1. november 2006

Undersøgelse dementerer BUPLs postulater – ikke noget der bekymrer socialdemokraterne

Venstre offentliggjorde igår en af dem finansieret Epinion analyse, direkte rettet imod pædagogernes kamporgan BUPL. Epinion har ringet rundt til 61 “økonomiansvarlige i danske kommuner”, og spurgt til deres budgetterede/forventede personalesituation næste år.

Undersøgelsen kan læses på Venstres hjemmeside (2 s., pdf), og selvom det selvfølgelig er et paradoks at et liberalt parti praler af flere offentlige ansatte, så sætter det fint BUPLs kampagne i relief.

Her lidt fra Berlingske Tidendes artikel desangående – V: Undersøgelse slår bunden ud af pædagogkampagne.

En ny undersøgelse viser, at to ud af tre af de nye kommuner vil have samme antal eller flere pædagoger ansat næste år. »Det er en hel klar strømpil, der viser, at BUPLs påstande om, at der skal ansættes langt færre pædagoger til næste år, er det pure opspind. Og i 51 pct. af de kommuner, hvor man oplever et faldende børnetal, dér opretholder man eller får flere pædagoger. Det er en opnormering,« siger Venstres politiske ordfører, Troels Lund Poulsen.”

De nye oplysninger bekymrer ikke BUPLs Henning Pedersen idet det jo, som han udtrykker det, ikke fremgår om at der er forholdsmæssighed i sammenhængen mellem “faldet i børnetallet og nedskæringen i personalet i de enkelte kommuner”, og det var vel hvad man kunne forvente fra den kant. Langt værre må det siges at være, at socialdemokraternes Henrik Sass Larsen næsten åbent bifalder det populistiske rationale.

“Vi har jo ikke hævdet, at alle skulle skære ned, men vi har hævdet, at nogle skulle. Og den strategi, som regeringen har valgt, med at blive ved med at skælde ud på befolkningen og fortælle dem, at de ikke har nogen problemer, den vil jeg ønske dem held og lykke med

Oploadet Kl. 13:54 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


8. oktober 2006

Freakonomisk case-studie ved Niels Lunde: Hvorfor strejker pædagogerne i Århus?

Noget så sjældent som borgelige ord i Berlingske Tidende. Her lidt fra dagens udgave, hvor redaktør Niels Lunde kommenterer BUPLs kampagne – Kunsten at sige nej.

“Blokaderne af børnehaverne rummer både politik og økonomi, en giftig cocktail, en case der kalder på kreative løsninger. I USA, opdagede jeg, har nogle af landets bedste økonomer fundet på en ny hobby. De skriver små klummer, hvor de stiller skøre spørgsmål og giver et strengt fagligt økonomisk svar. Hvad er farligst, en pistol eller en svimmingpool? Hvorfor bor narkopushere hjemme hos deres mor? Hvorfor dyrker teenagere helst oralsex? De kalder det »Freakonomics«, og efterhånden er genren nået helt ind i Financial Times. Det oplagte spørgsmål for en freakonomist er naturligvis: Hvorfor strejker pædagogerne i Århus?

Hvis en Tim Harford eller en Steven D. Levitt – som professorerne hedder – havde hørt om Århus, kunne de utvivlsomt skrive en god klumme om de strejkende pædagogers fagforeninger, at deres adfærd er ulovlig, men rationel, at de handler ud fra egoisme, ikke ud fra solidaritet, at det er logisk, at de fører forældrene foran sig som alibi. Protesterne er naturlige. Ganske vist skærer regeringen ikke ned på udgifterne til børnepasning, men kommunerne foretager en prioritering. Det giver en asymmetri: De, der bliver glade, siger ikke noget. De, der bliver vrede, protesterer. Og når den borgerlige regering praler af, at den offentlige sektor bliver større, er det kun logisk, at fagforeningerne skruer op for kravene. Mere vil have mere. En klassisk case for en økonom. Men en blind vej for en spindoktor. Ikke engang en Tim Harford eller en Steven D. Levitt kan hjælpe statsministeren i den konkrete sag…

Samme morgen hørte jeg Morgenhyrderne på Radio 100 FM. Dagens gæst i studiet var familieterapeuten Jesper Juul. Han har netop udgivet en ny bog: »Kunsten at sige nej«. Jesper Juul talte om børneopdragelse, han var god, jeg skyndte mig at købe bogen, og den viste sig at være en skatkiste for en spindoktor. Masser af gode råd til den konkrete case. For eksempel hedder det: »Forkælede børn er børn, der ikke accepterer et nej, som altid forventer at få deres lyst tilfredsstillet, og som er krævende og plagsomme. Børn udvikler sig kun på den måde, hvis de får for meget af det forkerte og ikke mindst – af de forkerte årsager.«

Set i det lys har regeringen kun sig selv at takke for, at BUPL opfører sig, som de gør. De hårdkogte aktivister i BUPL skal ikke tackles eftergivende med en større offentlig sektor, men empatisk: »Børns frustration skal voksne principielt ikke blande sig i – hverken med trøst eller forsøg på at standse den. Det kan derimod være på sin plads med en empatisk, anerkendende bemærkning som f. eks.: Jeg vidste ikke, du ønskede dig den så meget.« Vil det virke overfor BUPL? Vil det virke over for en Lars Grenaa, aktivisten der kastede maling på Anders Fogh Rasmussen, og som nu er aktivist i BUPL? Måske ikke i første omgang. Måske vil de opføre sig som det, Jesper Juul kalder de autonome børn. Adfærdsmæssigt kan man kende dem på, at de er helt uimodtagelige for det meste af det, vi sædvanligvis forstår som omsorg og vejledning, skriver forfatteren, men oplyser, at også sådanne børn kan man nå ind til. »Når blot forældrene lærer at tilbyde sig uden at mase på, motivere, forklare eller manipulere, tager de autonome børn gerne imod. De bliver bløde i kroppen, og deres lettelse over at slippe ud af ensomheden er tydelig.«

Selvfølgelig kan man få folk til at forstå, at et nej er et nej. Også BUPL. Blot man sætter sig ned og er i øjenhøjde, når man taler med dem. Jeg vil være spindoktor, når jeg bliver stor.”

Oploadet Kl. 15:21 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer


3. oktober 2006

Dagens demonstrationer, BUPL historisk set og lidt til perspektiveringen

DR bringer imorgen en live-debat under overskriften Danmark i oprør, og selvom en avis som Urban ligeledes tager ‘Danmark’ til indtægt for pædagogernes kamp imod VK-regeringen, så bliver det ikke mere rigtigt af det. I København demonstrerede idag 12-14.000, selvom det var spået omkring 50.000 demonstrerende på landsplan og organisationerne bag det hele selv forventede 100.000, så kom der altså i sidste ende langt færre.

Faktum er at de demonstrerende alt ialt ikke engang udgør antallet af aktive medlemmer i BUPL. Siden VK-regeringen kom til er antallet af pædagoger jo eksploderet – nå, det glemte BUPL måske også at fortælle.

Blandt initiativtagerne til demonstrationerne var pædagogerne (BUPL), PLS (p-studerende), PMF (p-medhjælperne), DGS (gymnasieeleverne) og lignende sammenslutninger, men demonstrationerne var også noget en forening som Nej til krig kunne slutte op om.

Måske skulle man bare sige en broget skare af venstreorienterede aktivister samt bekvemmelighedsstrejkende sympatisører…

Snaphanen har billeder fra demonstrationen…

En af bannerne på Christiansborg Slotsplads bar teksten “Bertel Haarder er gymnasie-maarder”, og man forstår godt de fælder en hård dom over Haarder. Ingen har som ham udstillet det ideologiske overdrev der trives i visse miljøer… Her lidt fra en illustration han medtog i bogen Midt i en klynketid (1980) – sakset fra en annonce BUPLs forretningsudvalg lod trykke i deres fagblad året forinden (Børn og Unge 6/12-1979). Hvor har man hørt det før…

Farvel velfærd?
Den rest af økonomisk velfærd, som er tilbage for befolkningsflertallet i Danmark efter 70’ernes indgreb i overenskomster, nedskæringer og økonomiske stramninger, ser nu ud til helt at forsvinde her ved indgangen til 80’erne…

BUPL der på daværende tidspunkt var medlem af Dansk-Cubansk Venskabsforening og Landsforeningen Danmark-Sovjet var en af de helt store kritikere af de socialdemokratisk-ledede regeringer, hvad jo nok kan undre – idet ingen siden har sløset med skattekronerne i samme omfang som Anker Jørgensen gjorde i 1970’erne. Det siger sig selv at BUPLaldrig bliver tilfreds sålænge de skal agere i en markedsøkonomisk kontekst, der ikke som idealsamfundene i øst “prioriterer førskolepædagogikken”… [se også Spydpigen: BUPL og Fola i aktion]

Til slut må jeg medtage denne perspektiverende sag fra dagens Berlingske Tidende [via Snaphanen].

Se også VU: Flere fakta…, og Throwing Apples’ billeder fra Århus-demoen

Opdate 6/10-06.
19/9-06 TV2 Online – Så meget koster det at få passet børn (I Århus blot 3,9 barn per pædagog – Vejle, Ålborg, Esbjerg og Odensen 5,0 eller mere).


BUPL erkender forvrængede tal

Selvom jeg dagligt udsættes for fem gratisaviser, så er sjældent det udmønter sig i nye vinkler. Her en undtagelse fra dagens Dato, hvor journalist Frederik Bjerre Andersen godt nok ikke har lavet noget banebrydende rent journalistisk, ja, altså udover at efterprøve talmateriale fra en ræverød bastion.

BUPL erkender forvrængede tal
Der var flere voksne til at tage sig af børnene i de danske dagsinstitutioner i 2005 end i 2004, selv om BUPL de sidste uger har fastholdt det modsatte. Det viser tallene fra Danmarks Statistik.

I dag demonstrerer 100.000-vis af danskere, blandt andet fordi BUPL mener, at der siden sidste valg er blevet flere børn per voksen i de danske dagsinstitutioner, fra vuggestuer til fritidshjem. Men pædagogernes tal er dels bearbejdede, og dels er den nedskæring, de når frem til, minimal.

‘Historien om, at det går meget nedad er helt forvrænget. Retorikken, som især BUPL har kørt, giver indtryk af, at der er sket massive besparelser, men det er der generelt ikke,’ siger adjunkt i offentlig forvaltning Lotte Bøgh Andersen. ‘Normering’ vil sige, hvor mange børn der er i en dag-institution i forhold til ansatte. I sine regnestykker har BUPL også taget med, at de små børn har brug for mere omsorg end de større.

‘Det er ikke det samme. Normeringer finder man ved at udregne, hvor mange passede børn, der er per voksen,’ fastslår Lotte Bøgh Andersen. ‘Det er en regnemetode, vi har brugt i flere år. Men vi kan godt se, at der er noget, vi har glemt at minde omverdenen om,’ erkender Niels Christian Nielsen, konsulent i BUPL.

Familie- og Forbrugsminister Lars Barfoed (K) langede i fredags ud efter organisationen og beskyldte dem for regnefejl. ‘Der har aldrig været brugt så mange penge på børn i dag institutioner, som vi bruger lige nu,’ siger han.

Bemærk forskellen.
2/10-06 DR Online – BUPL erkender anden regnemetode.
2/10-06 TV2 Online – BUPL bruger forvrængede tal.

Oploadet Kl. 12:25 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


2. oktober 2006

Lars Hedegaard dokumenterer BUPLs strategi…

Fra dagens Berlingske Tidende. Lars Hedegaard dokumenterer BUPLs

Kraftanstrengelse
De seneste dage har budt på mange spekulationer om, hvem der mon organiserer og koordinerer de mange spontane udbrud af folkelig harme over regeringens nedskæring på de kommunale institutioner. For det er næsten for spontant til at være sandt, har mange ment. Og nu kan Groft sagt bekræfte, at den spontane harme bliver ledet og fordelt af de selvsamme fagforeninger, som siger, at de intet har med sagen at gøre. Det fremgår af en skrivelse, som Venstre-borgmester Anders G. Christensen fra den nye Favrskov Kommune i Østjylland har været venlig nok til at oplæse for Groft sagt. Det var ganske vist ikke meningen, at borgmesteren skulle have fået fingre i brevet, man da han altså har, kan vi lige så godt dele indholdet med læserne.
Brevet er underskrevet af Thomas Kristensen, BUPL Østjylland (af den lokale hjemmeside fremgår, at han er kasserer i fagforeningen) og FOA i Randers. Der er tale om indkaldelse til et medlemsmøde i Hammel den 26. september ledsaget af et referat af interne medlemsdiskussioner siden den store kampagnedag den 9. september. Herom hedder det: »Til trods for at alle har arbejdet hårdt for at informere forældrene om konsekvenserne af budgetforslaget (altså for Favrskov Kommune, red.), var der endnu ikke tegn på, at forældrene ville foretage sig yderligere på nær i én institution. Der var bred enighed om, at det først og fremmest er forældrene, der må på banen. Det blev derfor besluttet, at der frem mod næste tirsdag skulle gøres endnu en kraftanstrengelse for at formidle konsekvenserne af sparekataloget til forældrene, hvorefter vi mødes til endnu en status og diskussion på tirsdag.«Men trods alle gode hensigter lykkedes det ikke at få forældrene til at stille op som kanonføde for BUPL og FOA, og resultatet blev, at pædagogerne selv måtte gå i strejke. Det skete torsdag den 28. Samtidig med, at strejken startede, opfordrede BUPL Østjylland alle medlemmer til at genoptage arbejdet.

Opdate 3/10-06. Sebastian Dorset fatter som sædvanligt meget lidt. Fra hans klumme i dagens Urban – Barnlige Barfoed.

“At beskylde BUPL for at starte strejkerne svarer i min optik nogenlunde til at beskylde meterologerne for at starte regnvejr.”

Oploadet Kl. 06:39 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


29. september 2006

Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed: BUPL ly… har lavet en regnefejl

Som de fleste sikkert har hørt, så har BUPL gennem de sidste par uger taget børnene som gidsler i deres kamp for en ny regering. En ny regering får de næppe, men kan de mobilisere den yderste venstrefløj så er meget vundet for dem, og så betyder det ikke stort at det hele sker på basis af propaganda-materiale uden hold i virkeligheden.

Flere venstreminister har de seneste dage kritiseret BUPLs talmateriale, og familie- og forbrugerminister Lars Barfoed har nu lagt fire siders sandheder online. Her lidt fra Fup og fakta vedrørende dagtilbud (4 s., pdf).

BUPL hævder, der er sket nedskæringer i normeringer – det er der ikke

BUPL påstår, at ”at der er indskrevet 1.355 nye institutionsbørn fra 2004 til 2005 uden personale. Der mangler dermed 264 voksne”. Det er ikke korrekt. BUPL har lavet en regnefejl. Der kunne derimod passes 1.643 børn mere i 2005, hvis normeringen i 2005 skulle være den samme som i 2004. Det svarer til, at der er ansat 109 fuldtidspersoner ekstra til det samme antal børn.

Oploadet Kl. 17:53 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


22. september 2006

To blokadevagter tilbageholder ti pædagoger… en Århus-historie

Der var igår forældremøde i den integrererede institution hvor mine drenge går i børnehave, og eneste punkt på dagsordenen var hvorvidt der skulle laves en forældreblokade eller ikke. 22 var mødt op, og afstemningen endte efter en timelang ophedet debat 11-11. Flere delte min holdning, men der var alligevel en hård aktivistisk kerne, heraf sågar en som mente besparelserne gjorde demokratiet ubrugeligt. Det endte med at en blokade blev vedtaget, mest fordi ingen troede institutionen under nogen omstændigheder ville have åben idag, og så mente flertallet man ligesom godt kunne stryge pædagogerne (BUPL, velsagtens) med hårene. Her var jeg omtrent så uenig som man kunne være.

Idag kan jeg så konstatere, at der midt på formiddagen blot var to blokadevagter – den ene en kvinde som i skrivende stund lige har forladt stedet. Hvordan det kan lade sig gøre for 1-2 blokadevagter at tilbageholde ti pædagoger/pædagogmedhjælpere i en større bygning med mere end fem indgange er uvist… Men politiet nægter at gøre noget ved problemet.

Strejken fortsætter foreløbigt til onsdag… men gentages ved næste budgetforlig der ikke tilgodeser ikke-reformerede kommunisters ønsker ift. størrelsen på den offentlige sektor.

Havde jeg ikke haft børn på institutionen havde jeg taget klare stemningsbilleder på stedet, men da jeg kender flere af de involverede personligt – medtager jeg blot et lille mobilfoto, formindsket og groft komprimeret. Medierne burde kigge forældreblokaden efter i sømmene, for vil pædagogerne strejke, så må de naturligvis selv betale for det. Intet er gratis her i livet.

PS: sfw causerer lidt over emnet, og retter sit fokus mod prioritering – et skønt ord venstrefløjen af indlysende årsager har et anstrengt forhold til.

Oploadet Kl. 11:20 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


16. maj 2006

Lars Grenaa, stalinist, og faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Fagforeningerne har sejret sig ihjel, og tilbage er blot en gruppe venstreradikale aktivister der gnaver ben for midler skaffet via fagforeningstvang fra de lavtlønnede. Herunder ses malerhjernen Lars Grenaa, stalinist – og ny faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (… BUPL).

Opdate 2/10-06.
30/9-06 Jyllandsposten – Omstridt nøgleperson i masseprotest.

Oploadet Kl. 19:00 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer


8. marts 2006

BUPL promoverer islamisten Musa Kronholt, der sælger terror-romantik til børnehavebørn

Der er efterhånden så mange anti-fascistiske/anti-racistiske foreninger, at man kan fodre svin med dem. Det er dog næppe derfor dette magasin hedder Grislingen.

Tilsendt undertegnede igår, af en person som ønsker at være anonym. Det respekteres naturligvis.

[1 & 2]

Oploadet Kl. 09:49 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer


6. marts 2006

Fra BUPL’s fagblad: Demokrati er ikke den eneste rigtige samfundsopfattelse

BUPL er vel nok den mest radikaliserede fagforening herhjemme. Agantyrs Hjørne har et læserbrev fra deres fagblad, som illustrerer hvor galt det står til.

Intolerance

Det lader til, at indtil flere er blevet chokeret over en uskyldig artikel om en ung muslimsk mand, der ovenikøbet er med i Hizb ut-Tahrir. Nu er det vist på tide, at folk finder ud af, at vi alle ikke abonnerer på den samme samfundsopfattelse. At de chokerede tilsyneladende har blind tiltro til demokratiet, betyder ikke, at denne måde at regere et land på er den eneste rigtige. I realiteten er det fordommene, der træder igennem – vi alene vide, hvad der er bedst, ikke sandt? BUPL har fortrinligt – og kritisk, hvis man forstår at læse mellem linierne, fortalt en historie om en mand med et andet livssyn end de fleste af os. Men den historie er nok ikke god nok i et land, hvor intolerancen sniger sig ind i alle kroge i øjeblikket. Og så lige et PS: Jeg står gladeligt frem med navn og adresse. (Jesper Kjær, Børn & Unge 08/2006)

Oploadet Kl. 19:41 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper