29. oktober 2008

TV2 fortolker: McCain undsiges af partifæller

Mærkeligt ordvalg på TV2. At ‘undsige’ betyder at afsværge troskab, og det gør Mitt Romney (og Mitch McConnell) selvfølgelig ikke, når de sender en email rundt der opfordrer “modtagerne til at yde penge til McCains valgkamp”.

 • 29/10-08 TV2 Online – McCain undsiges af partifæller.
 • 29/10-08 TV2 tekst-tv – McCain undsiges af partifæller.
 • Oploadet Kl. 19:20 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  24. oktober 2008

  Liberale New York Times, det ikke-refererede argument og Viggo Sommer

  De støttede Al Gore i 2000 og John Kerry i 2004, og det kan ikke komme som en overraskelse at de danske mediers foretrukne kilde udi det amerikanske også denne gang støtter demokraternes præsidentkandidat. Medierne har ingen problemer med at kalde iranske eller pakistanske islamister for ‘konservative’, men selvom Barack Obama går til valg på en i økonomisk henseende ikke-liberal dagsorden, så oversættes liberal ikke med ‘venstreorienteret’.

  Fra onsdagens Berlingske Tidende. Et læserbrev af Michael Sandfort.

  Dårligt journalistisk håndværk
  Ifølge CNN (som Republikanere kalder Obama News Network) skyldes subprimekrisen, at grådige bankfolk udnyttede uregulerede markeder til at låne penge ud til fattige familier som ikke havde en chance for at betale gælden tilbage. Ifølge Fox News (som Demokrater kalder konservativ) skyldes subprimekrisen, at demokraterne under Bill Clinton tvang bankerne til at låne ud til dårlige betalere for at tilgodese etniske minoriteter, og at Demokraterne siden har forhindret George W. Bush i at afhjælpe problemet. Når danske medier hyppigt refererer førstnævnte og aldrig sidstnævnte, er det så ikke dårligt journalistisk håndværk og i strid med reglerne for god presseskik?

  (Liberale Viggo Sommer, Middagsmagasinet 24/10-08, TV2 Østjylland)

  

  20. august 2008

  PET: Politisk vold er i de fleste tilfælde rettet mod højrefløjen

  PET udgav i dag Årsberetningen 2006-2007 (86 s., pdf), og selvom medierne ikke alle gav et fair referat, så er der trods alt noget der tyder på at PET ikke er helt så naive som de til tider virker. Fra rapporten…

  “Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme.” (om islamisk terrorisme; s. 35)

  “Der har i de senere år været stadig flere episoder med konfrontationer mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og det venstreekstremistiske miljø. I de fleste tilfælde har der været tale om aktioner, herunder af voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske miljø rettet mod de arrangementer (demonstrationer, møder mv.), som personer og grupperinger fra det højreekstremistiske miljø har afholdt. Der er imidlertid også konstateret eksempler på, at højreekstremister har stået bag voldelige aktiviteter rettet mod venstreekstremister.

  Det er PET’s vurdering, at der i venstre- og højreekstremistiske miljøer er et øget fokus på sådanne voldelige aktiviteter. Mens antallet af voldsepisoder fortsat er relativt få, er det PET’s vurdering, at der er risiko for, at konfrontationerne kan eskalere. PET har i den forbindelse konstateret en øget aktivitet i højre- og venstreekstremistiske miljøer med henblik på at anskaffe våben som led i den gensidige voldsudøvelse. Inddrages disse våben i konfrontationerne, vil det medføre en betydelig eskalering af konfrontationernes voldsomhed.” (om politisk ekstremisme; s. 51)

  “Der har i de senere år været et stigende fokus på trusler og chikane mod politikere og andre offentlige personer. Risikoen for at blive udsat
  for trusler og chikane afhænger typisk af den enkelte persons eksponering i offentligheden eller udspringer af enkeltsager, og der er eksempler
  på, at politikere på både højre- og venstrefløjen udsættes for til tider grov chikane… Det kan være vanskeligt at give en samlet karakteristik af de personer, der chikanerer… Der kan være tale om alt fra personer, der er vrede på “systemet”, til psykisk syge, personer, der er påvirket af stoffer eller alkohol, eller ressourcestærke borgere, der er vant til at få deres vilje. Hertil kommer naturligvis truslen fra ekstremistiske miljøer.”
  (om politisk chikane; s. 51f)

  “PET har siden efteråret 1992 modtaget indberetning fra politikredsene om kriminelle forhold og hændelser, der kan tænkes at have racistisk baggrund, og som er rettet mod udlændinge. Ordningen blev i 2001 ændret til at omfatte ethvert kriminelt forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund, uanset om det kriminelle forhold er rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst.

  PET har udarbejdet retningslinjer for, hvornår politikredsene skal foretage indberetning om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs
  baggrund. Af disse retningslinjer fremgår det, at indberetning til PET skal foretages, når det kriminelle forhold muligt er begrundet i gerningsmandens forestillinger om forskelle på personer på grund af race, hudfarve, afstamning, national eller etnisk oprindelse eller på grund af tro/religion.

  Der skal således foretages indberetning til PET, når én eller flere mulige indikatorer peger i retning af racistiske eller religiøse elementer i et kriminelt forhold, medmindre andre oplysninger på afgørende måde modsiger dette. Der stilles altså ikke krav om, at det kriminelle forholds racistiske eller religiøse baggrund skal være klart demonstreret…

  I 2007 modtog PET indberetning om 35 sager af mulig racistisk karakter. Året forinden blev der indberettet 96 sager, mens tallet for 2005 var 87. De indberettede sager fra 2007 vedrører hovedsagelig forskellige former for chikane og hærværk, mens der kun i få tilfælde er tale om trusler og vold. (om racisme; s. 52f)

  TV2 tekst-tv. Ikke om venstreekstremisme, ikke om den faldende racisme, men dette fokus.

 • 20/8-08 Politiken – PET:Yderfløjene bruger flere våben (brutalt vinklet).
 • Yderligere.

 • 18/8-08 Information – Politisk vold skal registreres.
 • “Efter 11. september blev der sagt nogle meget rabiate ting fra Dansk Folkepartis side, og der registrerede man også den største bølge af racistisk vold.” (René Karpantschof)

  

  10. juni 2008

  Fremmedhad, eller bare had

  Måske har forskerne alligevel ret i at etniske minoriteter er jaget vildt. Se blot denne her nyhed fra TV2s tekst-tv.

  Fra JydskeVestkysten – Sømænd slået ned med jernrør.

  En polsk sømand ligger i dag på Odense Universitetshospital med kraniebrud, efter at han natten til tirsdag på voldsom vis blev angrebet af seks-otte arabisk udseende mænd på Jens Holms Vej i Kolding.

  Gerningsmændene var forsynet med køller og jernrør, og de overfaldt såvel sømanden som hans kammerat… De to polske sømænd, der havde været på Texas Pool House i Jernbanegade i Koldings indre by, blev angrebet af flokken på Jens Holms Vej, da de var på vej hjem til deres skib.

  Kammeraten pådrog sig afværgelæsioner på underarmen, mærker fra slag med køller samt ridser på 15-20 centimeter under øre og hals.”

  Oploadet Kl. 18:52 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
  

  1. februar 2008

  Cuba-apologi på DR, røde briller på TV2

  Tekst-tv nyheder fra Danmarks to førende tv-kanaler.

  Først fortæller DR at Fidel Castro fik “næsten alle stemmerne ved sin valgkreds” tidligere på måneden”. Senere på dagen fortælles en hyggelig lille historie om demonstrationer til fordel for et mexikansk spisested, der havde haft besøg af “præsident Fidel Castro og revolutionshelten Che Guevara”.

  Che Guevara var medansvarlig for skabelsen af det cubanske diktatur. Et diktatur hvor den nuværende leder Fidel Castro og hans bror Raul i lighed med de 607 øvrige kandidater til Nationalforsamlingen ikke havde modkandidater. Det er derfor aldrig sket, at en kandidat ikke blev valgt ind – Alle andre partier end Partido Comunista de Cuba er i sagens natur ulovlige.

  TV2 kan også være med. Finansministeriet kalder “indkomstfremgangen historisk kraftig”, og det fortælles at der “stadig er lige langt mellem fattige og rige”. Overskriften blev: Uligheden vokser i Danmark.

  Oploadet Kl. 22:55 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  

  12. januar 2008

  Frygt kun frygten

  Efterretninger tyder på at der er risiko for islamistisk terrorangreb mod Tyskland (landet syd for os, der hverken har fjernet diktatorer, bidraget til demokratisering eller trykt tegninger af en vis profet). Ritzaus Bureau fokuserer på den frygt terrortruslen skaber – ikke truslen som sådan. Fra DR Online…

 • 12/1-08 (19.11) DR Online – Terrorfrygt i Tyskland.
 • Militante islamister har ifølge flere tyske medier planlagt terroranslag i Tyskland – blandt andet mod det føderale justitsministerium.

  Forbundskriminalpolitiet BKA i Wiesba­den bekræfter, at der er tegn på, at frygten er begrundet. Nyhedsmagasin­erne Spiegel og Focus skriver, at statsanklagemyndigheden har iværksat en efterforskning af rapporterne, som henviser til terrornetværket al Qaeda.

  Politiet i Libanon har anholdt en for­modet syrisk ekstremist, som har truet med kommende terroranslag i Tyskland.

 • 12/8-08 (19.24) TV2 Online – Terrorfrygt i Tyskland (identisk udgave).
 • HistoryMatters – “Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself”: FDR’s First Inaugural Address.
 • Oploadet Kl. 22:42 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  

  18. november 2007

  Breaking news: Pia K vil ikke smide Asmaa ud af folketinget korporligt…

  En ting er at Nyhedsavisen drejer en historie længere end virkeligheden kan bære, men hvad får TV2 til at bringe historien og indhente kommentar fra politisk modpol.

 • Sappho – Lars Hedegaard, Helle Merete Brix: Ingen fidus til Naser Khader
 • “– Hvad vil I så gøre den dag hun står op på Folketingets talerstol og indleder sine indlæg med “I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige”?

  Pia Kjærsgaard – Jeg tror der bliver revolution Pia Kjærsgaard: “Så smider vi hende ud. Det gør vi altså. Jeg havde nær sagt korporligt. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Hvad skal vi i grunden gøre? Lad os nu se, om hun i det hele taget underskriver grundloven. Jeg tror, der bliver revolution, Danskerne har jo en tendens til at knytte hænderne i bukselommerne i et vist tidsrum. Jeg tror de får nok.

 • 17/11-07 Nyhedsavisen – Kalika Bro-Jørgensen: Pia K: Vi smider Asmaa ud.
 • 18/11-07 TV2 Online – Pia K.: Vi smider Asmaa Abdol ud.
 • 18/11-07 TV2 Online – Auken: Gennemført ubehagelig.
 • 

  30. juni 2007

  Heldigt for damen, at kriminalstatistikken korrigeres for socio-økonomiske forhold

  En historie fra mit lokalområde.

 • 30/6-07 (08.19) TV2 tekst-tv: “tre mænd”.
 • 30/6-07 (09.40) Ekstra Bladet: “Tre unge mænd med somalisk udseende”.
 • Oploadet Kl. 18:49 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  25. maj 2007

  En fagforening fører politisk kamp…

  En fagforening fører politisk kamp. Vi vil “gerne beklage, at Århus Sporveje har tilladt, at Dansk
  Folkeparti proklamerer deres fjendtlighed mod dig og dine kolleger…”
  (3. maj 2007).

 • 3/5-07 FOA Århus – Usmagelig reklame på bybusser (1 s., pdf).
 • Medierne ser ikke det hele er et politisk motiveret mediestunt. De forskellige overskrifter er ikke tilfældige.

  DR tekst-tv: Chauffører krænkes over busreklamer.

  TV2 tekst-tv: Buschauffører føler sig krænkede.

  250507-dr-tekst.gif

  250507-tv2-tekst.gif

  Oploadet Kl. 18:42 af Kim Møller — Direkte link46 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  15. september 2006

  TV2 om korporal Gilad Shalit, “et af Israels påskud for at gå i krig i Libanon”

  Fra TV2 Online, et absurd ordvalg der også gengives i en forkortet udgave af samme artikel på TV2 Tekst-tv. Under overskriften Bortført soldat skriver hjem

  “Den israelske soldat Gilad Shalit, som blev bortført af Hamas for mere end to måneder siden, og som var et af Isra­els påskud for at gå i krig i Libanon, giver nu livstegn fra sig.

  Ifølge en palæstinensiske avis har han gennem egyptiske mæglere sendt et brev til sin far.”

  Oploadet Kl. 17:46 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper