsen, der står bag undersøgelsen, bruger nogle af kvinderne netop religionen som et argument for at sige nej til bestemte job. – De fokuserer konkret på, at de som muslimer ikke må røre svinekød og alkohol. Samtidig henviser nogle til religionen som et argument for, at de har ansvaret for familien og derfor ikke kan påtage sig arbejde. Mange føler også en stærk social og religiøs kontrol fra det øvrige indvandrermiljø, siger Lars Larsen.

  Ifølge undersøgelsen ligger det store problem ikke hos kvinderne, men nærmere i systemets accept af de religiøse argumenter, påpeger Lars Larsen.

  Orientering på P1 der vedholdende har forsøgt at underkende integrationsforskning der går imod marxistiske dogmer, har efter det store opgør med Rockwoolfonden sidste år i nogen tid hygget sig med succeshistorie-genren. Fra programomtalen…

  Tyrkiske kvinder vil gerne arbejde – men helst ikke i aktivering (Jesper Tynell)
  “Tyrkiske kvinder bruger koranen til at afvise job”. Det har man kunne høre og læse sig til i radio og aviser dagen igennem. Men ingen af de adspurgte kvinder har henvist til koranen og i det hele taget vil de gerne i arbejde. Det forklarer konsulenten bag den omtalte undersøgelse, Lars Larsen fra LG Insight.”

  

  5. august 2005

  Jesper Tynell atter engang i kamp for maksimalstaten

  Udgifterne til dyre døgninstitutioner for kriminelle og handicappede er (uvist af hvilke årsager) eksploderet de senere år, og derfor er kommunerne begyndt at afprøve billigere alternativer – der så til forskel fra lokal empiri, nu benytter sig af evidensbaserede metoder.

  Sådanne småskridt væk fra maksimalstaten der tilmed kan medføre arbejdsløshed for vennerne i SF skal Orientering naturligvis være imod, og lederen af deres socialpolitiske tæskehold – Jesper Tynell gav den igår fuld skrue. Når en repræsentant for Socialpædagogernes Landsforening havde underskrevet en rapport fra Ugebrevet Mandag Morgen om nytten af ‘evidensbaseret velfærd’ – så var vinklen ligesom fastlagt. Hvordan kan du medvirke…

  Enhver akademisk udarbejdet rapport slutter af med udglattende konklusioner i genren Vi ved ikke nok – der er behov for yderligere forskning, og det blev også denne gang lansen i Tynells angreb. Jeg citerer:

  “Vi ved meget lidt om hvad der virker, og hvad der er virkningsløst”

  Programomtalen:

  Behandlingsprogrammer skal ikke alle undersøges videnskabeligt

  “Jesper Tynell. Velafprøvede, standardiserede behandlingsprogrammer skal ikke være fremtidens eneste tilbud til kriminelle unge. Døgninstitutioner, der bygger på lokale metoder og erfaringer, skal fortsat eksistere. Det mener Socialpædagogernes Landsforbund og de imødekommer derved kritikken fra baglandet ved at tage afstand fra Huset Mandag Morgens forslag om, at det kun skal være videnskabeligt dokumenterede indsatser, der fremover kan modtage offentlig støtte. Men for at kunne påvirke diskussionen om dokumentationskravene i dansk socialpolitik vil forbundet fortsat sidde med ved bordet i Mandag Morgens netværk, der arbejder med såkaldt evidensbaseret velfærd.

  Oploadet Kl. 18:40 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  20. juni 2005

  Aktivering motiverer arbejdsløse til fast arbejde (’skræmt’ blandt journalister)

  Venstrefløjen har mange vandrehistorier, og en af dem er myten om at økonomiske incitamenter ikke virker befordrende for beskæftigelsen – Orienterings Jesper Tynell har skrevet opgave om det på RUC, og så må det jo passe…

  Det er mere end et år siden Socialforskningsinstituttet på deres egen modstræbende facon, kunne fortælle at aktivering virkede efter hensigten og selvom Orientering på P1 forsøgte at debunke historien – så dokumenterede Integrationsministeriet for nogle måneder siden klart at starthjælp til indvandrere havde en motiverende virkning ift. beskæftigelsen.

  I dag kunne man så i Ugebrevet mandag Morgen læse at en større undersøgelse foretaget af et datterselskab under Socialforskningsinstituttet (Nordic Campbell Center) nu bekræftet det alle vidste i forvejen – og som kun segmentet af venstresnoede journalister kan se det odiøse i.

  Fra DR Online –
  Ledige skræmt af trussel om aktivering:

  Det er ikke selve aktiveringen men truslen om at blive sendt ud i et jobtilbud, der får ledige i arbejde, viser ny undersøgelse… Det viser sig, at truslen om aktivering – også kendt som motivationseffekten – virker uanset, om man aktiverer hurtigt og ikke så dybt som i USA eller lidt senere, men mere grundigt, som for eksempel i Danmark og Sverige.”

  DR Tekst-tv:

  Oploadet Kl. 18:17 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  17. marts 2005

  Truer ‘menneskerettighederne’ den danske fagforeningstvang – Orientering i modspin

  Mads Bryde Andersens relevante kritik af menneskerettighedsbegrebets selvstændige udvikling faldt ikke i god jord hos oppositionspressen. Orientering på P1 tager vel prisen med Jesper Tynells fremragende modspin ved jura-professor Jens Vedsted-Hansen, i et stygt forsvar for den danske fagforeningstvang (aka ‘eksklusivaftaler’).

  Indslagets programomtale:

  Krænker det menneskerettighederne, når man skal være medlem af en bestemt fagforening, for at blive ansat i en virksomhed? Det spørgsmål skal Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg tage stilling til i juni måned. Dermed bliver det en domstol og ikke de folkevalgte politikere der afgør de danske ekslusiv-aftalers fremtid. Og det til trods for, at man fra politisk hold udtrykkeligt valgte ikke at give domstolen indflydelse på dette felt, da man i 1950 skrev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Orientering har talt med juraprofessor Jens Vedsted-Hansen.

  Helt andre toner lød fra Jens Vedsted-Hansen selvsamme dag i et indlæg i Berlingske Tidende, hvor han sammen med Ida Elisabeth Koch [Institut for Menneskerettigheder] taler dunder under overskriften: Opgør med Bryde Andersens fordrejninger. Her blot et citat som understreger Vedsted-Hansens hykleri:

  “Mads Bryde Andersen har givetvis den opfattelse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået for vidt i sine fortolkninger. Dette er imidlertid helt udokumenteret. “

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper