20. juli 2014

Professor forestiller sig, at ‘ekstreme vestlige højregrupperinger’ også begynder at angribe kunstnere

I sidste måned introducerede venstreradikale Modkraft den såkaldte nazi-hipster-bevægelse på dansk, og lørdag var turen så kommet til Ekstra Bladet, der ligefrem hævdede at de såkaldte ‘Nipstere’ også var begyndt at ’spire i Danmark’. Det at nationalsocialister optog træk fra populærkulturen, gjorde ‘potentielt’ den nye trend farlig, lød det fra allerstedsnærværende Chris Holmsted Larsen. Jeg skal ikke kunne sige om bevægelsen eksisterer i praksis, men ‘Balaclava Küche’ ligner en højreorienteret udgave af internetfænomenet ‘Odense Assholes’. Dokumentaren om sidstnævnte hed meget sigende ‘Kontrueret virkelighed‘.

Det virker som om der pinedød skal være en nazi-historie hver anden dag, og der bliver aldrig mangel på statsfinansierede rødgardister der forsøger at tale problemet op. Samme aften beretter Politiken, at kunstnere trues af ‘radikale religiøse grupper’ – Fem danske kunstnere er lige nu truet på livet. Ikke et ord om de mange overfald på svenske Dan Park, typisk fra ekstreme venstregrupperinger.

“Fem danske kunstnere har ifølge politiets oplysninger modtaget trusler på livet på grund af deres ytringer og arbejde. Det viser et fortroligt notat, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg, og som Politiken har fået indsigt i af ministeriet.

Det fremgår af notatet, at to af de truede kunstnere er Yahya Hassan og Firoozeh Bazrafkan… Jacob Wamberg, professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, frygter en udvikling i retning af flere dødstrusler mod kunstnere.

‘Det har i mange år været meget usædvanligt, at man i et demokratisk samfund skulle føle sig utryg som kunstner, fordi man ligefrem kunne blive truet på livet af folk, der blev fornærmede. Det er noget forholdsvis nyt. Vi ser det nu hos islamistiske grupper, men jeg kunne forestille mig, at vi også i fremtiden vil se kunstnere blive angrebet af ekstreme vestlige højregrupperinger‘, siger han.”

(‘Balaclava Küche’ på Youtube, 2014 – de såkaldte ‘nazi-hipstere’)

‘Ein mensch ist illegal’ (tekst på ‘Balaclava Küche’-t-shirt, Hitler som baggrund)

‘Kein mensch ist illegal’ (venstreradikal slagord)1. maj 2014

1. maj i Fælledparken: Endnu en folkevalgt statsminister chikaneret af venstrefløjens antidemokrater…

Statsminister Helle Thorning-Schmidt gav en kort tale til LO’s 1. maj-arrangement i Fælledparken, og klarede det overordnet fint. Optakten var helt efter bogen – natlig hærværk mod Socialdemokratiets Frederiksberg-kontor ‘Helle er en so’, og en systematisk eufemisering i medierne af ‘de unge fløjteaktivister’, der tydeligvis var den yderste venstrefløj, Ungdomshus-miljøet tilsat en broget skare af ikke-arbejdende kommunister. Så meget for ‘arbejderkampen’.

Mediedækningen er sådan set det værste, og minsanten om ikke ‘politikens udsendte’ er identisk med den tidligere talsmand for Globale Rødder, der umiddelbart efter organisationens maler-overfald på daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, betegnede det som ‘en rimelig aktion’. Mens jeg skriver dette toner Modkrafts Rune Eltard-Sørensen frem på TV2 News – det var ham der overfaldt udenrigsministeren Per Stig Møller ved samme lejlighed. “Hvad siger det om venstrefløjen, hvis det er dem” (der fløjtede), bliver han spurgt.

Man starter ved år nul hver gang. Fra Politiken – Politiken i Fælledparken: ‘Støjen var øredøvende’.

“På forhånd var det varslet, at en gruppe aktivister ville forsøge at overdøve statsministeren med fløjter, og ifølge Politikens udsendte fik den socialdemokratiske formand kamp til stregen – ikke mindst da en demonstration med unge fra Ungdomshuset nåede frem til Fælledparken.

‘Støjen var øredøvende med en blanding af fløjteri, folk der skændtes og DSU’ere, der jublede som respons på Thornings tale. Det var ret kaotisk’, siger Politikens udsendte Nikolaj Heltoft. …

Efter talen fortsatte de spredte diskussioner blandt tilskuerne, og der blev diskuteret ophidset mellem unge fløjteaktivister og ældre socialdemokrater, der var sure over de unges opførsel.”

(Antifascistisk Aktion i Fælledparken, 1. maj 2014; Pol-tv)11. april 2014

Den nye mediestøttelov gav 214.000 kroner til Antifascistisk Aktions journalistiske samarbejdspartner

Kulturstyrelsen har netop uddelt 370 mio. kroner i ‘redaktionel produktionsstøtte’ til medier efter den nye mediestøttelov, der i modsætning til tidligere, nu også giver mulighed for at understøtte netmedier. Flere af de store dagblade har i lighed med tidligere fået to-cifrede millionbeløb, men der er også 1,6 mio. kroner til Dagbladet Arbejderen, officielt organ for Kommunistisk Parti. Nye på listen er netmedier såsom det LO-ejede Avisen.dk, der modtager 1,6 mio., samt den venstreradikale netportal Modkraft.dk, der modtager 214.453,40 skattekroner. Det sidste er nok så interessant.

Modkraft blev stiftet af Mikkel Skov Petersen tilbage i 2000, men ejerskabet overgik samme år til Mediesyndikatet Monsun, som han selv havde grundlagt med tidligere kolleger fra Socialisten Weekend. Den ene var den daværende leder af Antifascistisk Aktion, kommunisten Martin Lindblom, der fra 2004 frem til sin død i vinteren 2009 var redaktør for portalen.

Blandt emnerne AFA-lederen behandlede journalistisk på Modkraft.dk, var blandt andet ‘antifascisme’ og AFA’s militante aktioner. Fra 2007 til 2010 blev Lindblom dog ofte sekunderet af A.J., der siden 2005 havde været en del af Antifascistisk Aktion, og primus motor i dannelsen af Researchkollektivet Redox. Han skiftede senere navn til A.R., og i forbindelsen med den igangværende AFA/Redox-retsag om politisk vold og hacking mod kom det frem, at han efter Lindbloms død, ifølge politiet nu den jouranliststuderende, nu den ubestridte leder af den AFA og Redox. Sagen er uafsluttet, derfor blot initialer.

(Modkraft-skribent og AFA-leder A.J./A.R. dirigerer tropperne, Århus, 2008)

Som det fremgår af ovenstående, så har Modkraft i årevis samarbejdet med erklærede militante AFA, og må på mange måder ses som talerør for samme. Intet indikerer, at forholdet til militante kredse er afsluttet. Den nuværende redaktør Rune Eltard-Sørensen er dømt for overfald på to borgerlige politikere, og blandt de mest læste blogs på Modkraft.dk, er den der skrives af den sytten gange anholdte Erik Storrud. En revolutionær gadekriger der fornyligt offentliggjorde en mindre afhandling om valget af slagvåben i den ‘antifascistiske’ kamp mod politiske fjender. Herunder må medregnes politibetjente.

Uanset hvordan man vender og drejer det, må man konstatere at man som skatteyder er med til at finansiere den yderste venstrefløjs aktiviteter. Herunder politisk vold i et ikke nærmere bestemt omfang.

Oploadet Kl. 15:35 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


3. april 2014

Erik Storrud om voldens berettigelse, valg af slagvåben og aktioner der fører til ‘overdrevet selvforsvar’

Hvor det i Danmark er noget nær umuligt at forsvare politisk vold, så skelner brede dele af den svenske offentlighed åbenlyst mellem vold rettet mod højrefløjen og vold rettet mod alle andre. Kommunisten og AFA-sympatisøren Irene Matkowitzc der sidste år kastede en flødeskumstærte i hovedet på SD-leder Jimmie Åkesson under en bogsignering, er et godt eksempel. Hendes forsvarer krævede straffrihed med henvisning til Nürnberglovene, idet hun ‘försvara demokratins värden’ mod fascisme, nazisme og menneskerettigheds- krænkelser, hvad “står över de nationella lagarna”.

Aftonbladets kulturskribent Petter Larsson havde næsten samme pointe. Matkowitzc var et ‘bra symbol’, og hendes angreb var “ett humanistiskt försvar för alla dem SD hotar med sin politik”.

Venstreradikale Erik Storrud har skrevet en længere tekst om voldens berettigelse, og da han er noget mere ærlig end Enhedslistens samlede folketingsgruppe, kommer der nogle sandheder frem som sjældent ses på skrift. Der er selvfølgelig klare logiske brister. Eksempelvis fastholder han at ‘Alerta’-konceptet i udgangspunktet er ikke-voldelig, og i øvrigt har været fast praksis i hans liv som aktivist. Manden har været anholdt sytten gange! På samme måde rationaliserer han, at det er legitimt at angribe ‘fascisterne’, hvis de kommer tæt på eller provokerer ‘antifascistiske’ arrangementer. Den slags klinger hult, når nu han samtidig hævder at venstrefløjen ikke er særligt voldelige, men blot vil true, blokere, “være i vejen og være forstyrrende” når højrefløjen mødes offentligt.

I praksis giver Erik Storrud ventrefløjen carte blanche til voldsanvendelse, og de mange filosofiske udredninger kunne på sin vis forkortes til AFA-slagordet ‘antifascisme er altid selvforsvar’. De afsluttende afsnit om valg af slagvåben til det planlagte ’selvforsvar’, fortæller lidt om den overordnede morale. Fra Modkraft.dk – Lad os gradbøje vold.

“Som debat- og samfundskultur har vi et problem, der går udover os allesammen. Vi lever i et samfund hvor man ikke kan diskutere eller analysere vold. I stedet for at være beskrivende for handlinger, konflikter eller adfærd er fænomenet ‘vold’ helt umuligt at belyse sagligt i en debat prævet af taburiseringer, blind afstandstagen eller undvigende forsvar. Alle politiske aktører gør en dyd ud af at voldstemple politiske fjender imens man selv aldrig er voldelig. I den politiske debat, både på venstre- og højrefløjen, kan vold bedst defineres som ‘det de andre gør’. …

Vold er sjældent den optimale løsning på samfunds-konflikter. Men den er en del af vores samfund og en del af mange aktivistiske bevægelser verden over. Volden forsvinder ikke bare fordi vi prøver at bilde os selv ind, at det kun er ‘de andre’ der gør det. Vold er kompliceret og kan gradbøjes. …

Antifascistisk Aktion (AFA) udgav 1. maj 2013 aktionskonceptet Alerta. Det foreskriver blandt andet at man undgår tilsigtet personskade (vold) og undgår at søge konfrontationer med politiet. Den adfærd der foreskrives i Alerta konceptet har efter min vurdering været antifascistisk praksis ved større aktioner i al den tid jeg har været aktiv antifascist. Man har altid planlagt blokader af nazimarcher eller fascistiske møder med en ambition om at tilstræbe, at de forløber uden vold og rigtig mange antifascistiske masseaktioner er også forløbet uden voldshandlinger. … Eftersom Alerta konceptet primært beskriver hvornår vold og konfrontation skal undgås, kan det tolkes som et ikke-voldeligt politisk tiltag ved antifascistiske masseaktioner.

Alerta konceptet betyder, at de fleste nyere antifascistiske masseaktioner er erklæret ikke-voldelige. Der findes en strategisk anerkendelse af, at man ikke vinder ved at lave vold eller overfalde så mange fascister som muligt. Man vinder ved at være til stede, ved at være i vejen og være forstyrrende. Man kan diskutere hvorvidt blokader og forstyrrelser muligvis virker ved en trussel om vold. Man kan også diskutere hvorvidt der eksisterer en voldsparathed indenfor masseaktioner der kan føre til overdrevet selvforsvar.

[…]

Min definition af vold skelner som sagt ikke mellem vold som angreb eller vold som selvforsvar. Derfor kan denne antifascistiske tradition klassificeres som enten direkte voldelig eller som en trussel om vold. I gennemgangen antifascistiske adfærd der relateres til vold, er denne praksis altså reelt voldelig. Men denne vold kan gradbøjes og har derfor også grænser. …

At fascister meget sjældent kommer alvorligt til skade, selvom de relativt ofte udsættes for vold af et overvældende antal antifascister, vidner altså om en vis tilbageholdenhed i voldsanvendelsen. … Selvom den antifascistiske praksis med at jage fascister væk er voldelig, og sikkert også ulovlig i mange tilfælde, mener jeg der findes etiske, historiske og politiske argumenter, der gør at den er en indgroet tradition ved alle større antifascistiske markeringer.

Etisk vælger fascisterne selv at opsøge antifascistiske demonstrationer. En demonstration kan høres fra lang afstand og den er let at undgå. Det er altså ikke et tilfælde, at fascisterne opsøger dem. Enten er deres intention direkte voldelig, som i tilfældet med kamikazeangreb, eller også vil de provokere. Uanset hvad vil de ødelægge de antifascistiske demonstrationer. Det er altså et aktivt valg de tager, og det er kun naturligt, at det har konsekvenser. .. Antifascisme er i disse situationer altid selvforsvar.

(Erik Storrud sparker og slår politibetjent, Hundige, 6. august 2011: Urias)

Eftersom vold er ubehageligt og Alerta konceptet er et godt alternativ mener jeg ikke organiserede overfald på fascister i Danmark kan forsvares. Den slags kan kun retfærdiggøres hvis man er mere i defensiven end den antifascistiske bevægelse i Danmark er p.t.

Det synspunkt handler ikke om vold mod fascister kan forsvares ideologisk eller om hvorvidt fascisterne ‘fortjener det’. Hvis man kigger på den fascistiske ideologi bliver det tydeligt at den uundgåeligt ender med forbrydelser mod menneskeheden der for enhver pris må undgås. Med det argument kan alle offensive handlinger forsvares, hvilket kan føre til den slutning at vold altid er berettiget. En holdning der ikke gradbøjer volden og dermed ikke fører til gode argumenter i en nuanceret debat. En holdning om at vold altid er berettiget er lige så indskrænket og urealistisk som holdningen om at vold aldrig er berettiget.

[…]

Flaskekast kan være effektivt til at holde fascister på afstand hvis de angriber demonstrationer… Det bedste at kaste med rystede uåbnede ¼ liters sodavandsflasker. Deres vægt tillader gode kast og fordi der er masser af Co2 i dem splintrer de i små stykker ved kontakt. På den måde reduceres chancen for at nogen skærer sig dybt. Denne sandsynlighed er en større ved tomme ølflasker da de er af tykkere glas og derfor går i større stykker. Bliver en fascist ramt af en sodavandsflaske i hovedet får han sodavand og små glaskår udover sig hvilket er en tilstand det er svært at være en trussel i. Ingen glasobjekter er ufarlige at blive ramt af, men fyldte sodavandsflasker synes øge chancen for at gøre et mål ukampdygtigt samtidig med at sandsynligheden reduceres for alvorlige skader. …

Hold dig fra jernrør! De ligger indenfor den grove voldsparagraf og straffes væsentlig hårdere end slag med kæppe og andre improviserede slagvåben hvis du bliver taget. Jernrør er ligeledes sværere og tungere våben at håndtere end kæppe hvorfor de er sværere at ramme med og har en kortere rækkevidde. … Den vigtigste grund til at holde sig til milde slagvåben, er at de fleste kæppe brækker før knogler brækker. Hvis dit mål er at gøre en person ukampdygtig, vil et slag i hovedet med en kæp være næsten lige så effektivt som et slag med et jernrør.”

Oploadet Kl. 16:00 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


19. februar 2014

BT afslørede: 3F opfordrer sine medlemmer, at inddrage og bruge ‘energien’ fra militante venstreradikale

BT bragte kort før jul en interessant afsløring, der dog fortjener supplerende oplysninger. Formuleringen ‘utilpassede’ kom ind i konfliktmanualen, da TIB-København blev en del af 3F i 2011. TIB var en kommunistisk tidslomme, og det har selvfølgelig konsekvenser når utålmodige revolutionære pludselig skal være en del af en fagbevægelse, der af realpolitiske årsager foretrækker ‘ideologisk gruppepres’ fremfor gadevold og hærværksaktioner. Fra BT – BT afslører 3Fs barske manual: Her er deres køreplan for konflikt (4. december 2013).

“BT kan nu afdække fagforbundet 3Fs metoder i kampen mod uorganiserede arbejdspladser eller medlemmer af de såkaldte gule fagforeninger. Vi er kommet i besiddelse af en såkaldt ‘konfliktmanual’, der fra centralt holdt i fagforeningens hovedkontor sendes ud til lokalafdelinger, der skal lave en blokade.

På otte sider i manualen redegøres der punkt for punkt for, hvordan blokaden kan ramme en byggeplads med størst mulig effekt og skade for virksomheden. Et af punkterne i manualen hedder således: ‘Styr de utilpassede – inddrag dem, og vind deres respekt’.

‘… husk også, at de utilpassede kan indeholde megen energi, som vi har brug for ved blokaden’, står der ordret i manualen.”

Blandt de mange revolutionære medlemmer af Forbundet Træ-Industri-Byg var det formand Anders Olesen (Fonden Jagtvej 69, Foreningen Oprør mv.), der blev næstformand for 3F-afdelingen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, og fint supplerede den daværende BJMF-formand Henrik Lippert, der selv har en fortid i Kommunistisk Parti i Danmark.

Da Henrik Lippert gik af sidste år, overtog Anders Olesen formandsposten, som han dog forlod efter nogle måneder til fordel for en stilling som faglig sekretær i Enhedslisten. Her har således daglig kontakt til tidligere AFA-leder Pelle Dragsted, der i forvejen kender de radikale fagforeningsaktivister fra diverse aktioner.

Blandt de mere aktive fanebærere i TIB kan nævnes Claus Hvitfeldt Christophersen (tidl. kandidat for Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister), der tilbage i 1998 aktionerede foran DNSB-hovedkvarteret i Greve, da maskerede autonome angreb sit ikke-internationalistiske sidestykke. Tilstede være aktionen var også Ole Søborg (Fagforeninger Mod Racisme, Ribus mv.) og Lars Pless (Kommunistisk Parti i Danmark), begge senere udvalgsmedlemmer for BJMF, som TIB i dag er en af del af.

(Claus H. Christophersen, tidl. TIB, nu 3F BJMF, med KPiD-trøje og russerhue; Foto: Facebook)

Flere af de nævnte har været en del af Boykot Israel-kampagnen, og enkelte BJMF-medlemmer har via ‘Den faglige Klub’ været en del af retsagen mod PFLP & FARC-støttende ‘Fighters & Lovers’. Solidaritetsfesten for de sigtede blev i forbindelse med retsagen afholdt i 3F’s lokaler i Trekronergade, ved et arrangement blandt andet foranlediget af ‘En aktivistgruppe med medlemmer fra Fighers & Lovers’ og Antifascistisk Aktion.

(Fra 3F.dk, 13. juli 2011: – Frihedskæmpere er ikke terrorister)

“Husk også, at de utilpassede kan indeholde megen energi, som vi har brug for ved blokaden” (3Fs konfliktmanual)

“Blokkeren, Saboteren, Stoppen” (Amsterdamse Antifascisten)

“Strejk!, bloker!, boycot!, saboter!, besæt!” (Libertære Socialister)

Oploadet Kl. 15:19 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer


24. november 2013

Militante antiracister opgiver Nørrebro-bastion pga. indvandrerbande: Mængden af aktivister er faldet…

Da Folkets Hus genopstod sidste år berettede Modkraft, at stedet nu skulle ‘afspejle hele Nørrebro’. De burde nok have fanget, at ‘Queer Bio’ og ‘Feministisk Folkekøkken’ svinger dårligt med unge arabere. Blandt de faste arrangementer i huset er også ‘Vegansk folkekøkken’, der afholdes af Antifascistisk Aktion, den første mandag i hver måned. Vi lever i absurde tider, og det bliver interessant at se om Nørrebros militante antiracister fremover skal afholde sine fester beskyttet af dem de bekæmper, fra dem de kæmper for flere af.

Sød historie fra Ekstra Bladet – Medie: Bandepushere presser venstreaktivister i kommunalt hus.

“Det venstreorienterede og såkaldt brugerstyrede Folket Hus i Griffenfeldtsgade, København, er direkte truet af indre opløsning. Det skriver modkraft.dk. Ifølge modkraft.dk har en ’større gruppe af kerneaktivister, nu trukket sig fra stedet’. … Folkets Hus har eksisteret i 40 år og genåbnede sidste år efter en renovering, som følge af en ny samarbejdsaftale indgået med Københavns Kommune.

Huset rummer en række forskellige aktiviteter. I følge Ekstra Bladets oplysninger har de bandetilknyttede unge fået tildelt et rum, der fungerer som et slags værested.

… mængden af aktivister faldet, og stilen i caféen er blevet mere rå. Der bliver røget hash og båret bandemærker, skriver cafégruppen i følge Modkraft.dk i deres invitation til mandagens møde.”

(Reklame for AFA-arrangement i Folkets Hus; Slamm, 2013/1 via Scribd)

Oploadet Kl. 17:40 af Kim Møller — Direkte link54 kommentarer


25. oktober 2013

Betingede domme og frifindelser i AFA/Redox-sagen – stadig navneforbud, mere på et senere tidspunkt

Tirsdag middag faldt der dom ved Københavns Byret i AFA/Redox-sagen, og som Reaktionære refleksioner havde spået, så endte det med milde domme. Fire af de syv fik korte betingede fængselsstraffe, tre blev frifundet for alle anklager. P1’s Tom Carstensen undrede sig i Orientering over at ‘blogs’ der følger sagen ikke har skrevet om dommen, men ret beset er der ikke meget at skrive, der ikke er skrevet tidligere.

Selvom jeg selvfølgelig havde en fil i Redox’ arkiv, så har jeg ingen personlige aktier i sagen. Jeg skriver om sagen for at afdække den yderste venstrefløj, og for mig at se gør det ikke den store forskel hvorvidt de dømmes hårdt, mildt eller helt frifindes – så længe identiteten og konteksten er klarlagt. At de tiltalte i hackerdelen, på grund af “en fodfejl i politiets behandling af sagen” ikke blev dømt for hacking, kun for hæleri af materiale erhvervet ved hacking. Ja, det gør ret beset ikke den store forskel for undertegnede.

Jeg har ikke fundet det nødvendigt at skrive om sagen de foregående dage, da der er taget ‘betænkningstid’, og sagen således kan ankes indtil den 5. november – hvad betyder, at der i skrivende stund stadig er navneforbud i sagen. Hermed kan jeg intet nyt bringe frem i sagen uden at komme i konflikt med gældende lovgivning. Det tager jeg selvfølgelig til efterretning.

(Advokat for tiltalt minder undertegnede om navneforbud, 21. oktober 2013)

Eksempler på medieomtale.

‘Fire antifascister dømt i hackersag’ (overskrift i Ekstra Bladet, 22. oktober 2013)

“Konservativ Ungdom oplyser, at ‘ingen KU’ere er blevet kontaktet af anklagemyndigheden i forhold til at rejse sagen. Ej heller har der været nogle KU’ere inddraget i sagen på anden vis’.” (Politiken, 22. oktober 2013)

“Venstrefløjsaktivisterne har indsamlet oplysninger om højrefløjen for at bruge dem i forbindelse med researchgruppen Redox’ journalistiske arbejde med at skrive artikler og raporter. Desuden er oplysningerne løbende blevet formidlet til de danske medier. I en pressemeddelelse sendt til Modkraft skriver venstrefløjsaktivisterne, at de vil fortsætte deres indsamling og formidling af oplysninger om aktiviteter på den yderste højrefløj, da de mener, at det kan være med til at forhindre fascistisk terror.” (Modkraft.dk, 22. oktober 2013)

Oploadet Kl. 14:44 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


22. oktober 2013

Undertegnede til TFS-arrangement om venstreradikalisme: “Medierne er en integreret del af problemet.”

Torsdag i sidste uge bragte Jyllands-Posten en kronik af Katrine Winkel Holm og Aja Fog om Den oversete meningsterror fra venstre, og førstnævnte var meget apropos ordstyrer ved lørdagens TFS-arrangement under overskriften Venstrefløjen, vold og ytringsfrihed. Flere af de mere eller mindre anonyme venstrebloggere havde meldt deres ankomst på Facebook, men blev væk på dagen.

Det blev dog alligevel et hyggeligt arrangement, hvor jeg talte med flere jeg ikke tidligere har mødt, herunder professor emeritus Helmuth Nyborg og Dansk Zionist-Forbunds Malgorzata Hansen. Efter arrangementet var der thailandsk mad, og uformel samtale med norske bloggere, der netop har udgivet artikel-samling.

(Trykkefrihedsselskabet, Venstrefløjen, vold og ytringsfrihed, 19. oktober 2013: Foto ©: Snaphanen)

Det meste af min tale er kendt stof, men jeg benyttede dog lejligheden til at afsløre enkelte detaljer. Reportage af Ingrid Carlquist på Dispatch International – Left-wing thugs have a free hand in Denmark (svensk; se også Sappho.dk)

“The left’s attitude to violence and free speech is ‘one of the great taboos’ in Denmark, said Kim Møller in his presentation at a meeting in Copenhagen on “The left, violence and free speech” organized by the Free Press Society on 19 October. …

Kim Møller was keen to stress that like everybody else, left radicals should have the right to preach their political ideology. ‘It is not illegal to be a communist or a national socialist, nor should it be,’ said Kim Møller. But there is a clear distinction between legal left radicalism and illegal left radicalism. ‘This is not a small detail. It is absolutely essential.’

He went on to explain that there is a fundamental difference between the diminutive Danish far right and the much more muscular and well-connected far left. True Nazis and racists enjoy no sympathy anywhere in any political party and nowhere in the media. …

‘If one wants to understand how militant left radicals are allowed to hide behind pluswords and how the most fanatical among them can be absorbed in the Unity List, one has to look to the media,’ said Kim Møller and continued:

The media are an integrated part of the game. If the media had not adhered to double standards, organizations like AFA and Redox would not have enjoyed free play for decades. The media have taught the far left radicals that they may physically attack the police and then be quoted as trustworthy witnesses to police violence.

They have learned that masked mobs may attack their political opponents with bottles and subsequently read press reports on ‘clashes’ between a named right-wing radical (me) and unnamed activists that may or may not belong to the left.’

This special relationship with the established media has allowed organizations and networks on the far left to ride high for decades.

The most important of these organizations are the two intertwined outfits AFA (Anti-Fascist Action) and the ‘research collective’ Redox, which is in essence the left’s private intelligence-gathering organization. Behind the two arms of the far left one finds a media syndicate by the name of Monsun, which runs the website Modkraft.dk. A further important organization is Socialistisk Ungdomsfront (Socialist Youth Front) a militant outfit often identified as the unofficial youth branch of the Unity List. …

As Kim Møller points out, AFA, the strong-arm enforcers of the ultra-left, is anonymous. Its leadership is a close-knit network of people from a number of so-called ‘autonomous’ collectives, primarily ‘Bumzen’ and the collective at Sankt Hans Torv, both in Copenhagen.

It is from there that anything from violent attacks and terror against meetings to ‘popular’ demonstrations under cover names is organized,’ says Kim Møller. Some of these demonstrations with thousands of participants end in street violence – quite as planned. …

The ‘Research collective’ Redox was established in 2005 and has its roots in the autonomous Bumzen collective in Copenhagen. Previously the police had raided Bumzen several times and found a bomb-making factory. …

Several individuals connected to AFA and associated organizations have found employment in the apparatus of the Unity List. Former AFA-leader Pelle Dragsted is now a close aide to the Unity List’s parliamentary spokesperson Johanne Schmidt-Nielsen.

Redox – the far left’s spy outfit – maintains close connections to the established press. Its leader is a journalism student, another of the indicted in the current trial is a university lecturer and several others have had been employed by national dailies. …

The distance from legal and illegal left radicalism to the left establishment is very short, says Kim Møller. Part of the problem is the Unity List, which supports AFA and Redox at the same time as is part of the current government’s parliamentary majority.

Kim Møller mentions an example: In the last election, Rosa Lund, a member of the Socialist Youth Front, was voted into parliament. She lives at the same address as one the defendants in the current AFA/Redox case.

Can you imagine, asks Kim Møller, if a member of the Danish People’s Party’s parliamentary group cohabited with a person indicted for illegal intelligence gathering on behalf of a right-wing organization? The press would be all over it.”

Oploadet Kl. 12:09 af Kim Møller — Direkte link69 kommentarer


16. maj 2013

S & SF opfordrer Enhedslisten til at bekæmpe ‘revolutionære kræfter’ og ‘venstreradikale’ – Øhhh…

1. maj-uroligheder gav fokus på Enhedslistens bagland, men for hovedstadens venstreradikale, var det ren rutine. ‘Aktionsuge 19‘ gav mere gadeuorden, hærværk og en enkelt BZ-aktion. Herunder en helt absurd artikel fra venstreradikale Modkraft.dk – EL afviser klapjagt på 1.maj-ballademagere (linker ikke).

“Episoden fik dagen efter SF og Socialdemokraterne til at henvende sig til Enhedslisten for at få partiets opbakning til en fælles fordømmelse af det, der kaldes ‘antidemokratiske kræfter’ og ‘fascisme’ på den yderste venstrefløj.

Da Enhedslisten først skulle behandle henvendelsen på et bestyrelsesmøde udsendte de to partier deres egen udtalelse.

Mandag den 12. maj holdt Enhedslisten i København så bestyrelsesmøde – og partiet har besluttet ikke at støtte fællesudtalelsen, men i stedet formulere en selvstændig afstandstagen fra politisk vold generelt. …

Samtidig ønsker Enhedslistens ikke at støtte SF og Socialdemokraternes forslag om at lave en fælles strategi partierne imellem for at bekæmpe de ‘antidemokratiske’ og voldelige ‘revolutionære kræfter’, man mener florerer på den yderste venstrefløj. …

Formand for SF København Rasmus Rose ærgrer sig over, at Enhedslisten ikke vil være med til at sætte ind overfor ‘ekstremisme’ på venstrefløjen.

– Enhedslisten mangler stadig at svare på, hvad man vil stille op overfor de antidemokratiske tendenser på venstrefløjen, og jeg undrer mig over, at man åbenbart ikke vil bekæmpe de venstreradikale sammen med os andre, siger Rasmus Rose til Modkraft.”

Oploadet Kl. 07:19 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


18. marts 2013

“Jeg var en del af et meget råt miljø på venstrefløjen, hvor vi var ret ligeglade med vores modstandere.”

Det er ti år siden Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen angreb Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller med rød maling. Sidstnævnte, som TV2 Lorry forrige år brugte som ekspert i internetbaseret højreekstremisme, har ikke fortrudt overfaldet. Som Modkraft-redaktør er han stadig en del af miljøet.

Pernille Rosenkrantz-Theill er derimod blevet voksen, og forstår nu, at det ikke er så hensigtsmæssigt at folkevalgte overfaldes. Fra Jyllands-Posten – Nu undskylder Rosenkrantz maling-aktion på Fogh.

“Ti år efter, at to krigsmodstandere kastede maling på statsministeren og udenrigsministeren, undskylder Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sin støtte til malingaktivisterne. …

“Jeg er grundlæggende flov over, at jeg støttede den aktion,” siger hun. De to malingkastere var ellers oprindeligt to af Pernille Rosenkrantz-Theils gæster på Christiansborg. …

“Jeg var en del af et meget råt miljø på venstrefløjen, hvor vi var ret ligeglade med vores modstandere,” siger hun om hendes tidligere politiske ståsted.

“Jeg har det rigtig skidt med det. Det er underminerende for vores demokrati, hvis politikere ikke kan være i fred og sikkerhed,” siger hun.”

Oploadet Kl. 18:53 af Kim Møller — Direkte link43 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper