1. juni 2015

Analyse: Blå blok skal tale om indvandring direkte til vælgerne, med en kraft der fjerner mediefilteret

Det er lykkedes medierne at gøre valgkampens indledende fase til en ‘velfærdsduel’, og da Lars Løkke Rasmussens generelle troværdighed er endnu lavere end Helle Thorning-Schmidts, vejrer rød blok morgenluft. God analyse fra Den Korte Avis – De blå partier bestemmer selv, om de vil vinde valget – de har det våben, der kan afgøre udfaldet.

“Blå blok har imidlertid en oplagt mulighed for at ændre på den situation. Man har et nøgleemne, som traditionelt er en blå vindersag. Et emne, som vælgerne konsekvent udnævner til at være det vigtigste eller næst vigtigste for dem.

Det drejer sig om udlændingepolitikken. … Rød blok vil forsøge at forhindre, at udlændingepolitikken får en central plads. Journalistisk Venstreparti vil gøre alt, hvad de kan, for at nedtone den eller i hvert fald forplumre debatten.

Men blå blok har vælgernes opbakning til at insistere på, at valget i høj grad bliver et valg om udlændingepolitikken. Det kræver dog styrke til at pløje sig igennem medielarmen.

I den forstand bestemmer de blå partier selv, om de vil vinde valget. … Den røde regering vil øjeblikkeligt komme under pres, hvis de blå bliver ved med at fortælle vælgerne, at asyltilstrømningen er kommet ud af kontrol under Thorning.

Kendsgerningen er, at der i dag kommer fire gange så mange asylansøgere til Danmark som under den tidligere regering. Fortsætter denne tendens – hvad alt tyder på – vil det betyde en meget alvorlig belastning af det danske samfund. Det gælder både økonomisk, socialt og kulturelt.

Regeringen gør, hvad den kan, for at skjule konsekvenserne.

Det er netop kommet frem, at tre fjerdele af væksten i det offentlige forbrug i 2016 vil gå til flygtninge! Dette ifølge regeringens eget skøn. Og tallet kan vokse yderligere. (Jyllands-Posten)

Ikke nok med det. Regeringen har simpelt hen fortiet denne ekstraregning i sit valgoplæg! Den foregøgler, at alle pengene skal gå til velfærd. Man skal lede i regeringens almindelige budgetoversigt for at finde tallet.

Det skal blive meget spændende at se, om medierne følger op på denne kæmpe sag. Ellers må de blå partier jo selv sørge for, at vælgerne får beskeden.

[…]

Endelig er der hele debatten om den voldsomme flygtningestrøm over Middelhavet. Her foreslår Dansk Folkeparti den australske model, hvor man simpelt hen får skibene til at vende om. Den tanke har stor opbakning blandt de danske vælgere. Regeringen vil slet ikke gå ind på den. …

Men skal blå blok sætte udlændingepolitikken i centrum, må man gøre det med en kraft og konsekvens, så vælgerne opdager det. Og uanset, hvad de røde journalister siger.18. januar 2013

DR’s ‘Aktion Socialt Bedrageri’ forbandt “socialt bedrageri med en person, der nærmest lignede et offer”

Karen Jespersen kommenterer i Den Korte Avis – Det sociale bedrageri, som DR ikke viste dig.

“En enlig mor i god tro bliver jagtet af nidkære kommunale kontrollanter.

Det var det indtryk, man fik af udsendelsen ”Aktion Socialt Bedrageri” , som DR sendte mandag aften. Her så man, hvordan den enlige mor blev indkaldt til ‘forhør’ hos to sagsbehandlere. … den enlige mor, vi så i tv-udsendelsen, befandt sig nærmest i gråzonen mellem lovligt og ulovligt.

Hun er ikke et typisk eksempel på de kvinder, der uberettiget og ulovligt får udbetalt ydelser som enlig mor, selv om de reelt har en mand. Ved at bruge hende som eksempel fik man forbundet begrebet socialt bedrageri med en person, der nærmest lignede et offer og påkaldte sig seernes sympati.

Dermed drejede man opmærksomheden væk fra det ret udbredte bevidste og systematiske bedrageri, hvor man lyver for myndighederne om, at man bor sammen. De såkaldte fædrehoteller er et eklatant eksempel på dette. … Et ”fædrehotel” er en lille lejlighed med op til 20 lejere. De 20 lejere bor i virkeligheden slet ikke i lejligheden, men sammen med konen eller kæresten og deres børn.

Men når manden således formelt er tilmeldt en anden bolig, kan kvinden registreres som enlig og hæve flere penge i børnecheck, børnebidrag, fripladser og boligsikring. Ifølge tv-udsendelsen beløber det sig til omkring 8.000 kroner om måneden eller 100.000 kroner om året. … I 2011 blev der alene i Aarhus Kommune afsløret omkring 110 mænd, der snød på denne måde. …

Det kan undre, at TV belyste enlige forsørgeres bedrageri med et eksempel, hvor selv sagsbehandlerne var i tvivl om reglerne. Sager med for eksempel fædrehoteller er langt mere éntydige. Og der er mange af dem. Hvorfor fortalte DR ikke seerne om dem?”

Oploadet Kl. 06:10 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
Arkiveret under:


1. januar 2012

P3-vært Peter Falktoft “erfarer, at Ralf Pittelkow aka Göebbels og fruen starter ny avis”

Om nogle uger lancerer Ralf Pittelkow og Karen Jespersen en ny gratis online-avis, der kan blive et kærkomment alternativ til tidens mange Ritzau-inficerede nyheder. P3-vært Peter Falktoft kommenterer på Twitter…

(Peter Falktoft på Twitter, 28. december 2011)

“Jeg fik på en eller anden måde klaret mig igennem gymnasiet på Århus Katedralskole i sommeren 2005, indtil Journalisthøjskolen tilsyneladende fik kaffen galt i halsen og valgte at optage mig i 2008. P3 begik samme fejl som førnævnte, og resten er vel historie…” (Peter Falktoft, dr.dk/P3)

Oploadet Kl. 14:20 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


5. september 2011

To Århus-historier, men kun et Ritzau-telegram

En af følgende to historier fra Århus Stiftstidende nåede den landsdækkende presse via Ritzaus Bureau. Hvilken?

Fra Wammens bus udsat for hærværk.

“Søndag aften blev Nicolai Wammens kampagnebus udsat for hærværk. En rude i bussen blev smadret, mens bussen holdt parkeret på Ingerslevs Boulevard. … Om hærværket er tilfældigt eller politisk motiveret, vides ikke.”

Fra Valghærværk kunne have kostet liv.

“… søndag morgen fandt partiet ud af, at alle Karen Jespersens valgplakater var blevet flået af og spredt ud over vejen.

»Men hvad der var endnu værre, var, at den aflåste trailer var blevet slæbt ud midt på Skanderborgvej ved krydset og efterladt på den nattemørke vej til stor fare for trafikanterne,« siger Venstre kampagnechef i Favrskov, Eigil Jacobsen.”

Svaret kan se nederst i denne Ritzau-artikel gengivet af Jyllands-Posten.

Oploadet Kl. 05:32 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer


14. juli 2011

Butt Husseins holdning til stening har offentlig interesse, da han taler på vegne af muslimer

Velskrevet punktum for Jespersen/Butt Hussein-sagen af Jaleh Tavakoli i dagens Jyllandsposten – Støtte til stening eller ej.

“Østre Landsret har dømt folketingsmedlem Karen Jespersen (V) for injurier mod Zubair Butt Hussain, der er tidligere talsmand for Muslimernes Fællesråd, for uretmæssigt at beskylde ham for at støtte stening.

Det tragikomiske er så, at ZBH faktisk aldrig har taget afstand fra stening, heller ikke da jeg personligt henvendte mig til ham i et åbent brev i en konkret sag om en steningsdømt kvinde i Iran, hvis liv stadig er i fare.

Han har flere gange forsøgt sig med offerrollen i medierne. Tårevædet har han forklaret, hvor svært det er, når han konstant bliver afkrævet svar, eksempelvis vedrørende stening. …

Det er bare, fordi jeg er muslim, lyder det hver gang, han bliver spurgt… Nej, søde ven, det er sådan set ikke, fordi du er muslim, men fordi du er en offentlig person, som alene udtaler sig på baggrund af og med udgangspunkt i sin fortolkning af islam.

Derfor stilles der kritiske spørgsmål til dig som til alle andre, og man forventer, at du vil svare.

For at gå i detaljer med sagen, så har Karen Jespersen faktisk aldrig sagt, at ZBH går ind for stening, men at han aldrig har taget afstand fra det. Hun har så en anden gang sagt, at Muslimernes Fællesråd ikke skulle have økonomisk støtte fra det offentlige, da talsmændene går ind for stening. Her har hun ment Abdul Wahid Pedersen og Fatih Alev, der sammen med ZBH alle har været ledende figurer og skiftende talsmænd for både fællesrådet og Muslimer i Dialog.

En påstand om, at en eller anden går ind for stening, er altså ikke en personlig fornærmelse, men en påstand om, at vedkommende tilhører en bestemt politisk fløj, nemlig den politisk islamistiske, hvor stening accepteres som en del af straffeloven.”

Oploadet Kl. 14:54 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer


26. januar 2011

Barack Obama citerede Koranen, 4. juni 2009 (Cairo)

Interessant afsnit om Den erobrende islam i Islams magt (2010, Jespersen & Pittelkow), s. 33f.

Den 4. juni 2009 holdt USA’s præsident Barack Obama sin meget omtalte Cairo-tale til den muslimske verden. Her gjorde han sig store anstrengelser for at fremhæve, at Vesten og den muslimske verden bygger på fælles fundamentale principper.

For at understrege, hvor meget han kunne identificere sig med islam, gjorde han et Koran-citat til sit med ordene: “Som den hellige Koran fortæller os: ’Vær jer Gud bevidst, og sig altid sandheden.’”

Der var bare et problem: Citatet findes ikke. Man kan godt lokalisere, hvilket vers i Koranen Obama henviste til. Men det lyder ikke, som han påstod, og dets indhold er et ganske andet, end man skulle tro ud fra hans tale.

Der er tale om Koranen 9:119. Her hedder det i den danske oversættelse: “Frygt Gud og hold jer til de sandfærdige!” Det betyder, at muslimer (“de sandfærdige”) skal stå sammen mod de vantro. Lige inden står et af Koranens mest berømte vers om, at muslimerne skal føre hellig krig: “De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt” (9:111).

Obama søgte at nedtone forskellene mellem islam og Vesten. Men de to Koran-citater gør det stik modsatte: De fremhæver forskellen mellem muslimer og vantro. De understreger, at muslimer skal stå sammen som muslimer og dermed afgrænse sig stærkest muligt i forhold til de vantro. Og de taler om muslimers pligt til at bekæmpe de vantro for at erobre verden for islam.

Den amerikanske præsidents tale var drevet af ønsket om at forbedre forholdet til den muslimske verden. Denne hensigt må i sig selv bifaldes. Der er god grund til at søge at bringe konfliktniveauet ned i forholdet mellem Vesten og den muslimske verden og føre en civiliseret dialog trods de fundamentale værdi- og meningsforskelle. Men det er ikke just betryggende, at en amerikansk præsident for at vise sin velvilje giver en stærkt misvisende fremstilling af grundlæggende budskaber i islam.

Desværre er Cairo-talen ikke noget enkeltstående tilfælde. Mange vestlige politikere og meningsdannere fortier eller omfortolker centrale dele af islams grundtekster. Ofte er de knap nok klar over, at det er det, de gør. De siger, hvad der virker politisk korrekt og politisk hensigtsmæssigt, og føler ingen trang til at gå sagen efter i sømmene.

Dette er dybt problematisk, fordi det ruster den vestlige verden dårligt til at tackle problemerne i forhold til islam. Tilsløring af virkeligheden giver ikke holdbare løsninger.

Fortielserne og omfortolkningerne af de islamiske grundteksters budskaber er særlig problematiske i dag. De sider af islam, som de velmenende og politisk korrekte helst vil ignorere, har nemlig fået en kraftig genopblomstring i de seneste årtier. Flere og flere muslimer, også i Europa, tager de budskaber og holdninger til sig, der ligger i den oprindelige islam, som er formuleret i Koranen og andre hellige skrifter.

(Barack Obama i Cairo, 4. juni 2009; Youtube)6. januar 2011

Pens. kontrollør: “… cirka 90 procent af de, der kørte uden billet, havde indvandrerbaggrund”

Klumme af Karen Jespersen i Ekstra Bladet – Til grin for vores egne penge.

“For et par dage siden blev jeg kontaktet af en nu pensioneret kontrollør fra den kollektive trafik. Han fortalte, at der foregik ret omfattende snyd med stort og småt.

Sammen med en kollega havde han over 14 dage lavet en lille undersøgelse, der viste, at cirka 90 procent af de, der kørte uden billet, havde indvandrerbaggrund. En undersøgelse fra DSB (’Du skal ikke spille op dit fede svin!’) viser samme tendens.

Indimellem oplevede han falske papirer hos dem, der skulle legitimere sig. Han huskede en mand, der viste sig at have flere forskellige navne på forskellige former for legitimation. Politiet mente, at han hævede kontanthjælp i forskellige kommuner samtidig.

Lignende oplevelser har jeg fået beskrevet af andre offentligt ansatte, der synes, der bliver gjort for lidt for at komme snyd og kriminalitet til livs.”

Oploadet Kl. 18:17 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


28. oktober 2010

Yderliggående islamistisk ekstremist vandt injuriesag mod Karen Jespersen

Metroxpress kunne igår med Ritzaus Bureau som kilde, fortælle, at Karen Jespersen var blevet dømt for injurier. Notitsen fortæller, at Karen Jespersen uretmæssigt har påstået, at talsmanden for Muslimernes Fællesråd gik ind for stening.

Karen Jespersen dømt
Tidligere velfærdsminister Karen Jensen gik over stregen. Det står klart, efter at Københavns Byret i går afgjorde, at Venstre-politikeren intet grundlag har for at påstå, at talsmanden for Muslimernes Fællesråd går ind for stening.

Det var ikke desto mindre, hvad Karen Jespersen gjorde for halvandet år siden i forbindelse med hendes kritik af, at Københavns Kommune samarbejdede med Muslimernes Fællesråd om udarbejdelsen af undervisningsmateriale om ekstremisme.

Sagen er noget mere speget end som så. Her lidt fra Berlingske Tidende – »Jeg har ikke sagt han går ind for stening«.

“Jespersen har nu fået byrettens ord for, at det ikke er injurierende at kalde talsmanden for Muslimernes Fællesråd, Butt Hussain, for ekstremist. Den del af anklagen har Hussain ikke fået medhold i…. Sætningen… stod i Berlingske Tidende den 20. februar 2009:

»For mig handler det her primært om, at jeg er kritisk i forhold til en organisation, der er repræsenteret af personer, som går ind for stening og undertrykkelse af kvinder. Det er sådan, jeg forstår ekstremisme,« fastslår hun [Karen Jespersen].

… Dommeren mener, at set i en bredere sammenhæng kan sætningen opfattes som et udsagn om Butt Hussain. Få linjer over den ifølge dommen injurierende sætning i artiklen står følgende afsnit:

Mandag anklagede partifællen Eyvind Vesselbo Karen Jespersen for at vrøvle, når hun kalder Muslimernes Fællesråd for ekstremistisk. Et af hans kritikpunkter er, at der er tale om en paraplyorganisation, som repræsenterer mange forskellige organisationer. Men »det har Vesselbo helt misforstået,« fastslår hun: »Jeg har faktisk gjort mig meget umage med at sige, at det er nogle fremtrædende repræsentanter for organisationen, som jeg kritiserer. Her tænker jeg primært på Abdul Wahid Petersen og Zubair Butt Hussain, som ikke har villet tage afstand fra stening,« siger ministeren.”

Mere.

 • 10/2-10 Kristeligt Dagblad – Kendt muslim føler sig krænket af DF.
 • “Zubair Butt Hussain føler sig brændemærket og krænket af Dansk Folkeparti, som i en pressemeddelelse omtaler ham og en anden repræsentant for foreningen Muslimernes Fællesråd, Abdul Wahid Pedersen, som “yderliggående islamister”.”

  Oploadet Kl. 14:55 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
  

  22. august 2010

  Jespersen & Pittelkow: Islams magt – Europas ny virkelighed

  Den nye bog af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow udkommer på tirsdag. Her lidt fra Islams magt – Europas ny virkelighed.

  “Luckas Vander Taelen bor ved siden af et kvarter i Bruxelles, “som man selv med den mest multikulturelle partiskhed ikke kan kalde andet end en ghetto”. Hans datter har for længst opgivet at bevæge sig derind, “hun bliver simpelt hen kaldt for for mange grimme ting”. Selv cykler han hver dag gennem kvarteret, hvilket giver ham mange interessante oplevelser med ignorering af almindelige trafikale regler. De unge mennesker, der hænger ud, “ser på en, som var man trængt ind på deres private domæne”.

  To gange er han blevet kørt ned på cykel. Da han den ene gang brokkede sig til den skyldige nordafrikanske teenager, fik han svaret: “Nique ta mère” (fuck din mor). Den anden gang blev en anden ung nordafrikaner så fornærmet over hans bebrejdelser, at han spyttede ham i ansigtet. Af det har Vander Taelen lært, at han skal holde sin bøtte, når nogen kører 70 km i et område, hvor man kun må køre 30 km.

  Han oplever de unge indvandrere som evigt fornærmede, og forurettede. “Aldrig ansvarlige for noget, det er altid nogle andres fejl: regeringen, de racistiske belgiere”. Da politiet arresterede en dreng, organiserede faderen straks en protest i området, fordi hans dreng “ikke engang ville stjæle et æble”.

  Indvandrerne lever hele deres tilværelse inden for rammerne af deres kvarter, som en landsby i storbyen. Her gælder deres normer: “En datter af nogle marokkanske venner har en belgisk ven. Hun går aldrig ud med ham i kvarteret, fordi de straks ville få hånlige tilråb. Selv om næsten alle disse unge indvandrere har belgisk statsborgerskab, er der ingen identifikation med landet. Faktisk er ‘belgier’ et bandeord…”

  I realiteten ser man aldrig unge kvinder alene i kvarteret. Og slet ikke i cafeerne, hvor de ikke engang bliver tålt. “Da en ansat ved kommunen bestilte en kaffe, blevet det hurtigt gjort klart for hende,, at hun ikke skulle regne med at få serveret.”

  […]

  Luckas Vander Taelen er medlem af Flanderns parlament for partiet De Grønne… Han skrev denne beretning om sine personlige oplevelser i den belgiske avis De Standaard i efteråret 2009.” (s. 227f, Den Multikulturelle Opløsning)

  Mere.

 • 20/8-10 Berlingske Tidende – Ikke hen til kanten af afgrunden (interview).
 • 23/8-10 P1 Formiddag med Poul Friis – Islam får magt i Europa (Interview, Pittelkow).
 • 24/8-10 Go’ Morgen Danmark, TV2 – Interview: Jespersen og Pittelkow.
 • Oploadet Kl. 12:34 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  

  1. marts 2009

  Lars Løkke Rasmussen, ikke en tøsedreng

  Meget er skrevet om Lars Løkke Rasmussens rejse til Afghanistan i 1988. Debatten interesserer mig ikke videre, men faktuelle oplysninger inkluderes kun i venstrefløjens propaganda, i den udstrækning det er belejligt, og derfor er nedenciterede kronik vigtig.

  Som realist mener jeg Løkke Rasmussens afghanske samarbejdspartnere kan være nok så ekstreme i en dansk integrationskontekst, men stadigvæk en god og nødvendig partner i bekæmpelse af kommunismen på afghansk jord i slut-80’erne. Fotograf Jørn Stjerneklar der selv deltog i rejsen, støtter Løkke Rasmussen i den her sag, men angriber egentligt ligeså meget Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti som venstrefløjen. Fra onsdagens Politiken – I Afghanistan med Lars Løkke Rasmussen.

  “Her på 20-års dagen for den sovjetiske tilbagetrækning fra Afghanistan er tiden kommet til at få tingene sat på plads.

  De sidste otte-ni år er Lars Løkke Rasmussen blevet hængt ud som islamisk ekstremist, talebaner og en politiker, der aktivt støttede terroristerne, der stod bag terroren 11. september.

  Den samlede venstrefløj fra stalinisterne i Enhedslisten til salonsocialisterne i Socialdemokratiet har krævet Lars Løkke stillet til ansvar for den støtte. Senest her i februar 2009…

  Tilbage til ’88: Vi holder et par møder i Dansk-Afghansk Venskabsforenings lokaler på Vesterbro før afrejsen til Afghanistan. Med til møderne er også Abdul Wahid Pedersen og Fremskridtspartiets Ungdoms formand, som ikke skal med på turen…

  Turen bliver til, fordi Operation Dagsværk styres af DKU’ere. Hvis der er nogen, der ikke kan huske, hvad de bogstaver står for, så lad mig genopfriske. Danmarks Kommunistiske Ungdom.

  VU, KU og FPU (læs Pia Kjærsgaard) var trætte af, at Stalins børn bestemte alt i Operation Dagsværk. De syntes, danske gymnasieelever skulle have et alternativ. Selv om vi står vidt forskellige steder i det politiske spektrum, kan jeg kun bakke op om ideen om en alternativ indsamling til skoler i Afghanistan.

  Den danske venstrefløj var meget stille omkring Sovjetimperiets besættelse af Afghanistan. Hverken den dengang venstreorienterede Karen Jespersen, Ole Sohn (formand for Centralkomiteen i DKP, som støttede op om besættelsen af Afghanistan) eller Frank Aaen (han havde ellers muligheden som redaktør på Land og Folk) var særlig langt fremme med kritik af myrderierne.

  Faktisk kom der ikke en protest over besættelsen ud af munden på dem. På trods af, at landet flød med sommerfugleminer og kuglepenne, der sprang i luften, når børn samlede dem op, så de mistede en hånd eller en arm.

  På trods af, at de russiske spetsnas-styrker voldtog kvinder, lagde landsbyer i grus fra stor højde med bomber afsendt af Su-27 fly og mænd blev henrettet for bare at være til stede.

  På trods af, at krigen i ’88 har kostet to millioner menneskeliv og fem millioner er drevet på flugt, så er tavsheden på den etablerede venstrefløj larmende høj.

  Derfor vil vi til Afghanistan i 1988.

  Vi møder Asmat Mojadeddi i Peshawar i Pakistan. Asmat kom i 1974 til Danmark som politisk flygtning… Her i 1988 er Asmat blevet formand for Venskabsforeningen Danmark-Afghanistan… Som søn af den fremtrædende og moderate Sibghatullah Mojaddedi, lederen af Den Afghanske Nationale Befrielses Front, er han formand i venskabsforeningen med vægt, intellekt og den fornødne tyngde hjemme i Afghanistan.

  […]

  Turen er ikke for tøsedrenge. Vi går i et stræk på 20 timer igennem minefelter og med fly, der brager over os. Vi rider på hesteryg. Vi ser jagerbombere slippe deres dødbringende last ud over landskabet… Og hvad er det så, vi skal? Hvad er det, vi sætter livet på spil for?

  Vi skal se på skoler. Skoler, som huser både drenge og piger, men som mangler de helt basale værktøjer som ordentlige bygninger, lærebøger, tavler og kridt.

  Vi skal dokumentere disse mangler. Vi følger undervisningen og prøver at overleve kommunismens rædsler, der falder som spredte regndråber i form af 80 mm morterer i de støvede gader.

  Behovet for et nyt og mere konstruktivt undervisningsmateriale er tydeligt. De små poder i klassen har en matematikbog, hvori tallet 3 er illustreret med tre AK 47’ere. Fem mortergranater står for tallet 5.”

  (foto: Anna Lyttiger, 20/1-09)

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper