4. december 2014

Saudi-Arabien: Islamisk Stat-sympatisører forsøgte at likvidere dansk Arla-ansat på vej hjem fra job

Forrige lørdag blev en dansk Arla-ansat i Riyadh, Saudi-Arabien, forsøgt likvideret i sin bil på vej hjem fra job. Efterfølgende tog Islamisk Stat skylden, og dokumenterede terrorangrebet med en lille video der viste attentatet. Danskeren blev ramt tre steder, men efter omstændighederne har det godt, navngives i videoen som værende Thomas Høpner. BT erfarer, at det ikke er korrekt. Kilde tæt på Arlas hovedkontor i Århus, fortæller at offeret er identisk med Richard Dalkjær Johansen, der siden april har haft en ledende funktion i Riyadh, tre måneder efter Høpner forlod en lignende stilling samme sted. Oplysningen er ikke bekræftet fra officiel side.

Apropos.

“‘Vi har allerede en aftale med Arla,’ fortalte arrangøren, da vi indvilgede i planen.

Aftalen, vi efterfølgende fik beskrevet, handlede om, at mejerigiganten skulle donere et betydeligt beløb til et formål efter de lærdes valg. Til gengæld ville de på konferencen udstede en erklæring om, at det nu igen var religiøst acceptabelt at købe de danske, svenske og norske mælkeprodukter.

… to dage senere kunne vi konstatere, at de lærde overholdt deres del af aftalen med en samlet erklæring. Reelt var det ren afpresning forklædt som en handling i troens tjeneste.” (Ahmed Akkari om en aftale mellem Arla og imamerne, hørt i Bahrain, marts 2006. Ref. i Min afsked med islamisme, 2014; Berlingske)

Oploadet Kl. 05:41 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


25. november 2014

Prof.: Uklogt at støtte forfulgte kristne i Mellemøsten, da ‘mellemøstlige mentaliteter’ tænker i dem & os

Folketingets udenrigsudvalg afholdt for et par uger siden en høring om religionsfrihed og forfølgelse af kristne. Religionsrapport på P1 bragte i sidste uge et fyldigt referat, og hvis man på forhånd går ud fra, at høringen samlede NGO’ere, forskere og politikere i forsvaret for kristne i Mellemøsten, så tager man grueligt fejl.

Fremhæves negativt må professor Jakob Skovgaard-Petersens kyniske Islam-apologi. Han fortalte at det lå i ‘mellemøstlige mentaliteter’ at støtte egen minoritet, men at vi i Vesten jo har ‘en anden agenda’. En agenda der går ud på at støtte mennesker i nød, og efter hans mening var intra-muslimsk forfølgelse noget mere bekymrende. Det var decideret uklogt at fokusere på kristnes rettigheder, men omvendt helt på sin plads med mere dialog om ‘muslimsk-kristne relationer’. Støt muslimer, og gå i dialog med dem om kristnes rettigheder.

Den logiske konsekvent af Skovgaard-Petersens regionale apati er etnisk udrensning af ældre kristne kulturer. Humanister er måske nok vilde med multikultur, men ikke i ‘Islams hus’ (Dar al-Islam), blandt muslimer også kaldet ‘Fredens Hus’ (Dar al-Salam). ‘Freden kommer’, når de kristne er fordrevet til Dar ul-Harb, ‘Krigens hus’, det multikulturelle Vesten.

Fra Kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden (27 min, 18. november 2014).

Lisbeth Brocelius Meléndez, P1-Vært: Nogle af oplægsholderne til konferencen på Christiansborg indskærpede, vigtigheden af at skelne mellem diskrimination, chikane og egentlig forfølgelse. Hvor sidstnævnte altid er fysisk, enten fordrivelse eller overgreb, såsom vold, voldtægt og mord. Professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet sagde sådan her om det fokus der her var især på de kristnes situation i Mellemøsten.

Jakob Skovgaard-Petersem: Jeg var lidt bekymret over, at det blev fastslået som en kendsgerning, at kristne er langt mere forfulgte end andre mennesker i Mellemøsten. Kristne er forfulgte nogle steder, andre steder er det nok ikke så voldsomt som forfølgelse, men mere diskrimination. Og under alle omstændigeheder er disse to ting selvfølgelig noget vi skal diskutere, hvad vi kan gøre ved, men drejer det sig om mange steder, så må man sige, at der er andre grupper der er mere forfulgte. Andre grupper, der slet ikke accepteres, andre grupper der er forbudt, det gælder ikke de kristne, typisk. Eller grupper som virkelig bliver massakreret, hvor man mener at man har lov til at slå dem ihjel, og lige i øjeblikket er det altså først og fremmest nogle enorme myrderier mellem sunni-muslimer og shia-muslimer, mens de kristne sommetider kommer så at sige kommer i skudlinien.

Tager man et land som Syrien, hvor de meget store myrderier foregår i øjeblikket, der er de kristne så at sige nådigt sluppet. I forhold til deres størrelse er det en gruppe der er gået lidt ramt forbi, men det er ikke sjovt for dem heller at være kristne i Syrien, men det kan blive værre endnu. Så det er ikke fordi jeg ikke synes at man skal beskæftige sig med de kristnes situation, men jeg synes man gør klogt i at se det i proportioner.

Lisbeth Brocelius Meléndez: – Og områder. Det er jo altså, det du sager – der er meget stor forskel på om vi snakker Irak eller Nordirak, hvad der foregår i forhold til ISIS, hvad der foregår i nogle af de andre lande hvor der er noget dialog.

Jakob Skovgaard-Petersen: Ja, jeg var til et møde i Beirut, hvor man har sådan et vigtigt møde mellem muslimske og kristne ledere, der har mødtes igennem 20-25 år fordi man jo havde en stor borgerkrig i Libanon, hvor en af frontlinerne, den mest gennemgående, var mellem det kristne øst og det muslimske vest, og det vil de jo ikke have skulle gentage sig. De havde holdt deres måske 14. møde, eller noget i den retning, og bagefter mødte jeg dem, og så snakkede vi om, at vi havde jo glemt nærmest, at snakke om muslimsk-kristne relationer fordi de er så utroligt dårlige mellem shia-muslimer og sunni-muslimer, det er langt mere morderisk. De kristne områder er relativt fredelige i Libanon i øjeblikket. Så det ser på den måde meget forskelligt ud fra…

Lisbeth Brocelius Meléndez: – Og så er situationen i Irak, så alvorligt som vi hører. Kan du bekræfte blandt dem du snakker med, de ting der foregår i Irak – at kristne er ved at være fuldstændigt udryddet i Irak, eller forsvundet derfra.

Jakob Skovgaard-Petersen: Ja, kristne er flygtet og fordrevet i stor stil, de er ikke de eneste grupper, og igen er der massemyrderier mellem shia- og sunni-muslimer, vi har jo set yizidierne, som simpelthen kunne blive komplet udryddet, men de kristne er meget meget hårdt ramt i Irak. Og det må man selvfølgelig spekulere over, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, ligesom i kan gøre for at hjælpe de andre grupper. Men gennemgående tror jeg ikke, at det er særligt klogt at gøre de kristne til den særlige gruppe, for det kan godt komme til at ramme dem som en boomerang. Det faktum at vi selv er kristne, det spiller ligesom ind i mellemøstlige mentaliteter, at så er det os der beskytter vor egne, ligesom så mange andre, ligesom Iran beskytter shi’iterne, ligesom Saudi-Arabien beskytter sunnierne og så videre. Vi har jo en anden agenda. Vi beskytter mennesker og deres rettigheder, og de kristne er nogle vi i højeste grad skal beskytte, og også for os som kristne, er det selvfølgelig meget vigtigt at den kristne kultur bevares, det er der Kristendommen kommer fra, så det er bestemt ikke noget vi skal tage let, men det er samtidigt noget vi skal tage klogt.

Citater.

“… jeg har deltaget i gudstjenester i det nordlige Irak, hvor samtlige ledere af de kristne kirker, som jo har været der gennem 1700 år, alle ensstemmigt stillede sig op og sagde – ‘Vi har brug for støtte, hvor er Vesten henne…’ og så sagde de noget, som jeg har aldrig har hørt før – som kirkeleder stillede de sig frem og sagde ‘Hvis I vores kristne brødre, ikke forsvarer os, så bliver vi udryddet. Hvis vi skal overleve, så er der ikke andet tilbage, end at gribe til våben.’ Jeg har aldrig før hørt kirkeledere sige det her. … Vi ser nu en nedgang fra 20 procent for 10-20 år siden, til i dag er de nede på under fem procent i mange lande totalt af kristne. Det vil sige, at Mellemøsten bliver udrenset for kristne, ligesom Europa er blevet det gennem århundreder af jøder. Det er den samme tendens, det er den samme onde billede af andre mennesker… (Kim Hartzner, Mission Øst)

“Bare ifølge menneskerettighedserklæringens artikel 18, om at mennesket skal leve med religionsfrihed og trosfrihed, indikerer jo, at vi også i Danmark har et problem, eksempelvis på de omtalte asylcentre. … Det er jo et retspolitisk anliggende hvis der er brud på menneskerettighederne i Danmark.” (Venstres Esben Lunde Larsen om forholdene for frafaldne muslimer på danske asylcentre)23. november 2013

Om feministisk socialkonstruktivisme: Kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen

Sublim artikel på Manfo. Kåre Fog – Kvindeforskning – dumheden vinder stort.

“Når feminister går på universitetet og driver deres virksomhed der, så kaldes det kvindeforskning. Det regnes for en akademisk disciplin, og der går offentlige lønkroner til formålet.

Jeg har i de seneste måneder læst kvindeforsknings-litteratur for at se, hvad det er. At læse den litteratur er en form for selvpineri. Det er ulideligt. Side op og side ned om hvor undertrykt kvinder er, skrevet i en anstrengende akademisk sprogstil.

(Firenze, Italien, 1951; Udsnit af Ruth Orkins American Girl in Italy, 1951)

Den mest moderate form for akademisk feminisme går under betegnelsen empirisk feminisme. Den tilslutter sig de almindelige krav til videnskab om redelighed og objektivitet. Den går ud på at indsamle dokumentation for, at kvinder bliver forfordelt i samfundet på forskellig måde, dvs. den påpeger uretfærdigheder. Denne form for feminisme er i princippet OK. Vi skal have et retfærdigt samfund, med lige vilkår for alle…

Der dukker imidlertid allerede her et problem op. Kvinder sætter lighedstegn mellem ligeberettigelse og ligestilling; men det er en fejl. Lige ret og lige vilkår fører ikke nødvendigvis til lige position. Hans Bonde formulerer det samme aspekt med lidt andre ord i bogen ‘Fordi du fortjener det’: ‘Ligestilling i udgangspunktet fører ikke til ligestilling i slutresultatet’. Sagen er nemlig, at på grund af biologiske forskelle mellem kønnene har de lidt forskellige evner og meget forskellige interesser. Kvinders frie valg fører dem til andre positioner end mænds frie valg.

Dette benægtes af alle feminister.

(Riyadh, Saudi-Arabien, 2013; Saudi Gazette)

Ved at studere akademisk feminisme har jeg konstateret, at det er et helt afgørende element i feminismen at afvise de biologiske forskelles betydning. … Efterhånden står det klart for mig, at om man så stak umisforståelig og utvetydig forskning helt op under næsen på en feminist, ville hun stadig afvise det blankt. Det er alfa og omega for hende at afvise biologien. Det vil sige at mine ambitioner om at fremlægge overbevisende forskning er dømt til at mislykkes.

Ved at afvise biologien når feministerne frem til at undertrykkelsen af kvinder er altomfattende og meget sejglivet. De konkluderer, at empirisk feminisme ikke er nok – den fører ikke til de ønskede ændringer i samfundet.

Ud af den erkendelse opstår så en anden form for feminisme, der betegnes standpunktsfeminismen. Den bygger på at kvinden ved en slags aha-oplevelse bliver klar over, at hun er mere undertrykt, end hun troede, og at tingene kun kan anskues på den basis. Forskningen skal tage udgangspunkt i, at kvinder er undertrykt. …

Kriteriet for, hvad der er god forskning, er derfor ikke længere, om den er objektivt sand. Det nye kriterium er, om forskningen fører til at mindske kvinders undertrykkelse. Kun hvis den gør det, er forskningen lykkedes. Det vil sige at kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen ude i samfundet. Forskningen skal støtte op om aktivisme. Udgangspunktet er, at kvinder er undertrykt. Hvis man har dette som forudsætning, og så påviser, at kvinder er undertrykt, så har man bevist hvad man vil. …

Mange feminister mener dog, at standpunktsfeminismen er utilstrækkelig. Den giver ikke de ønskede resultater. Selv om man igen og igen påviser undertrykkelsen af kvinder, forsvinder undertrykkelsen åbenbart ikke. Man må åbenbart gå mere radikalt til værks. Det gør man ved at hævde, at det er selve opdelingen af menneskeheden i to køn, der er problemet. At tale om at mænd og kvinder som to modsatte kategorier af mennesker er at polarisere. Faktisk er der masser af mennesker, der ikke passer i denne opdeling, hævder man så. Man taler om bøsser og lesbiske, om transseksuelle, om intersex-personer og i det hele taget om personer der er ‘queer’, altså ‘på tværs’ af de gængse kategorier. Man gør hvad man kan for at overdrive antallet af intersex-personer. Og man argumenterer for, at kønnet blot er en social konstruktion – ikke blot det sociale køn, med kønsbestemt tøj, frisure og interesser, men også det anatomiske køn.

At nogle personer fødes med tissemand, og andre uden, at nogle udvikler bryster og andre får hår på brystet, skyldes ifølge disse feminister en social konstruktion. Også heteroseksualitet er blot en social konstruktion. Forelskelse er en social konstruktion. Det hævdes f.eks., at førend man i starten af 1800-tallet skrev romantiske romaner, kendte folk ikke til forelskelse. Det var romanerne der skabte ideen om at man kunne forelske sig. Et temmelig bizart synspunkt, kan man mene. Men ideen om social konstruktion går endnu videre. Selv ‘personlig identitet’ er en social konstruktion. Der findes ikke noget konstant indre jeg; jeget opstår igen og igen, i stadig nye udgaver, i samspillet med den sociale omverden. Faktisk er alt socialt konstrueret. …

Som naturvidenskabsmand spørger jeg uvilkårligt, om der dog ikke er nogen besindige mennesker, der kan stoppe de værste vildskud fra disse socialkonstruktivister. Men det er der åbenbart ikke. Tværtimod, de får priser og medaljer. … Den videnskabelige kvalitetskontrol har svigtet totalt. Næsten alle inden for de social-humane videnskaber lader sig forføre af disse charlataner m/k. Der sidder hist og her nogle få redelige forskere, som kan se miseren. Men de dukker sig. De skal ikke sige noget, så bliver de frosset ud. Dumheden vinder stort.”

Oploadet Kl. 19:57 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


4. august 2013

Danske fødevarevirksomheder betaler saudi-arabiske ‘Muslim World League’ for halal-certifikater

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at læge Torben Ishøy har anmeldt to slagterier for brud på Fødevareministeriets ‘bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr’, hvis paragraf 9 gør det til en betingelse for rituel slagtning, at det kun finder sted når forbrugere specifikt efterspørger det. Mon ikke juristeriet finder en smutvej Ali & Arla accepterer? Mere interessant er denne historie – Danske firmaer støtter islamistisk propagandamaskine.

“Store danske fødevarevirksomheder som Danish Crown, Rose Poultry og Arla er hvert år tvunget til at poste tusindvis af kroner i den stærkt konservative muslimske organisation Muslim World League…

Danske slagterier betaler ifølge Landbrug & Fødevarer 15.000 kroner til Muslim World League for en førstegangsgodkendelse, hvorefter der løbende skal betales for certifikater alt efter, hvor meget halalkød der eksporteres.

Pengene er i sidste ende med til at finansiere en propagandamaskine, som ifølge den anerkendte sikkerhedsekspert Lorenzo Vidino fra Center for Security Studies i Zürich er stærkt problematisk.

– Det er en organisation, der er dannet for at sprede den saudiarabiske fortolkning af islam globalt. Det er en meget konservativ version, som eksempelvis er imod religionsfrihed, kvinderettigheder, og som mener, homoseksuelle skal slås ihjel.”

(Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki, Muslim World League)

Oploadet Kl. 20:19 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
Arkiveret under:


22. marts 2013

Pia Kjærsgaard om multikulturalisternes selektive kritik: “Nogle gange er tavshed også kommunikation.”

Kommentar af Pia Kjærsgaard i Den Korte Avis – Tænk hvis paven havde sagt, at alle moskéer skal lukkes.

“Nogen stor medieopmærksomhed har det bestemt ikke fået, at Saudi-Arabiens stormufti, Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah har udstedt en fatwa, hvori han kræver ødelæggelse af alle kristne kirker i den arabiske region.

Skyldes det, at det er, ‘hvad man kan vente fra muslimer’? Er det fordi ‘arabere altid udtrykker sig meget malerisk’ – den forklaring er ofte undskyldende blevet hevet frem og brugt til at bagatellisere udsagn fra yderligtgående muslimer. Eller er det på grund af almindelig, vestlig konfliktangst? …

Hvad mon der var sket, hvis den nyudnævnte Pave Frans 1 havde opfordret til nedrivning af samtlige moskeer i Europa eller blot den ‘katolske region’? Det havde – med rette – ryddet forsiderne i flere dage, politikere havde krævet, at paven blev afsat, og EU havde indledt politiske og økonomiske sanktioner mod Vatikanstaten.

Men hvad en araber i Saudi-Arabien siger, er åbenbart ligegyldigt? Jeg er lige ved at sige, at der kun i bedste fald er tale om konfliktangst. I værste fald handler det om en slags omvendt racisme, hvor kun udsagn fra kristne mennesker fra Vesten kan tillægges nogen form for værdi og gyldighed.

Under alle omstændigheder handler det om dobbeltstandarder. Kravene til os selv og vore egne er nogle helt andre end kravene til andre. … Multikulturalisterne finder altid det mindste hår i vores egen suppe, men ignorerer konsekvent andre kulturers til tider giftige bryg. Nogle gange er tavshed også kommunikation. Det er den i dette tilfælde, hvor samtlige medier har valgt at ignorere en åbenlys krigserklæring mod kristendommen som minoritetsreligion i den arabiske verden. Dobbeltstandarderne trives stadig i bedste velgående.”

(Debat om fatwa’en på Islamic.dk, marts 2012)

Oploadet Kl. 20:10 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


14. oktober 2011

Columbiansk fodboldspiller anholdt i Riyadh, da lokale klagede over synlig Jesus-tattovering

Måske skulle jeg få lavet en bombe-i-turban Muhammed på højre skulder. Fra Fox News – Colombian Soccer Player Reportedly Detained in Saudi Arabia Over Jesus Tattoo.

“Juan Pablo Pino, 24, a member of Saudi Arabia’s Al Nasr soccer club, was taken into custody in Riyadh on Friday by Saudi moral police after mall customers complained about the tattoos. … Nayimi Sheik Mohammed, a Saudi cleric, told Colombia Reports that the country respects Shariah law and that tattoos must be covered at all times.

Last year, Romanian soccer player Mirel Radoi of the Al Hilal team drew criticism when he kissed the tattoo of a cross he has on his arm after scoring a goal, the Catholic News Agency reports.”

Apropos.

 • 6/4-11 Kristeligt Dagblad – Egyptiske islamister lufter forslag om anstændighedspoliti.
 • Oploadet Kl. 15:30 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  

  8. maj 2011

  Helle Merete Brix om sharia-missionerende Islam-udstilling

  Helle Merete Brix om en kommende Islam-udstilling. Fra Sappho.dk – Saudi Arabien indtager Børsen.

  “På mandag slår Børsbygningen i København dørene op for en udstilling om islam. På hjemmesiden for udstillingen reklameres der for den på følgende måde:

  “Lyt til foredrag om Danmarks historiske relationer med islam og se billeder af muslimers hverdag i dagens Danmark. Udforsk antikke koraner, islamiske møntsamlinger fra Europa og slut af med at forkæle ganen med sød marokkansk myntethe.”

  … En række institutioner, herunder Københavns Universitet, står bag. Men hvem ellers?

  Af hjemmesiden fremgår det, at udstillingen på Børsen er arrangeret af Muslimer i Dialog i samarbejde med Muslimernes Fællesråd samt organisationen Exhibition Islam. … I 2006 var Exhibition Islam i Danmark i en mindre udgave på Christiansborg Slotsplads. I 2009 var udstillingen i Norge, hvor en tildækket dronning Sonja åbnede udstillingen i Oslo.

  I en pressemeddelelse på hjemmesiden for Exhibition Islam fremgår det, at samarbejdspartneren for den danske udstilling udover Muslimer i Dialog er The Global Commisssion for Introducing the Messenger.

  Denne organisation skriver på sin hjemmeside, at den er en del af organisationen Muslim World League og henviser også til Muslim World Leagues postadresse i Riyadh, Saudi Arabiens hovedstad. …

  Muslim World League har som nævnt hovedsæde i Riyadh… Organisationen blev grundlagt i 1962. En af grundlæggerne var Said Ramadan, far til den berømte prædikant Tariq Ramadan og svigersøn til Det Muslimske Broderskabs grundlægger Hassan al-Banna.

  Said Ramadan selv stod for at opbygge Det Muslimske Broderskabs netværk i Europa fra sin base i Schweiz.

  Den amerikanske terrorekspert Lorenzo Vidino skriver i sin bog “The New Muslim Brotherhood in the West” (Columbia University press, 2010) at organisationen blev grundlagt med saudisk finansiering og “Brotherhood brainpower” og at denne “multi-dollar dawa” paraplyorganisation spreder “Saudernes og Brødrenes fortolkning af islam”.

  Med saudiske penge, forklarer Vidino, kunne man nu foretage dawa (mission, red.) globalt og i et hidtil uset omfang.

  På hjemmesiden for Muslim World League fremgår det klart, at det er sharia, der arbejdes for at indføre. For at der ikke skal rejses tvivl om ordlyden gengives der her fra på engelsk.

  Muslim World League har blandt andet som formål: “Advocating the application of the rules of the Shareah either by individuals, groups or states.”

  Oploadet Kl. 14:42 af Kim Møller — Direkte link4 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  9. september 2010

  Bibel-håndtering i Saudi-Arabien: “… confiscated and destroyed by government officials.”

  På TV2 News kunne man onsdag eftermiddag høre Arno Victor Nielsen forklare, at Florida-præsten Terry Jones burde stoppes, idet han var “en farlig mand”. Det var også det Politiken (med et mere logisk rationale) kaldte Winston Churchill i april 1940. I dag har vi langt bedre kort på hånden, og Arno Victor Nielsens ‘fred for enhver pris’, ligner til forveksling kulturel overgivelse.

  Ingen havde hørt om Terry Jones, før han gjorde 11. september til Burn-a-Koran-day, og sagen er nu engang vigtigere end præsten. Noget New York-borgmester Michael Bloomberg pointerer med ordene: “First Amendment protects everybody”, hvad også er essensen i Angela Merkels tale, da Kurt Westergaard igår modtog en tysk mediepris: “Har han lov at gøre det? Ja han har”.

  Så er der også lige det med proportionerne. Terry Jones er en tilfældig præst. Saudi-Arabien er hjemsted for Mekka og Medina, og Koranen er landets forfatning. Her lidt fra en artikel set på Free Republic – Saudi Arabia Desecrates Hundreds of Bibles Annually (20/5-05).

  “As a matter of official policy, the government either incinerates or dumps bibles, crosses and other Christian paraphernalia.

  Hundreds of Christian worshipers are arrested every year by Saudi police in raids on their private gatherings. Bibles, crosses and printed materials are confiscated and later burnt or dumped into trash. Bibles and other Christian paraphernalia found with travelers into the country are confiscated and destroyed.

  Although considered as holy in Islam and mentioned in the Koran dozens of times, the Bible is banned in Saudi Arabia, and is confiscated and destroyed by government officials…

  The American State Department had no comment on this issue.”

  Apropos de nye totalitære: “… de skriger dagligt på, at vi skal forbyde dem.”.

  (Mogens Hansen, Løverne på Facebook; grafikken er redigeret)

  

  12. august 2010

  Socialdemokrat om moské-modstand: “Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfund.”

  Onsdag debatterede Århus Byråd et forslag om en ny moské, som tyrkiske muslimer har planer om at opføre i Brabrand. Samtlige partier med undtagelse af Dansk Folkeparti var positivt indstillet, og flere kritiserede DF’eren Lars Skov, blandt andet socialdemokraten Ango Winther.

  “»Jeg har et absolut behov for at markere, at vi er dybt uenige med Lars Skovs indlæg. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfund,« tordnede Ango Winther,” (Århus Stiftstidende, 12. august: DF’er irettesat i moskédebat)

  Hvad var det så Lars Skov sagde, der ikke hørte hjemme i et demokratisk samfund.

  “»Det er et politisk symbol, som vi ikke kan gå ind for,« lød det fra DF’eren, der citerede Tyrkiets ministerpræsident Recep Tayyib Erdogan for at beskrive en moské som kaserner, hvor kuplerne er stålhjelme og minareterne bajonetter.” (Århus Stiftstidende, 12. august: DF’er irettesat i moskédebat)

  Det fremgår ikke af artiklen, men Den Tyrkiske Kulturforening, der står bag moské-projektet, er organiseret i Diyanet-organisationen (Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse), og hermed reelt den tyrkiske stats forlængende arm. Islamisten som Lars Skov citerede, har været tyrkisk premierminister siden 2003, og det citerede må således siges, at være lige på kornet.

  Her lidt fra professor Mehdi Mozzafari i gårsdagens Jyllandsposten.

  “Muslimer udgør Allahs hær (jundAllah). Det begynder med underkastelse, hvilket indebærer, at man giver sig fuldt ud til Allah og hans sendebuds ordrer, altid er parat til at lade sig mobilisere… I hele denne proces spiller moskeen en central rolle. Moske (masjid) betyder bogstaveligt taget underkastelsessted.

  Oprindeligt var moskeen både regeringsadministration og militærkaserne, hvor man deponerede våben og fordelte krigsbyttet, og hvor man udførte bøn (salât). Minareterne var både beregnet til indkaldelse til bøn og til forsvar af kasernen imod uvedkommende.

  At være muslim, altså Allahs soldat, er definitivt.”

  Apropos.

  Tirsdag kunne DR Online fortælle, at Saudi-Arabien er godt i gang med et større byggeprojekt, der blandt andet involverer placeringen af verdens største ur på en skyskraber 600 meter over Den Store Moske i Mekka. Urets størrelse var historien, men det religiøse er her der og alle vegne. Flere fotos her.

  

  14. februar 2010

  Den farlige kærlighed

  Man tror næsten det en sketch.

  (Se Hazen Shuman prædike på Youtube; Memri)

  Mere.

 • 12/2-10 CNN – Saudi Arabia bans all things red ahead of Valentine’s Day.
 • Oploadet Kl. 00:08 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper