5. september 2014

Statsborgerskab til jihadister: Laissez-faire terrorbekæmpelse, vi skal blive bedre til at ‘inkludere dem’

Sidste år blev Dansk Folkeparti kritiseret af hele det politiske parnas, fordi partiet i en annonce bekendtgjorde, at regeringen havde givet statsborgerskab til en person PET vurderede som værende ‘bekymrende og mistænkelig’. Danmark har i skrivende stund hele 21 fritgående talibankrigere, fortæller Søndagsavisen, og det kan man så sammenholde med justitsminister Karen Hækkerups udmelding om, at det skal være slut med PET-kontrol af nye danskere, da det vil være “enormt fremmende for deres følelse af at være dansk”. Fjender går frit rundt, mulige fjender skal have statsborgerskab.

Karen Hækkerup kæmper mod den sunde fornuft, men har trods alt udvalgte ‘forskere’ på sin side. Fra torsdagens Information, hvor seniorforsker David Malet forklarer at den bedste antiradikaliseringsstrategi er politisk apati – ‘Ingen står op om morgenen og siger: I dag vil jeg være ond!’.

“‘Hvis du fratager folk deres pas, betyder det ikke, at de bare forsvinder. For borgere i Danmark bekræfter det dem bare i fortællingen om, at de er undertrykt og forfulgt – og at de er nødt til at reagere. Nogle eksperter argumenterer også for, at hvis du ikke tillader de her mennesker at rejse til Syrien, så vil de blot afreagere i hjemlandet.’ …

– Hvordan stopper vi så unge danskere fra at drage i krig for Islamisk Stat?

Historisk set er den mest effektive modpropaganda de soldater, der vender hjem fra krig og er desillusionerede. Der er utroligt mange udlandskrigere, der opdager, at ‘frihedskampen’ slet ikke handlede om det, de var blevet lovet. Det kræver selvfølgelig, at efterretningstjenesterne overvåger dem tæt – men hvis krigere fra Islamisk Stat vender hjem og tør fortælle om krigens gru, vil det afskrække mange andre fra at tage af sted.'”

(Ahmad Salem fra Brabrand og 15 andre eksklusionsramte; Fotos: Syrienblog)

Politisk apati er dog ikke helt nok, hvis man spørger psykolog Preben Bertelsen. Vi må tale pænere om Islam, og blive bedre til at inkludere de velintegrerede, kan man forstå af artiklen på DR.dk – Professor: Derfor radikaliseres unge og rejser til Syrien

… det er en fornemmelse af eksklusion og marginalisering, der er en af årsagerne til, at de de unge ender i favnen på ekstreme jihadiser, lyder det fra Preben Bertelsen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet og ekspert i radikalisering.

– Mange oplever, at de har en livshistorie med negativ klang. De er andengenerationsindvandrere, de er ballademagere og potentielt småkriminelle. Der er masser af negativ retorik om dem fra omgivelserne, siger Preben Bertelsen.

De fleste af de unge syrienkrigere er født i Danmark og er velintegrerede i den betydning, at de forstår sig på at navigere sikkert og godt i samfundet. Men alligevel føler de sig udenfor.

– Samfundet må tage det ansvar på sig. Vi har ikke gjort nok for at inkludere dem…, siger Preben Bertelsen og fortsætter…”11. august 2014

Karen Hækkerup: “Der er jo også unge mennesker…”, som kunne finde på at kriges i Ukraine og Israel

Forleden var det SF’s retsordfører Karina Lorentzen, der sagde noget lignende. Justitsminister Karen Hækkerup hælder vand ud af ørerne i Politiken – Hækkerup: Radikaliserede unge vender også blikket mod Ukraine og Israel.

“Flere end 100 danske statsborgere har deltaget i væbnede kampe i Syrien, siden borgerkrigen brød ud. Men ifølge justitsminister Karen Hækkerup (S) risikerer problemet med kamplystne, radikaliserede unge at vokse sig langt større:

‘Vi har set ting, som gør, at vi er opmærksomme på, at der er mennesker, som også ønsker at tage til andre dele af verden for at kæmpe, og det er vi selvfølgelig lige så interesserede i at følge’, siger hun til Politiken.

Der er jo også unge mennesker, som højst sandsynligt kigger på muligheden for at tage til Ukraine, Israel eller slutte sig til Islamisk Stat (islamistisk bevægelse tidligere kendt som Isis, som kæmper for at oprette et islamisk kalifat på tværs af Irak og Syrien, red.), så det breder sig lidt. Man skal holde øje med, hvor folk ellers tager hen i verden’.

Karen Hækkerup understreger, at hun ikke har konkrete eksempler på danskere, der er taget af sted til en af de nævnte konflikter…

Oploadet Kl. 23:16 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer


9. august 2014

Politiken & Co: Jihadisternes eneste fællestræk er danskhed – tilsat ‘en personlig eksklusionshistorie’

Syrienkrigerne har intet til fælles, fortalte Politikens Morten Skjoldager på TV2 News for lidt siden. Herefter fortæller justitsminister Karen Hækkerup at hun gør alt hvad der står i hendes magt, for at radikale islamister ikke forlader landet. Hvor skal man starte? Fra Politiken – Syrienskrigere er opvokset her.

“Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) har mindst 15 personer fra Danmark mistet livet i Syrien. De 11, som Politiken har kunnet identificere, har gået i dansk skole, taget danske uddannelser, talte flydende dansk og navigerede hjemmevant i det danske samfund.

De er rundet af det danske samfund, så det er ikke noget, vi kan tillægge andre ansvaret for‘, siger Ann Sophie Hemmingsen, forsker i radikalisering ved Dansk Institut for Internationale Studier, der har fået forelagt Politikens research.

… kortlægningen viser også, at de dræbte syrienskrigere ofte kommer fra tilsyneladende velfungerende familier.

‘De er i langt de fleste tilfælde relativt normalt fungerende. De er ikke socialt belastede og har haft en rimelig opvækst i ofte ressourcestærke familier’, siger Allan Aarslev, politikommissær ved den kriminalpræventive afdeling hos politiet i Østjylland, hvor fem af de dræbte syrienskrigere havde bopæl.

Opfattelsen deles af Preben Bertelsen, der som den eneste psykolog i Danmark har faste samtaleforløb med hjemvendte syrienskrigere:

‘De er oftest rimeligt uddannede og dannede og velintegrerede i betydningen af, at de kan navigere sikkert i det danske samfund. I en anden forstand har de dog også ofte en personlig eksklusionshistorie bag sig‘, forklarer han.

… bortset fra at de er opvokset i Danmark, er der stor forskel på de dræbte jihadister. Spændvidden strækker sig fra en tyrkisk teenager fra den øvre jyske middelklasse til en utilpasset dansk forstadsdreng fra Ishøj. …

Hemmingsen mener derfor, at de gentagne forsøg blandt forskere og myndigheder på at kategorisere syrienskrigerne er nyttesløse.”

(Jihadisterne Hamza Nasser Hallak og Ahmad Hallak; Foto: Syrienblog)

“… altså 15 døde danskere.” (Jesper Zølck, TV2 News, 9. august 2014)13. januar 2014

Den Korte Avis: Karen Hækkerup talte usandt om udlændingeregler – DR & TV2 hjalp med at flytte fokus

Yderst informativ artikel på Den Korte Avis – Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset. Se evt. det pågældende indslag i TV-avisen (10. januar 2014, 18.30) og TV2 Nyhederne (10. januar 2014, 19.00).

“Antallet af familiesammenføringer til Danmark er steget kraftigt fra 2012 til 2013. Fra 3.200 til 4.700 – en stigning på 50 procent, og så er december 2013 endda ikke med i tallene. Denne nyhed fik i fredags stor plads i både DR’s TV-Avisen og TV2’s Nyhederne.

De nye tal sætter regeringen under pres. Alt tyder nemlig på, at et flertal i befolkningen ikke ønsker nogen markant øget indvandring til Danmark fra ikke-vestlige lande. Men justitsminister Karen Hækkerup, som var i begge nyhedsudsendelser, havde tydeligvis valgt at anlægge en meget offensiv stil.

Hækkerup forklarede, at det øgede antal familiesammenføring først og fremmest skyldte, at der var opstået en pukkel, fordi den tidligere borgerlige regering ‘vildt tarveligt’ havde holdt mennesker ude af Danmark. Specielt slog hun på, at det daværende VKO-flertal havde lavet et pointsystem, som man skulle leve op til for at få familiesammenføring. Dette system var udtryk for ‘uddannelsessnobberi’, sagde hun.

For eksempel kunne man blive udelukket, hvis man havde ‘en lægeuddannelse fra et forkert universitet’, måtte man forstå på Hækkerup. … Hækkerup tog afsæt i et konkret eksempel fra de to TV-kanaler. Pudsigt nok var det samme eksempel!

Det drejede sig om en dansk mand (restauratør) og en russisk kvinde, der angiveligt ikke kunne blive familiesammenført, selv om hun havde universitetseksamen som læge. Først nu, efter afskaffelsen af pointsystemet, er det lykkedes, fik man at vide.

Det fremgik ikke, hvem der havde sørget for at anbringe samme eksempel på begge kanaler. Men det er under alle omstændigheder temmelig ejendommeligt, at TV uden videre tog eksemplet for gode varer, garneret med Karen Hækkerups kommentarer.

Eksemplet er nemlig groft misvisende. Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset. …

Kendsgerningerne er følgende:

I pointsystemet fra 2010 kunne man få point til familiesammenføring gennem en fuldført uddannelse, gennem erhvervserfaring, gennem sprogkundskaber og enkelte andre ting. Sammenlagt skulle en udlænding over 24 år have mindst 60 point for at få sammenføring. Men en kandidatuddannelse fra et udenlandsk universitet gav i sig selv 80 point. Med en lægeuddannelse fra et russisk universitet havde man altså uden videre point nok.

Med andre ord: Der er et eller andet helt galt med den fremstilling, som DR og TV2 videregav, og som Karen Hækkerup brugte. Det kan under ingen omstændigheder være rigtigt, at Elena Vasilyeva, som hun hedder, faldt, fordi hun ikke var uddannet fra et eliteuniversitet.

Hvis journalisterne havde foretaget et 30 sekunders tjek i de gamle regler, ville de vide dette. Men de kørte bare løs.

[…]

Karen Hækkerup talte usandt, da hun på TV hævdede, at man skulle være uddannet fra de fine universiteter, og at man blev diskvalificeret, hvis man havde en lægeuddannelse fra det forkerte universitet. Karen Hækkerup talte også usandt, da hun hævdede, at ‘det ikke var godt nok at være håndværker’, hvis man skulle klare uddannelseskravene.

[..]

TV-indslagene var blottet for kritisk research. Man løb simpelt hen med en historie, som man fik stukket i lommen. … Sagen minder om noget tilsvarende under Lars Løkkes GGGI-sag. En aften havde begge kanaler stort set enslydende indslag om, at den norske regering var ved at bakke ud af GGGI på grund af Løkke. Disse indslag var også falske, med en ejendommeligt ukritisk slagside til fordel for rød blok. På Nyhederne har samme redaktør i øvrigt stået bag begge bizarre historier.”27. maj 2013

Sociolog: Med ghettobegrebet “.. indikerer man, at de har et andet moralsæt end det resterende samfund”

“Vi har allerede fået et etnisk proletariat visse steder. Det er skræmmende at tænke på, hvordan det kan udvikle sig, hvis vi ikke tager hånd om det.”, fortæller socialminister Karen Hækkerup til Berlingske i kølvandet på Stockholm-optøjerne. For få uger siden var hun med til at udvande ghettodefinitionen, og møder sågar kritik internt for overhovedet at gøre etnicitet til en variabel.

Nogenlunde samtidig fandt Politiken en sociolog, der vel nok ved en del om Bourdieu og ‘refleksiv sociologi’, men er aldeles blank om alt andet – Førende ghetto-forsker: »Drop nu jeres syge ghettolister, Danmark«.

“»… Der findes ikke ghettoer i Danmark. Når den danske regering udarbejder lister over socialt udsatte boligområder og udgiver dem årligt, så er det ikke kun udtryk for en syg tankegang, der er også tale om en idiotisk politik, der i sidste ende skubber de socialt udsatte områder længere ned i mudderet. Det bliver i sidste ende en selvopfyldende profeti. Det er en bekymrende tendens, som vi desværre har set over det meste af Vesteuropa de seneste to årtier«.

Advarslen kommer fra den internationalt anerkendte franske sociolog Loïc Wacquant, der herhjemme er mest kendt som Pierre Bourdieus samtalepartner i bogen ’Refleksiv sociologi’. …

»Jeg forstår ikke, at I udarbejder ghettolister i Danmark – eller lister over socialt udsatte områder, som de officielt bliver kaldt. Det er ødelæggende for de 33 boligområder. For hvad sker der, når vi kalder et område for en ghetto? Beboere med job, de veluddannede og de med ressourcer flytter væk så snart, de kan komme til det. … Min opfordring til de danske politikere er derfor: Drop jeres syge ghettolister«.

»… Lad os tage et kig på nogle af de kriterier, som ligger bag definitionen på en ghetto eller et udsat område i Danmark. Her fokuserer man på høj arbejdsløshed, høj kriminalitet og antallet af folk med anden etnisk baggrund end dansk. Men hallo, et område med høj arbejdsløshed eller kriminalitet er ikke en ghetto. Det er et område med høj arbejdsløshed eller kriminalitet«.

Så det er bare et spørgsmål om semantik?

»Langtfra. For italesættelsen har stor betydning. Lad os derfor starte med at se på, hvad en ghetto historisk set er for en størrelse. Ghettoen i klassisk forstand var et område for segregerede jøder i renæssancen. Alle jøder var tvunget til at flytte i ghettoer i distrikter, som kun var for jøder. I disse ghettoer udviklede jøderne parallelle institutioner inden for politik, handel, tro og uddannelse. Det er ikke det, vi ser i de udsatte områder«.

Men højrefløjen i Europa siger jo netop, at disse områder udvikler sig i retning af parallelsamfund…

»De seneste to årtier har de vestlige regeringer været underlagt det, jeg kalder en panikdiskurs. Ghettodebatten er koblet på frygten for islam. Man taler om muslimske områder. Faktum er bare, at der ikke findes et eneste sted i Frankrig, Sverige eller Danmark, hvor der er opbygget lignende parallelle institutioner som dem, jøderne havde. Jeg har endnu til gode at se beviset for disse parallelle institutioner. De findes ganske enkelt ikke. Ghettodebatten har været brugt til at skabe en fortælling, der indgyder frygt i befolkningen, og det er lykkedes«. …

»Det er ikke gået op for politikere og journalister i Vesten, hvor stigmatiserende det er, når særlige områder bliver stemplet som farlige no-go-områder. Den almindelige dansker vil undgå området, når det er på den pågældende liste… Politikerne bidrager til at ødelægge områderne. Når man kalder dem ghettoer, indikerer man, at de har et andet moralsæt end det resterende samfund. …«.

Men kan man ikke sige, at det netop er det, regeringen gør med en sådan liste?

»Man italesætter områderne i en bestemt diskurs. Hvorfor er kriminaliteten i disse områder anderledes end i det resterende Danmark? …«.”

(Dagens Nyheter hasteindkalder engelsk sociolog, 27. maj 2013)

“Nationalismen hindrar oss från att se det stora perspektivet” (Nina Power, sociolog)9. maj 2013

Minister: Indvandringens pris er ikke relevant, men behov for viden om ‘omfanget af hadeforbrydelser’

“Jeg er bare grundlæggende uenig i, at det er særligt vigtigt, eller relevant” at undersøge hvad indvandringen koster, svarede socialminister Karen Hækkerup tilbage i januar, da hun skulle forsvare det faktum, at regeringen havde stoppet en arbejdsgruppe, der havde til formål at give konkret viden. Fra Politiken – Regeringen tager kampen op mod hadeforbrydelser.

“Regeringen med social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) i spidsen igangsætter et arbejde, der skal kortlægge omfanget af de såkaldte hadeforbrydelser.

»Hadeforbrydelser er et udtryk for ekstrem intolerance. De er ikke kun en trussel for det enkelte menneskes sikkerhed. De er også et angreb på demokratiet, som netop bygger på den enkelte borgers frihed og ligeværd«, siger ministeren i en pressemeddelelse. …

Ifølge ministeren mangler der konkret viden på området, og den manglende viden gør det svært for alvor at stille noget op. …

»Hvad er det reelle omfang? Hvem er ofrene, og hvorfor er der tilsyneladende mange, der ikke anmelder forbrydelserne? Hvem er gerningsmændene, og hvad er deres motiver? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at få svar på«, siger Karen Hækkerup.”

(Stophadforbrydelser.dk, Københavns Kommune, 2012)

Intro, Radioavisen: Regeringen vil tage kampen op mod hadeforbrydeelser, hvor mennesker overfaldes for eksempel på grund af deres hudfarve eller religion…

Nis Kielgast, Radioavisen: Homoseksuelle der får tæsk ved parader, og brandattentater mod moskéer, eller jøder der chikaneres groft på gaden. Medierne er fulde af historier om hadeforbrydelser, men hvor stort problemet er, ved vi meget lidt om. Og det skal der nu gøres noget ved, for hadeforbrydelser er ekstremt alvorlige siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Karen Hækkerup, socialminister: Uanset om det er fordi folk har en anden religiøs baggrund, eller det er mennesker med handikap eller homoseksuelle, så bliver de angrebet og antastet fordi de er dem de er. … Der er et stort mørketal. Der er stor forskel på hvor få anmeldelser politiet registrerer, og hvor mange der selv oplyser, at de føler sig som ofre for hadeforbrydelser. (Karen Hækkerup i 18-Radioavisen, 7. maj 2013)14. april 2013

Norske tal på ikke-vestlige indvandreres budgetbelastning: “Knuser myten om lønnsom innvandring”

Selvom vi lever i en tid hvor den demokratiske venstrefløj mister opbakning fra vælgerne på grund af økonomiske prioriteringer, så kunne man forleden læse, at en socialdemokratisk minister ikke mente, det var ’særligt vigtigt, eller relevant’ at få udregnet hvad indvandring koster danskerne i kroner og øre. Det forstår man godt. Fra Hegner Online, der refererer lørdagens udgave af norske Finansavisen – Taper 4,1 mill. for hver ikke-vestlig innvandrer.

“Når én ikke-vestlig innvandrer kommer, påtar den norske stat seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse som SSB beregner til 4,1 millioner 2012-kroner. Tallene knuser dermed myten om at innvandring er lønnsom, skriver Finansavisen.

– Tallet inneholder alle skatteinntekter, fratrukket alle offentlige utgifter, sier seniorforsker i SSB, Erlend Holmøy, til avisen.

De omlag 15.400 ikke-vestlige innvandrerne som kom i 2012 betyr i sum 63 milliarder kroner utgifter, netto. … – Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud, sier Holmøy til Finansavisen.

Hvis den ikke-vestlige innvandringen fortsetter som i 2012, vil budsjettbelastningen dermed summere seg til nesten 2.900 milliarder kroner, for perioden 2015-2100.”

(Finansavisen, 13. april 2013, s. 40)

Oploadet Kl. 11:56 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


18. januar 2013

Karen Hækkerup vil ikke vide hvad indvandring koster: “Grundlæggende uenig i, at det er særligt vigtigt”

I dagens Jyllands-Posten fortæller lektor Marcus Schmidt, at alene rygtet om en lempeligere udlændingepolitik, får flere til at søge asyl i Danmark . Ikke flygtninge i gængs forstand, blot folk der drives af ‘håbet om et bedre liv’. Ingen kvaler, danskerne betaler. Fra Dagbladet Information – Nu får vi alligevel ikke at vide, hvad indvandringen koster.

“Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) har i al ubemærkethed stoppet beregningerne af, hvad indvandringen koster det danske samfund i kroner og øre. …

»Jeg er bare grundlæggende uenig i, at det er særligt vigtigt, eller relevant, den her måde at opstille regnestykket på,« siger Karen Hækkerup.

En arbejdsgruppe under det daværende Integrationsministerium kom således i april 2011 – i en delrapport – frem til, at ikkevestlige indvandrere og deres børn koster Danmark næsten 15,7 milliarder kroner om året (eller 0,9 procent af bruttonationalproduktet), mens de vestlige indvandrere bidrager med 2,2 milliarder kroner.

Men i dag er arbejdsgruppen nedlagt, formanden forflyttet fra integrationsområdet og Integrationsministeriet hedder Social- og Integrationsministeriet. …

»Jeg synes, at det er vigtigt at anerkende, at – ja, det koster penge, at der er mennesker, der er kommet hertil. Mennesker, som ikke er på lige fod, når det drejer sig om sproglige kompetencer, deltagelse på arbejdsmarkedet – og som er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne. Men jeg vil hellere bruge min energi på at løse udfordringerne og problemerne, som vi gør i de mange reformer af førtidspension, kontanthjælp og skat. Bliver det ikke på et tidspunkt mere interessant at finde ud af, om man lykkes med den indsats, man gør? Den holdning har jeg nok,« siger Karen Hækkerup.

[…]

Dr. phil. Gunnar Viby Mogensen, tidligere forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og leder af Rockwool Fondens Forskningsenhed, kalder Karen Hækkerups beslutning »beklagelig«.

»Selv om man godt ved, at det er et problem, så er det interessant, om det vedbliver at være et problem. Jeg har brugt mit liv på at beregne størrelser i samfundet og kan ikke se, at det ikke skulle være interessant at se på de forskellige dele af samfundets husholdningsbudget. Hvad koster børnene, pensionister eller multihandicappede? Og netop sidstnævnte kan man ikke variere antallet af, men man kan variere på antallet af ikke-vestlige indvandrere. Så kan man have mange menneskelige følelser herom, men det bør da være synligt,« siger Gunnar Viby Mogensen og fortsætter:

»Jeg har engang diskuteret det her med Marianne Jelved, hvor hun sagde: Du glemmer, at sådan kan man ikke opgøre omkostningerne til for eksempel flygtninge op, for dem tager vi ikke imod at økonomiske, men menneskelige grunde. Men hvis vi skal have det synspunkt, at det vi gør i velfærdspolitikken, ikke koster noget, hvis det er af menneskelige grunde, så skal vi jo heller ikke regne på omkostningerne til netop børn, pensionister og multihandicappede«.”20. maj 2012

Tidligere Occupy Denmark-talsmand: “Kampen skal føres på alle planer, også med vold om nødvendigt.”

Den 15. oktober sidste år dækkede de store tv-kanaler den store Occupy Denmark-demonstration på Rådhuspladsen. TV2 fulgte Kim ‘Rebel’ Stevnsborg, der optrådte som talsmand for Occupy Denmark. Occupy-bevægelsen er en broget forsamling, og hvor andre talsmænd anlagde en mere anarkistisk profil, så repræsenterede Kim Stevnsborg som Enhedslisten-medlem, yderste venstre flanke, rent ideologisk. Bevægelsen mistede momentum, og han forlod gruppen i vrede efter intern kritik.

(Kim Stevnsborg til ‘folkemøde’, 22. oktober 2011; Uriasposten)

Enhedslistens parlamentariske støtte til regeringen har kostet dyrt i baglandet, og to hovedbestyrelses- medlemmer har offentligt kritiseret partiets realpolitiske linje under Johannes Schmidt-Nielsen. Det være sig foruden Bjarne Thyregod (drive-by debattør her på siden), også Hans Jørgen Vad, der var med til at arrangere Århus for Mangfoldighed for to måneder siden. Blandt deltagerne i demonstrationen var Kim Stevnsborg, der skiftevis hyggede sig med aldrende ‘antifascister’ og nettets venstreradikale overdrev. Han er heller ikke tilfreds med de parlamentariske kommunisters ‘pæne’ linie…

“Kampen skal føres på alle planer, også med vold om nødvendigt.” (Kim ‘Rebel’ Stevnsborg)

En enkelt Facebook-ven kritiserede ovenstående, hvorefter det kom til en længere ordveksling med meningsfællen Allan Krautwald, der med slet skjult henvisning til sønnens aktiviteter i Antifascistisk Aktion noterer: “… jeg har mødt flere fra AFA, som er nogle gæve antiracister med hjertet på rette sted.”

Selvom Kim Stevnsborg åbent bifalder vold, så er de fleste konflikter han trækker i sit kølvand ikke politiske. Nogle mener godt nok han er lidt for ’stenkastende’ af natur, men problemet er nok nærmere, at den aldrende alfa-han ikke mestrer kompromissets kunst. For nu at formulere det pænt.

“Richard din vatpik af en tøsedreng. Du truede mig tidligere med at jeg skulle være glad for at du ikke havde brækket begge mine ben. Men hvor var du komisk og ikke så lidt af en kryster da jeg mødte dig til årsmødet i går. Du er en kujon og det vil jeg ikke være bange for at fortælle dig straight til dit ansigt, næste gang vi mødes ligesom jeg også udfordrede dig i går og du var ved at skide dig selv i bukserne.” (Kim Stevnsborg, 15. maj 2012; Facebook)

“Havde jeg penge så ville jeg købe en ladning kunstgødning med dertil hørende remedier, og køre en tur forbi borgerservice. Fuck jeg er ved at koge over.” (klager over forsinket udbetaling af off. understøttelse, 3. november 2011; Facebook)

“De kan jo bare prøve, og jeg lover at jeg vil forvandles til fuldbåren terrorist.” (kommenterer ‘EU truer retten til at strejke’, 2. februar 2012; Facebook)

(Kim Stevnsborg tilføjer Socialminister Karen Hækkerup til sin FB-gruppe)

“Man behøver bare at se til Norge for at se, hvor galt det kan gå. Eller til Malmø, hvor de også har en stor sag.” (ekstremisme-bekæmper Karen Hækkerup til Jyllands-Posten, 19. maj 2012)

Oploadet Kl. 20:04 af Kim Møller — Direkte link91 kommentarer


4. januar 2012

Minister: Ikke relevant at undersøge kulturel påvirkning af indvandring fra islamiske lande

I sidste uge talte Socialdemokraterne om en kommende undersøgelse der blandt andet skal afklare hvorvidt Anders Fogh Rasmussen som statsminister i 2004, havde kendskab til eventuel brug af tortur i det irakiske politi. Fra Kristeligt Dagblad – Undersøgelse af indvandring aflyst.

“Der bliver næsten dobbelt så mange nydanskere med navne som Ahmed og Aisha i løbet af de kommende 40 år. Ifølge Danmarks Statistik vil 610.000 danskere i 2050 stamme fra lande i Mellemøsten, Afrika eller Asien, mens der i dag bor 360.000 ikke-vestlige indvandrere her i landet.

Udviklingen fik sidste år den borgerlige regering og Dansk Folkeparti til at vedtage en undersøgelse, der skulle kulegrave, hvilke indvandrere der bor i Danmark om 40 år, og hvordan de kulturelt passer ind. Men nu har social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) valgt at aflyse undersøgelsen.

”Nu er den tid heldigvis forbi, hvor Dansk Folkeparti definerer dansk integrationspolitik. Regeringen vil gennemføre en integrationsreform, som skal få flere i arbejde og sørge for, at færre ender i fattigdom. Som et led i den reform laver vi et offentligt integrationsbarometer, som blandt andet skal vise udviklingen i indvandrere og efterkommeres kriminalitet og beskæftigelse. Derfor er der ikke længere behov for undersøgelsen,” siger Karen Hækkerup, som desuden henviser til, at Danmarks Statistik hvert år måler antallet af indvandrere.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper