20. januar 2014

Tidligere venstreekstremist sigtet for drab, var højt placeret i Rebel – revolutionære unge socialister

Kort før jul blev 74-årige Ernst Ellebye dræbt i sit hjem i Tønder, og sigtet er i den forbindelse en 34-årig gymnasielærer. Ekstra Bladet fortalte henkastet i en oversigtsartikel, at den anholdt gymnasielærer er tidligere autonom, og det er jo nok så interessant.

I Antifascistisk Aktions ‘At knuse fascismen’ udgivet sidste år, er et af fikspunkterne antifascistiske erfaringer fra Århus, og flere anonyme venstreradikale beretter om hvordan kampen mod White Pride påvirkede dem personligt. En enkelt fortæller blandt andet, at han bevæbnede sig med kniv, og voldsoptrapningen fik mere overordnet den konsekvens, “at man blev en person man ikke ønskede at være” (s. 139).

Advokaten for den anholdte i Tønder-sagen, forklarer til BT at den 34-årige er “en pæn og ordentlig mand”, men selvom 34-årige BFJ ikke mere ligner en autonom, så har voldsdyrkelsen måske haft sine konsekvenser på det personlige plan.

Han var aktiv på højt plan i Rebel – revolutionære unge socialister, forløber for Socialistisk Ungdomsfront, Enhedslisten-tillknyttede gadekrigere. Sidst i 90’erne gik han på den venstreradikale højborg Det Fri Gymnasium, hvor studievejlederen hed Pernille Rosenkrantz-Theil (også Rebel), og skolekammeraterne og venskabskredsen talte flere af de dømte fra Homo/Aktion-brandattentaterne, der blandt andet blev planlagt i gården til Rosenkrantz-Theils kollektiv. Også de var organiseret i Rebel.

(BFJ nævnt i Rebel-udgivelse)

“Man kan ikke helt afskrive volden som politisk kampmiddel. Metoderne afhænger helt af hvad man vil opnå…” (Rebel om mål og midler)

Akademisk valgte han den sikre vej. Skrev universitetsspeciale om baskernes nationale frihedskamp, og fik senere ansættelse på Rehabiliteringscenter for torturofre (RCT). Blandt kompetencerne nævnes blandt andet viden om sociale bevægelser, nationalisme og interkulturel kommunikation. Var han ikke blevet gymnasielærer i Tønder, så kunne vi have set ham på TV som ekspert i politisk ekstremisme – en af den slags, der kun udtaler sig om højrefløjen.

(BFJ’s arbejdsrelaterede FB-profil med foto af ‘Den Kommunistiske Ungdomsliga i Kina’, 2014)

Intet tyder på at drabet har noget politisk i sig, men havde sigtede haft en højreradikal fortid, så ville medierne have tærsket langhalm på hans politiske overbevisning. Herunder en grafisk illustration af den drabssigtedes personlige profil på Facebook.

(BFJ’s personlige FB-profil, 2014; Kommenteres af ekstremismeforsker, Ø-politiker)13. oktober 2011

Rapport: Højreekstremister skal ud af miljøet – ‘Autonome’ skal lære at begå sig i miljøet

Social- og Integrationsministeriet udgav i sidste uge en håndbog til Forebyggelse af ekstremisme, udarbejdet af RUC-antropologen Henrik Rønsbo i samarbejde med Shr-Jie Sharlenna Wang og Nerina Weiss, der alle er ansat af RCT. Udgivelsen er støttet af Europa-Kommissionen.

Bogen giver 14 eksempler på radikalisering, herunder 11 omhandlende islamisme, hvad blandt andet inkluderer sympati for selvmordsbombere, chikane af ikke-tildækkende piger, had til demokratiet og fremdeles. Antropologisk disclaimer…

“Det har været tilstræbt at medtage praksiseksempler vedrørende bekymringer, der dækker forskellige former for engagement blandt unge. Som det fremgår, er der en vis overvægt af eksempler, hvor bekymringen har at gøre med ’islamisme’. Dette skal ikke nødvendigvis ses som et udtryk for, at denne form for engagement er et større problem end andre former. (s. 5)

De sidste tre eksempler relaterer til politisk ekstremisme på henholdsvis højre- og venstrefløjen. En 15-årig dreng med højreekstremistiske tilbøjeligheder blev hjulpet ud af miljøet, da “hans mistrivsel [blev] sat i relation til hans kontakt til miljøet” (s. 8). På samme måde med en højreekstremistisk gruppe i en større by, der ved en koordineret indsats blev ‘opløst’ (s. 28). Højreekstremisme omtales også i form af ‘Nynazistisk propaganda’, som medvirkende årsag til polarisering i et ‘tokulturelt’ boligområde på Vestegnen.

(s. 8, 28)

Trods flere alvorlige sager de senere år, optræder venstreekstremisme ikke i rapporten. En søgning på ‘venstre’ giver kun et hit, der meget illustrativt vedrører føromtalte drengs chikane af “et venstrefløjspartis politiske arrangement” (s. 9).

(s. 9)

Selvom der ingen eksempler gives på venstreorienteret radikalisering, så er der dog et eksempel der ligner til forveksling. En 12-årig pige med kontakt til det autonome miljø blev hjulpet ud af miljøet, da… Nej, vent – målet var ikke, at få hende ud af miljøet, men at…

“… nuancere pigens holdninger og at lære hende at forholde sig rummeligt til folk med en anden politisk holdning. Pigens kompetencer til at være i det autonome miljø blev også styrket. (s. 12)

Om indsatsen konkret, går det fra skidt til værre.

“Kontaktpersonen fokuserede i første omgang på pigens pjækkeri og hendes forhold til forældrene. Igennem en mæglende rolle dels mellem pigen og forældrene, dels mellem pigen og skolen, lyttede kontaktpersonen til argumentation fra alle parter og søgte at skabe dialog. Målet var at gøre skolen og forældrene mere åbne for dialog med pigen om hendes politiske interesser. For forældrenes vedkommende var hensigten, at de skulle få en mere nysgerrig holdning i stedet for at forbyde pigen at komme i det autonome miljø. Kontaktpersonen fokuserede i samtalerne med pigen på at anerkende hendes holdninger og ret til selvbestemmelse.” (s. 12)

Sammme laissez faire-holdning lyser ud af afsnittet om medarbejdernes refleksioner.

Netværket omkring pigen, primært forældrene og skolen, blev mere åbent over for det autonome miljø og begyndte at forholde sig mere forstående og interesseret til pigen.” (s. 13)

(s. 12)

Der har været adskillige islamistiske terrorsager de senere år, men til dato er ikke en eneste højreradikal sigtet efter terrorparagraffen. Det sidste års tid har der været to terrorsager mod venstreradikale, og hvis rapportens forfattere ikke mener venstreekstremisme udgør et større problem end højreekstremisme, så har de ikke sat sig godt nok ind i tingene. De fundamentalt forskellige løsningsforslag taler for sig selv.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper