21. oktober 2008

Kommunister for frihed

Den sidste uges tid er Jörg Haider blevet associeret med nazismen på forskellige måder, eksempelvis med irrelevante henvisninger til hans forældres nazi-fortid. Kommunismen har langt flere liv på samvittigheden, men det er ikke svært at se de dobbelte standarder. Et godt eksempel var et næsten fem minutter langt indslag i DRs nyhedsmæssige flagskib 21 Søndag. Indslaget handlede om Horserød-Stutthof foreningen og deres økonomiske støtte til FARC og PFLP, tilsigtet at teste den danske terrorlovgivning, i sympati med terrordømte Fighters and Lovers. Foreningen består af tidligere modstandsfolk og efterkommere.

Der kunne skrives meget om indslagets problematiske tendens, men kort fortalt.

– Det nævnes ikke, at Horserød-Stutthof foreningen er en kommunistisk forening, og omvendt betegnes kommunistiske modstandsfolk direkte og indirekte som ‘frihedskæmpere’

– Det nævnes ikke, at FARC og PFLP er marxistiske terrororganisationer. Det politiske aspekt ignoreres, og der eufemiseres med ord som ‘organisationer’, ‘bevægelser’, ‘frihedsbevægelser’.

– Professor Jørn Vestergaard er ikke en uvildig ekspert. Han har en fortid på den yderste venstrefløj, og har tidligere forsvaret Blekingegadebanden – en venstreekstremistisk terrorcelle, der i lighed med Horserød-Stutthof foreningen støttede PFLP.

Delvis transkription: Modstandsfolk risikerer at blive dømt for terrorstøtte (4,42 min).

Klaus Bundgård Povlsen, DR-vært: Dommen i sagen mod Fighters and Lovers har altså nu vist vejen for fremtidige sager om terrorstøtte. Det betyder, at alle andre, der har begået lignende lovovertrædelser nu kan blive retsforfulgt på lige fod med Fighters and Lovers. Og blandt dem, der finder vi en gruppe modstandsfolk, der har kæmpet for Danmarks frihed under 2. Verdenskrig.

Kristian Sloth, 21 Søndag: Bestyrelsesmedlemmer for Horserød-Stutthof foreningen er samlet til møde… Foreningens medlemmer var enten selv en del af frihedskampen under Anden Verdenskrig, eller også var deres nære familie.

Tre fra foreningens bestyrelse fremlægger enslydende argumentation.

Kristian Sloth: Horserød-Stutthof foreningen har cirka 130 medlemmer, der alle har tilknytning til modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Nogle var selv frihedskæmpere, og andres nære familiemedlemmer blev under krigen interneret i Horserød-lejren i Nordsjælland. Eller sendt til nazisternes udrydningslejr i Polen. Deraf navnet Horserød-Stutthof foreningen.

Bodil Enoch: Hele min mors familie var illegale under besættelsen, og var i modstandskampen og blev kaldt terrorister den gang…

Ove John Nielsen: Hvis vi sammenligner betegnelsen terrorisme med tiden under krigen, hvor jeg blev udkaldt som terrorist, så må vi jo også betragtes som terrorister – men det var vi jo ikke. Vi var jo frihedskæmpere.

Kristian Sloth: I avisen her fra marts 1945 bruger nazisternes pressekontor netop betegnelsen terrorister om fem modstandsfolk der blev henrettet.

Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der afgør om en frihedsbevægelse er terrorisme eller eller det er frihedskamp…

Kristian Sloth (speak): Foreningens medlemmer føler at terrorloven indeskrænker deres personlige frihed til at støtte dem de vil – de kalder terrorloven en politisk lov.

Kristian Sloth: Men er det ikke meget naturligt, at Vesten forsøger at beskytte sig ved at sige, at dem og dem må i ikke støtte økonomisk.

Ove John Nielsen: Jeg har svært ved altid at se de overgreb der er sket mod Vesten som terrorisme, fordi det er en konsekvens af den politik Vesten har ført overfor de bevægelser der går til modstand.

Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der definerer om en frihedsbevægelse er terrorisme eller det er frihedskamp.

Jørn Vestergaard, professor: Når nu der er en endelig dom, så er det de tidligere modstandsfolk har foretaget sig – er helt klart i strid med straffelovens bestemmelser om terrorisme, så bør de jo sigtes, for den dom der er afsagt dener endelig.

Kristian Sloth: … er du ikke bange for at komme i fængsel på den her sag?

Allan Christiansen: … sidst var det tyskerne og den danske regering der sendte min far i spjældet og siden hen i koncentrationslejr.

Horserød-Stutthof foreningens bestyrelse, herunder de fire i indslaget er alle aktive kommunister, hovedparten i DKP (Danmarks Kommunistiske Parti), men der er også tråde til KPiD (Kommunistisk Parti i Danmark) og APK (Arbejderpartiet Kommunisterne = stalinisterne). Bodil Enoch der interviewes i indslaget, har tidligere været amtrådskandidat for KPiD i København.

Selvom kommunisterne var en væsentlig del af den danske modstandskamp under Anden Verdenskrig, så giver det ikke mening at kalde dem frihedskæmpere eller postulere de kæmpede for Danmarks frihed. Endemålet var proletariatets dikatur – ikke borgerligt demokrati og dertilhørende frihedsrettigheder.

Allan Christiansen nævner i slutningen af indslaget, at det var “tyskerne og den danske regering” der fængslede og internerede hans far. Han henviser på den måde diskret til Kommunistloven af 22. august 1941, hvor den danske regering presset af den nazistiske besættelsesmagt måtte vedtage et forbud mod kommunistiske partier. En konsekvens af nazi-Tysklands angreb på Rusland et par måneder tidligere, der sluttede Hitlers og Stalins pagt vendt imod de vestlige demokratier. Det er værd at erindre, når kommunister i dag foregiver at kæmpe for ‘frihed’.

Dansk kommunister var bestemt modstandsfolk, men de kæmpede mere for sig selv og kommunismen, end for det danske demokrati og danskernes frihed. DKP som Kommunistloven først og fremmest var vendt imod, havde øjnene rettede mod Moskva, ikke mod Christiansborg eller Kong Christian d. X, og der var bestemte terroristiske elementer i denne gruppe.

I oktober 1943 terrorsprængte BOPA (Borgerlige Partisaner, dæknavn for Kommunistiske Partisaner) Café Tosca og Café Mokka på Strøget i København. Angrebet på den første café slog fejl og medførte blot brandsår, den anden medførte fire døde og 43 sårede – både tyskere og danskere. PR-mæssigt gav det ikke den ønskede effekt, og centralkomiteen pålagde kommunister ikke at gentage civile terrorbombninger. Frihedsrådet tog ligeledes afstand.

Historien er således mere nuanceret end som så, og når DR samtidig lader de fire kommunister fremstå som apolitiske bekymrede borgere, og supplerer med en meget politisk professor, så ligner det til forveksling et partsindlæg.

Mere.

 • 19/10-08 DR Online – Modstandsfolk skal tiltales for terrorstøtte (skrevet af ’21Søndag’).
 • “Horserød-Stutthof-Foreningen består af tidligere kommunistiske modstandsfolk og efterkommere af modstandsfolk.”

 • 19/10-08 DR tekst-tv – En gruppe modstandsfolk i sag om terrorstøtte.
 • “En gruppe modstandsfolk, der kæmpede for Danmarks frihed under Anden Verdenskrig…

  Samtidig understreger professor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, at han mener, at dommen er yderst diskutabel.”

  Apropos.

 • 30/6-05 Uriasposten – Adskillige revolutionære kommunister bag Stop Bush-kampagnen – mediernes rolle… (TV2 Nyhederne betegner APK-formand Dorte Grenå som ‘fredsaktivist’).
 • 

  29. september 2008

  DRs Væsentlighedskriterium – et lynkursus

  To af dagens nyhedshistorier.

 • 29/9-08 Kristeligt Dagblad – De ekstreme politiske fløje vokser.
 • 29/9-08 Metroxpress – Nazister kaprer unge (teenagenazisten Daniel Carlsen igen igen).
 • DR fandt kun plads til den ene historie.

 • 29/9-08 DR Online – 18-årig: Holocaust er løgn (Daniel Carlsen).
 • 29/7-08 DR Update – Nazister får flere medlemmer.
 • 29/9-08 P4 København – Nazister kaprer unge.
 • Sådan så det ud foran Hovedbiblioteket i Århus, efter venstreradikale lørdag havde demonstreret til fordel for Anarchist black cross. De havde ikke behov for politibeskyttelse.

  Opdate. Metroxpress har øverst på temasiderne (Tema: Nynazisme i Danmark) bedt tre personer kommentere historien. Selvom artiklerne baserer sig på venstreradikale Redox, og er blottet for talmateriale der understøtter postulatet om fremgang, så kommenterer en journalist ved navn Søren Kjellberg Ishøy, at “Det er en stor stigning, som er meget skræmmende”. Topmålet af idioti står sociologistuderende Malene Broholm Møller dog for…

  “Det er et udtryk for, at der er en stigende intolerance i det danske samfund”.

  Opdate II.

 • 10/10-08 Jyllandsposten – Nazister malede hagekors på bro (ingen medier skrev om de terrorsympatiserende venstreradikale).
 • Opdate III.

 • 17/11-08 DR Update – Ven med nazist på facebook (Daniel Carlsen igen igen).
 • 

  16. september 2008

  Dansk Røde Kors: Afviste asylansøgere er blevet for danske til at rejse hjem

  Først kæmpede man for at afviste asylansøgere kunne få bedre levevilkår i asyllejren. Det endte som bekendt med en løsning, hvor asylansøgere i højere grad fik lov til at integrere sig i det danske samfund. Næste punkt på dagsordenen er klar nu.

  “De børn og unge, der efter al sandsynlighed snart bliver tvangshjemsendt til Irak sammen med deres forældre, får svært ved at falde til i hjemlandet.

  – De er meget danske. og de er blevet dårlige til at tale deres modersmål. De vil have en gevaldig stor påvirkning fra Danmark, siger skoleleder i Dansk Røde Kors Paul Karoff.

  En aftale om hjemsendelse af omkring 320 irakere, der har fået afslag på asyl i Danmark, er på trapperne. Den danske regering afventer i øjeblikket et udkast til en aftale fra myndighederne i Bagdad, og når det er skrevet under, kan hjemsendelserne i realiteten begynde.”

 • 16/9-08 DR Online – Irakiske børn er meget danske.
 • 

  6. september 2008

  Politiken: EU kommer den danske regering til undsætning

  Det var ikke lige en nyhed DR kunne bruge, men interessant er den. Fra dagens Politiken – EU hjælper Fogh i sag om udlændinge.

  “Midt under den voldsomme debat om familiesammenføringer i Danmark kommer EU-toppen nu den pressede danske regering til undsætning.

  »Ingen skal tro, at Danmark står alene i denne sag, eller at kommissionen ser fjendtligt på den danske holdning«, siger EU’s topembedsmand på justitsområdet, britiske Jonathan Faull, til Politiken.

  Som kommissionens generaldirektør for retlige anliggender, frihed og sikkerhed refererer Faull direkte til EU’s justitskommissær…

  »Jeg forstår ikke den opfattelse, der åbenbart er opstået i den danske debat af, at kommissionen bare hænger Danmark til tørre i den her sag. Det kan jeg godt garantere, at det er en forkert udlægning«, siger Faull efter flere presseforlydender om, at kommissionen ikke vil hjælpe Danmark:

  »Tværtimod arbejder vi intenst på at finde løsninger. Det er ikke bare et dansk problem. Det er et europæisk problem at finde ud af, hvordan Metockdommen skal tolkes og efterleves. Vi har kontakt til en række andre medlemslande, der ligesom Danmark påpeger problemer i forhold til deres udlændingelovgivning«, siger generaldirektøren…

  Jonathan Faull oplyser, at kommissionen i løbet af kort tid vil indkalde repræsentanter for samtlige medlemslande for at diskutere, hvordan sammenstødet mellem EU’s regler om opholdsret og national immigrationspolitik kan løses.

  »Jeg regner faktisk med, at vi kan gøre et meget vigtigt fremskridt allerede inden mødet mellem EU’s justits- og indenrigsministre om tre uger, hvor den danske minister vil fremlægge sagen«.”

  Fint med konkrete løsninger, men det ændrer ikke på det overordnede – at Danmark som suveræn nation, ikke har mulighed for selv at styre tilstrømningen fra udlandet. Den slags kan og skal ikke være underlagt EU-domstolens lunefulde fortolkning. Hvad nytter det at EU-domstolen får besked på at stoppe op og klappe hesten, hvis vi ikke selv har pisken og ikke bestemmer rideturens destination.

  Uanset hvad der sker kan man være sikker på to ting. DR vil fortsætte med at aflire klicheen om “den stramme danske udlændingepolitik”, og det selvfede segment vil hyle op om umenneskeligheden i den henseende.

  (Politiken 6/9-05 Danskerne vil ændre udlændingepolitikken )

  Oploadet Kl. 11:35 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
  
  “Udlændinge gav plus på næsten syv mia”

  Nye tal fra Dansk Industri viser at de 38.000 gæstearbejdere der sidste år kom til Danmark, gav et plus for statskassen på godt ti mia. kroner. Det handler hovedsageligt om industriarbejdere, og artiklen i Berlingske Tidende ledsages da også af et arkivfoto forestillende et sjak polske håndværkere. Scanner man artiklen for henvisninger til afsenderlande, så henvises der til “svenske og tyske pendlere og personer under Østaftalen” (Østaftalen: om gæstearbejdere fra øst-europæiske lande). I en ledsagende grafik om ‘barrierer for udenlandske medarbejdere’ nævnes specifikt ‘Manglende skoler’. Herfra et citat: “Højt kvalificerede udlændinge som gerne vil bosætte sig i Danmark tre-fem år med deres familie, kan ikke få deres børn i skole, fordi de internationale er overtegnede.”

 • 6/9-08 Berlingske Tidende – Samfundet tjener ti mia. på udenlandsk arbejdskraft.
 • Fra DR tekst-tv: Udlændinge gav plus på næsten syv mia.

  Oploadet Kl. 10:05 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  4. september 2008

  T-shirt-sagen…

  Selv når venstrerekstremister åbent indrømmer at de støtter en terrororganisation, forsøger DR at gøre det juridiske efterspil til et spørgsmål om t-shirts. Den slags diskret apologi er set tidligere. Flere medier omtaler stadig Muhammedsagen som ‘Karikatur-krisen’ eller ‘Jyllandsposten-sagen’.

  Oploadet Kl. 17:47 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  

  1. februar 2008

  Cuba-apologi på DR, røde briller på TV2

  Tekst-tv nyheder fra Danmarks to førende tv-kanaler.

  Først fortæller DR at Fidel Castro fik “næsten alle stemmerne ved sin valgkreds” tidligere på måneden”. Senere på dagen fortælles en hyggelig lille historie om demonstrationer til fordel for et mexikansk spisested, der havde haft besøg af “præsident Fidel Castro og revolutionshelten Che Guevara”.

  Che Guevara var medansvarlig for skabelsen af det cubanske diktatur. Et diktatur hvor den nuværende leder Fidel Castro og hans bror Raul i lighed med de 607 øvrige kandidater til Nationalforsamlingen ikke havde modkandidater. Det er derfor aldrig sket, at en kandidat ikke blev valgt ind – Alle andre partier end Partido Comunista de Cuba er i sagens natur ulovlige.

  TV2 kan også være med. Finansministeriet kalder “indkomstfremgangen historisk kraftig”, og det fortælles at der “stadig er lige langt mellem fattige og rige”. Overskriften blev: Uligheden vokser i Danmark.

  Oploadet Kl. 22:55 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  

  12. januar 2008

  Frygt kun frygten

  Efterretninger tyder på at der er risiko for islamistisk terrorangreb mod Tyskland (landet syd for os, der hverken har fjernet diktatorer, bidraget til demokratisering eller trykt tegninger af en vis profet). Ritzaus Bureau fokuserer på den frygt terrortruslen skaber – ikke truslen som sådan. Fra DR Online…

 • 12/1-08 (19.11) DR Online – Terrorfrygt i Tyskland.
 • Militante islamister har ifølge flere tyske medier planlagt terroranslag i Tyskland – blandt andet mod det føderale justitsministerium.

  Forbundskriminalpolitiet BKA i Wiesba­den bekræfter, at der er tegn på, at frygten er begrundet. Nyhedsmagasin­erne Spiegel og Focus skriver, at statsanklagemyndigheden har iværksat en efterforskning af rapporterne, som henviser til terrornetværket al Qaeda.

  Politiet i Libanon har anholdt en for­modet syrisk ekstremist, som har truet med kommende terroranslag i Tyskland.

 • 12/8-08 (19.24) TV2 Online – Terrorfrygt i Tyskland (identisk udgave).
 • HistoryMatters – “Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself”: FDR’s First Inaugural Address.
 • Oploadet Kl. 22:42 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  

  27. november 2007

  DR om “socialt udsatte beboere i forstæderne med mange forskellige etniske grupper.”

  Fra DR Tekst-tv.

  “Optøjerne ligner begivenhederne i 2005, da de socialt udsatte beboere i forstæderne med mange forskellige etniske grupper gik amok.”

 • 26/11-07 Raw Story (AFP) – Riot grips Paris suburb after youths killed in police crash .
 • “… But the national leader of the opposition Socialist Party, Francois Hollande, said Sunday’s violence proved the “deep social crisis” of the suburbs had yet to be resolved.”

  Opdate 28/11-07.

 • 27/11-07 Jyllandsposten – Fransk politi: Vi kæmper mod en by-guerilla.
 • 27/11-07 Ekstra Bladet – Brand i Toulouse.
 • We are in a state of civil war, orchestrated by radical Islamists. This is not a question of urban violence any more, it is an intifada, with stones and Molotov cocktails. You no longer see two or three youths confronting police, you see whole tower blocks emptying into the streets to set their ‘comrades’ free when they are arrested.” (Michel Thoomis, Action Police trade union; Daily Telegraph 7/10-06 via Ideogkoncept)

  Oploadet Kl. 19:06 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
  

  4. november 2007

  Spirende diktatur blev til “Grønt lys for reformer” på DR tekst-tv

  Opbygningen af et socialistisk diktatur i Venezuela forløber planmæssigt, og nyttige idioter i Vesten eufemiserer efter bedste evne: Grønt lys for reformer i Venezuela.

  Via Filtrat.

  Oploadet Kl. 10:51 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper