1. oktober 2008

DR-vært om Bush-bashing “i den rigtige sags tjeneste”

DRs nye filmmagasin Premiere anmeldte i mandags Michael Moores seneste produktion, den på nettet offentliggjorte Slacker Uprising.

 • 29/9-08 Premiere, DR2 – Slacker Uprising (anmeldelse).
 • Trolle fra anmelderpanelet pointerede at der var for “meget Bush-bashing i den film”, og påtalte at “alle Bush-tilhængere bliver… sablet ned”. Umiddelbart herefter kommenterede DR-værten filmen med disse ord.

  Mikkel Munch-Fals, Vært: Slacker Uprising er ikke sin egen helstøbte film, det har Mona og Eloha (fra panelet) helt ret i. Den er snarere et appendix til Michael Moores øvrige film. Derfor giver det også mening at vise den på nettet. Er Michael Moores film propaganda? Ja! – Det er det. Er Michael Moore en demagog, der fører sig frem som arbejderklassens messias? Ja, det er han helt afgjort. Men sålænge han gør det i den rigtige sags tjeneste, så er det altså meget svært at få en blodprop over.

  Oploadet Kl. 05:15 af Kim Møller — Direkte link53 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  20. september 2007

  Prof. Kjeld Møller Pedersen om Moores Sicko: Svagt dokumenteret propaganda

  Via Hodjas blog. En anmeldelse af Michael Moores seneste stunt i Ugeskrift for læger. Her lidt af kritikken fra professor Kjeld Møller Pedersen – Sicko – en dokumentarfilm?

  Den er kompromisløst enøjet, noget, der i sekvenser får mindelser om propaganda – endog med ironiserende klip fra Stalin-tidens rigtige propagandafilm for at gøre (velbegrundet) nar af amerikanernes frygt for socialized medicine. Moore forsvarede ved pressekonferencen i Sønderborg ensidigheden med, at den »anden side« dominerer mediebilledet, og at humor er et stærkt våben. Det sidste er ubestrideligt rigtigt, og Moore mestrer det. Det første kan diskuteres men ikke i Moores sort-hvide verden. Filmen er en politisk kampfilm – ikke så meget »venstre – højre« – men et politisk argument for et andet og bedre amerikansk sundhedsvæsen.

  Ved forevisningen i Sønderborg var der applaus efter fremvisningen. Jeg klappede ikke…

  […]

  Anskuet analytisk og med godt kendskab til sundhedsvæsener er det en dårlig film: dokumentationen er meget selektiv, forsøgene på at forklare de amerikanske problemer er rudimentære, amatøragtige og ikke overbevisende men båret af Moores kæpheste og et relativt beskedent kendskab til både det amerikanske sundhedsvæsen og de lande, han lovpriser som alternativer: England, Frankrig og Cuba – sidstnævnte nok med et glimt i øjet – noget, højrefløjen i USA har overset i den efterfølgende skingre kritik. Moore rider tre kæpheste uden refleksion: profit er roden til alle dårligdomme, forsikringsselskaberne er ondskaben, og et offentligt drevet og finansieret sundhedsvæsen med adgang for alle er den eneste løsning – adgangen til sundhedsydelser er en menneskerettighed. Der er ingen distraherende og nuancerende ekspertudsagn.

  […]

  Moores dokumentation er mere end svag: Han bruger bl.a. WHO’s miskrediterede hitliste over sundhedsvæsener fra 2000. Hans redegørelse om fremvæksten af HMO er groft misvisende. Det er rigtig, at loven kom under Nixon men at bruge uddrag af båndoptagelserne fra Nixons tid i det Hvide Hus som udtryk for, at Nixon og Edgar Kaiser udtænkte ideen, nærmer sig historieforfalskning. Kaiser Permanente, som mange danske politikere og sundhedsprofessionelle har besøgt i de sidste par år, hænges ud som patient dumper. Da jeg spurgte Moore, om ikke Kaiser Permanente var non-profit og næsten som socialized medicine svarede Moore undvigende: De var som alle de andre profithungrende.

  Se filmen og nyd den for det, den er: en totalt enøjet beskrivelse af de negative sider ved det amerikanske sundhedsvæsen men forvent ikke analyse, refleksion og »på den ene eller anden side«. De i forvejen overbeviste vil blive bekræftet, de tvivlende vil trække på skulderen – ærgerligt, fordi der er både uacceptable sider ved det ameri-kanske sundhedsvæsen set med dansk optik, og så er der lommerne af sand verdensklasse: Mayo Klinikken, Cleve-land Heart Clinic, Kaiser Permanente og Veterans Administration for at nævne nogle få.”

  Oploadet Kl. 12:47 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  3. juni 2007

  Henrik Fogh Rasmussen om ‘amerikanske tilstande’ anno 2007

  Fra dagens Berlingske Tidende. Lidt fra Henrik Fogh Rasmussens kronik – Send dine fordomme om USA på pension.

  “I dag er det… svært at genkende det pessimistiske billede af USA, som mange – specielt 68-generationen – dannede sig for 30-40 år siden. USA har udviklet sig i en positiv retning, men det har manges opfattelse af landet ikke.

  Det moderne USA er et væsentligt mere velstående samfund end Danmark og andre europæiske lande. Det amerikanske bruttonationalprodukt pr. indbygger er 21 pct. højere end det danske, og 41 af USAs 50 delstater er rigere end Danmark. En gennemsnitlig industriarbejder i USA tjener mere end sin danske kollega, og den typiske amerikaner har et privatforbrug, der er næsten dobbelt så højt som den almindelige danskers.

  […]

  Almindelige amerikaneres høje levestandard viser, at den amerikanske drøm lever i bedste velgående. Samtidig har flere og flere mennesker fået del i drømmen siden 1960erne. Andelen af sorte husstande som baseret på deres indkomst tilhører middelklassen blev fordoblet mellem 1960 og 1997, og i 2000 havde de sorte husstande i USA en medianindkomst på niveau med den svenske.

  […]

  USA døjer… med en række sociale problemer fra racediskriminationens tid, men det smager useriøst, når kulturpersonligheder som Lars von Trier og Jacob Holdt fortsat kan vinde hæder på at fremstille det amerikanske samfund som racistisk og undertrykkende mere end 40 år efter, at de sidste rester af racelovene i Sydstaterne blev ophævet.

  Men hvad med de fattige og hjemløse i det amerikanske samfund? Kritikere af USA fremhæver ofte tal fra OECD, som viser, at 17,1 pct. af den amerikanske befolkning lever under fattigdomsgrænsen sammenlignet med 4,3 pct. i Danmark.

  OECDs målestok siger imidlertid mere om indkomstfordelingen i samfundet, end den siger om levestandard og fattigdom. Ifølge OECD er fattigdomsgrænsen i et givet land nemlig 50 pct. af median­indkomsten i det pågældende land. I et rigt land som USA, hvor medianindkomsten er høj, er det således langtfra sikkert, at en person, der tjener under 50 pct. af medianindkomsten, lever under forhold, som man normalt ville betegne som fattigdom. Faktisk har de fattigste 10 pct. af den amerikanske befolkning en højere gennemsnitsindkomst end de fattigste 10 pct. i Sverige og Finland, selvom de nordiske lande officielt har lavere fattigdom end USA.

  Det hører også med til historien, at de fattigste 15 pct. af den amerikanske befolkning har flere kvadratmeter pr. person i deres boliger end den gennemsnitlige vesteuropæer. Dertil kommer, at 72 pct. af de amerikanske husstande, der officielt betegnes som fattige, ejer en bil, 30 pct. ejer mere end én bil, 76 pct. har aircondition og 62 pct. har kabel- eller satellit-TV. På den baggrund konkluderer den amerikanske fattigdomsforsker Robert Rector, at det højst er 3,3 pct. af den amerikanske befolkning, der kan betegnes som fattige.

  Går man videre og sammenligner tal fra det amerikanske social- og sundhedsministerium og Rådet for Socialt Udsatte, viser det sig derudover, at niveauet af hjemløshed i USA ikke nødvendigvis er højere end i Danmark. Der opholder sig hver nat omkring 600.000 hjemløse i USA, svarende til 2,0 hjemløse pr. 1.000 indbyggere. I Danmark er der mellem 1,6 og 2,3 hjemløse pr. 1.000 indbyggere på en typisk nat.

  Dermed skal det ikke være sagt, at der ikke er sociale problemer i USA. Der er stadig fattige ghettoer med høj kriminalitet i mange amerikanske byer, men problemet er blevet væsentligt mindre gennem de sidste 10-15 år. Mellem 1990 og 2000 faldt antallet af amerikanere i ghettoerne med 24 pct., og drabstallet pr. indbygger blev reduceret med 38 pct. i perioden fra 1994 til 2004.

  Samtidig viser spørgeundersøgelser fra FN, at en større del af danskerne har været udsat for vold, trusler og røveri end amerikanerne. Det skyldes formentlig, at den hårde kriminalitet i USA er begrænset til nogle få områder i de indre byer og dermed berører en relativt lille andel af befolkningen. Som den amerikanske samfundsforsker John DiIulio har udtrykt det: »Amerika har ikke noget kriminalitetsproblem; de indre byer i Amerika har et kriminalitetsproblem«.

  På den baggrund er det tankevækkende, at filmmageren Michael Moore fik 13 minutters stående bifald ved filmfestivalen i Cannes for at fremstille USA som et skydegalt samfund i filmen »Bowling for Columbine«. Man kan spørge sig selv, om ikke det siger mere om Moores publikum end om filmen.

  Netop Michael Moore er nu på banen igen med filmen »Sicko«, som spiller på myten om, at amerikanere ikke kan blive behandlet i tilfælde af sygdom. USA har et mangeartet sundhedsvæsen, hvor private forsikringer spiller en stor rolle, og man vil derfor altid kunne finde patienter, som føler sig urimeligt behandlet af det ene eller det andet forsikringsselskab…

  En hurtig sammenligning viser da også, at behandlingskvaliteten generelt er højere i USA, end den er i Danmark. Der er for eksempel markant flere CT-scannere, MRI-scannere og DTX-scannere til rådighed pr. indbygger i USA end i Danmark, hvilket øger sandsynligheden for tidlig diagnose og behandling af kræft, knogleskørhed og en lang række andre sygdomme. Otte ud af ti nye medicinalprodukter bliver udviklet i USA, og en række af de mest effektive produkter er langt mere udbredte i USA end i andre OECD-lande. Derudover er ventelisterne i USA væsentligt kortere end i Europa.

  Samlet set er det moderne Amerika et land med langt flere muligheder og bedre vilkår for den enkelte borger end for 40 år siden. Indvandrere fra Danmark har ydet store bidrag til det amerikanske samfund gennem historien, og der er fortsat meget i dansk kultur, som amerikanerne kan lære af. Men Danmark kan også lære en hel del af USA. Lad os derfor sende vores fordomme om »amerikanske tilstande« på pension og basere debatten på nutidens faktiske forhold.”

  Opdate.

 • 18/6-07 Nyhedsavisen – Foghs søn begår grove fejl i ny bog (papirudgaven opridser 8 punkter).
 • 18/6-07 180 grader – Cepos: Foghs søn klandres for andres fejl.
 • Oploadet Kl. 19:33 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  29. maj 2007

  Michael Moore, atter engang – “i en god sags tjeneste”

  Peter Kurrild-Klitgaard i dagens Berlingske Tidende.

  Sygelig
  Der er få ting, som danskerne holder så meget af, som at gøre grin med eller skælde ud på de skøre amerikanere. Heri ligger givetvis en del af forklaringen på, at det igen og igen lykkes danske filmanmeldere og journalister at referere til Michael Moore som instruktør af »dokumentarfilm« – vistnok uden at blive flove. At Moores film gang på gang er blevet afsløret som ikke bare fejlbehæftede eller groft manipulerende men decideret løgnagtige på centrale punkter er i så henseende aldeles ligegyldigt – for dem der selv har set det retfærdige lys. Derfor bliver næste skridt også altid – lige inden filmpriserne regner ned – at skamrose Moores agitprop-film som ikke bare særligt indsigtsfulde men decideret »vigtige«. I 2004 var der således ikke en journalist eller anmelder uden respekt for sig selv, som var ikke var villig til at forudsige, at Moores Bush-baskende, Cannes-vindende »Fahrenheit 9/11« ville afgøre udfaldet af det amerikanske præsidentvalg – og naturligvis til Demokraternes fordel.

  Here we go again, som amerikanerne selv ville sige. Nu handler det så om filmen »Sicko«, som beskæftiger sig med det amerikanske sundhedssystem og bl.a. sammenligner dette med det kommunistiske ø-fængsel på Cuba, som Moore fremstiller som langt bedre end det amerikanske. Forudsigelserne er – igen – at denne film vil ændre amerikansk politik og afgøre næste valg.

  Til det har vi bare to spørgsmål: Hvis det cubanske sundhedssystem er så meget bedre end det amerikanske, hvorfor er det så til USA og ikke til Cuba, at folk rejser i stimer, når de skal have behandling? Og hvordan skal man mon holde Moores påstand op mod det faktum, at aviserne samme uge som filmpremieren kunne fortælle, at grunden til den sygdomsramte Fidel Castros lange sygeleje var, at de første tre operationer var mislykket? Hvis en diktaturstat ikke engang kan finde ud af at give »El Comandante« én ordentlig operation, er der næppe meget, de kan finde ud af.

  Apropos. Fra seneste udgave af Søndagsavisen – reportage fra Cannes ved Jacob Wendt Jensen.

  “Måske er stjernen over dem alle filminstruktør Michael Moore, der efter hård kritik af retten til at bære våben og håndteringen af terroran-grebet i New York nu udstiller det amerikanske sundhedsvæsen i ‘Sicko’. Han gør det muntert, pædagogisk og uangribeligt. Det er muligt, han selv bliver rig på sine populære dokumentarfilm, men så længe det er i en god sags tjeneste, er det fint nok.”

  Oploadet Kl. 18:48 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  26. februar 2007

  “It’s not a political issue, it’s a moral issue”, lød det på scenen…

  Michael Moore fik en Oscar for Bowling for Columbine i 2002, og natten til i dag var det så Al Gores tur, ligeledes i dokumentar-genren, for filmen An Inconvenient Truth. “It’s not a political issue, it’s a moral issue”, lød det på scenen, og noget lignende sagde Moore i 2002.

  I 10-Radioavisen fortalte energiforsker Brian Vad Mathiesen, at Aalborg Universitet vil sende filmen til landets gymnasier og HF-skoler. Brian Vad læser Ph.D. på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning – her er Svend Auken ‘adjungeret professor’, og samme sted blev Al Gore æresdoktor i sidste måned.

 • 14/0-06 Jyllandsposten – Bjørn Lomborg: En ensidig skræmmekampagne.
 • Oploadet Kl. 18:45 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
  

  2. august 2006

  Morten Løkkegaard: Åndelig dovenskab ikke at spørge sig selv om Bush stod bag 9/11

  Hadet til Bush-administrationen viser sig på flere måder. Fra gårsdagens MetroXpress – Morten Løkkegaard formidler venstreradikale konspirationsteorier, og gemmer det hele bag floskler om journalistisk nysgerrighed

  Her det meste fra Sandheden er et sted derude.

  “For et halvt års tid siden sad jeg på en hyggelig århusiansk restaurant og nød en kop kaffe efter et par foredragsopgaver. En ung mand spurgte, om han måtte gøre mig selskab – og snart gik snakken om løst og fast. Fyren var tydeligvis ualmindelig godt begavet, og han var knivskarp i sine analyser af de fleste af de samfundsspørgsmål, vi nåede at vende. På et tidspunkt kom turen til terroren og USA’s rolle som verdens politimand. Jeg nævnte den 11. september 2001, angrebene på Twin Towers, da han afbrød mig: ‘Du tilhører vel ikke den gruppe blåøjede, der tror, at Al Qeida stod bag, vel..?’

  Overrumplet måtte jeg tilstå, at jeg aldrig havde anfægtet den officielle forklaring på 9/11. Jeg havde ikke købt den (overvejende) arabiske påstand om, at det i virkeligheden er Bush og CIA, der har påført sit eget folk død og ødelæggelse. Tanken er absurd – en slags helligbrøde – selv om det er velkendt, at USA historisk har fremprovokeret krige bevidst.

  Min rynkede pande fik ikke fyren til at holde igen: ‘Så du nogensinde rester af et fly ved hullet i Pentagon?’ Jeg spolede den indre film tilbage – og måtte svare nej. Jeg havde som TV-avis-vært i dagene efter den 11. september set det meste af det billedmateriale, som verdens tv-stationer fik tilsendt og udsendte – og nej: Jeg havde aldrig set andet end et enormt hul i Pentagon-bygningen. Dengang havde jeg da også undret mig over, hvorfor der ikke var bedre billedmateriale til rådighed: Billeder, der viste rester af fligth 77.

  ‘Det var et missil, der gjorde jobbet. Den officielle version er løgn og latin,’ sagde fyren – uden antydning af usikkerhed. ‘Prøv at tjekke det hav af hjemmesider på nettet, som fremlægger beviserne.’

  Jeg lovede at tjekke efter, men mærkede min irritation over at være blevet intimideret på min viden og verdensbillede. Mens jeg gik hjem, undrede jeg mig over, at så begavede mennesker lod sig overbevise af hadefulde revisionister og skøre konspirationsteoretikere. Jeg fik selvfølgelig aldrig tjekket de hjemmesider, men et korn var sået…

  Nu sidder jeg så – et halvt år senere – i min sommerferie og læser op på konspirationsteorier til et højskoleoplæg… Som pynt på kagen har jeg lånt professor David Ray Griffin’s bog ‘Det Nye Pearl Habour’ – der seriøst og effektivt gennemhuller den officielle forklaring på den 11. september angrebet. Og bekræfter, at Pentagon ikke blev ramt af et fly (det kunne slet ikke ramme Pentagon uden at være blevet skudt ned af et avanceret missil-forsvar), men af et ‘venligt missil – altså et af USA’s egne… Men vigtigst af alt: Nu har jeg endelig overgivet mig til den herlige usikkerhedsfølelse og fået pirret min nysgerrighed – og på den måde skabt en af de grundlæggende forudsætninger for al god journalistik.

  Spørgsmålet er så, hvorfor den journalistik ikke er blevet lavet på 9/11? Hvorfor er det overladt til pensionerede teologi-professorer og forfattere med fransk- eller arabiskklingende navne at skrive bøger om emnet? Måske fordi de fleste (vestlige) reportere føler det samme ubehag, som jeg følte den aften, hvor jeg blev konfronteret med min uvidenhed og åndelige dovenskab. Der findes spørgsmål, som er næsten for ubehagelige at stille. Og som uundgåeligt vil føre til beskyldninger om vanvittige konspirationsteorier. Men, men, som den gode professor Griffin skriver i sit forord: De fleste tror jo på konspirationsteorier, når bare de ikke er så omfattende, og så citerer han Michael Moore, der – vittigt og klogt – har sagt: ‘Jeg tror ikke på konspirationsteorier – bortset fra dem, som er sande.’ Og sådan er det: Sandheden er et sted derude. Men det kræver et åbent sind at acceptere den.”

  Idet Løkkegaard må formodes at have bestået 9. klasses afgangseksamen, så må man betragte artiklen som rendyrket politisering. Grunden til at fransk-arabiske forfattere laver konspirationsteorier, er først og fremmest at der er et stort marked for det i disse sprogområder. Ligesom der altid vil være venstreradikale loonies på nettet, der føler de kan bevise Bush stod bag alt fra 1. Verdenskrig til diverse naturkatastrofer.

  Løkkegaard betragter det som ‘åndelig dovenskab’ ikke at stille spørgsmålstegn ved den officielle forklaring, og det må han selv redde sig ud af, men journalistisk er det ihvertfald helt til rotterne ikke at tjekke kritikken af konspirationsteorierne. Bedst kendt er Popular Mechanics‘ undersøgelse fra sidste år (2005/3), der gik i dybden med 16 af de mest udbredte teorier angående 11. september, og efter flere måneders granskning, involverende et større antal forskere afviste samtlige 16 teorier, herunder de tre Lykkegaard godtager fra filosofi-professor Griffin. Her citeret fra 9/11: Debunking The Myths.

  Fra tesen – Big plane, small hole.

  “Though dozens of witnesses saw a Boeing 757 hit the building, conspiracy advocates insist there is evidence that a missile or a different type of plane smashed into the Pentagon…

  Why wasn’t the hole as wide as a 757’s 124-ft.-10-in. wingspan? A crashing jet doesn’t punch a cartoon-like outline of itself into a reinforced concrete building, says ASCE team member Mete Sozen, a professor of structural engineering at Purdue University. In this case, one wing hit the ground; the other was sheared off by the force of the impact with the Pentagon’s load-bearing columns, explains Sozen, who specializes in the behavior of concrete buildings. What was left of the plane flowed into the structure in a state closer to a liquid than a solid mass. “If you expected the entire wing to cut into the building,” Sozen tells PM, “it didn’t happen.”

  Fra tesen – Flight 77 Debris.

  “Conspiracy theorists insist there was no plane wreckage at the Pentagon… Blast expert Allyn E. Kilsheimer was the first structural engineer to arrive at the Pentagon after the crash and helped coordinate the emergency response. “It was absolutely a plane, and I’ll tell you why,” says Kilsheimer, CEO of KCE Structural Engineers PC, Washington, D.C. “I saw the marks of the plane wing on the face of the building. I picked up parts of the plane with the airline markings on them. I held in my hand the tail section of the plane, and I found the black box.” Kilsheimer’s eyewitness account is backed up by photos of plane wreckage inside and outside the building. Kilsheimer adds: “I held parts of uniforms from crew members in my hands, including body parts. Okay?””

  – og så er der lige følgende foto med denne tekst:

  AFTERMATH: Wreckage from Flight 77 on the Pentagon’s lawn–proof that a passenger plane, not a missile, hit the building. PHOTOGRAPH BY AP/WIDE WORLD PHOTOS”

  Fra tesen – No stand-Down order.

  “On 9/11 there were only 14 fighter jets on alert in the contiguous 48 states. No computer network or alarm automatically alerted the North American Air Defense Command (NORAD) of missing planes. “They [civilian Air Traffic Control, or ATC] had to pick up the phone and literally dial us,” says Maj. Douglas Martin, public affairs officer for NORAD. Boston Center, one of 22 Federal Aviation Administration (FAA) regional ATC facilities, called NORAD’s Northeast Air Defense Sector (NEADS) three times: at 8:37 am EST to inform NEADS that Flight 11 was hijacked; at 9:21 am to inform the agency, mistakenly, that Flight 11 was headed for Washington (the plane had hit the North Tower 35 minutes earlier); and at 9:41 am to (erroneously) identify Delta Air Lines Flight 1989 from Boston as a possible hijacking. The New York ATC called NEADS at 9:03 am to report that United Flight 175 had been hijacked–the same time the plane slammed into the South Tower. Within minutes of that first call from Boston Center, NEADS scrambled two F-15s from Otis Air Force Base in Falmouth, Mass., and three F-16s from Langley Air National Guard Base in Hampton, Va. None of the fighters got anywhere near the pirated planes.

  Why couldn’t ATC find the hijacked flights? When the hijackers turned off the planes’ transponders, which broadcast identifying signals, ATC had to search 4500 identical radar blips crisscrossing some of the country’s busiest air corridors. And NORAD’s sophisticated radar? It ringed the continent, looking outward for threats, not inward. “It was like a doughnut,” Martin says. “There was no coverage in the middle.” Pre-9/11, flights originating in the States were not seen as threats and NORAD wasn’t prepared to track them.”

  At tænke sig Morten Løkkegaard har været ankermand på TVavisen er skræmmende, men istedet for at skrive en masse grimt om hans manglende journalistiske evner, så lad mig vise et par caps fra en tidligere postering omhandlende konspirationsteorier, hvor David Ray Griffin drager konklusioner efter at have stillet de for Løkkegaard så nødvendige spørgsmål… 

  PS: En gruppe ideologi-forstyrrede loonier linker til denne side som får skudsmålet “denne totalt sorte side”. Jeg takker for opmærksomheden, og lover jeg gør mit bedste fremover.

  Opdate 25/8-06.

  Opdate 14/9-06.

  

  23. juli 2006

  De Multinationale – tre timer dokumentar på DR2 om den fæle markedsøkonomi

  Idag og de kommende to søndage sender DR2 de tre 58 minutter lange afsnit af The Corporation, en australsk-canadisk dokumentarfilm fra 2003 af Mark Achbar, Jennifer Abbott og Joel bakan – baseret på sidstnævntes bog The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power.

  Achbar, som har produceret filmen, var manden bag 1992-hyldsten til venstreradikale Noam Chomsky (Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media), og der er således lagt op til en lille kampagne mod den økonomiske liberalisme.

  Serien sendes under titlen De multinationale, og de tre dele har fået overskrifterne Erhvervets patologi, Forretningen Jorden og Regnskabets time. Blandt filmens mange ‘eksperter’ er Noam Chomsky og Michael Moore, og det kan næppe overraske at Bush og nazi-Tysklands bedrifter trækkes frem. Alle virkemidler gælder i kampen for at sælge serien globalt (markedsøkonomi kalder man det).

  Der findes masser af materiale om filmen på nettet, og meget tyder på at udsendelsen samlet set ikke ikke skulle være så slem som de herrers medvirken antyder.

  Hvilket indikerer at filmens flirten med venstreradikalismen, blot er et måde at sælge en film på…

  Men træerne vokser naturligvis ikke ind i himlen…

  DR har tidligere vist dokumentarer med utilslørede angreb på den frie markedsøkonomi, men endnu har jeg ikke set en dokumentar som forsøger at formulere et alternativ. Michael Moore, der i Roger & Me (1989) gik til angreb på General Motors der nedlagde fabrikker i USA, anklager i The Corporation  bilindustrien for at tilintetgøre menneskeheden ved naturforurening. Det havde så været iorden, hvis blot hans ‘venner’ i Flint ikke gik arbejdsløse…

  Intertainment Weekly sammenligner den i sin anmeldelse med Fahrenheit 9/11 og lader disse ord dække dem begge: “a certain bleak leftist glee in pursuit of its cause”. Andrew fra THISmagazine er mere uddybende.

  “I know, thanks, before you tell me, that a documentary must have a ‘POV’ or point of view and that it must also impose a narrative line. But if you leave out absolutely everything that might give your “narrative” a problem and throw in any old rubbish that might support it, and you don’t even care that one bit of that rubbish flatly contradicts the next bit, and you give no chance to those who might differ, then you have betrayed your craft. If you flatter and fawn upon your potential audience, I might add, you are patronizing them and insulting them. By the same token, if I write an article and I quote somebody and for space reasons put in an ellipsis like this (…), I swear on my children that I am not leaving out anything that, if quoted in full, would alter the original meaning or its significance. Those who violate this pact with readers or viewers are to be despised.”

  This is pretty much my beef with The Corporation. The intellectual dishonesty on display is so profoundly cynical that those who made it are to be despised, not by the Terrence Corcorans of the world, but by their target audience. (That’s you, my dear This Mag readers). To briefly rehearse the point that both Joe and I have tried to make: What makes The Corporation such an awful work is not that it is anti-profit — there are plenty of respectable anti-profit arguments and polemics out there. The problem is that The Corporation pretends to be a critique of the institutional nature of the limited liability corporation, but it completely ignores the institutional context in which the corporation is embedded. Which is to say, the free market economy.

  Imagine if I made a documentary about a class of psychopaths who have been given a license by the government to go around with knives, drugs, restraints, and other tools of torture and dismemberment, who regularly killed people by drugging them, tying them down, cutting them open and taking out their internal organs. If I neglected to NOT ONCE MENTION that these nutcases were SURGEONS, working in the HEALTH CARE INDUSTRY, the film would get laughed out of theatres. Yet somehow it seems perfectly alright to make a movie about the corporation without once mentioning invisible hand reasoning.

  Please read that last sentence again. Note that I did not say that Bakan, Achbar, and the rest are obliged to accept invisible hand reasoning. But they have to mention it. Otherwise, they are to be despised.”

  Normalt går jeg ikke af vejen for at se DRs mange venstreorienterede partsindlæg, men livet er altså for kort til tre timers polemik om markedsøkonomiens berettigelse, også selvom det hele skulle være flot produceret. 

  Mere om filmen.

  Andet.

  

  29. juni 2006

  Dennis Miller om Michael Moore

  Oploadet Kl. 10:43 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  

  5. april 2006

  Licensfinansieret propaganda – Moore-kavalkade på DR2

  Man tror næsten det er løgn. Moore-kavalkade på DR2.

  20/3-06 – Bowling for Columbine.

  27/3-06 – The Big One.

  11/4-06 – Fahrenheit 9/11.

  Et cap af den fede fra den store…

  

  24. november 2005

  Claes Kastholm Hansen om det der er dobbelt så godt som moral…

  Interessant bog Claes Kastholm Hansen omtaler i dagens Berlinger.

  Sludrechatol og moral
  Da næste nitte i det socialdemokratiske formandslotteri, Mette Frederiksen, i sin tid råbte et angreb på den netop tiltrådte borgerlige regering ud i Berlingskes kronik, skreg hun om sagesløse figurer som oldingepanelet på Groft sagt, at de var »gamle hvide mænd«. Det charmerende udtryk havde hun fra Bush-haderen Michael Moore, der efter sine film om den amerikanske våbenindustri og Bush har den danske venstrefløj liggende for sine fødder. Nu påviser en ny bog – Peter Schweitzers »Do As I Say (Not As I Do)« – at ikke alene har Moore en formue placeret i aktier i et af de våbenforetagender, han angreb, han har også omhyggeligt sørget for, at der ikke boede nogle sorte familier i nærheden af hans hjem i Central Lake, Michigan. Uden undren kan Groft sagt herefter notere, at moralisten Moore er endnu et eksempel på den store marxistiske filosof Ernst Blochs tese om, at kvantitet slår over i kvalitet. Tesen lyder måske lidt indviklet. Lad os derfor anskueliggøre den med et eksempel fra hverdagen: hvis en politiker, f.eks. Louise Frevert, siger en forvrøvlet sætning, så er hun bare kommet til at sludre. Men hvis hun hele tiden siger noget sludder, så bliver mængden af sludder så stor, at hun ændrer kvalitet fra at være én, der har sagt noget sludder, til at blive et sludrechatol. I lige måde med moral: hvis man hele tiden er meget moralsk som f.eks. Michael Moore eller på dansk grund en Tøger Seidenfaden, så hober moralen sig i den grad op, at man skifter kvalitet, nemlig fra at være moralsk til at blive dobbeltmoralsk.

  Fra Peter Schweitzers bog. [quiz’en i pdf]

 • 1. Which liberal says that labor unions are essential for worker rights and accepted the Cesar Chavez Award for their contributions to the labor movement, but uses non-union labor in the hotels, restaurants, and Napa Valley Vineyard that they own?
 • a. Susan Sarandon
  b. Paul Newman
  c. Nancy Pelosi

  Answer: C. Nancy Pelosi, who is part owner of the Piatti restaurant chain, La Auberge Hotel, and a Napa Valley Vineyard—all of which are strictly non-union.

 • 2. Who says that conservatives are racist because they don’t support affirmative action but has an abysmal record of hiring blacks?
 • a. Barbra Streisand
  b. Michael Moore
  c. Al Franken
  d. All of the above

  Answer D. All of the above. Of the 2 people Franken has hired to work on his books, television projects and radio program, only one was black. Of the 35 individuals Michael Moore hired, only three were black. Barbra Streisand has hired 53 senior people to work on her film projects and only one was black.

 • 3. Who says that corporations are “terrorists” and has said “I don’t own a single share of stock” but secretly owns shares in Pentagon contractors like Boeing, pharmaceutical companies like Pfizer, and even Halliburton?
 • a. Barney Frank
  b. Gloria Steinem
  c. Michael Moore

  Answer: C. Michael Moore. According to IRS records, Moore owns at least several hundred thousands of dollars in stock and has a broker, even though he has repeatedly claimed he doesn’t “own a single share of stock.”

 • 4. This prominent liberal says that conservatives are nasty, hateful people but once told a newspaper, “I dislike
  homosexuals. … I was glad when that [Harvard] homosexual got killed.”
 • a. Sean Penn
  b. Ted Danson
  c. Al Franken

  Answer: C. Al Franken, Mr. Sensitivity, told the Harvard Crimson that very thing.

 • 5. Who proclaims themself an environmentalist but is part-owner of a golf course that failed to comply with state environmental regulations to protect the California Tiger Salamander and the Western Pond Turtle?
 • a. Leonardo DiCaprio
  b. Robert F. Kennedy, Jr.
  c. Nancy Pelosi

  Answer: C. Nancy Pelosi. Pelosi and her husband are part owners of the CordeValle Golf Club in California. In 996 they were granted a permit to build the course if they created natural habitats for these endangered species. To date, these habitats still have not been built. The golf course has also been cited for polluting groundwater. They have hired lobbyists to fight the regulations.

 • 6. Who says that Americans need to consume less to stave off ecological disaster, but spends $22,000 a year to
  water their lawn?
 • a. Hillary Clinton
  b. Barbra Streisand
  c. Rob Reiner

  Answer: B. Barbra Streisand. The singer, who says that cutting back is the only way to protect the environment, lives alone with her husband on a compound with five homes and a 12,000 square foot air conditioned barn.

 • 7. Who says that Americans who live in white neighborhoods are racist, but lives in a town of with no blacks?
 • a. Al Gore
  b. Rosie O’Donnell
  c. Michael Moore

  Answer: C. Michael Moore. According to the 2000 Census, Central Lake, Michigan, where Michael Moore has lived the past seven years, has 2600 residents. Zero are black.

 • 8. Who says the rich need to pay their fair share and favors the estate tax, but hides his own assets in numerous
  trusts, including one in the faraway Pacific island of Fiji?
 • a. George Soros
  b. John Edwards
  c. Ted Kennedy

  Answer: C. Ted Kennedy. The Kennedys have transferred more than half a billion in money from generation to generation but according to their own records paid only $ 34,000 in estate taxes. Their largest asset, the Merchandise Mart real estate company, was in a trust domiciled in Fiji.

 • 9. Who says that oil companies cause pollution and global warming but quietly owns an oil company that drills
  for crude in five states?
 • a. Tom Daschle
  b. Dan Rather
  c. The Kennedys

  Answer: C. The Kennedys. The Kennedys own Arctic Royalty Trust, which leases out land for oil drilling in five states. Much of the land was accumulated by convincing poor rural black farmers to give away their “mineral rights,” not knowing what it meant. The Kennedys set the operation up as a Royalty Trust to avoid paying income and corporate taxes on the profits. Family members including Ted Kennedy, environmentalist Robert Kennedy, Jr., and Joe Kennedy, Jr. receive checks every year.

 • 10. Who used a private jet on his last book tour – stays at the Ritz Carlton when in London … yet conducts press interviews in a cheap hotel nearby to give reporters the impression he is staying there instead?
 • a. Michael Moore
  b. Bill Clinton
  c. James Carville

  Answer: A. Michael Moore, who calls himself an Average Joe from Flint, MI. He says, “Once you’re working class, you’re always working class” – that’s what he wants us to believe; in reality, Moore lives a luxury-class lifestyle out of reach of most Flint residents.

 • 11. Who has proclaimed themselves a corporate activist but has made money by investing in companies they
  were protesting against?
 • a. REM’s Michael Stipe
  b. Ralph Nader
  c. Alec Baldwin

  Answer: B. Ralph Nader. When Nader went after Firestone in the 970s, he made stock investments in Goodyear, their main competitor. When he campaigned for the breakup of Microsoft in 2000, he invested hundreds of thousands in other high-tech companies that stood to benefit.

 • 12. Who says that the rich have avoided paying taxes by setting up “trusts” but set up their own trust to do the
  very same thing?
 • a. Arianna Huffington
  b. Madonna
  c. Noam Chomsky

  Answer: C. Noam Chomsky. The self-described “radical socialist” hired a tax attorney a few years ago and poured considerable assets into an irrevocable trust for his children in an effort to avoid taxes.

 • 13. Name the individual who has denounced black capitalism and criticized blacks for aspiring to live in white
  neighborhoods while engaging in these very acts themselves.
 • a. Danny Glover
  b. Jesse Jackson
  c. Cornel West

  Answer: C. Cornel West. The self-professed “Marxist” runs several business ventures and lives in a neighborhood where the black population is %.

 • 4. Who has called the Pentagon “the most hideous institution on the face of the earth” while enriching
  themselves with millions of dollars in Pentagon contracts?
 • a. Noam Chomsky
  b. Ward Churchill
  c. Howard Dean

  Answer: A. Noam Chomsky. The self-proclaimed “dissident” and his wife have made millions in military contracts over the years.

  Oploadet Kl. 19:50 af Kim Møller — Direkte link4 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper