4. marts 2020

Om DR-dok: “Nogen skal menneskeliggøres, andre skal umenneskeliggøres. Omar hører til de første.”

‘PET burde have forudset, at Omar el-Hussein udgjorde en terrortrussel’, skriver DR Online, baseret på Nils Giversens nye DR-dokumentar om ‘Omars vej’ til jødedrab. Personligt gider jeg ikke være på fornavn med jihadister, og kritikken af PET er den sædvanlige efterrationaliserende fokusflytten. Han var morder, ikke offer. Kommentar til DR-dokumentaren Angrebet – Omars vej til Krudttønden af Gordon Flink på Facebook.

“Omar er dansk/palestinenser, bor på Nørrebro, er dygtig i skolen og vil læse medicin, og hans mor får, rimeligt nok, en del taletid, og fortæller b.la. at Omar drak smoothies og skummetmælk og ikke the og kaffe, og mor elsker sin dreng og vi føler alle med Omars mor, der tales af en skuespiller, med en mild, lidt Øslem Cekics-agtig- brobyggende- stemme. …

Omar er en god dreng, der gør ‘dumme ting’. lidt medløberagtig og så er der jo kniven i lommen og volden på biblioteket og andre ting, men Omar er som sagt god nok, et offer på mange måder, ‘overfaldet på Strøget ødelagde hans liv’, sir en ven og Omar menneskeliggøres omhyggeligt, så vi abselut ikke er i tvivl om at Omar er et menneske, der endda spiser havregrød, mere dansk bliver det ikke…

Nogen skal menneskeliggøres, andre skal umenneskeliggøres. Omar hører til de første. Men det er sikkert også nødvendigt. Hans image er lidt blakket., selvom han er fotogen og har martyrpotentiale med den palestinensiske tåre i øjet. En fedladen, hvid nynazist, havde måske fået en mindre skånsom behandling…

Nåja, så var der jo lige Krudttønden…men alle kan jo ha en dårlig dag…

(Nils Giversens Angrebet – Omars vej til Krudttønden kan ses på DR.dk)

“Det gør hun i dokumentaristen Nils Giversens film ‘Angrebet – Omars vej til Krudttønden’, hvor der rejses en sønderlemmende kritik af myndighedernes mangelfulde håndtering af forløbet, der gik forud for, at den 22-årige mand skød og dræbte to mænd med få timers mellemrum.” (EB.dk, 2. marts 2020)

Oploadet Kl. 00:00 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


29. maj 2018

Eva Selsing om fordomme: “Vi orienterer os i høj grad efter erfaringen.”, ‘empiriske kendsgerninger’

Jeg er ved at kaste op, når jeg hører folk prale med, at de skam ikke har fordomme. Der er i udgangspunktet intet galt med fordomme, der jo blot er akkumuleret empiri, opsamlede erfaringer fra et levet liv. David Humes billard-metafor kendte jeg ikke, men i keglebillard kan man med fordel anvende ‘diamantsystemet‘, men selv her er det nødvendigt at korrigere efter materialets beskaffenhed. Korrigere ‘fordomme’ om løbebaner, baseret på erfaringen. God klumme af Eva Selsing på B.dk – Nogle fordomme holder faktisk.

“Hvorfor er indvandrere overrepræsenteret i politiets sigtelsesstatistik? Det er præmissen i en debat rejst efter DR-programmet ‘Mørk og mistænkt’. …

David Hume beskrev engang den menneskelige erkendelse gennem billardkugler. Hvordan kan vi egentlig vide, at kugler bevæger sig regelmæssigt? Svaret er, at vi igen og igen har erfaret, hvordan de bevæger sig. Ikke at vi har sikkerhed for noget. Men vi har erfaring.

Naturligvis er menneskelig adfærd ikke præget af samme strenge regularitet som billardkugler, men det betyder ikke, at vi ikke har begrundede forventninger om vores medmennesker baseret på ufuldstændig information. Sådan er menneskelig interaktion nu engang. Vi orienterer os i høj grad efter erfaringen.

Og det grundlæggende spørgsmål er så: Må vi bruge vores erfaringer som basis for handlinger og holdninger?

Opponenterne vil sige, at fordomme altid er forkerte, og at stereotypi fører til alverdens ulykker. Vi andre vil svare, at en fordom nok er en dom, som fældes forud – men at den i tilfælde som de her nævnte baserer sig på opsamlet empiri. …

Tilbage står dette: Vil vi have et politi, der af frygt for anklager om diskrimination undlader at gøre deres arbejde? Forhåbentlig ikke.”

(DR.dk, I politiets vold: Mørk og mistænkt, 23. maj 2018)

Oploadet Kl. 02:09 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
Arkiveret under:


21. november 2015

Lars Tvede om tendensiøs DR2-dokumentar om Schweiz ( ‘Smørhullet i osteklokken’, 14. nov. 2015)

Sidste lørdag sendte DR2 en dokumentar om Schweiz med titlen ‘Smørhullet i osteklokken‘. Finansmanden Lars Tvede har et par borgelige ord desansgående, her citeret fra Facebook – Groft fejlbehæftet og tendensiøst program om Schweiz (se evt. Børsen)

“Den 14. November 2015 sendte DR2 programmet ‘Smørhullet i Osteklokken’, som handlede om Schweiz. Jeg ved, at producenterne var i besiddelse af meget udførlig statistisk dokumentation om landet, men de valgte via en serie af anekdotiske og falske oplysninger at beskrive det i direkte strid med sandheden. …

Dykker vi ned i statistikkernes detaljer, ser vi yderligere, at Schweizerne lever gennemsnitligt tre år længere end danskerne, har ca. den halve arbejdsløshed og en tredjedel så meget ungdomsarbejdsløshed. Deres gennemsnitslønninger er nu næsten 70 % højere end danskernes og deres skattetryk det halve. Deres børn scorer højere på alle PISA Index, og deres universiteter ligger meget højere end de danske i internationale sammenligninger. Deres vold og kriminalitet er ca. det halve af i Danmark. Stort set intet af dette blev nævnt – endsige forsøgt forklaret – i den en time lange udsendelse. Det blev ikke diskuteret, hvorfor de er så sunde, lykkelige, rige og fredelige, eller hvorfor de holder deres land så rent og grønt.

Programmets mission var istedet at fremstille landet som dårligt, og for at opnå dette brugtes en almindeligt manipulationsteknik, hvor man overskygger videnskabelig og statistisk information med anekdotiske eksempler, der strider imod statistikken og videnskaben. Vi kan forestille os et højreorienteret Amerikansk TV selskab, der ønsker at tilbagevise, at Danmark er verdens 3. lykkeligste land, hvorfor det interviewer fem ulykkelige danskere med uhyggemusik i baggrunden, hvorved seerne efterlades med det indtryk, at nej, danskerne er ikke lykkelige. Det var en sådan metode, der her blev anvendt.

Lad os nu kigge på de faktiske informationer. Det blev nævnt, at Schweiz er ’10-20 % rigere end Danmark’. Det er forkert. Målt på BNP per capita korrigeret for prisniveau var det ifølge IMF, World Bank og CIA i 2014 hhv. 32 %, 27 % og 25 % rigere, og målt nominelt efter frankens opskrivning i 2015 var det ifølge IMF 61% rigere (World bank og CIA har endnu ikke frigivet 2015 tal), hvilket passer med, hvor meget højere gennemsnitlønningerne er.

Efter at have beskrevet rigdommen som langt mindre, end den er, forsøgte intervieweren at bortforklare den helt med ordene: ’størstedelen af forklaringerne’ på, at Schweiz er rigere end Danmark ’skyldes bankerne’. … At sige at en sektor, der står for godt 2 % af beskæftigelsen, 4 % af skatteindtægterne og væsentligt under 10 % af de samlede værdier på børsen er ’størstedelen’ af årsagen til landets velstand, er absurd.

Mere om økonomi: På et tidspunkt interviewes en kvinde, der siger ‘The Swiss people live a very simple life. They dont go so much out and eating.’ EFter at have levet her i 21 år vil jeg sige, at de går vildt meget ud at spise, og det ville vel også være overraskende, hvis de med den højeste levestandard i OECD, levede et ‘very simpel life’. Dertil kommer, at de ifølge Eurostat 2009 brugte dobbelt så stor andel af deres (i forvejen knapt 70 procent højere) indkomst på ‘restauranter og hoteller’ som danskere. Selvfølgelig sagde kvinde, hvad hun sagde, men producenterne var i besiddelse af statistisk information, der viste, at hun tog grundigt fejl, og de burde derfor enten ikke have bragt dette klip eller også kvalificeret det med sandheden.

En stor del af udsendelsen bruges på at vise, hvor dyre boliger er i Schweiz. I OECD ‘Better Life Index’, hvor Schweiz i øvrigt ligger højere rangeret end Danmark, står der her følgende om de to lande vedrørende netop boligkomponenten: ‘In Denmark, households on average spend 24% of their gross adjusted disposable income on keeping a roof over their heads’ og ‘In Switzerland, households on average spend 22% of their gross adjusted disposable income on keeping a roof over their heads. Schweizerne bruger altså en mindre del af deres indtægt på bolig end danskerne. Dette blev ikke nævnt. …

Intervieweren spurgte fem kvinder, om de havde stemt til det sidste folketingsvalg, og det havde de ikke. Hun tilføjede, at hun ikke den dag kunne finde nogle kvinder, der havde stemt. Dette efterlod velsagtens seerne med det indtryk, at kvinder ikke stemmer. Den seneste tilgængelige statistik siger imidlertid, at 45 % af stemmerne faktisk afgives af kvinder. Det blev ikke nævnt. I øvrigt var den sidste schweiziske regering en ud af blot fem i verden og to i Europa, der havde et flertal af kvindelige ministre.

Det blev fremhævet som skræmmende, at Schweizerne har så mange våben men ikke nævnt, at mordraten udført med skydevåben til trods for de mange våben ikke er højere end i Danmark.

Det blev på forskellige måder beskrevet, hvordan kvinder i Schweiz går hjemme, men dette var misvisende. Beskæftigelsesfrekvensen for kvinder er 70,4 % i Danmark og 73,3 % i Schweiz. …

Overordnet fremstod udsendelsen efter min mening som stærkt tendentiøs og i en lang række tilfælde groft fejlbehæftet og misledende. Den sagde efter min opfattelse en del mere om dens producenter end om det emne, den foregav at behandle. …

Det er rigtig synd, hvis DR udvikler sig til en osteklokke, hvor information om de mange smørhuller uden for landets grænserne skal bortforklares eller benægtes istedet for at bruges som inspiration. Schweiz har fire officielle sprog, 23 % første generations indvandrere og en eksport per capita, der er over dobbelt så høj som den danske. At kalde dette en osteklokke er den ultimative ironi. Kære DR2, hent et spejl og se på jer selv.”

Oploadet Kl. 11:22 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


7. november 2015

Mikael Jalving om George Soros’ kamp imod nationalstaterne og flygtninge-aktivistiske massemedier…

George Soros har aldrig lagt skjul på sit had til nationalstaterne, og Robert Aschberg er venstreradikal, selvom han sikkert er journalist af uddannelse. Når P1 laver en dokumentar om ‘flygten over Lesbos set med danske øjne’, DR Online gør danske flygtningevenners Lesbos-tur til en nyhedshistorie eller DR2 sender en pseudo-dokumentar om ‘flygtningene på E47’ med en grædende dansk venstreorienteret, så er det ufiltreret holdningsmassage i Aschbergs ånd. Informativ kommentar af Mikael Jalving – Amerikanerne sendte soldater, europæerne lader sig invadere.

“Til trods for mange af de etablerede, vestlige mediers berøringsangst dukker der artige sager frem fra det Europa, som er på vej til at blive trampet ned af en hastigt voksende skare, navnlig fra de arabiske områder i Mellemøsten og Nordafrika. Tidligere har vi interesseret os lidt for den ungarsk-amerikanske mangemilliardær George Soros, som sidder i en blød sofa et sted i USA og hælder penge ud over vestlige aktivister, der med meget store blå øjne arbejder dag og nat på at få flest mulig flygtninge og migranter til kontinentet og ekspederet videre nordpå. …

Det vil sige hovedsageligt unge, friske, muslimske mænd, der har noget så travlt med at komme til de islamiserede dele af Sverige, Tyskland, Danmark og Norge, hvor de ikke behøver arbejde. Her har de det temmelig overvejende meget bedre end i deres egne muslimske lande, der er plaget af krig, klaner, korruption og den sædvanlige sekteriske musik og af alle disse grunde er slået helt fejl.

Nu viser det sig tilsyneladende, at George Soros indrømmer sin finasiering af den illegale indvandring til Europa, og at hans aktiviteter i Tyrkiet og/eller andre steder er del af en større plan eller et erklæret ønskescenario: at de europæiske nationalstater bliver afløst af noget bedre, nemlig det grænseløse Europa med frit, nomadisk gennemtræk. Det er grænserne, der er problemet, ræsonnerer Soros imod den ungarske premierminister Viktor Orbán. At hævde dem er ifølge førstnævnte i strid med de europæiske værdier. Millionæren må kende Europas historie meget dårligt.

Samtidig kan svenske Aftonbladet fortælle, hvordan den norske mediekoncern Schibsted, der bl.a. ejer Aftonbladet og en lang række andre medier i Sverige og Norge, pøler penge i en aktivitet, som kaldes De Gule Både, som bedriver asyl- og invasionspolitik i Middelhavet. Det er den altid dynamiske journalist Robert Aschberg, ansat på Aftonbladet og bestyrelsesmedlem i Svenska Sjöreddningssällskapet, der ombord på et af det nævnte skibselskabs fartøjer har sat sig for at redde liv i høj sø. Sandelig, jo, jeg siger eder, det bliver alt sammen markedsført i Schibsteds medier og i Journalisten.se. Aschberg ser intet problem i at fungere som aktivist. Det er hans vanlige metode. …

Svensk aktivisme til fordel for folkevandring og asylindustri kan naturligvis ikke overraske. Men selv tilhængere af EU må vel efterhånden undre sig over føderalismens komplet manglende evne til at forsvare sig selv – eller bare agere i en verden, hvor den gerne vil trumfe nationalstaternes legitimitet. …

Når jeg ser Lars Løkke Rasmussen, Søren Pind og deres hollandske og franske kolleger gå rundt og se vigtige ud på tv, tænker jeg på mus. Små, skræmte mus. Uden ære. Uden vilje. Uden noget som helst, der har med fremtiden at gøre. Jeg ser afmagten i deres ansigter, jeg ser tomheden, vantroen, overgivelsen.”

(George Soros cit. af Bloomberg, 30. oktober 2015; Foto: WaPo)

“‘His plan treats the protection of national borders as the objective and the refugees as an obstacle,’ he said in the statement. ‘Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.’ (George Soros cit. af Bloomberg)4. marts 2015

Nikolaj Viborg, tidligere tilknyttet bombebyggende AFA-kollektiv: Tilrettelægger på ny DR-dokumentar

Tilbage i 2011 kunne BT afsløre, at DR havde manipuleret med klipningen i en dokumentarudsendelse om COP15-urolighederne. Ansvarlig for klipningen var Nikolaj Viborg, der tilbage i 2002 var en del af Antifascistisk Aktions Baldergade-gruppe der holdt til i ‘Bumzen’ på Nørrebro. Et kollektiv der blev ransaget af politiet kort før et EU-topmøde samme år. Politiet fandt blandt andet en pistol, jernrør, slangebøsser, molotovcocktails, og diverse kemikalier til brug ved det der blev betegnet som ‘en regulær bombefabrik’.

I går dukkede navnet Nikolaj Viborg op igen. Tilrettelægger på DR-produktionen 13 timer der rystede Danmark.

(DR, 3. marts 2015, 13 timer der rystede Danmark– Indsat: Nikolaj Viborg alias ‘Jens Andersen’; JK)

Oploadet Kl. 16:42 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


12. februar 2014

Tom Carstensen (P1): Medierne ignorerede Breiviks brev – DR Dokumentar hængte counterjihadister ud…

Sober gennemgang af Breivik-brevets modtagelse af Tom Carstensen i et indslag i mandagens udgave af Orientering på P1. Han er London-korrespondent, og slipper således for at sidde alene i DR-byens kantine. Kan høres her: Brev fra Breivik med nye afsløringer.

(Se evt. tidligere poster om brevet: I & II og tendensiøse dokumentarer: NRK & DR)

Tom Carstensen, P1: English Defence League, Stop Islamiseringen af Danmark, og Jihadwatch. Alle tre bevægelser er dele af den såkaldte counterjihadbevægelse. Grupper der bekæmper Islams indflydelse i Vesten, fordi de mener den er farlig for vestlig kultur og levevis. Disse grupper og personerne bag blev flittigt nævnt i massemorderen og terroristen Anders Breiviks manifest, som kom frem efter han udførte sine angreb i Oslo og Utøya. Det blev i mange vestlige medier udlagt som om, at Breivik støttede disse grupper, omend han i sit manifest blandt andet skrev, at at English Defence League ikke var stærke nok i deres meninger. Men han roste også nogle ting de lavede, brugte samme retorik som dem, nævnt dem så tit, så det i mange medier blev sat lighedstegn mellem Breivik og grupperne.

[Speak fra DR Dokumentaren ‘Et ekstremt netværk’]

Tom Carstensen: Blandt andet i DR Dokumentaren Et ekstremt netværk, der handler om det netværk af Stop Islamiseringen af Danmark og andre counterjihadbevægelser har på tværs af landegrænser.

[Mere speak fra omtalte udsendelse]

Tom Carstensen: I starten af programmet gengives den kobling, som norsk politi var hurtigt ude med, at der var forbindelse mellem Breivik og disse counterjihadgrupper. Og den forbindelse var 100 procent tilsigtet fra Breiviks side. Han ønskede at angrebet blev sat i forbindelse med disse grupper. Hvorfor? Fordi han ønskede at skade dem. Det har Breivik fornyligt skrevet i et brev han har sendt til en lang række medier. For ham handlede det om at beskytte det han kaldte etnonationalister og fremprovokere en mediekampagne imod counterjihadbevægelsen, som han ser som antinationalister, fordi de er internationale.

I alt 30 medier fik brevet fra Breivik – ingen af dem har skrevet om Breiviks indrømmelse udover EXPO, det venstreradikale svenske tidsskrift. Breivik sendte blandt andet brevet til Wall Street Journal, Die Welt og Ekstra Bladet. Alle tre skrev, at de havde modtaget brevet, og at Breivik brokkede sig over tortur, men ingen af dem nævnte at han skrev, at han altså også med vilje havde fået pressen til at gå efter counterjihadbevægelsen. Kun blogs og uafhængige nyhedssites med stærke politiske holdninger har skrevet om brevet. Det er steder som Jihadwatch der er drevet af Robert Spencer, og er en del af counterjihadbevægelsen. Det er Gates of Vienna, der er en blog der også tilhører det antiislamiske politiske miljø. …

I brevet står der altså også, at hans dengang støtte til counterjihadbevægelsen var fusk, og at hans virkelige ideologiske holdninger lå i etnonationalismen. At han omfavnede counterjihadbevægelsen for at fjerne fokus fra sine virkelige allierede…

Robert Spencer driver hjemmesiden Jihadwatch, og arbejder tæt sammen med en anden blogger Pamela Geller. De to har støttet English Defence League og er meget direkte i deres kritik af Islam. Spencer blev i en del medier direkte beskyldt for at have inspireret Breivik til sin handling. Nu langer Spencer kraftigt ud efter medierne. Til hjemmesiden Frontpage Mag, der også er meget politisk, siger han: ‘Da Breiviks manifest kom ud, var jeg på NBC for første gang i ti år. Jeg var på forsiden af New York Times, jeg var på BBC og hundrede andre steder. Alle steder blev jeg beskyldt for mordene. Men nu hvor Breivik siger at han er nazist, og ikke influeret af counterjihadbevægelsen, men derimod forsøgte at ødelægge den, hvor er så alle medierne?’, spørger Spencer retorisk. Med henvisning til at selvsamme medier intet har gjort ved den del af historien.

Også den norske antijihadistiske blogger Fjordman, der blev ret kendte efter Breiviks angreb, ja, det var faktisk historier om at han var Breivik, der dog viste sig at være forkerte, er ude med riven. Specielt New York Times der hængte Fjordman ud på forsiden, er han godt og grundigt træt af.

… Også den danske Stop Islamiseringen af Danmark krævet en undskyldning… En lang række medier satte en forbindelse mellem Breivik og bevægelserne, altså herunder også DR. …. Nu har Breivik gjort det klart, at han ikke bryder sig om Anders Gravers og de andre counterjihadgrupper…

Oploadet Kl. 15:01 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer


4. april 2013

Channel 4: DR dokumentarist blev før bag lyset – Somalisk pirat var i virkeligheden kenyansk skuespiller

“En af piraterne, som medvirkede i en dokumentar vist på DR i 2010 står nu frem og fortæller, at han aldrig har været pirat”, skrive DR Online, og henviser til ny Channel 4-dokumentar hvor kilden står frem. Fra
The ‘Somali pirates’ who are not what they seem.

“The story begins in the slums of Eastleigh, a sprawling suburb of Nairobi in Kenya and home to a huge Somali community. There I met Adan (pictured above). He and his friends are running an industry that had been fooling some of the best journalists from around the world. Their business? Pretending to be pirates. …

The scam is coordinated by the “fixer”. He offers journalists the opportunity to interview real live pirates – for a fee. Touting his local knowledge he promises to reach parts of the community a western journalist never could. …

Adan is relatively new into the industry. However, “Bashir” – not his real name – has been in the trade a long time. He was harder to convince to come clean but eventually admitted he was no pirate but an “actor”.

… “Bashir” (pictured above) featured in a 2010 Danish documentary pretending to be one of Somalia’s most feared pirates. The film was made by Rasmus Krath, a prominent Danish investigative reporter, and was broadcast by the Danish Broadcasting Corporation DR.

(Channel4 på Youtube, 3. april 2013: The ‘Somali pirates’ who are not what they seem)

Oploadet Kl. 16:52 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:


12. marts 2013

Jalving om ‘Et ekstremt netværk’: “… meningen var nok, at scenografien og lydsiden ville gøre arbejdet.”

Michael Jalving om DR Dokumentaren ‘Et ekstremt netværk’ – Danmarks dyreste og dårligste fiktion.

“Det lader til at være kontraproduktivt at kritisere Danmarks Radio. Jo mere og jo flere, der gør det, jo mere ligegyldigt bliver det tv og radio, der produceres i førerbunkeren.

Engang, i min barn- og ungdom, var det ræverødt, det meste, og det fik mig, som årene gik, i det mindste op af stolen. I dag er produktet, som Ole Hyltoft skrev lørdag, cafe latte-farvet, dvs. ufarligt, ligegyldigt, velment – og selvfølgeligt – udenfor pædagogisk rækkevidde.

TV-serien Borgen er ikke noget specielt hverken dramatisk eller visuelt, men fuldkommen eksemplarisk for det mentale, intellektuelle og politiske niveau i Danmarks Radio. … Kun det ubevidste kan være så ubegavet og talentløst. Kun det ubevidstes domæne kan fabrikere den selvkørende fiktionsmaskine, som får ethvert tænkende menneske, der træder ind ad døren til DR Byen, til at blive en letvægter i løbet af 14 dage.

Tag nu f.eks. den hypede dokumentarudsendelse Et ekstremt netværk, som DR 1 viste for nylig efter at have fulgt den yderste højrefløj i et helt år. Resultatet blev nok en DR-fuser.

Udsendelsens “afsløring” var, at terroristen Anders Breivik søreme havde læst lidt af hvert og henviste til noget af det i fodnoterne til i sit pompøse manifest. Uh, der var kilder til ondskaben! Bortset fra, at ingen af disse kilder – mig bekendt – opfordrer nogen til at sprænge en håndfuld regeringsbygninger i luften og tage ud til en lille ø og dræbe 77 unge mennesker, bare fordi de er socialdemokrater.

Nå-ja, en lille detalje.

Muligvis for at kompensere for den manglende dokumentation havde tilrettelæggeren Mette Aaby givet sig til at filme løs fra en række møder og demonstrationer afholdt af foreninger, som advokerer for at stoppe islamiseringen af Danmark, Europa og USA, skønt de konstant overfaldes af venstrefløjsaktivister med kasteskyts. Egentlig et nobelt forehavende, altså at stoppe islamiseringen, men det var tydeligt, helt ned i udsendelsens titel, at disse mennesker er ekstremister og så langt fra Birgitte Nyborgland, man overhovedet kan komme.

Hvori disse undermenneskers ekstremisme helt præcist kommer til udtryk, stod ikke klart på noget tidspunkt af udsendelsen, men meningen var nok, at scenografien og lydsiden ville gøre arbejdet.

Jeg sad og kluklo over den amatørisme, naivitet og uvidenhed, udsendelsen stillede til skue, men min nysgerrighed blev fanget under rulleteksterne, da en stemme fortalte, at TV Avisen lige om lidt ville “se nærmere” på en af disse foreningers økonomi på baggrund af en mistanke om, at lederen Anders Gravers’ aktiviteter måtte være finansieret udefra.

Mistanken fejlede ikke noget – hvor ville vi være uden mistanker? Det var dokumentationen, det var galt med.

… Der var – naturligvis, havde jeg nær sagt – ingen beviser for noget som helst, heller ikke i TV Avisen. Sådan noget behøver man ikke, når man ubevidst arbejder i en højere sags tjeneste. Derfor havde man på DR’s “journalistiske slagskib” valgt at interviewe en tydeligvis underfrankeret RUC-forsker, som slog fast, at det nok var den israelske højrefløj, der stod bag. Nice try. Men hvor ved du det fra, lille hr. universitetsforsker? Se, det spurgte man ikke forskeren om. Han havde jo sagt, hvad vi godt vidste i forvejen. Det er jødernes skyld.”

Oploadet Kl. 01:34 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


9. marts 2013

Ole Hyltoft: “Det er altså ikke Siad, der sprænger bomber hver anden dag overalt i verden…”

Kronik i Berlingske af Ole Hyltoft – Helligånden tager bolig i DR-byen.

“Kære læser! Vil du hjælpe mig med at løse et mysterium? Inden jeg peger på mysteriet, vil jeg føre dig ind i en TV-udsendelse, som DR viste forleden (27.-02.) Udsendelsen, kaldet Et ekstremt netværk, begynder med et udendørs møde i Århus. Vi ser Anders Gravers på talerstolen. Han er formand for en forening, der hedder »Stop islamiseringen af Danmark« (Siad).

Speakeren i dokumentar-udsendelsen siger: Vi er i Århus et år efter en ubeskrivelig tragedie i Norge. Derefter toner filmen direkte over til Breiviks retssag. Hvorefter speakeren taler om, at der på initiativ af Siad er ved at blive etableret et ekstremt internationalt netværk vendt mod islam. Ingen kan være i tvivl om, at Siad er forbundet med Breiviks ugerning. One way or another.

Udsendelsen udvikler sig til én lang insinuation imod Siad, der såvidt vides kun har benyttet fredelige og demokratiske midler i sin islam-kritik og kun har haft afsky for Breiviks udåd. Anders Gravers kalder i udsendelsen Breiviks handling for galskab og ondskab. Men man må godt nok sige, at udsendelsen formår at stille spørgsmålstegn ved Gravers’ rene hænder. Dokumentaren er én lang manipulation for at få seerne overbevist om, at Siad er hjørnestenen i en international, jødisk finansieret konspiration, der førte frem til Breiviks forbrydelse. Der fremlægges ingen beviser for denne insinuation i filmen.

(SIAD-aktivist efter overfald begået af ‘antifascister’, 2007; Uriasposten)

Den eneste vold, Siad mig bekendt kan sættes i forbindelse med, er at foreningens lovlige demonstrationer jævnligt bliver overfaldet af »Antifascistisk Aktion«, denne imponerende samling unge mænd og kvinder i sorte hætter og kamptøj, der forulempede og kastede æg i håret på bl.a. min bestyrelseskollega i DR, Katrine Winkel Holm, og kasserer i Trykkefrihedsselskabet, juristen Aia Fog, da de i Malmø ville overvære et møde med den hollandske politiker, Geert Wilders. »Antifascistisk Aktion« ønsker at have gaden for sig selv, ligesom en vis gruppe unge tyskere ønskede det i Berlin i 1930erne. Die Straße frei, lød det dengang.

Jeg har ingen forbindelse med Siad. Den stil, de fører sig frem med, er mig fremmed. Men jeg kan ikke sige mig fri for en mistanke om, at her begås uret. At kulturlivets kompakte majoritet tromler hen over en lille forening af nogle uakademiske medborgere, der af et ærligt hjerte er bekymret for frihedens bevarelse i Vesten. Et ekstremt netværk er et brud på DRs etiske retningslinjer, der fastslår, at DRs programmer ikke må have skjulte dagsordener, men skal være fair over for alle parter.

Udsendelsen ligner i sit politiske sigte en række andre DR-aktioner. … Røgelsen bedøver os – seerne – til at tro, at vi er bedre mennesker, jo flere ulandspenge vi uddeler, jo mere vi åbner grænserne for islamiske indvandrere, jo mere modersmålsundervisning vi giver. Hvad der støtter islam er godt. Hvad der kritiserer islam er betænkeligt og har tit en ond kerne. Som Siad.

Denne partiskhed strider imod radiolovens ord om, at DR skal være alsidig. Partiskheden foregår ikke sådan, at tv- og radioaviserne ikke dækker Christiansborgs dagsordener nogenlunde ligeligt. Skævheden ligger mere i det røgelsesbestænkede livssyn, DR holder op som idealet for os syndige mennesker. …

Til Siad-dokumentarens tilrettelæggere burde DR-ledelsen have sagt: Det er altså ikke Siad, der sprænger bomber hver anden dag overalt i verden og dræber og lemlæster tusinder. Den aktivitet udføres af dem, Siad vil holde på afstand af vores græsgange. Det er heller ikke Siad, der drager pøbel-skrigende gennem gaderne og bombarderer politiet. Det gør de, der vil spolere Siads fredelige møder. Jeg synes, at næste DR-dokumentar skulle handle om Det muslimske Broderskabs internationale netværk eller om »Antifascistisk Aktion«. For alsidighedens skyld.”

(‘Antifacistisk’ t-shirt logo set på Revoshoppen.dk)

Oploadet Kl. 00:21 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


2. marts 2013

DR1 Dokumentar – Licensfinansieret netværk problematiserer demokratisk modstand mod Islam

Danmarks Radio pralede for år tilbage med at være ‘hele Danmarks Radio’, men tilhører man det store flertal der ikke er venstreorienteret rent værdipolitisk, så kan man vanskeligt betragte public service ala DR som andet end en magtfuld politisk modstander. Onsdagens dokumentar med titlen ‘Et ekstremt netværk’ var et fantastisk eksempel, og det er emnet for denne lidt lange gennemgang, der også inkluderer flere af kanalens øvrige udsendelser. Udsendelsen var ikke en indkøbt dokumentar til DR2, men et egen-produceret ‘hitjob’, promoveret og sendt i den bedste sendetid på hovedkanalen – tydeligvis tiltænkt at præge danskerne ideologisk.

Det startede sidste søndag med et lille tv-spot, der i dystre toner med filmiske virkemidler annoncerede at noget stort var i vente. Undersøgende journalistisk med fokus på højreekstremisme. Breiviks dansker venner, så at sige. Det blev onsdag.

Kl. 18.30: Indslag i TV-avisen (3,33 min, Youtube)

Der indledtes med en teaser i TV-avisens 18.30-udgave, med klip fra filmen, herunder PET-chef Jacob Scharfs bekymrende ord. Vi skulle være bekymret, selvom de “ikke-åbent opfordrer til direkte vold”. For at understrege alvoren i det Scharf betegnede som ‘propaganda’, sendte DR live fra PET’s hovedkvarter i Søborg.

Asbjørn Date, TV-avisen: Norske Anders Breivik var stærkt inspiret af flere forskellige anti-islamgrupper, og han omtaler direkte Anders Gravers’ europæiske organisation i sit manifest forud for massemordene på Utøya. Og netop den kombination af propaganda og ekstremisme bekymrer Politiets Efterretningstjeneste…

Claus Buhr, DR’s Retskorrespondent: Det Anders Gravers siger og gør er ikke ulovligt, men når man alligevel herude ved efterretningstjenesten holder et vågent øje med dem, så er det jo netop også, som man kan høre i indslaget, at den norske terrorist Anders Breivik simpelthen nævnte dem flere gange i sit manifest, men også at den unge mand som bragte den norske hovedstad på den anden ende for fjorten dage siden, ham der kom med bombetrusler mod Stortinget, han kom også fra en af Anders Gravers’ organisationer. Så selv om organisationen ikke selv taler om vold eller våben, så mener man her fra efterretningstjenestens side, at der er grund til at holde øje med både organisationen, og folk omkring.

Kommentar: Afstandtagen fra vold bliver udlagt som noget suspekt. Nordmanden der omtales, var ikke med i ‘en af Gravers’ organisationer’, som det påstås. Ifølge den norske presse var han på Facebook medlem af Norwegian Defence League’s gruppe, ligesom han også var medlem af den venstreorienterede Occupy-bevægelse. Han kom med bombetruslerne i fuldskab i en bybus, og selvom PST selvfølgelig skal tage den slags seriøst, så er det svært at se hvad det har at gøre med Anders Gravers og anti-jihadbevægelsen som sådan.

Kl. 19.05: Indslag i Aftenshowet (12,59 min, Youtube)

Under en time senere kunne man i underholdningsprogrammet Aftenshowet se et lignende 13 minutter langt indslag om filmen. Først et interview med Frit Danmarks Michael Ellegaard, der stille og roligt forklarede, at han mente at Islam var en ‘en antidemokratisk lovreligion’, noget der fik den yndige, men yderst blanke studieværtinde til at tale om de her ‘ekstreme holdninger’ som han som formand for bevægelsen repræsenterede. At Islam nøgternt betragtet er en lovreligion, forsvandt i konteksten. Det handlede ikke om Islam, blot om andres holdninger til Islam.

Ellegaard repræsenterer næppe flere end der kan sidde i min hjørnesofa, og var udelukkende kommet i studiet, fordi han offentligt har fortalt som sine våbenindkøb og sin vilje til selvforsvar. Han fortalte at det drejede sig om lovlige luftvåben, han købte efter han opdagede han figurerede på terrordømte Vollsmose-islamisters liste, men det prellede stille og roligt af – “er du ikke bare med til at optrappe” situationen, lød det fra journalisten.

Herefter, var der tid til et længere interview med to forskere. Det blev ikke overraskende Chris Holmsted Larsen, men mærkeligt nok også Islamforsker Jørgen Bæk Simonsen. Sidstnævnte talte meget, men sagde intet konkret om Islam, ja, vel intet konkret overhovedet. Holmsted Larsen gav den fuld skrue – anti-islamisters demokratiske sindelag var udtryk for en ‘politisk agenda’. De anvender ikke vold, og er erklærede demokrater, og det er yderst problematisk, lød det fra to forskere der begge har en fortid på henholdsvis den ideologiske og militante venstrefløj.

Kl. 19.40: Et ekstremt netværk. (47,48 min, Youtube; DR Presse)

Anders Gravers: Islam er ikke en religion. Det er verdens største hadegruppe…

Speak, Mette Aaby Andersen, DR Dokumentar: Vi er i Århus den 31. marts 2012, knap et år efter en ubeskrivelig tragedie i Norge. [Utøya] Anders Behring Breivik var manden bag der kostede 77 mennesker livet. I den intense efterforskning finder norsk politi ud af, at han er kraftigt inspireret af anti-Islamgrupper. Anti-Islamgrupper der nu forsøger at styrke deres organisation i Danmark og i Europa. [Anders Gravers] Det er en udvikling der bekymrer Politiets Efterretningstjeneste. [Jacob Scharf, PET] DR Dokumentar har i et år fulgt et internationalt netværk af anti-Islamgrupper [sort/hvid sekvens] Et netværk hvor Danmark spiller en central rolle. [Anders Gravers]

Speak: Denne mand er Anders Gravers. Han ankommer her til en demonstration i Århus, beskyttet af sine livvagter. Han er en af de centrale personer i dannelsen af et internationalt anti-Islamnetværk. Anders Gravers kommer fra den indvandrerkritiske organisation Den Danske Forening, som han forlader i 2005, for at stifte Stop Islamiseringen af Danmark SIAD. For at begrænse indvandring vil han fjerne en række af indvandrernes rettigheder, så de bliver motiveret til at rejse ud af Danmark.[Ø-lejre] I 2007 danner han Stop Islamization of Europe, og er i dag en international figur i anti-Islambevægelsen. … Talerne handler om Islam som en ond ideologi, og om at invasionen er nært forestående, hvis vi ikke gør noget nu. … Der er også mødt andre danske anti-islamgrupper op til demonstrationen. Blandt andre Michael Ellegaard der er formand for organisationen frit Danmark. Her er det Philip Traulsen, som er talsmand for foreningen Danish Defence League, der organiserer demonstrationen her i Århus. Vi vender tilbage til dem senere. Anders Gravers er den danske hovedtaler [Direkte fra Gravers’ tale til Utøya] Efter Anders Breiviks massakre den 22. juli 2011, spørger alle sig selv hvorfor 77 mennesker måtte dø. [dyster musik]

I timerne før massakren lægger Breivik et dokument Manifest 2083 på internettet. Gennem de mere end 1500 sider får man et indblik i, hvordan Anders Breivik blev inspireret til sine handlinger ved at lytte til andre anti-islamgrupper og det verdensbillede de repræsenterer. Det viser retsagen der begynder i sommeren 2012. [Breivik-sekvens]

Speak: Mattias Gardell forsker i anti-Islambevægelsen, og har skrevet flere bøger om emnet (cover: Islamofobi). Han var som ekspert vidne i retsagen mod Anders Breivik. I retten redegør Mattias Gardell for at Anders Breivik ikke var alene om sine holdninger. Hans ideologi er ikke enestående i anti-Islammiljøerne, og sine meningsfæller fandt han på internettet.

Mattias Gardell: de her strømninger som primært var med til at skabe Breivik. Den første var den islamofobiske, særligt den kontra-jihadiske. Hvis man skal sammenfatte det, så er det et revolutionært, nationalistisk oprør mod tanken om menneskets mangfoldighed og tanken om alle menneskers ligeværdighed.

Speak: I manifestet kan man finde henvisning til de grupper som Breivik har interesseret sig for. Vi undersøger om der i Breiviks manifest er forbindelse til det danske anti-Islammiljø. I en elektronisk version af manifestet kan vi søge i mere end 1500 sider. Vi søger på Anders Gravers’ organisation Stop Islamization of Europe, forkortet til SIOE, kaldet SIOE. Breivik refererer til SIOE fem gange. [søgning] I en af henvisningerne skriver Breivik at i, at som et led i at bekæmpe multikulturalismen, skal man fortsætte med at udvikle foreninger som SIOE. Og et andet sted skriver han, at SIOE er en organisation han finder ideologisk og moralsk berettiget.

Mattias Gardell: Han søger efter beretningen om hvordan muslimerne… er på forskellige forfærdelige måder. Fra et begrænset antal hjemmesider vælger han så nogle uddrag. Han forestiller sig at der findes en okkult konspiration mellem Islam, der fremstilles som et levende væsen med en ond dagsorden, som hårdnakket vil udrydde Europa og al frihed på jorden.

Speak: På Stop Islamization of Europe’s hjemmeside kan vi se at Anders Gravers ved mange lejligheder udbreder budskabet om, at Islam vil overtage verden. Her er det på en debat på russisk tv… [muslimer i gadebilledet, videre til PET’s hovedkvarter]

Speak: Efter Breiviks massakre har Politiets Efterretningstjeneste øget fokus på, at enkeltpersoner kan blive radikaliseret ved at lytte til anti-Islamgrupperne. Jacob Scharf er chef for Politiets Efterretningstjeneste der skal forebygge voldelige trusler mod demokrati og sikkerheden i det danske samfund.

Jacob Scharf, Politiets Efterretningstjeneste: Uanset om vores formål altså er at imødegå de voldelige handlinger, den voldelige ekstremisme, så er vores svar også at forebygge en voldelig udvikling, at vi sætter ind overfor den propaganda og imødegår den propaganda som bliver brugt til at legitimere mere voldelige handlinger.

Speak: Vi er tilbage i Århus. [gentagelse af klip med Gravers, kort interview] Her ankommer den engelske organisation English Defence League til demonstrationen i Århus. Her er Tommy Robinson, det er ham som står i spidsen af English Defence League. En af Anders Gravers’ samarbejdspartnere i Europa. English Defence League [Breiviks manifest] er også en af de organisationer Anders Breivik refererer til i sit manifest. Vi søger på English Defence League, forkortet EDL. Vi får 25 henvisninger. Vi kigger på et par stykker af dem. Her beskriver Breivik EDL som en moralsk overlegen organisation, og han påstår også i sit manifest, at han har leveret ideologisk materiale til dem.

Tommy Robinson (i Århus): Først og fremmest vil jeg takke for jeres danske gæstfrihed. Det er inspirerende at være her. Vi er her i dag for at indlede en ny epoke.

Speak: Vi har været i England for at vide mere om English Defence League. Vi er i en pub på Southend on Sea, cirka 100 kilometer fra London. English Defence League forbereder en demonstration, igennem den muslimske London-bydel Tower Hamlets i september 2011.

Tommy Robinson (i pub): Vi er nødt til at besinde os og opføre os fredeligt, fordi alle følger med.

Speak: Tommy Robinson er en af grundlæggerne af English Defence League. English Defence League blev dannet i Luton i 2009, som en reaktion mod den voksende muslimske befolkning i byen. I dag er der Defence League’s i de fleste europæiske lande. Tommy Robinson har en fortid som leder af fodboldklubben Lutons fanklub, en fanklub der beskrives som hooligans. Tommy har selv en dom for vold. [tale af Robinson, scene med væltet hegn under EDL-demo som altid fremvises] English Defence League har samlet flere tusinde mennesker til demonstrationer i England, og endnu flere er aktive på English Defence League’s netsider. En undersøgelse lavet af den engelske tænketank Demos vurderer at de har mellem 35.000 støtter i England. English Defence League’s demonstrationer ender ofte i konfrontationer med politi, moddemonstranter og muslimer.

Tommy Robinson: Demonstrationerne er voldelige, fordi vi bliver voldeligt angrebet. Vi vil bare gerne prostere. Det er en grundlæggende rettighed i Europa.

Speak: Noget tyder på at der ligger en strategi bag de mange folk. I 2009 holder en af ideologerne bag English Defence League Alan Lake, et oplæg om islamisering.

Alan Lake (EDL): I en krig har man brug for tropper, og vi har for få.

Speak: En video af mødet blev siden lækket.

Alan Lake: Skab kontakt til de fysisk aktive grupper i gademiljøet. Når fodboldfans har været til kamp, så er de allerede i gaderne, så det kunne være en god idé at få dem med til demonstrationerne.

Speak: Hvad er ideen med at have de her folk på gaden til demonstrationer, hvad er det de vil opnå.

Jacob Scharf: Jeg tror det der er meget centralt, i forhold til højreekstremistiske miljøer, det er at man forsøger at rekruttere støttere, sympatisører, personer der vil deltage i de højreekstremistiske aktiviteter. Man forsøger at skabe konflikt, et modsætningsforhold med etniske grupper, med politiske modstandere, man forsøger at fremprovokere konfrontationer som skaber opmærksomhed, men som også kan have en appel til brede dele.

Speak: Tilbage i Danmark. Vi er på vej for at møde den centrale figur i Danmark Anders Gravers. Han mener selv han er truet af voldelige venstrefløjsfolk, og derfor er mødet omgærdet af sikkerhed. Tid og sted må ikke nævnes. Anders Gravers er uddannet slagter, men har i dag ikke noget arbejde. Han lever i stedet af et lille selvforsyningslandbrug et hemmeligt sted i Nordjylland sammen med sin familie. Anders Gravers’ anti-islamarbejde er gået fra et kommunalvalg i Aalborg i 2005 til et internationalt netværk i 2012. Med det mål at stoppe det, han som som islams invasion af Vesten. [Gravers-interview] Et internationalt netværk skal ifølge Anders Gravers være med til at styrke indsatsen mod Islam. [Gravers] Vi ved ikke hvor mange mennesker der er i det danske anti-Islammiljø, men når man kigger i de danske facebookgrupper, så kan man se, at der er langt flere der støtter end dem vi ser på gaden. Vi kan eksempelvis se at Anders Gravers har knap 4.600 venner på facebook. Der er kun lavet få undersøgelser af hvor grupperne rekrutterer deres støttere fra, men forskere peger på, at de rekrutterer fra arbejderklassen og den lavere middelklasse. Anders Gravers selv siger at organisationens styrelse er bredt sammensat. Det er ved demonstrationer at der ifølge Gravers rekrutteres nye støttere til sagen.

Speak: Stemningen er anspændt i Århus. Trods et massivt politiopbud rykker moddemonstrationen tættere og tættere anti-islamdemonstrationen. Tommy Robinson og Anders Gravers ender med i hast at forlade scenen, omgivet af deres livvagter og politiets beskyttelse.

Speak: Vi er i Stockholm sommeren 2012, fire måneder efter demonstrationen i Århus. Anders Gravers fortsætter med at styrke kontakter og netværke. I Stockholm skal han blandt andet mødes med lederne af Stop Islamization of America.

Nathan Lean (ved et CAIR-arrangement): Jeg begyndte at skrive om islamofobi-industrien i sommeren 2010.

Speak: Nathan Lean ved noget om de internationale anti-Islamforbindelser. Nathan Lean udgav i 2012 en bog om [bogcover] den islamofobiske industri. Og han har indgående kendskab til den største amerikanske organisation, Stop Islamization of America, og lederne Pamela Geller og Robert Spencer.

Nathan Lean: Stop Islamization of America er den amerikanske udgave af Stop Islamization of Europe, som blev grundlagt af Anders Gravers fra Danmark. Han er en ultrahøjreorienteret nationalist. Anders Gravers havde kendskab til den blomstende højrefløj i USA. For ikke så mange år siden bad han dem om at stifte en amerikansk udgave af Stop Islamization of Europe.

Speak: Pamela Geller og Robert Spencer fra Stop Islamization of America er nogle af de førende ideologer indenfor anti-islambevægelsen. Selvom svensk politi er tilstede, har de selv livvagter med. Det er første gang de to amerikanere optræder med deres europæiske kolleger i Europa.

Pamela Geller: En tak til Jer, for at I er mødt op, og til min kollega Anders Gravers, og til alle de europæiske Stop Islamization-bevægelser. Jeg støtter dem, for uanset hvad vi siger, bliver vi fremstillet som hadefulde. Jeg er ikke hadefuld.

Speak: Pamela Geller blev kendt i 2010, da hun kæmpede imod etableringen af et muslimsk medborgerhus i New York. I dag er hun en markant debattør i amerikanske medier. Hun står bag den stærkt islamkritiske hjemmeside Atlasshrugs, der har mere end 200.000 besøgende hver måned.

Pamela Geller, SIOA: … Jeg vil bevare den vestlige lovgivning. Når amerikansk og islamisk lov konflikter, så må amerikansk lov vige, og islamisk lov får forrang. Det er dybt bekymrende. Jeg har ingen indvendinger i forhold til religion. Du må tilbede en sten, så længe du ikke stener mig med den. Mine indvendinger er rettet mod verdens mest ekstreme ideologi. [Breiviks manifest]

Speak: Vi søger i Breiviks manifest 2083, for at se om han har været læser af Pamela Gellers netside Atlasshrugs. Vi får 12 henvisninger, og åbner en af dem. Vi finder en artikel om hvordan muslimer bevæbner sig til krig i amerikas gader.

Pamela Geller: Naturligvis taler jeg i krigstermer, fordi det er en krig mod Vesten og medierne. Det er, som om at medierne befolkningen og folkets vilje. Jeg ved ikke hvorfor de støtter (‘align themselves’) jihad og sharia, når de bliver de første der får halsen skåret over. Men det vælger de at gøre.

Pamela Geller (tale): … jeg vil gerne takke Anders Gravers, der er min samarbejdspartner i Europa. En utrættelig og frygtløs forkæmper. Et fantastisk og retskaffent menneske ligesom Jer. I må kæmpe denne krig.

Speak: Pamela Gellers tætte samarbejdspartner er Robert Spencer.

Robert Spencer, SIOA (tale): Vi kæmper for et samfund hvor der er plads til alle, så længe de respekterer samfundets regler, og ikke prøver at indføre dette intolerante system der forsøger at påtvinge os noget.

Speak: Robert Spencer er uddannet i religionshistorie. Han har ingen uddannelse i Islam, men han har skrevet flere islamkritiske bøger og er direktør for Jihadwatch, en stærkt anti-islamisk hjemmeside med mere end 120.000 besøgende per måned.

Mette Aaby Andersen, DR: Opfatter du det her som en krig?

Robert Spencer: Ja, men der bruges ikke skydevåben. Det kan I ændre på (‘not a shooting war – You might make it into a shooting war’). Jeres provokerende journalistik kan føre til, at der bliver brugt våben. Breivik bebrejdede journalisterne, at de ikke rapporterede korrekt om problemerne i Europa, før han skød i raseri. Han bebrejdede ikke mig. Det gør I. Han bebrejdede Jer. [Breiviks manifest]

Speak: Robert Spencer er et af de mennesker som Anders Breivik citerede mest i sit manifest. Vi søger på navnet Robert Spencer, og finder 44 referencer til navnet. Et sted kan vi læse, at Breivik mener Robert Spencer vil være en god kandidat til Nobels Fredspris. Når vi søger på Robert Spencers hjemmeside Jihad Watch får vi 116 henvisninger. Det er henvisninger til hjemmesiden, og uddrag fra Robert Spencers skrifter om Islam, som Breivik har kopieret over i sit manifest.

Mattias Gardell, religionshistoriker: Man kan analysere de taler, som fremføres af de ideologer der stod Breivik nærmest, eksempelvis den norske blogger Fjordman og Robert Spencer. Volden ligger som en indirekte konsekvens af kommunikationen. De kan aldrig finde på, at sige til deres tilhørere, at de skal gå ud og slå ihjel. Men hvis de skaber et billede af, at der er ved at udbryde en krig, som allerede nu er over os, og hvis vi ikke gør noget så dør vi alle sammen, så er det klart, at volden ligger i direkte konsekvens af ordene.

Tommy Robinson, English Defence League: Jeg vil benytte denne lejlighed til at sende et budskab til islamisterne. Vi flygter ikke, det har vi aldrig gjort, og det vil vi aldrig gøre. De får os ikke til at tie stille.

Speak: English Defence League er også med i Stockholm . Mange af deres søsterorganisationer er mødt op for at høre Tommy Robinson tale. Også Danish Defence League er til stede.

Tommy Robinson (tale): Den engelske race er enestående. (race anvendt i bred betydning, Kim)

Speak: For Anders Gravers er demonstrationen i Stockholm vigtig, fordi der her bliver skabt en organisation der samler anti-Islamgrupperne. [Anders Gravers]. Stop Islamization of , SION, er nu blevet den paraply hvor blandt andet Pamela Geller, Anders Gravers, Robert Spencer og Tommy Robinson fra English Defence League repræsenterer. Et netværk der nu dækker hele den vestlige verden.

Anders Gravers (tale): Tak til Pamela Geller. Tak til Tommy. Tak til Robert Spencer. Tak til alle, der er her i dag.

Jacob Scharf: Vi ser bestræbelser på, at skabe en fælles ekstremistisk platform, en ideologisk-politisk platform i det højreekstremistiske miljø. Og så ser vi jo i høj grad, at de tætte internationale kontakter, det internationale samarbejde har en betydning, også en radikaliserende betydning i dele af det højreekstremistiske miljø, og ikke mindst, at der er dansk og udenlandsk højreekstremistiske netværk, er nogle kapaciteter, som pludselig kan bringes i spil, også i forhold til højreekstremistiske grupper og netværk. [Utøya, Breivik, dyster musik]

Speak: På trods af de ideologiske ligheder med Breivik, og en retorik der handler om at være i krig, tager Anders Gravers afstand fra Breiviks handlinger.

Anders Gravers: Der er ingen i vores organisation, alle har fordømt det her, der er ingen normale mennesker der kan andet end fordømme et mennesker der dræber uskyldige børn.

Mattias Gardell: Man skal jo tage afstand fra det. De er selvfølgelig ikke ubekendte med, at deres ord fremavler vold. Det bliver kompliceret, af den grund, at censur er diktaturets redskab, ikke demokratiets. Ytringsfriheden er en grundlæggende princip i ethvert demokrati. Man skal have lov til at udtrykke sine tanker.

Speak: Anti-islamgrupperne ser sig selv som i krig med Islam, men ifølge Anders Gravers er de ikke en krigsførende modstandsbevægelse.

Mette Aaby Andersen: Så får man jo netop det indtryk, og det har du også sagt, at der er en krig.

Anders Gravers: De er i krig med os. Der er forskel på at forsvare sig selv, eller yppe kiv, og starte en krig. Når du siger det på den her måde, så vil seerne opfatte det som, at det er os der starter krigen. Vi har ikke startet den her krig. Det er Islam der har startet den her krig…

Speak: Når militante islamister flyver ind i World Trade Center bliver det i anti-islamgruppernes fortælling til, at alle muslimer vil udrydde den vestlige kultur.

Mette Aaby Andersen: Det er jo ikke sådan muslimer tænker.

[…]

Speak: Det kan være svært at danne sig et indtryk af, hvor stort anti-islambevægelsen er, men der ser ud til at være en ganske betydelig tilførsel af penge. Under besøget i Stockholm træffer vi lederne af anti-islamgrupperne på Grand Hotel tæt på kongeslottet. Det koster omkring 5.000 kroner per nat. Ved besøget kan vi også se, at Pamela Geller, Robert Spencer og Anders Gravers har flere private livvagter med. På nettet kan vi se Anders Gravers optræde forskellige steder i verden, ofte med livvagter ved sin side. Livvagter han har med fra Danmark. Ifølge et dansk sikkerhedsfirma koster en dansk livvagt 6.000 kroner i døgnet, dertil kommer udgifter til fly, hotel, biler og ophold fra Anders Gravers selv, og vagterne. Det til trods for, at han lever af et lille selvforsyningslandbrug.

Mette Aaby Andersen: Hvem betaler for det her?

Anders Gravers: Jamen, det gør jeg stort set selv, ud af det næsten ingenting jeg her. Så er der en masse mennesker der hjælper mig med at sponsorere ting og sager. Det er ikke noget vi får fra vores hovedorganisation eller noget som helst, det er danskere der ligesom synes at det arbejde jeg laver, at det er vigtigt.

Speak: Enkelte steder kan man finde spor af pengestrømmen, som i David Horowitz der har hjemme i Californien. Et højreradikalt center der har som formål at forsvare sig fra de angreb de mener kommer fra venstrefløjen og islamisterne.

David Horowitz, Freedom Center: Vi får opbakning fra folk, der kan udskrive sekscifrede checks.

Speak: David Horowitz her, leder centeret, der i 2009 havde et budget på 4,2 mio. dollars, omkring 25 mio. kroner. [David Horowitz] I disse skattepapirer fra Horowitz’ Freedom Center, kan vi se at Robert Spencer i 2009 får 140.000 dollars, knap 900.000 kroner, som ansvarlig for den islamkritiske hjemmeside Jihad Watch.

Mattias Gardell: I USA er det helt tydeligt sådan, at de mest fremtrædende demagoger som Pamela Geller, Robert Spencer, Frank Gaffner og Horowitz også er blevet mangemillionærer. Det er en islamofobi-industri. [Geller, dyster musik]

Speak: Anders Gravers afviser at han får penge fra USA. Nej, der kommer ingen penge fra USA.

Mette Aaby Andersen: Danske sponsorer? Danske medlemmer?

Andres Gravers: Danske sponsorerer, der synes det er vigtigt at vi får sat gang i det globale arbejde. [dyre BMW’ere kører med Gravers. direkte videre til Utøya]

Speak: Efter Anders Breiviks massakre i Norge har Politiets Efterretningstjeneste haft et øget fokus på anti-islamgrupperne i Danmark, og deres internationale forbindelser og netværk.

Jacob Scharf: Jeg tror det er helt centralt, at propagandaen jo har betydning for radikaliseringen. At det i høj grad er propagandaen, der bliver brugt til at skubbe enkeltpersoner, til at skubbe grupperinger og netværk i den mere voldelige retning. Og derfor skal vi selvfølgelig interessere os for, de ideologier og den propaganda, der bliver brugt som en del af radikaliseringsprocessen.

Speak: På internettet kan man finde eksempel på personer fra anti-islammiljøet der poserer, her er det medlemmer af English Defence League [Facebook-fotos]. Frygten er at der i Danmark kan være enkeltpersoner eller grupper der er parate til bruge våben.

Jacob Scharf: Vi kan se en bevægelse i retning af, at man har vist interesse for våbenbrug, og vel også i samarbejde man har haft med højreekstremistiske grupperinger i udlandet. Der har våbentræningen spillet en central rolle.

Speak: Danmarks Nationale Front er en af de grupper der har kontakt til udlandet, og har trænet i våbenbrug. På denne video som Danmarks Nationale Front selv har lagt ud på internettet, deltager de i våbentræning i Rusland med Slavisk Union. Slavisk Union er en stærkt højreorienteret nationalistisk gruppe, hvis medlemmer har begået mange former for kriminalitet. Gruppen er forbudt i Rusland. Det er blandt andet en tidligere talsmand i Danmarks Nationale Front vi ser på billederne her fra Rusland. Han bliver senere dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Det har ikke været muligt, at få et interview med Danmarks Nationale Front.

Philip Traulsen er leder af Danish Defence League, der var en af arrangørerne af eventen i Århus, har en fortid i Danmarks Nationale Front, men han har ikke ønsket at medvirke i dette program. Ifølge Politiets Efterretningstjeneste er det især de stærkt nationalistiske og nazistiske miljøer, man ser våben og kamptræning.

Jacob Scharf: Ja, det er i høj grad i de nynazistiske og nationalistiske miljøer, at vi ser det, men jeg nævnte også, at det er nogle miljøer som i stadig større omfang søger tilknytning til de anti-muslimske miljøer…

Speak: Tilstede ved demonstrationen i Århus er også denne mand. [slører omgivelserne] Michael Ellegaard er førtidspensionist, og leder af anti-islambevægelsen Frit Danmark. En bevægelse der ser Islam som den største trussel mod vores samfund som vi kender det.

Michael Ellegaard, Frit Danmark (viser rundt i sit hus): – og her har jeg så nogle sikkerhedsting som jeg har været nødt til at investere i, i forbindelse med de trusler jeg har fået.

Speak: Vi besøger Michael Ellegaard i hans hjem i Odense. Indretningen bærer præg af et højt sikkerhedsniveau.

Michael Ellegaard: Altså jeg er blevet truet engang, og alle gange er det ikke venstrefløjen eller nogle andre der har truet mig, det har været muhammedanere.

Speak: Michael Ellegaard mener det kan være nødvendigt at bruge våben, hvis politiet ikke kan beskytte dem når de demonstrerer.

Michael Ellegaard: Hvis politiet ikke ønsker at hjælpe os, så må vi betragte det som lovlig nødværge, at kunne forsvare os selv i en given situation.

Speak: I dag er det ulovligt at skyde med de kraftige luftvåben. Billederne her er optaget før det blev ulovligt.

Michael Ellegaard: Man siger gerne, at kan den gå igennem en nød som denne her, så er det lig med hjerneskallen på et menneske.

Speak: Michael Ellegaard har flere våben.

Michael Ellegaard: Her har jeg så mit våbenskab.

Speak: Og han har også en sen aften, da nogen trak i døren til hans hus.

Michael Ellegaard: – så tager jeg mit gevær, og skød et advarselsskud ud i min gård.

Speak: Udenfor står politiet der har fået en anmeldelse om uro på adressen. En af betjentene blev ramt i armen.

Michael Ellegaard: Det viste sig så at være politiet, desværre.

Speak: Men Michael Ellegaard afviser at vi skal være bange.

Michael Ellegaard: Altså, hvis man kommer her og skal ind og have en kop kaffe eller noget andet, så har folk jo ikke noget at frygte. Hvis de kommer for at slå mig ihjel, så kan de roligt være bange. Sådan har jeg det.

Speak: Anti-islambevægelserne tager afstand fra Breiviks handlinger. [Breiviks manifest] Men som manifestet viser, så var Breivik en ivrig læser af anti-islamgruppernes tekster og taler.

Mette Aaby Andersen: Han var en ivrig læser af Jihad Watch. Kan det ikke have inspireret ham?

Robert Spencer: Det hele ligger stadig på Jihad Watch. Der er blevet lagt 30.000 indlæg op siden 2003. Find ét hvor jeg opfordrer til vold. Held og lykke. Jeg har skrevet 12 bøger og tusindvis af artikler. Ikke ét sted opfordrer jeg til andet end lovlig og fredelig aktivitet. Du (peger på DR-journalisten) er ansvarlig for at denne konflikt bliver optrappet. Du og dine kolleger er ansvarlige for det. I opildnede Breivik. I lyver om, hvor dæmoniserende og marginaliserende det er. Folk kæmper for basale rettigheder. Folk kæmper for de samfund, og de rettigheder, I selv nyder godt af. Men selvmorderisk arbejder I for dem, der er disse rettigheders fjende. I vender det om og bebrejder dem, der vil forsvare de rettigheder. I siger at vi fremprovokerer volden. Ansvaret og skylden ligger hos Jer.

[…]

Speak: Men han (Breivik) beundrede jo også din organisation.

Anders Gravers: Ja, men han beundrede mange ting. Også Stalin og alt muligt andet. Han er bindegal. [Breivik-sekvens]

Nathan Lean: Islamofobi-industrien udgør en farlig gruppe. Det udgør en farlig gruppe. Ud fra det, han har skrevet, er det tydeligt… I hans manifest kan man se, at han havde nærlæst deres arbejde. De formede på en eller anden måde hans verdensbillede. De begik ikke de voldelige handlinger, men de formede hans syn på verden, og hans syn på muslimer. De formede hans syn på Europa, og de inspirerede ham til at begå denne her forfærdelige handling. [Pamela Geller, videre til Breiviks bilbombe ved Stortinget]

Mette Aaby Andersen: Er Breivik en enlig svale, eller er han bare en af flere der vil komme.

Mattias Gardell: Krigsretorikken fortsætter jo. Det vil overraske mig meget, hvis det ikke får et efterspil. [sekvens om polsk Breivik-fascineret bombemand]

Mette Aaby Andersen: Men er det forståeligt, acceptabelt at man ender med at gribe til vold fordi man ikke bliver hørt.

Anders Gravers: Nej, som vi siger – vi er 100 procent pro-demokratiet. For os er det her en krig der foregår med pen, med bogstaver, ved demonstrationer, altså med alt der tilhører demokratiet.

Jacob Scharf: Jeg tror lige vi skal holde fast i, også i forhold til det højreekstremistiske miljø, at der er personer, og en stor del af miljøet der ikke har en voldelig dagsorden. Som ikke har intention og vilje til at bruge vold, eller til at bruge udemokratiske metoder. Men, der er i høj grad også en udvikling, hvor der bliver skaffet en ideologisk platform, som andre så bruger til at legitimere en mere radikal eller mere voldelig udvikling.

Kommentar: DR Dokumentaren var præcis så underlødig som man kunne frygte. Enhver form for modstand mod Islam, blev associeret med Anders Breivik, bilbomben mod Stortinget og uskyldige teenagere på Utøya. Udsendelsen havde lånt sekvenser fra flere udsendelser, og mindede en hel del om NRK’s Brennpunkt-dokumentar sendt sidste år. Her agerede Nathan Lean også uvildig ekspert, selvom enhver kan google sig til at han er en pro-islamisk multikulturalist, der har gjort en industri ud af sin anti-anti-islamisme, for nu at blive i udsendelsens opskruede retorik.

Den anden gennemgående ekspert var svenske Mattias Gardell, en religionshistoriker der som syndikalist kæmpede for at skabe et nyt Sverige med Khadaffi’s Libyen som forbillede, og nu har set sig tilfreds med at bekæmpe enhver form for demokratisk modstand mod Islam. Det er lidt ‘kompliceret’, da islams modstandere også har ytringsfrihed, som han lakonisk opridsede det.

Hele udsendelsen var baseret på PET-chef Jacob Scharfs bekymring, og selvom han lød meget lidt reflekterende, så fik man indtrykket, at udsendelsens producenter havde skåret lidt rigeligt i en længere interview. Når han talte om ‘højreekstremisme’ kunne det betyde alt fra kritikere af multikultur til massemorderiske Anders Breivik. Sidst i udsendelsen understreger han, at de fleste højreekstremister ikke er voldelige, men han gjorde sig selv til at en del af DR’s vinkel.

PET-chefens eneste konkrete henvisning til militans, var Danmarks Nationale Fronts rejse til Rusland for et par år siden. Det fortælles ikke, at DNF som antisemitter, står i direkte modsætning til Defence League’rne og Anders Gravers’ netværk. Det havde også ødelagt postulatet om våbentræning, og gøre det umuligt at lancere SIAD som konfliktskabende fortrop for den israelske højrefløj.

Eneste våbenklare dansker, der med lidt god vilje kan siges at tilhøre det diffust-defineret ‘netværk’ omkring Anders Gravers, er Michael Ellegaard, der åbent proklamerer at han agter at forsvare sig med lovligt indkøbte våben. Hvis ekstremister til højre for andre ekstremister, er en venlig mand, der efter overfald og dødstrusler, blot agter at forsvare sig selv med lovlige våben – Ja, så er problemet med våbenføre anti-islamister nok til at overse.

Ligesom Jacob Scharf mener at højreekstremister forsøger at fremprovokere konfrontation med politiske modstandere, så problematiserer DR Dokumentarens Mette Aaby Andersen, det at organisationerne mødes offentligt. At bekæmpe Islam med legale midler er udtryk for aggression, en slags unødvendig provokation. Robert Spencer gav svar på tiltale, og det eneste positive jeg kan sige om udsendelsen, er at Gravers og Spencer med flere i det mindst fik sine pointer frem.

Spencer var religionshistoriker, og ‘har ingen uddannelse i Islam’, fortælles det, men faktum er jo at en ikke-konfessionel tilgang til Islam i sagens natur må være religionshistorisk baseret. Den fangede journalisterne ikke.

Vi fik også lidt af vide om Gravers’ og Ellegaards liv, men intet der kunne forstyrre dokumentarens overordnede budskab. Ellegaard er blevet truet på livet af islamister, og det vidner om stor kynisme at problematisere Gravers’ livvagter, når nu han i to tilfælde er blevet fysisk angrebet af venstreradikale. Det skete også da DR filmede i Mølleparken, hvad diskret blev nedtonet. Tænk hvis Gravers ikke blev beskrevet som arbejdsløs slagter, men som familiefar og krigsveteran. Det samme med Tommy Robinson. Det fortælles, at EDL blev grundlagt i Luton, men fremgik ikke, at det skete efter islamister havde hånet hjemvendte krigsveteraner ved en officiel begivenhed.

Metoden med at søge i Breiviks 1500-sider lange manifest er absurd, og meget sigende så var det nødvendigt at genbruge en sætning om EDL og SIOE. Det siger intet om noget. Langt de fleste af henvisningerne til Atlas Shrugs og Jihad Watch er formentligt kildehenvisninger i Fjordman-tekster, og således ikke noget Breivik selv har skrevet.

En enkelt gang henvises til engelske Demos, men det fortælles selvfølgelig ikke, at organisationen er grundlagt af to tidligere redaktører for et kommunistisk tidsskrift. Det er folk der udgiver pseudo-objektive rapporter, hvor der berettes om et personsammenfald skråstreg ideologisk fællesskab mellem Dansk Folkeparti Ungdom og nazistiske Combat 18. Alt kan åbenbart bruges.

Man kan med en vis rimelighed problematisere anti-islamgruppernes militante billedsprog, men udsendelsen blev aldrig konkret i kritikken. Enhver form for modstand mod Islam blev betragtet som udtryk for højreekstremisme, og så var det bare at finde våbenreferencer der kunne give fortællingen et skær af afsløring. Det blev ingen klogere af. Antipatien for Islam er ikke politisk i sin natur, og mærmest folkelig i forhold til det forlæste ekspertpanel.

Der tales og skrives meget om danske ‘højreekstremister’, men i det store og hele drejer det sig om almindeligt politisk rugbrødsarbejde. Havde fokus været på venstreradikalisme, så ville det ikke være nødvendigt at snyde på vægten. Man kunne fortælle om domme for støtte til terrororganisationer, knægtelse af politiske modstanderes ytringsfrihed, hærværk og brandstiftelse mod samfundsbærende institutioner, samt en kommende terrorsag rettet mod militante organisationer på den yderste venstrefløj. Mon det nogensinde bliver væsentlig nok til DR’s dokumentargruppe.

Kl. 20.30: Indslag i TV-avisen. (3,48 min, Youtube)

For at forsvare et særskilt indslag om dokumentaren i den sene udgave af TV-avisen, var der nødt til at være en afsløring af en slags. Dokumentationen for postulatet om at SIAD modtager penge fra den amerikanske og israelske højrefløj var ikke-eksisterende, og hvor Chris Holmsted Larsen som en slags forsker husker at medtage de mange forbehold, så fremgik det på ingen måde af indslaget, at det hele var baseret på en rød forskers luftige spekulationer.

Kim Bildsøe Lassen, TV-avisen: En af initiativtagerne til netværket er manden her, danskeren Anders Gravers, og i hans mange rejser rundt i verden bor han på dyre hoteller, kører i store biler, og har professionelle livvagter ansat. Selv har han ikke råd til at betale, men bliver angiveligt støttet massivt af anonyme pengestærke forbindelser.

Claus Buhr, TV-avisen: … og det koster. Dyre flybilleter, hoteller i 5.000-kroners klassen og altid et par personlige livvagter omkring sig.

Anders Gravers, SIAD: Det er ikke noget vi får fra vores hovedorganisation eller noget som helst, det er danskere der ligesom synes at det arbejde jeg laver, at det er vigtigt.

Claus Buhr: – Det tror Chris Holmsted Larsen ikke på. Han er ekspert i politisk ekstremisme.

Chris Holmsted Larsen, RUC: Jeg tror ikke det er hele sandheden, jeg tror også der er en vis sandsynlighed for at der også kommer støtte udefra, for eksempel fra den yderste amerikanske højrefløj, eller den yderste israelske højrefløj.

Claus Buhr: Anders Gravers’ mange gøremål er som sagt ikke gratis, og Chris Holmsted Larsen mener at højrefløjen i Israel er med til at betale.

Chris Holmsted Larsen: Der er jo den der Israel-palæstina konflikt der har ulmet i mange år, og der altså nogle stærke interesser i udlandet – for hvad kan man sige – støtte en bestemt vinkling af den her konflikt.

Claus Buhr: Netop israelske flag bliver brugt ved demonstrationer, og SION-netværket er meget pro-israelsk, men Anders Gravers fastholder at han ikke modtager penge fra udlandet, kun fra Danmark.

Anders Gravers: Det er danske sponsorer der synes det er vigtigt, at vi får sat gang i det globale arbejde.

Claus Buhr: Penge til anti-Islamgrupperne bliver ikke givet ud i det blå. Der bliver krævet noget til gengæld.

I naturlig forlængelse fortælles det, at Anders Gravers (nu) stiller op politisk. At han var politiker, længe inden han blev en del af det skumle internationale netværk, ja, det fremgik ikke af indslaget, og det ville næsten også ødelægge en af pointerne i den næsten dramaturgisk opsætning af rødt fortolkningsunivers sendt på DR1 som en slags ideologisk holdningsmassage.

Hvis du mener at TV-avisen var underlødig, så kan du klage til nyhedsredaktør Naja Nielsen, der stadig var medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom, da Jørgen Bæk Simonsen som betonmarxist beskrev Islam som værende ‘din wa dawla’ – religion og politik. Skulle svaret ikke være godt nok, så kan du klage til DR’s ombudsmand Jacob Mollerup, der nogenlunde samtidig gjorde karriere i Danmark Kommunistiske Parti.

Personligt mener jeg ikke det giver mening at klage til DR, og kan kun opfordre folk til at ‘få det ud af verden’. Det kan ske smertefrit via DR.dk.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper